top of page

Keuzevak dronetechniek van start op Het Noordik Vroomshoop

Het Noordik in Vroomshoop is op 1 februari gestart met het Keuzevak ‘Dronetechniek 1, vliegen met een drone in een beroepssituatie’. Zes weken lang op de woensdagmiddag verzorgd door gastdocent Peter Weideman van het Almelose Omnis College: “Voor mij is dit een pilot om te zien hoe het is om dit keuzevak school-overstijgend te geven. Wij werken hiermee in de bovenbouw langzaamaan toe naar beroepsmatig dronevliegen. De eerste indrukken zijn heel positief.”

Werken aan lijn voor droneonderwijs 

Peter Weideman is docent aan het Omnis College in Almelo. Met Simon Uiterwijk Winkel introduceerde hij eerder drones in de onderbouw onder de vlag van Sterk Techniekonderwijs Almelo e.o.: “Een ambitie was om dronelessen ook in de bovenbouw te kunnen aanbieden. Daarmee zouden we op dit onderwerp een doorgaande lijn realiseren: in de onderbouw met de focus op kennismaken met drones en in de bovenbouw de diepte in op basis van de kerndoelen. In de bovenbouw zou dan het accent kunnen liggen op concrete beroepsbeelden gekoppeld aan drones. Daarom heet dit keuzevak dan ook Keuzevak ‘Dronetechniek 1, vliegen met een drone in een beroepssituatie’.”


Nieuwe toevoeging aan bundeling keuzevakken op de woensdagmiddag  

Eric Raanhuis benaderde Peter Weideman met het verzoek het Keuzevak Drones in Vroomshoop te komen geven: “Daar hebben we uiteraard positief op gereageerd. Dit keuzevak geven we op woensdagmiddag en is school-overstijgend. Hiermee is dit een actuele aanvulling op het succesvolle concept van de STO subregio Almelo e.o. waarbij leerlingen van meerdere vmboscholen het keuzevak van hun voorkeur op woensdagmiddag op een collega-vmboschool kunnen volgen.” Peter geeft dit keuzevak op Het Noordik en neemt in één moeite door een leerling mee van het Alma College: “Deze leerling heeft veel interesse in dronetechniek. Samen met de leerlingen van Het Noordik hebben we momenteel een gemotiveerd en geïnteresseerd clubje waar ik dronetechniek aan mag geven.” Mocht daar ruimte voor zijn, dan wil Peter Weideman het keuzevak Dronetechniek ook graag op zijn eigen school gaan aanbieden.


Positieve ervaringen  

Peter is positief, zowel over het keuzevak drones zelf alsook over het school overstijgende facet hiervan: “Leerlingen zijn leerlingen, van welke school ze ook komen. Wat je ziet, is dat dit onderwerp de leerlingen grijpt en daardoor is de sfeer heel goed. Er doen ook leerlingen mee die door dit keuzevak zelfs langer les hebben dan zij normaal gesproken zouden hebben. Die keuze maken zij heel gemotiveerd zelf. Leerlingen geven bij mij aan dat ze dit keuzevak nog leuker vinden dan zij vooraf hadden gedacht.”


Bewuste afwisseling tussen theorie en praktijk 

Zoals Peter eerder aangaf, maken de leerlingen in de onderbouw kennis met drones: “Vervolgens werken zij in de bovenbouw langzaamaan toe naar beroepsmatig dronevliegen.” Inhoudelijk vliegt Peter dit Keuzevak net iets anders aan dan hoe Stichting Platforms VMBO het voor dit onderwerp heeft opgesteld: “Dit platform geeft de kerndoelen voor dit keuzevak en focust vooral op het behalen van je A1-A3 en A-2 certificaat. Maar daarmee geef je vmbo-leerlingen grotendeels een theoretische basis mee. Onze leerlingen zijn hoofdzakelijk basis- en kaderleerlingen. Die zijn niet direct gebaat bij 85% van de lestijd luisteren en toetsen maken. Wij hebben onze aanpak veel breder getrokken en daarmee voldoen we tegelijkertijd aan alle gestelde kerndoelen.”


Ook buiten aan de slag 

Bijvoorbeeld de eerste les ging over spelen met drones in de klas, geeft Peter aan: “Onze insteek? Het krijgen van het juiste fingerspitzengefühl regelmatig afgewisseld met een stukje theorie.” En de beroepsgerichte aanpak? Peter: “We zijn met de leerlingen al naar buiten geweest. Ik beschik hiervoor over een busje, wat uiteraard handig is. Bij Engbertsdijkvenen hebben we met drones het veenlandschap in kaart gebracht, foto’s gemaakt en filmfuncties van de drones gebruikt. Eenmaal terug op school hebben we nog wat theorie doorgenomen en die combinatie valt prima bij de leerlingen.”


Ambities voor volgend jaar 

Helaas halen deze leerlingen nog niet hun certificaat. Peter: “Maar dat is iets waar we wel volgend jaar naartoe willen werken als we dit keuzevak breder gaan trekken. Zoals gezegd: met onze aanpak voldoen we nu aan alle kerndoelen. Maar het zou nóg mooier zijn als we zowel bij het kennismaken met drones nog iets dieper op de theorie in kunnen gaan. Met als resultaat dat de leerlingen het certificaat kunnen behalen en nog beter voorbereid zijn op beroepssituaties. Voor drones ontstaan allerlei nieuwe baanmogelijkheden zoals zonnepanelencontrole waarbij je warmtebeeldcamera’s op een drone bevestigt. Hiermee voorkom je het handmatig en vaak ook risicovol doormeten op daken. Kortom, mogelijkheden genoeg!” Het groepje voor dit keuzevak telt nu vijf leerlingen. Peter: “Drone-les geven is een uitdaging in hele grote groepen. We streven voor volgend jaar naar een verdubbeling van tien leerlingen, met daarin een nog verdere verdieping van de beroepssituaties. Denk aan het uitnodigen bij dit keuzevak van het beroepenveld zoals de brandweer en de politie.”


Docentenprofessionalisering 

Tot slot: dit Keuzevak optuigen en daadwerkelijk geven draagt ook bij aan de docentenprofessionalisering van Peter: “In de aanloop hiernaartoe hebben collega-docenten en ik zelf ook de certificeringen A1-A3 en A-2 behaald, dankzij de inzet van collega Erik van Bunnik. Dat biedt een hele mooie ondergrond. Zelf zou ik als docent, én als enthousiast privé-gebruiker van drones voor onder andere fotografie, nog verder op deze materie willen ingaan.”

bottom of page