top of page

Leerlingen Stedelijk Vakcollege behalen Keuzedeel Domotica/besturing

Op donderdag 17 februari nam de eerste groep van zes leerlingen van het Enschedese Stedelijk Vakcollege bij SMEOT hun certificaat in ontvangst voor het behalen van het Keuzedeel Domotica/besturing. Opnieuw een feestelijke mijlpaal, want keuzedelen introduceren, samen met het bedrijfsleven en praktijkscholen, is een belangrijk speerpunt van STO Twente.

De feestelijke uitreiking was in het bijzijn van STO-collega Floor de Vries van het Stedelijk Vakcollege én een aantal ouders van de leerlingen. Uiteraard stond er voor iedereen iets lekkers klaar. De certificaten werden glunderend in ontvangst genomen. Deze eerste groep van zes leerlingen van het Stedelijk Vakcollege volgde het keuzedeel Domotica bij SMEOT. Hans Fokke, docent/coördinator SMEOT: “Dit valt onder het buitenschools leren in het kader van STO Twente. We hebben dit keuzedeel Domotica vanuit onze achtergrond op eigen initiatief uitgebreid met een stukje industriële besturing. Hiermee sorteren we alvast voor op de opleiding Mechatronica.”


Intensief traject  

Bij een keuzedeel hoort ook theorie, normaal gesproken gegeven op het vmbo waar de leerlingen vandaan komen. Hans: “Maar het Stedelijk Vakcollege zat hier met een capaciteitsprobleem. Dus hebben we ook voor hun leerlingen de theorie voor domotica verzorgd. Opgeteld betekende dit dat deze leerlingen zeven weken lang elke week drie keer langskwamen, een intensief traject dus.” Leuk om te melden, is dat een aantal van deze leerlingen ook eerder dit schooljaar zijn geweest voor het keuzevak booglassen en CNC verspanen. Hans: “Het is de bedoeling ieder keuzedeel, ook dit voor domotica, af te sluiten met een excursie: “Door corona was dit niet mogelijk, maar we hebben hoop voor de toekomst.”


Focus op doorlopende leerlijn 

Deze samenwerking op keuzedelen vanuit SMEOT met de vmbo’s van STO Twente dient ook een ander doel uit het Activiteitenplan van STO Twente. Hans: “Je kunt dit zien als puzzelstukjes die samen leiden tot een doorlopende leerlijn vanuit vmbo naar mbo. Het niveau dat we de leerlingen van het Stedelijk Vakcollege bieden met het keuzevak Domotica is in feite afgeschaald van onze reguliere mbo 2 opleiding. Daarmee leggen we op voorhand al het fundament voor een doorlopende leerlijn.”


Ook andere vmbo’s welkom voor keuzevakken  

Hans: “Ook andere vmbo’s uit de subregio’s van STO Twente zijn hiervoor welkom bij SMEOT.” Het concept waarbij Twentse vmbo’s hun leerlingen zich laten oriënteren in het technisch vervolgonderwijs leeft sowieso, merkt Hans: “Neem de subregio Almelo e.o. De vmbo’s uit die STO-regio komen hier nu met hun derdejaarsleerlingen, meer vanuit het perspectief van een oriëntatieslag. Het gaat in totaal om drie bezoeken met dezelfde groep leerlingen. Eerst krijgen ze basis elektro en maken wat schakelingen. De tweede keer gaan ze aan de slag met de kant-en-klare pick & place unit vanuit het perspectief van industriële automatisering en de melkrobot. De derde dag staat in het teken van CNC verspaning.”

bottom of page