top of page

Slimme bundeling technische keuzevakken

Binnen de STO subregio Almelo en Omstreken gaat een vindingrijk initiatief van start: alle 9 deelnemende vmbo-scholen roosteren gezamenlijk de woensdagmiddag in als praktijkmiddag voor keuzevakken. Zowel voor basis als kader. Met eerst voorrang voor de technische keuzevakken. De voordelen zijn groot voor zowel leerlingen als docenten.

Simon Damink is docent BWI bij PiusX, één van de 9 vmbo-scholen: “Mijn collega-docent Herman Scholten van het Zone.college en ik werken vanuit STO nauw samen voor de keuzevakken. Zo ontstond dit idee.” De roostering op woensdagmiddag van alle technische keuzevakken vanuit de 9 vmbo’s biedt veel voordelen. Simon: “De leerlingen kunnen samen en gecoördineerd op bedrijfsbezoek. Ook kunnen we voor hen gezamenlijk bedrijfsbezoeken inplannen en onderdelen van keuzevakken groepsgewijs samenvoegen. Daarnaast gaan de leerlingen bij andere vmbo’s uit de subregio Almelo op bezoek. Het is uitdagend en inspirerend voor een leerling om ook op één van de andere deelnemende vmbo’s een technisch keuzevak te volgen en nieuwe inzichten op te doen. Zo kun je leerlingen op maat bedienen. De leerlingen kunnen zich hierdoor alvast meer oriënteren op mogelijke vervolgopleidingen en het beroepenveld ervaren.”


Meer kritische massa
Simon: “Door dit systeem kunnen we geïnteresseerde leerlingen van alle vmbo’s per keuzevak bundelen. Dus bezoeken we een bedrijf niet met, bijvoorbeeld, één leerling maar met een groepje. Daarmee krijgen die bezoeken meer kritische massa en kun je er als ontvangend bedrijf programma-technisch ook meer mee. Daarnaast is deze uitwisseling van kennis tussen de 9 vmbo’s uiteraard ook voor de docenten interessant.”


In de maak: een aantrekkelijke keuzevakkengids
De planning is dit nieuwe systeem in te zetten vanaf de derde week na de zomervakantie: “Dan kunnen de leerlingen eerst op hun eigen vmbo wennen en op gang komen. Om vervolgens verder te kijken bij bedrijven en andere vmbo’s op basis van de keuzevakken.” De leerlingen worden door de loopbaanoriëntatie, teamleider en/of mentor geïnformeerd over alle nieuwe mogelijkheden op de woensdagmiddag. Simon: “Voor het nieuwe schooljaar willen we daar een soort boekje of magazine aan koppelen. Een aantrekkelijke keuzegids waar de leerlingen zelf hun keuze uit maken.”


Advies aan geïnteresseerde vmbo’s
Tot slot heeft Simon een advies voor andere vmbo’s die deze gezamenlijke aanpak voor technische keuzevakken ook willen doorvoeren: “Laat de praktijkdocenten van dezelfde technische profielen vanuit alle vmbo’s in je subregio met elkaar rond de tafel gaan voor een brainstorm. Zet op een rij welke kennis je als technisch vmbo zelf in huis hebt en waarin je elkaar kunt versterken. Die ervaringen vergelijken en delen biedt voor de leerlingen ook weer toegang tot meer keuzemogelijkheden.”


Patric Wigman, vestigingsdirecteur CSG Het Noordik en regioleider STO subregio Almelo eo:


“Met het concept ‘Vanuit verbinding vernieuwen!’ geven we richting aan meerdere activiteiten van STO Twente. Het idee is dat als je samen met een bedrijf een keuzedeel uitvoert ook alle leerlingen daar naartoe kunnen. Die uitwisseling in de praktijk op een vast moment in de week wordt nu werkelijkheid. Mijn complimenten voor alle 9 vmbo-directeuren die zich hiervoor hard hebben gemaakt. Samen zien we het belang in dat dit slaagt en elke school levert hiervoor haar roostertechnische bijdrage. Dit tekent de solide samenwerking voor STO  binnen de subregio Almelo eo.”


bottom of page