top of page

“Nieuwe technici opleiden zie ik als een wezenlijk onderdeel van mijn werk”

In deze nieuwsbrief van STO Twente leest u het interview met Jan Tijhuis. Hoewel met pensioen zet Jan zich als metaaldocent bij Hofman Staalbouw graag in voor onder andere het Profiel Booglassen voor de leerlingen van CSG Het Noordik. Jan Tijhuis werkt hiervoor bij Hofman Staalbouw nauw samen met collega Dennis Bakker. En wat zo bijzonder is: Dennis klom via CSG Het Noordik op tot zowel leidinggevende als opleider in de metaaltechniek. Een successtory als inspirerend voorbeeld voor heel STO Twente.

Dennis Bakker is nu 35 jaar en startte op CSG Het Noordik richting techniek: “Daarna ben ik een leer-/werktraject ingegaan. Toen kwam ik in het kader daarvan metaaldocent Jan Tijhuis tegen bij metaalbedrijf Vromos in Vroomshoop. Vervolgens heb ik bij ROC van Twente de opleiding metaalbewerking gevolgd en Niveau 2 en 3 afgerond. Ik ging aan de slag bij Hofman Metaalbouw en kwam Jan Tijhuis daar opnieuw tegen. Hij vroeg mij of ik hem wilde helpen met het opleiden van jonge mensen bij Hofman. Nu doen we dit samen en verzorgen we bijvoorbeeld de lasopleiding 1, 2 en 3 in eigen beheer. Deze leerlingen stomen wij klaar voor het officiële NIL-examen.” Inmiddels is Dennis gecertificeerd praktijkopleider.


Keuzedeel Booglassen voor CSG Het Noordi

Dennis Bakker stuurt bij Hofman Staalbouw inmiddels één van de twee werkplaatsen aan: “Daarnaast, samen met Jan Tijhuis, ondersteun ik het opleiden en begeleiden van leerlingen. Bijvoorbeeld de vmbo-leerlingen van CSG Het Noordik komen hier sinds verleden jaar een dagdeel in de week voor hun Keuzevak Booglassen. We leren hen het lasproces doorgronden en beheersen, inclusief de bijbehorende theorie. Voor dit laatste nemen de leerlingen zelf hun lesboeken mee en mijn collega Jan Tijhuis geeft hen hieruit de theorie. Dit vullen we aan met lastheorie uit onze eigen praktijk: hoe stel je je lasapparaat in en welk gas gebruik je? We beginnen bij de basis. Onze insteek? Deze vmbo-leerlingen zijn nog jong. We delen theorie en praktijk in kleine stukje op om zo de spanningsboog vast te houden.”


Ook aanleren van juiste werkhouding 

Uiteraard vinden bij Hofman Staalbouw ook voor deze jonge leerlingen alle werkzaamheden plaats in een veilige werkomgeving. Dennis: “Hierin nemen we alle veiligheidseisen en persoonlijke beschermingsmiddelen in acht en geven we instructie onder onze professionele begeleiding. De leerlingen hebben bij ons een eigen gereedschapskist. Ze zijn er zelf verantwoordelijk voor die netjes te houden. Naast het leren lassen maken ze hier ook kennis met de juiste werkhouding. We leren hen eigenlijk hoe je moet werken. Op tijd komen, je materiaal op orde hebben en goed omgaan met veiligheid én met elkaar.”


Opleiden hoort er gewoon bij 

Dennis ziet het opleiden, naast zijn al drukke werk in de aansturing van de werkplaats, niet als een extra belasting: “Ik benader het niet als iets wat erbij komt, maar als een wezenlijk onderdeel van mijn eigenlijke werk. Ik zie het helpen opleiden van de nieuwe generatie technici voor Twente als een belangrijk facet van mijn dagelijkse beroepsuitoefening.”

bottom of page