top of page

Rijssense tips voor werving en behoud hybride docenten

Hybride docenten zijn een belangrijk speerpunt van STO Twente. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Waar vind je hen? En hoe bind je deze toppers uit het bedrijfsleven aan je school? In Rijssen scoren ze goed met hybride docenten. Ze hebben er inmiddels maar liefst zes aan de slag. Wat zijn de succesfactoren hierin? Joke Lankamp van CSG Reggesteyn licht het toe: “Het draait allemaal om persoonlijke aandacht.”

Veel aandacht vereist 

Hybride docenten komen niet vanzelf aanvliegen, benadrukt Joke: “Je moet eruit af, je gezicht laten zien bij de bedrijven en connecties opbouwen en onderhouden. Daar gaat het om, je regelt het niet met een mailtje. Ook laat ik binnen onze school in allerlei vergaderingen regelmatig weten dat we hybride docenten zoeken. Je moet het continu op de agenda houden.” En zijn de hybride docenten eenmaal binnen? Dan ondervindt Joke dat regelmatig overleg met de hybride docenten goed is: “We polsen hoe het gaat, en spreken en mailen elkaar.”


Behoefte aan permanente ontwikkeling 

De hybride docenten zijn nu voor het tweede jaar aan de slag en geven bij Joke aan dat zij zich graag verder willen ontwikkelen. Joke: “Ze hebben ambitie en bijvoorbeeld door het aanbieden van studiemogelijkheden blijf je ze prikkelen, zoals met de opleiding voor het Pedagogisch-Didactisch Certificaat.” Ook belangrijk is, geeft Joke aan, om het arbeidsrechtelijk en administratief goed af te kaarten. Joke: “De werkgever detacheert de werknemer en wij betalen de hybride docenten. Dat moet je helder hebben. Mijn advies? Pak dit soort zaken in nauwe samenwerking met P&O van je school op.”


Goede planning van belang 

Twee van de zes hybride docenten werken bij BWI. Joke: “Beide komen van hetzelfde bouwbedrijf en de eigenaren gunnen deze twee medewerkers de kans om zich ook elders te ontwikkelen zoals in het onderwijs.” Het eerste jaar kwamen ze binnen om te snuffelen, te helpen en te ondersteunen. De onderwijscollega’s hadden al snel door dat ze aanleg hadden: ze blijven rustig, leggen de leerlingen de lesstof goed uit en passen in het team. Joke: “Eén van deze twee hybride docenten volgt momenteel ook nog een dag in de week de studie Praktijkondersteuner. Daarna start hij zelfs met een volledige tweedegraads opleiding.” Wel benadrukt Joke dat je er met je planning rekening mee moet houden dat er altijd minimaal een tweedegraads bevoegd docent in de klas is als de hybride docent aan het werk is. Een aantal van de zes huidige hybride docenten groeit naar verwachting door studie door naar hogere onderwijsfuncties. Joke: “Dus moet je continu blijven werven voor nieuwe hybride docenten.”


Ook bewuste inzet op Technolab 

Joke: “Verder zit er één hybride docent op PIE, één op M&T en twee in het Technolab. De hybride docenten van PIE en BWI werken vanuit de Kampus in Rijssen.” De plaatsing van twee hybride docenten in het Technolab licht Joke graag nader toe: “Op het Technolab hebben we de bezetting graag breed op orde. Vanuit die stevige bezetting willen we intern en extern zoveel mogelijk leerlingen, leerkrachten én onze eigen docenten met het Technolab kennis te laten maken. Zodat ons Technolab ook op de lange termijn, dus ná 2028, kan blijven draaien.” Ook benadrukt Joke dat de hybride docenten van belang zijn voor de PRO-leerlingen. Joke: “Ik heb leerlingen PRO die naar een tweede niveau gaan. Dit betekent dat zij op maandag lassen. Ik kan geen docent enkele uren per week alleen maar op drie PRO-leerlingen zetten. Dus deze leerlingen krijgen op maandag ondersteuning bij het lassen van onze hybride docent in ons PIE-lokaal op de Kampus.”


Hybride docent ondersteunt laskampioen! 

Hét idee achter de hybride docenten is dat zij actuele technische kennis uit het bedrijfsleven de school in brengen. Werkt dat inderdaad zo? Joke: “Zeker! Neem de twee hybride docenten uit het bouwbedrijf. We hebben altijd moeite gehad om de juiste vakmensen in het onderwijs te vinden voor schoon metselwerk en alle vernieuwingen daarin. Eén van de twee hybride docenten uit het bouwbedrijf kan dat supergoed en brengt deze kennis zó het praktijklokaal in. En de hybride docent bij PIE tilt de leerlingen een niveau hoger met TIG lassen. We hebben een M&T leerling die in leerjaar vier een keuzedeel volgde bij PIE. Hij werd onlangs Nederlands kampioen lassen vanuit de wedstrijden die NIL organiseert voor het vmbo! Onze hybride docent heeft hem extra ondersteund.” Maar ook brengen de hybride docenten de praktische sfeer uit het bedrijfsleven mee de school in voor de leerlingen. Joke: “Onze eigen docenten zijn blij met hybride docenten die hen komen ondersteunen, ze profiteren van elkaar.”

bottom of page