top of page

Augmented Reality met HoloLens raakt techniekinteresse bij vmbo-leerlingen

Het Pius X College past Augmented Reality met HoloLens toe bij BWI. Een nieuwe technologie met een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de leerlingen. Hans de Groot, BWI docent: “Ze groeien weliswaar op in een digitale wereld, maar ook van een HoloLens worden zij nog heel enthousiast voor techniek en technologie.”

Hans: “Zo’n twee jaar geleden is Augmented Reality op een landelijke dag voor BWI-docenten gepresenteerd. De mogelijkheden ervan voor op het Pius X College spraken ons aan. Mijn collega Simon Damink en ik waren direct enthousiast. Van onze directeur kregen we toestemming om twee 3D HoloLenzen van Microsoft aan te schaffen.” De HoloLens is de Augmented Reality bril van Microsoft die virtuele objecten – ook wel hologrammen – toevoegt aan de ruimte waarin de drager zich bevindt. Zo verrijkt de bril de realiteit door de wereld om ons heen te voorzien van een extra digitale laag. Deze kan de gebruiker naar wens invullen met modellen, applicaties of game play. De bril is te besturen met spraak, hoofdbewegingen en handgebaren, ideaal voor opleidingssituaties.


Augmented Reality met HoloLenzen helpt leerlingen bij visualisatie De reden voor de aanschaf is heel praktisch legt Hans uit: “We zien namelijk dat BWI-leerlingen doorgaans moeite hebben met het lezen van een 2D-tekening en die om te zetten in een concrete 3D-situatie. De vertaling van 2D naar iets visueels is lastig. Augmented Reality op basis van HoloLenzen helpt hen hier enorm bij. Eerst tekenen we zelf handmatig het ontwerp van een 2D-tekeking naar 3D in SketchUp. Dit kunnen we vervolgens bekijken in de HoloLens. De leerlingen lopen vervolgens met hun 3D-bril op in drie dimensies door een stelvloer en zien óver dat beeld heen de bouwtekening. Want bij BWI gaat het dan bijvoorbeeld om het uitzetten van een bouwplaats inclusief het stellen. Dus specifiek bij de bouwvoorbereidingswerkzaamheden kan deze technologie enorm helpen. Je hoort de leerlingen met de Augmented Reality-bril op bijvoorbeeld zeggen: ‘Oh, dus zó ziet die bekisting of bouwplaats eruit!” Kortom, een stukje bewustwording bij leerlingen over deze technologie als hulpmiddel. Als zij later doorleren voor een baan in de bouw en uiteindelijk in die sector aan het werk gaan, zal Augmented Reality ook de realiteit zijn in hun werk. Daarom is het goed dat zij daar nu al kennis mee maken.” Om de leerlingen hierin goed te begeleiden hebben Hans en zijn collega Simon trainingen gevolgd om de principes en toegevoegde waarde van Augmented Reality met de HoloLens goed op hun leerlingen te kunnen overbrengen.

 

Samenwerking met Bouwmensen Almelo 

De leerlingen van Hans en zijn collega Simon gaan voor hun keuzevakken naar opleidingsbedrijf Bouwmensen Almelo: “We hebben goede contacten met Bouwmensen Almelo voor wat betreft de keuzevakken metselen en tegelzetten. Dit valt onder het mooie concept waarbij de leerlingen van de samenwerkende STO-vmbo’s in Almelo op woensdag het keuzevak van hun voorkeur kunnen volgen. Voor wat betreft Augmented Reality hebben we elk onze eigen insteek. Wij gebruiken de HoloLens voor de vertaling van 2D naar 3D van de tekening voor de bouwomgeving. Echter, Bouwmensen Almelo gebruikt Augmented Reality om vervolgens de echte bouwhandelingen te verbeelden in 3D. Zij ontwikkelen eigen 3D-modellen op basis van eigen lesstof waarbij je als leerling zelf handelingen uitvoert zoals stellen. Wezenlijk anders dan wij doen, en ook op een grotere schaal dan bij ons op school, maar we vullen elkaar hier wel in aan.”


Stimulerend effect op kinderen 

STO Twente investeert graag in Augmented Reality om vmbo-leerlingen innovatief met nieuwe technieken kennis te laten maken. Merkt Hans daar het stimulerende effect van op zijn leerlingen? “Zeker! Ze groeien weliswaar op in een digitale wereld, maar ook van een HoloLens worden zij nog heel enthousiast. Dat maakt echt het verschil. Een gewone Augmented Reality-bril is al redelijk geïntegreerd onder de jeugd, maar juist onze HoloLens fascineert en daar komen leerlingen speciaal voor langs en vragen aan mij of ze daar iets mee mogen doen.”


Ook onderwerp van afstudeeropdracht 

Hans is vier jaar geleden gestart met zijn opleiding tot leraar technisch beroepsonderwijs aan het Windesheim en is nu druk bezig met zijn afstudeeronderzoek: “Ik onderzoek daarbij het verschil tussen het lezen van een 2D-tekening en het zien van een tekening in 3D met behulp van Augmented Reality. Dit onderzoek valt dus mooi samen met de introductie van deze technologie bij ons op school. Eind maart verwacht ik mijn onderzoek klaar te hebben en het zou interessant zijn om daar in een later artikel voor STO Twente inhoudelijk op terug te komen.”

bottom of page