top of page

224 items gevonden

 • Nieuws | STO Twente

  STO TWENTE IN HET NIEUWS ​ MENU NIEUWSBERICHTEN Verdieping Keuzevak Drones bereidt vmbo-bovenbouw verder voor op beroepenveld Het Noordik in Vroomshoop startte vanaf de eerste schoolweek in januari, doorlopend tot en met 10 april, met het verdiepte Keuzevak ‘Dronetechniek 1, vliegen met een drone in een beroepssituatie’. Zes weken lang op de woensdagmiddag school-overstijgend verzorgd door gastdocent Peter Weideman van het Almelose Omnis College. Peter: “We staken in op puur het plezier mét en algemene kennis óver drones.” Peter heeft dit keuzevak naar ‘the next level’ getild, op weg naar een écht certificaat voor de leerlingen. Om dit doel te bereiken is onder andere een heuse digital classroom aan het keuzevak toegevoegd. Peter: “In feite creëren we hiermee een doorlopende leerlijn voor drones.” > Zes vmbo’s in subregio Almelo e.o. leiden gezamenlijk technische specialisten op voor Cricut maker Twentse vmbo-docenten professionaliseren zich onder de vlag van STO Twente steeds meer bij op het gebied van nieuwe technologie. De subregio Almelo e.o. kiest hierbij zoveel mogelijk voor een gecentraliseerde aanpak. Erik van Bunnik & Kirsten Lejeune, verantwoordelijk voor docentprofessionalisering in de subregio Almelo: “We trainen onze docenten het liefst gezamenlijk als het gaat om de inzet van nieuwe technologie. Het mes snijdt aan meerdere kanten: dit is efficiënter en versterkt ook nog eens de onderlinge band tussen de aan STO Twente deelnemende vmbo-scholen. Het gezamenlijk professionaliseren scheelt een dure externe trainer per school, en je kunt maatwerk leveren.” > Reggesteyn: veelzijdige inzet VR-brillen in het onderwijs Op Reggesteyn zetten ze steeds vaker VR-brillen in voor de technische vakken. Waar het aan het begin nog ‘spannend’ gevonden werd om zo’n nieuwe techniek te gebruiken tijdens de lessen, weten de collega’s binnen Reggesteyn het VR-team steeds beter te vinden. Samen nadenken over nieuwe mogelijkheden binnen lessen. Dat is toch fantastisch! Heel belangrijk: de VR-bril is niet het doel van de les, maar een middel om het doel te bereiken. > PIE- EN BWI-leerlingen TCC dag lang aan de slag in technisch mbo-onderwijs Sterk Techniekonderwijs focust op de samenwerking tussen vmbo en technische vervolgopleidingen. Concreet: vmbo-leerlingen volgen een gedeelte van hun keuzevak op een mbo-opleiding. Twents Carmel College (TCC) aan de Potskampstraat geeft hier veelzijdig invulling aan. Zoals op donderdag 11 januari met een onderwijsprogramma voor haar BWI- en PIE-leerlingen uit jaar vier bij zowel Techniekhuis Twente als SMEOT. De insteek? Niet alleen kijken en instructie krijgen, maar daadwerkelijk aan de slag gaan. Van leren behangen tot en met het leren programmeren van een CNC-machine. Bijzonder was dat mbo-leerlingen van zowel Techniekhuis als SMEOT de vmbo-leerlingen hielpen bij hun opdrachten. > Twente goes Techno 2023 stemt bedrijfsbezoeken nog beter af op type leerlingen In het kader van Twente goes Techno gingen in de week van 20 – 24 november opnieuw zo’n 900 2e en 3e jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs in Hengelo en Borne op bezoek bij technische bedrijven. Elke jongere bezocht twee bedrijven. In totaal stelden circa 45 bedrijven hun deuren gastvrij open voor onder andere de leerlingen van C.T. Stork College. Deelname aan Twente goes Techno is een activiteit dat binnen het activiteitenplan van STO Twente valt. Hans Jansink is Accountmanager Bedrijven bij de gemeente Hengelo en de grondlegger van Twente goes Techno. Aylin Emral-Ceben is projectmedewerker bij C.T. Stork College en organiseerde, samen met Hans Jansink, Twente Goes Techno 2023. > Projectdag Toptraject 100% in lijn met doelen van STO Twente Toptraject leerlingen van klas 3 gtl van het Zone.college en Alma College beleefden in november een inspirerende dag. Zij bezochten Almelose bedrijven waarbij het accent vooral op technologie ligt. De leerlingen mochten kiezen uit vijf bedrijven in de buurt. Na de bezoeken namen zij deel aan een Projectdag op hun school om zelf ook vaardiger te worden met de in de bedrijven ontdekte technologie. Marieke Eissens, Docent Beeldende vorming, Coördinator Toptraject en STO, organiseerde samen met collega’s van het Zone.college deze Projectdag. > STO TWENTE IN HET NIEUWS Sterk Techniekonderwijs Twente timmert volop aan de weg. Hier ontdekt u actuele nieuwsberichten over onze plannen, activiteiten, ontwikkelingen en nog veel meer. Wilt u actief op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via communicatie@stotwente.nl MEER BERICHTEN

 • Verdieping Keuzevak Drones bereidt vmbo-bovenbouw verder voor op beroepenveld

  Verdieping Keuzevak Drones bereidt vmbo-bovenbouw verder voor op beroepenveld Het Noordik in Vroomshoop startte vanaf de eerste schoolweek in januari, doorlopend tot en met 10 april, met het verdiepte Keuzevak ‘Dronetechniek 1, vliegen met een drone in een beroepssituatie’. Zes weken lang op de woensdagmiddag school-overstijgend verzorgd door gastdocent Peter Weideman van het Almelose Omnis College. Peter: “We staken in op puur het plezier mét en algemene kennis óver drones.” Peter heeft dit keuzevak naar ‘the next level’ getild, op weg naar een écht certificaat voor de leerlingen. Om dit doel te bereiken is onder andere een heuse digital classroom aan het keuzevak toegevoegd. Peter: “In feite creëren we hiermee een doorlopende leerlijn voor drones.” Van vrijblijvend naar verdiepend Eerder lag met dit keuzevak de focus op het kennismaken met drones. Peter: “Voorop stond om leerlingen de interessante gadget-waarde van drones te laten ervaren. Maar de ontwikkelingen lieten zich niet tegenhouden. We geven inmiddels bijvoorbeeld masterclasses op het gebied van dronetechniek. Langzaamaan ontstond de visie om dit steeds serieuzer en professioneler in te bedden. Vooral gevoed door de insteek dat ook het bedrijfsleven steeds meer met drones gaat werken en vmbo-leerlingen drones dus later in hun werk gaan tegenkomen.” De diepte in op basis van bijpassende kerndoelen Met het keuzevak voldeden Peter en zijn drone-collega’s aan alle kerndoelen, maar behaalden de leerlingen nog niet hun certificaat. Daar is inmiddels hard aan gewerkt. Peter: “We gaan nu in de bovenbouw de diepte in op basis van bijpassende kerndoelen. We kiezen dus voor een verdieping en meer formalisering met als concreet doel het door de derde- en vierdejaars leerlingen behalen van het basiscertificaat A1/A3, gebaseerd op meer onderliggende theorie. Wij werken hiermee in de bovenbouw langzaamaan toe naar beroepsmatig dronevliegen. Daarmee zijn deze leerlingen nóg beter voorbereid op de talloze nieuwe beroepssituaties met drones.” Peter geeft een sprekend voorbeeld: “Denk aan dakdekkers die met een drone een dak inspecteren en zo niet zelf risicovol het dak op moeten.” Bijzonder is dan ook dat de leerlingen bij dit vernieuwde keuzevak in de buitenlucht met een lichte variant drones mogen vliegen. Peter: “Die vlieg je zonder brevet en ook met die lichte buitenvariant kunnen we onze vmbo-leerlingen al goed warm laten lopen, uiteraard onder toezicht.” Volgend jaar mogelijk uitbreiding naar samenwerking beroepenveld Peter is voornemens volgend jaar partijen uit het beroepenveld te polsen om hun praktijkinbreng mee te nemen naar het keuzevak: “Denk bijvoorbeeld aan de brandweer. Maar daarvoor willen we ook ons lesarsenaal graag uitbreiden, zoals drones met warmtebeeldcamera’s.” Over het algemeen nemen vooral leerlingen PIE deel aan het keuzevak. Peter: “Maar ook leerlingen uit andere profielen zijn meer dan welkom, al was het maar om hun horizon te verbreden.” Nieuw is ook dat vanaf januari 2024 leerlingen van het Canisius uit Tubbergen dit keuzevak volgen op de woensdagmiddag. Peter: “We tellen op dit moment vier leerlingen van Het Noordik uit Vroomshoop en vier leerlingen van het Canisius. We merken nu al dat de inhoudelijke uitbreiding van dit keuzevak hen enorm motiveert.” Samenwerking met UAV+ Om dit‘next level’ voor dit keuzevak in de bovenbouw een goed fundament te geven, ging Peter in zee met UAV+. Peter: “Op internet vind je meerdere aanbieders van drone-certificaten. Maar we wilden het lesgeven, de theorie én het examineren meer gewicht geven. We zijn uitgekomen bij François Coppens, Drone coördinator RPA-L FI van UAV+. Alles in die aanpak is erop gericht onze leerlingen écht de diepte in te laten gaan.” Impact drones nog onderschat François benadrukt dat veel vmbo-scholen nu nog onderschatten wat de impact van drones gaat worden op het (technisch) beroepenveld: “In alle facetten van onze maatschappij gaat dit doordringen. Ik voorspel dat het leveren van pakketten via drones naar verzamelhubs in steden de normaalste zaak van de wereld gaat worden. Daarmee worden vooral vmbo-leerlingen super belangrijk, want al die systemen moeten onderhouden worden.” Nieuw: digital classroom François Coppens is de originele schrijver van het keuzevak Dronetechniek: “Drie jaar geleden heb ik dit voor het vmbo in het leven geroepen.” François geeft de theorie, opleidingen en andere ondersteuning voor de leerlingen van Peter Weideman via UAV+: “Daarvoor zet ik een digitale classroom op inclusief eveneens digitale theorie. In feite een elektronische leeromgeving en daarin staat inmiddels overzichtelijk, gecentraliseerd én geactualiseerd al ons lesmateriaal voor drones dat wij in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Goed om te melden is dat we heel veel lesmateriaal hebben voorzien van extra toepassingsvoorbeelden. Daardoor maken de vmbo-leerlingen veel gemakkelijker de koppeling tussen theorie en toepassing.” De docent kan leerlingen toevoegen aan deze digitale lesomgeving. De leerling logt vervolgens in en begint in zijn of haar eigen tempo met het lesmateriaal. Op de achtergrond kan de docent de leerling volgen en ondersteunen waar nodig.” Voor Peter en zijn leerlingen ligt hierbij de focus op verdieping én het gestaag toewerken naar het behalen van het brevet. De examinering van de leerlingen van dit keuzevak verloopt via een andere organisatie: Drones4: “Dit is dus netjes gescheiden, zoals dit ook hoort”, benadrukt François. Planning Peter: “Het keuzevak loopt nu tot 10 april. Eind maart. Begin april hoop ik de eerste leerlingen het certificaat voor A1/A3 dronevliegen te kunnen overhandigen en we zien nu al heel veel enthousiasme bij de leerlingen!” MENU

 • STO Twente | Sterk Techniekonderwijs

  STERK TECHNIEK- ONDERWIJS TWENTE ​ MENU STERK TECHNIEKONDERWIJS STEVIGE IMPULS VOOR TWENTSE VMBO'S Door supersnelle ontwikkelingen in de techniek groeit de vraag naar technisch geschoolden in Twente. Gesteund door het landelijke subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs speelt het Twents technisch vmbo-onderwijs doelgericht in op deze grote uitdaging. Vmbo-scholen slaan handen ineen 19 Twentse vmbo-scholen werken intensief samen binnen het landelijk subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (2020 – 2023) . Zo ontstond Sterk Techniekonderwijs Twente. Ook het basis- en speciaal onderwijs haken aan evenals opleidingspartners en ROC van Twente. Samen bouwen we hiermee voort op al bestaande regionale samenwerkingen en netwerken. Vanuit een centraal activiteitenplan pakken wij een aantal thema’s regionaal op. Terwijl tegelijkertijd de vijf subregio’s hun eigen accenten kunnen zetten. Deze vijf subregio’s binnen de Regio Twente zijn: Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Rijssen/Holten en Almelo ofwel… hoera! LAATSTE NIEUWS PIE- EN BWI-leerlingen TCC dag lang aan de slag in technisch mbo-onderwijs Sterk Techniekonderwijs focust op de samenwerking tussen vmbo en technische vervolgopleidingen. Concreet: vmbo-leerlingen volgen een gedeelte van hun keuzevak op een mbo-opleiding. Twents Carmel College (TCC) aan de Potskampstraat geeft hier veelzijdig invulling aan. Zoals op donderdag 11 januari met een onderwijsprogramma voor haar BWI- en PIE-leerlingen uit jaar vier bij zowel Techniekhuis Twente als SMEOT. De insteek? Niet alleen kijken en instructie krijgen, maar daadwerkelijk aan de slag gaan. Van leren behangen tot en met het leren programmeren van een CNC-machine. Bijzonder was dat mbo-leerlingen van zowel Techniekhuis als SMEOT de vmbo-leerlingen hielpen bij hun opdrachten. > Zes vmbo’s in subregio Almelo e.o. leiden gezamenlijk technische specialisten op voor Cricut maker Twentse vmbo-docenten professionaliseren zich onder de vlag van STO Twente steeds meer bij op het gebied van nieuwe technologie. De subregio Almelo e.o. kiest hierbij zoveel mogelijk voor een gecentraliseerde aanpak. Erik van Bunnik & Kirsten Lejeune, verantwoordelijk voor docentprofessionalisering in de subregio Almelo: “We trainen onze docenten het liefst gezamenlijk als het gaat om de inzet van nieuwe technologie. Het mes snijdt aan meerdere kanten: dit is efficiënter en versterkt ook nog eens de onderlinge band tussen de aan STO Twente deelnemende vmbo-scholen. Het gezamenlijk professionaliseren scheelt een dure externe trainer per school, en je kunt maatwerk leveren.” > Verdieping Keuzevak Drones bereidt vmbo-bovenbouw verder voor op beroepenveld Het Noordik in Vroomshoop startte vanaf de eerste schoolweek in januari, doorlopend tot en met 10 april, met het verdiepte Keuzevak ‘Dronetechniek 1, vliegen met een drone in een beroepssituatie’. Zes weken lang op de woensdagmiddag school-overstijgend verzorgd door gastdocent Peter Weideman van het Almelose Omnis College. Peter: “We staken in op puur het plezier mét en algemene kennis óver drones.” Peter heeft dit keuzevak naar ‘the next level’ getild, op weg naar een écht certificaat voor de leerlingen. Om dit doel te bereiken is onder andere een heuse digital classroom aan het keuzevak toegevoegd. Peter: “In feite creëren we hiermee een doorlopende leerlijn voor drones.” > Reggesteyn: veelzijdige inzet VR-brillen in het onderwijs Op Reggesteyn zetten ze steeds vaker VR-brillen in voor de technische vakken. Waar het aan het begin nog ‘spannend’ gevonden werd om zo’n nieuwe techniek te gebruiken tijdens de lessen, weten de collega’s binnen Reggesteyn het VR-team steeds beter te vinden. Samen nadenken over nieuwe mogelijkheden binnen lessen. Dat is toch fantastisch! Heel belangrijk: de VR-bril is niet het doel van de les, maar een middel om het doel te bereiken. > Leerlingen Zorg & Welzijn ontdekken zorgtechnologie in Living Lab TZA Eerder schreef deze nieuwsbrief over het officiële lidmaatschap van STO Twente van de Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente. Die samenwerking krijgt inmiddels op meerdere manieren handen en voeten. Eén daarvan was het bezoek van een aantal vierdejaars leerlingen van Zorg en Welzijn van het Alma College aan TZA Twente. In één middag werden zij compleet bijgepraat over allerlei zorgtechnologie die het leven van cliënten én het werk van zorgprofessionals vergemakkelijken. En wat gaaf was: vol overgave stortten zij zich op het zelf uitproberen van alle zorgtechnologie. Of, zoals één leerling zei: “Had mijn oma deze hulpmiddelen maar!” > Oost-Nederlandse House of Skills zet procestechniek op de kaart voor Twents vmbo STO Twente is volop bezig om vmbo-leerlingen inspireren voor techniek en technologie. Een sector die daarin nog wat onderbelicht blijft, is de procestechniek. Niet terecht, want in Twente tellen we talloze bedrijven en fabrieken die zónder procestechniek á la minute tot stilstand zouden komen. Van bierbrouwer Grolsch tot en met kaasmaker Heks’nkaas en nog veel meer. Want onder andere in de foodsector is procestechnologie onmisbaar. Daarom namen ruim 160 leerlingen uit klas 2 van het Bonhoeffer College en Het Stedelijk Alpha uit de STO subregio Enschede deel aan de ‘Maak kennis met de Procestechniek en Voedingsmiddelentechnologie’. Ronald: “We kijken terug op drie mooie dagen waarbij we de leerlingen een “kijkje in de keuken” van de Twentse procestechniek konden geven.” De organisatie was in handen van STO Enschede en het House of Skills Almelo, het praktijkcentrum van Process Your Future, House of Skills (PCPT). > Projectdag Toptraject 100% in lijn met doelen van STO Twente Toptraject leerlingen van klas 3 gtl van het Zone.college en Alma College beleefden in november een inspirerende dag. Zij bezochten Almelose bedrijven waarbij het accent vooral op technologie ligt. De leerlingen mochten kiezen uit vijf bedrijven in de buurt. Na de bezoeken namen zij deel aan een Projectdag op hun school om zelf ook vaardiger te worden met de in de bedrijven ontdekte technologie. Marieke Eissens, Docent Beeldende vorming, Coördinator Toptraject en STO, organiseerde samen met collega’s van het Zone.college deze Projectdag. > Twente goes Techno 2023 stemt bedrijfsbezoeken nog beter af op type leerlingen In het kader van Twente goes Techno gingen in de week van 20 – 24 november opnieuw zo’n 900 2e en 3e jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs in Hengelo en Borne op bezoek bij technische bedrijven. Elke jongere bezocht twee bedrijven. In totaal stelden circa 45 bedrijven hun deuren gastvrij open voor onder andere de leerlingen van C.T. Stork College. Deelname aan Twente goes Techno is een activiteit dat binnen het activiteitenplan van STO Twente valt. Hans Jansink is Accountmanager Bedrijven bij de gemeente Hengelo en de grondlegger van Twente goes Techno. Aylin Emral-Ceben is projectmedewerker bij C.T. Stork College en organiseerde, samen met Hans Jansink, Twente Goes Techno 2023. > Leerlingen BWI oriënteren zich bij Schildersvakopleiding Techniekhuis Het Alma College pakt de beroepenoriëntatie voor Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) super praktisch op met keuzevakken en bezocht met negen leerlingen BWI recent de Schildersvakopleiding in het Hengelose Techniekhuis. BWI docenten Simon Damink en Hans de Groot: “Het zijn derdejaars leerlingen. Met dit soort bezoeken geven we hen een zo breed mogelijk beeld mee en maken zij hun vervolgkeuze voor het mbo weloverwogen.” > MEER NIEUWS

 • Projectdag Toptraject 100% in lijn met doelen van STO Twente

  Projectdag Toptraject 100% in lijn met doelen van STO Twente Toptraject leerlingen van klas 3 gtl van het Zone.college en Alma College beleefden in november een inspirerende dag. Zij bezochten Almelose bedrijven waarbij het accent vooral op technologie ligt. De leerlingen mochten kiezen uit vijf bedrijven in de buurt. Na de bezoeken namen zij deel aan een Projectdag op hun school om zelf ook vaardiger te worden met de in de bedrijven ontdekte technologie. Marieke Eissens, Docent Beeldende vorming, Coördinator Toptraject en STO, organiseerde samen met collega’s van het Zone.college deze Projectdag. Link tussen Toptraject en STO Twente Marieke houdt van plannen en organiseren: “Ik heb drie jaar les gegeven op het Saxion en die ervaring was voor Alma College aanleiding mij te vragen om het Toptraject op mij te nemen. Goed getimed, want ook het vmbo neemt deel aan het Toptraject en daar ligt de directe link met Sterk Techniekonderwijs.” Het Toptraject is een doorgaand leertraject (vmbo-mbo-hbo) voor ambitieuze en praktisch ingestelde vmbo'ers die via het mbo een hbo-diploma willen halen. Marieke: “De toegankelijkheid naar het (hoger) onderwijs krijgt hierin veel aandacht. Toptraject zorgt voor een goede aansluiting van vmbo naar mbo.” Toptraject: ook voor kaderleerlingen Marieke: “Het Toptraject wil vmbo-leerlingen de vereiste bagage meegeven om uiteindelijk op het hbo te kunnen studeren. Dit hebben we eerder vooral ontwikkeld voor de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Er loopt nu een pilot voor de kaderberoepsgerichte leerweg vanuit het Toptraject, want kansengelijkheid in het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt. We geven de vmbo-leerlingen bepaalde vaardigheden en specifieke vakinhoudelijke kennis mee voor het mbo en hbo. Denk aan verdieping in taal, rekenen en wiskunde en vier vaardigheden zoals plannen, presenteren, abstract denken en zelfstandig werken.” Nu ook verdieping met technologie Marieke noemt specifiek de aandacht in dit traject voor technologie die aan de vaardigheden die zij zojuist noemde is toegevoegd: “Deze verdiepingen, inclusief nu ook technologie, zien we als de bouwstenen die in het eerste jaar vmbo, mbo en hbo aangeraakt worden. Er is speciaal een STO-werkgroep opgericht binnen Toptraject om een doorlopende technologische leerlijn te ontwikkelen.” Waarom technologie? Marieke: “Inhoudelijk voegen we technologie toe omdat we in alle beroepsgroepen steeds meer met technologie in aanraking komen, dat geldt nu ook al voor mbo- en hbo-studenten. Die ontwikkeling willen we in het Toptraject laten weerspiegelen.” Aftrap op één van beide scholen Elke Projectdag start met een aftrap. Marieke: “De ene keer vindt die middag plaats op het Zone.college en de andere keer op het Alma College. De samenwerking is heel goed en collegiaal. Het voordeel van de wisselende locaties voor de aftrap, is dat zowel de leerlingen als docenten bij elkaar over de vloer komen en zo beide scholen beter leren kennen.” Marieke: “Tijdens de meest recente projectdag kregen leerlingen uitleg over vijf verschillende projectthema’s: Kunst en Stopmotion, Media & Technologie, Taste Technology, Labtechnologie & Apotheek en Microscopie & de lens.” Via een digitaal systeem mochten de leerlingen hun favoriete themakeuzes maken en kwamen over het algemeen bij hun eerste of tweede keuze uit. Op excursie bij de bedrijven Na deze aftrapmiddag met uitleg gingen de leerlingen vervolgens op excursie bij de bedrijven met de bijbehorende thema’s, in groepjes van gemiddeld negen leerlingen. Bijvoorbeeld de leerlingen die kozen voor Kunst en Stopmotion bezochten het kunst- en techniekmuseum Oyfo in Hengelo. Mediatechnologie vond plaats bij een Almelose drukkerij, Taste & Technologie bestond uit een workshop op het Zone.college en een bezoek House off Skills in Almelo. De leerlingen voor labtechnologie bezochten een apotheek in Almelo en een opticien voor het thema Microscopie & de lens. “Vooral bedoeld om deze organisaties te verkennen én de beroepen daarbinnen die aan de genoemde thema’s gekoppeld zijn”, aldus Marieke. Verdieping op school Na de bezoeken namen de leerlingen op een andere dag deel aan een Projectdag op hun eigen school om zelf ook vaardiger te worden met de technologie die ze in de bedrijven ontdekt hadden.. Marieke: “Op die dag gaan zij op school zelf met de technologie aan de slag.” Een voorbeeld is de workshop op school die Marieke zelf gaf voor het thema Stopmotion: “Ik liet de leerlingen werken met de zogeheten ‘verderkijkdozen’. Dit zijn vernieuwende kijkdozen waarmee je samen met digitale middelen en creatieve materialen je eigen Mixed media kunstwerk maakt zoals met video en film. Eerst liet ik hen vaardig worden met de technologie zelf en daarna maakten ze zelf een Stopmotion filmpje.” En bijvoorbeeld de leerlingen die op bezoek waren geweest bij de drukkerij, maakten vervolgens op school zelf een magazine, met onder andere hoe je in een fotostudio werkt en een cover maakt. Drietrapsraket Marieke en de leerlingen kijken terug op een geslaagde Projectdag. Marieke: “De drietrapsraket met een aftrapmiddag, de bedrijfsbezoeken zelf én de Projectdag op school vormt een mooi totaalconcept.” MENU

 • Leerlingen Zorg & Welzijn ontdekken zorgtechnologie in Living Lab TZA

  Leerlingen Zorg & Welzijn ontdekken zorgtechnologie in Living Lab TZA Eerder schreef deze nieuwsbrief over het officiële lidmaatschap van STO Twente van de Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente. Die samenwerking krijgt inmiddels op meerdere manieren handen en voeten. Eén daarvan was het bezoek van een aantal vierdejaars leerlingen van Zorg en Welzijn van het Alma College aan TZA Twente. In één middag werden zij compleet bijgepraat over allerlei zorgtechnologie die het leven van cliënten én het werk van zorgprofessionals vergemakkelijken. En wat gaaf was: vol overgave stortten zij zich op het zelf uitproberen van alle zorgtechnologie. Of, zoals één leerling zei: “Had mijn oma deze hulpmiddelen maar!” Zelf aan de slag in Living Lab De Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente is een coöperatieve vereniging van (zorg) ondernemers, overheid en onderwijs. Mariëlle Medema is Coördinator Living Lab van de TZA: “Wij bieden (zorg)professionals, producenten en studenten een platform rond innovaties in de zorg, gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand.” In het Living Lab van TZA in Almelo kunnen ook vmbo-leerlingen en hun docenten oefenen, testen en leren werken met zorgtechnologie. Spannend…de Escape Challenge! De zes leerlingen van Zorg en Welzijn kwamen op donderdagmiddag 25 januari samen met Arzu Celik (docent Zorg en Welzijn op het Alma College) naar TZA Twente. Daar werden zij allerhartelijkst ontvangen door Mariëlle Medema. Het Living Lab bestaat onder andere uit een nagebootste woonkamer en slaapkamer van een fictieve cliënt met daarin concreet alle zorgtechnologie die TZA adviseert en presenteert. De leerlingen waren enthousiast, stelden veel vragen en losten in een hoog tempo een uitdagend onderdeel van de Escape Challenge van TZA op. Door aanwijzingen slim op te volgen ‘bevrijdden’ zij een mobiele telefoon uit een gesloten box en bedienden daarmee vervolgens de automatische gordijnen. Door dit spelelement leerden zij hoe zorgtechnologie werkt. In de Escape Challenge lukt dat alleen door heel goed samen te werken. Een belangrijke competentie waarover de leerlingen ruimschoots beschikken! Tijdens de rondleiding langs andere inspirerende zorgtechnologie probeerden de leerlingen van het Alma College van alles zelf uit. Zoals een kussen dat door slimme technologie mensen met slaapproblemen in slaap laat vallen of VR-brillen. Praktijkgerichte opdracht: schrijf een artikel De leerlingen brachten dit bezoek in het kader van hun praktijkgerichte programma. De insteek hierbij is dat de leerlingen Zorg en Welzijn samen een magazine namens het Alma College maken met allerlei belevenissen vanuit hun profiel op en buiten school. Zo lag er de opdracht om ook van dit bezoek aan TZA een nieuwsartikel te schrijven. Deze taak werd door de leerlingen in overleg toebedeeld aan één van hun klasgenoten. Het magazine verschijnt na de voorjaarsvakantie. Werk voor zorgverleners wordt anders Mariëlle gaf de leerlingen een belangrijk signaal, voor als zij inderdaad in de zorg verdergaan: “Zorgtechnologie maakt het werk van zorgverleners anders. Doordat er minder zorgprofessionals zijn, verlicht zorgtechnologie hun werk omdat cliënten met deze technologie zelfstandiger blijven. Denk aan een automatische dispenser genaamd Medido die precies op tijd de juiste medicijnen verstrekt. Daar hoeft dan geen zorgverlener meer voor langs te komen. Zorgtechnologie gaat dus een andere invulling geven aan het werk van zorgverleners. Zoals meer tijd hebben om met cliënten te praten.” En voor wie nog een drempel voelt, had Mariëlle een goed advies voor de leerlingen: “Je moet anders leren denken over de toepassing van zorgtechnologie, dat begint bij jezelf!” MENU

 • Zes vmbo’s in subregio Almelo e.o. leiden gezamenlijk technische specialisten op voor Cricut maker

  Zes vmbo’s in subregio Almelo e.o. leiden gezamenlijk technische specialisten op voor Cricut maker Twentse vmbo-docenten professionaliseren zich onder de vlag van STO Twente steeds meer bij op het gebied van nieuwe technologie. De subregio Almelo e.o. kiest hierbij zoveel mogelijk voor een gecentraliseerde aanpak. Erik van Bunnik & Kirsten Lejeune, verantwoordelijk voor docentprofessionalisering in de subregio Almelo: “We trainen onze docenten het liefst gezamenlijk als het gaat om de inzet van nieuwe technologie. Het mes snijdt aan meerdere kanten: dit is efficiënter en versterkt ook nog eens de onderlinge band tussen de aan STO Twente deelnemende vmbo-scholen. Het gezamenlijk professionaliseren scheelt een dure externe trainer per school, en je kunt maatwerk leveren.” De winst is duidelijk, benadrukt Kirsten: “Na deze trainingsdag heeft elke deelnemende school één technisch aanspreekpunt voor het gebruik van de Cricut maker en ook het oplossen van storingen.” Door de onderlinge goede verhoudingen kregen we van collega Marc-Jan van het Zone.college de mogelijkheid voorgedragen van deze training. Zo leiden we samen en met elkaar op.” Focus op leren bedienen en onderhouden van Cricut Erik: “Alle zes vmbo-scholen in de subregio e.o. beschikken inmiddels voor hun Technolab over een Cricut, een soort printer waarmee je ook kan snijden. Niet alleen papier, maar ook stoffen zoals vinyl, leer en andere (bijzondere) materialen. Onder de vlag van docentprofessionalisering van STO Twente hebben wij dit georganiseerd voor alle geïnteresseerde docenten van de zes vmbo-scholen. Concreet mondde dit uit begin januari in één trainingsdag in het Technolab van het Alma College. De insteek van deze lesdag? Hoe bedien je nu zo’n printer? Hoe los je het op als een stof vast komt te zitten? Hoe plaats je nieuwe printerkoppen? Eigenlijk kwamen alle basale handelingen voorbij om de printer te kunnen bedienen én te onderhouden, een groot succes.” De winst is duidelijk, benadrukt Erik: “Na deze trainingsdag heeft elke deelnemende school één technisch aanspreekpunt voor het gebruik en ook het oplossen van storingen. Deze trainingsdag was specifiek gericht op het opleiden van, zeg maar, de ‘technische dienst’ voor de Cricut voor elke school.” Aansluiting bij serie praktische workshops Eerder in deze nieuwsbrief publiceerden we over een serie praktische workshops vanuit STO Almelo e.o. voor docenten om nieuwe technologie in slechts twee uur onder de knie te krijgen. Deze serie herhaalt zich in 2024 met enige regelmaat in Studio 15 in Almelo. Kirsten: “Vanaf 2024 maakt ook een workshop Cricut hiervan deel uit. Deze is, evenals de andere workshops, vrij toegankelijk voor alle professionals binnen STO Twente.” Overzicht alle praktische workshops Kijk voor alle praktische workshops voor nieuwe technologie, zoals over Cricut of vliegen met drones, op https://www.baanbrekendleren.nl/docent-vo voor het programma in 2024. Wegens groot succes is de workshop voor de Cricut in maart al volgeboekt, maar voor de workshop in februari is nog plek. Vanaf februari volgt er elke maand een training voor de Cricut en de andere workshops. Voor exacte data is het advies om de bovenstaande link regelmatig te openen en naar de voortdurend geactualiseerde workshopdata te kijken. Om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen biedt STO Almelo e.o. de workshop(s) zo gespreid mogelijk aan. Daardoor kun je je altijd inschrijven op een dag die jou het beste past. Lekker thuis oefenen! Heb je deelgenomen aan de praktische workshop voor de Cricut? Dan hebben Erik en Kirsten nog een mooie verrassing: “We hebben een extra Cricut aangeschaft. Op aanvraag kunnen docenten die mee naar huis nemen op basis van een roulatie-/uitleensysteem. Ideaal om thuis in alle rust al het geleerde zelf nog meer onder de knie te krijgen door naar hartenlust te experimenteren. Want juist door zelf meters te maken met nieuwe technologie krijgt je deze pas écht voor de volle 100% onder de knie.” MENU

 • PIE- EN BWI-leerlingen TCC dag lang aan de slag in technisch mbo-onderwijs

  PIE- EN BWI-leerlingen TCC dag lang aan de slag in technisch mbo-onderwijs Sterk Techniekonderwijs focust op de samenwerking tussen vmbo en technische vervolgopleidingen. Concreet: vmbo-leerlingen volgen een gedeelte van hun keuzevak op een mbo-opleiding. Twents Carmel College (TCC) aan de Potskampstraat geeft hier veelzijdig invulling aan. Zoals op donderdag 11 januari met een onderwijsprogramma voor haar BWI- en PIE-leerlingen uit jaar vier bij zowel Techniekhuis Twente als SMEOT. De insteek? Niet alleen kijken en instructie krijgen, maar daadwerkelijk aan de slag gaan. Van leren behangen tot en met het leren programmeren van een CNC-machine. Bijzonder was dat mbo-leerlingen van zowel Techniekhuis als SMEOT de vmbo-leerlingen hielpen bij hun opdrachten. In Techniekhuis Twente werden de per bus gearriveerde leerlingen enthousiast ontvangen en toegesproken door Berthold Tijhuis, coördinator bij Schildersvakopleiding Hengelo. Vervolgens verdeelden alle BWI- en PIE-leerlingen zich in groepjes voor het onderwijsprogramma van hun keuze. Leonie Geels is sinds mei 2023 decaan bij TCC: “Techniekhuis Twente verwelkomde onze leerlingen die momenteel het BWI- of PIE-profiel volgen, zowel KBL- als BBL-leerlingen. Ik was hier als decaan concreet bij aanwezig omdat ik de meerwaarde hiervan zie. Ook wil ik onderzoeken of deze opzet ook inzetbaar is voor andere profielen. Onze andere profielen Economie & Ondernemen, Groen, Zorg & Welzijn, Horeca, Bakkerij en Recreatie en Mobiliteit & Transport krijgen namelijk ook steeds meer met techniek te maken.” Vervolgopleidingen laten ervaren Annelie Haarhuis is docent BWI aan TCC, zij was medeorganisator. Zij merkt dat leerlingen zich tegenwoordig niet meer zo snel oriënteren op een mbo-vervolgopleiding: “Dat tij willen we keren door de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ervaren wat de vervolgopleidingen te bieden hebben. Dat lukt het beste door hen zowel bij SMEOT als in het Techniekhuis concreet aan de slag te laten gaan met opdrachten.” Uiteraard hebben Annelie en haar collega’s de leerlingen begeleid in hun inhoudelijke keuze voor de invulling van deze onderwijsdag: “We wogen de keuzedelen mee, keken naar hun stage én hun voornemen om al of niet naar een vervolgopleiding in de bouw, metaal of installatie- en elektrotechniek te gaan.” Verbreding, verdieping en specialisatie Op 11 januari kregen deze leerlingen per keuzedeel een stukje verbreding, verdieping of specialisatie aangeboden. Annelie: “Een groepje PIE-leerlingen ging voor hun keuzevak elektro- en installatietechniek in Techniekhuis Twente aan de slag bij Opleidingsbedrijf Installatiewerk (IW). De BWI-leerlingen werden in twee groepen ingedeeld. De leerlingen ruwbouw hebben bij Bouwschool Twente een dagdeel uitleg gehad bij het onderdeel tegelzetten, en een dagdeel uitleg gehad bij het maken van een dakkapel. De leerlingen afbouw leerden in de ochtend in het kader van afbouw behangen en in de middag meubel maken en interieuradvies.” Blij met stukje specialisatie Deze leerlingen BWI hebben bij Annelie in de les onderhoud schilderen gehad, van hout- en steenachtige ondergronden. Annelie: “De basis voor schilderen ligt er dus. Maar ik heb nog nooit een module behangen aangeboden. Dat stukje specialisatie binnen hun keuzedeel kon ik gelukkig voor hen bij de Schildersvakopleiding van Techniekhuis Twente invullen. Vooral voor het middagprogramma ben ik heel blij dat de delen meubel maken en interieuradvies meededen met deze dag, want we hebben veel leerlingen die in deze richting willen doorstromen.” Voortbouwen Annelie: “In het kader van ruwbouw gingen de leerlingen bij Bouwschool Twente aan de slag met een dakkapel timmeren en een vloer betegelen. Kortom, in groepjes hadden ze een ochtend- en middagprogramma en, na het lunchpakket in de kantine, een wisseling.” Voor afbouw had zich een mix van zeven jongens en zeven meisjes gemeld, bij ruwbouw gingen 16 leerlingen aan de slag.” Annelie: “Het timmeren van een hellend dak hebben we gedaan op school. Bij Techniekhuis kregen ze hier uitleg over hoe je een dakkapel maakt voor een hellend dak. Of neem metselen: dat kunnen ze al vanuit school, maar tegelzetten hebben we nog nooit gedaan. Kortom, we doen hier wat we op school niet kunnen aanbieden, maar wel vanuit een stukje herkenning en overlap, voortbouwend op wat we de leerlingen al vanuit het vmbo hebben geleerd.” Ook mbo-leerlingen betrokken bij begeleiding Berthold Tijhuis coördinator/instructeur bij Schildersvakopleiding Hengelo, gevestigd in Techniekhuis Twente: “We hebben een druk programma voor onze mbo-leerlingen, toch maken we met veel plezier tijd en capaciteit vrij voor deze vmbo-leerlingen. We kunnen deze jongens én meisjes niet vroeg genoeg kennis laten maken met techniek zoals met het onderdeel behangen van de schildersvakopleiding. Over meisjes gesproken: het is niet extra moeilijk om hen voor deze opleiding te interesseren. Op dit moment hebben we zelfs acht meisjes in de opleiding. Bijzonder is dat ik onze mbo-leerlingen liet meedraaien in het begeleiden van de leerlingen van TCC. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: onze leerlingen vervullen een opdracht specifiek voor leerlingbegeleiding én zij hebben alle gelegenheid om vmbo-leerlingen ook enthousiast te maken voor deze opleiding. In Twente kun je met de Schildersvakopleiding overal aan het werk, voor particulieren en nieuwbouw tot en met onderhoud. En voor de duur van de opleiding geven we een werkgarantie af. Sterker nog, tussen de 95% en 100% van de leerlingen krijgt een contract bij het bedrijf waar zij de mbo-opleiding op basis van BBL heeft gevolgd.” Bijzonder: op 11 januari kwam Annelie een oud-leerling tegen bij Techniekhuis Twente. Deze vertelt over zijn opleiding en motivatie: “Ik zat hiervoor op het vmbo op TCC en Annelie was één van mijn docenten bij BWI. Ik volgde het profiel BWI, ben inmiddels 18 jaar, en volg nu de timmermansopleiding bij Techniekhuis Twente. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de BBL-opleiding; vier dagen werken en een dag naar school. Het is heel leuk om de huidige vmbo-leerlingen van TCC hier aan de slag te zien. Zelf wilde ik altijd iets met mijn handen doen en ik hoop dat zij daar ook voor kiezen voor hun vervolgopleiding. Als je slim nadenkt en goed bent met je handen is er altijd werk.” SMEOT: aan de gang met mechatronica en metaaltechniek Zoals gezegd gingen er op 11 januari ook leerlingen bij SMEOT aan de slag, begeleid door Jos van Helden, hun docent PIE: “Ik ken SMEOT inmiddels goed en kom hier graag met de leerlingen. Het is belangrijk dat zij SMEOT leren kennen voor hun vervolgopleiding. 12 leerlingen PIE kregen na de inleiding door Hans Fokke een rondleiding.” Na de pauze gingen zes leerlingen concreet aan de slag met mechatronica en de andere zes met CNC verspanen. Jos: “SMEOT biedt apparatuur en inzichten van de instructeurs die wij op school niet kunnen aanbieden. Deze instructeurs zijn voor het merendeel specialisten uit het bedrijfsleven. Deze lesdag valt onder hun keuzevak en telt hiervoor ook mee.” Goed nieuws: SMEOT heeft in januari uitgebreid met drie extra lasboxen in haar Skills Center. Hans Fokke, coördinator vmbo/mbo onderwijs SMEOT: “Die zetten we vooral in voor de vmbo-leerlingen die we vanuit STO op bezoek krijgen. We ontvangen steeds meer aanvragen voor grotere groepen om te lassen, zoals bijvoorbeeld van C.T. Stork College, en die kunnen we vanaf eind januari hier prima ontvangen.” MENU

 • Reggesteyn: veelzijdige inzet VR-brillen in het onderwijs

  Reggesteyn: veelzijdige inzet VR-brillen in het onderwijs Op Reggesteyn zetten ze steeds vaker VR-brillen in voor de technische vakken. Waar het aan het begin nog ‘spannend’ gevonden werd om zo’n nieuwe techniek te gebruiken tijdens de lessen, weten de collega’s binnen Reggesteyn het VR-team steeds beter te vinden. Samen nadenken over nieuwe mogelijkheden binnen lessen. Dat is toch fantastisch! Heel belangrijk: de VR-bril is niet het doel van de les, maar een middel om het doel te bereiken. Ook ingezet bij Zorg & Welzijn Tijdens lessen van Zorg & Welzijn zet Reggesteyn de VR-brillen ook steeds vaker in. Hoe leerzaam is het om leerlingen die later bij de kinderopvang willen werken, de wereld door de ogen van een peuter te laten zien?! De leerlingen kijken naar een video waarop zij alles zien op peuterhoogte. Het is met een 360 graden camera gefilmd, waardoor zij de hele ruimte om zich heen kunnen zien. Welk gevaren zie je? Hoe moet een volwassene je benaderen als hij/zij in gesprek gaat met een peuter? In de gegeven opdracht moesten de leerlingen niet alleen naar de video kijken, maar hier ook gerichte kijkvragen over beantwoorden. Brede inzet De VR-brillen zijn voor de technische vakken en Zorg & Welzijn, maar Reggesteyn wil deze zoveel mogelijk wil benutten. Daarom zijn in de afgelopen periode de VR-brillen ook ingezet tijdens een muziekles samen met de app ‘Drum legend’. Drum legend is een muziekritmespel met meerdere drumgameplay-opties. In de ‘Drum Maestro-modus’ kun je een banddrummer simuleren, verschillende drumvaardigheden leren en je favoriete muziek spelen. In de ‘Rhythm Rush-modus’ daag je jezelf uit met moeilijkere nummers en streef je naar hogere scores. Het is niet alleen voor de collega’s vreemd om ineens zo’n VR-bril in te zetten tijdens de les, maar ook voor de leerlingen. Toen de leerlingen de bril voor de eerste keer opzetten, waren ze verwonderd. Zo’n andere wereld, waarbij ze de echte wereld even vergaten. Meer lessen met VR gepland Na de kerstvakantie stond de volgende VR-les gepland: boksen tijdens de gymles. De app Fit-XR zal hiervoor gebruikt worden. De afgelopen periode zijn mooie samenwerkingen ontstaan, waarbij nieuwe technologieën zijn toegepast tijdens de lessen. Hopelijk komen er nog veel meer mooie samenwerkingen voor de toekomst die geborgd worden en jaarlijks terugkeren. MENU

 • Twente goes Techno 2023 stemt bedrijfsbezoeken nog beter af op type leerlingen

  Twente goes Techno 2023 stemt bedrijfsbezoeken nog beter af op type leerlingen In het kader van Twente goes Techno gingen in de week van 20 – 24 november opnieuw zo’n 900 2e en 3e jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs in Hengelo en Borne op bezoek bij technische bedrijven. Elke jongere bezocht twee bedrijven. In totaal stelden circa 45 bedrijven hun deuren gastvrij open voor onder andere de leerlingen van C.T. Stork College. Deelname aan Twente goes Techno is een activiteit dat binnen het activiteitenplan van STO Twente valt. Hans Jansink is Accountmanager Bedrijven bij de gemeente Hengelo en de grondlegger van Twente goes Techno. Aylin Emral-Ceben is projectmedewerker bij C.T. Stork College en organiseerde, samen met Hans Jansink, Twente Goes Techno 2023. Techniek als eyeopener Twente goes Techno draait al sinds 2009 en blijkt nog steeds van grote waarde voor zowel de scholen als voor de technische bedrijven. Ook C.T. Stork College ziet de bedrijfsbezoeken als onderdeel van de loopbaanoriëntatie voor vmbo-leerlingen. Op hun beurt kunnen de deelnemende bedrijven laten zien hoe mooi hun bedrijf is, waarom werken in de techniek leuk is en goede carrièreperspectieven biedt. Twente goes Techno is hét voorbeeld van een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs. De gemeente treedt op als facilitator om de partijen bij elkaar te brengen. Zo vinden de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) elkaar om dit belangrijke project te organiseren, gesteund door Sterk Techniekonderwijs Twente. De veelal eerste kennismaking met techniek via een bezoek aan een technisch bedrijf is bij veel leerlingen van C.T. Stork College toch een eyeopener. Belangrijk, want zij staan voor hun profielkeuze! Dat leidt hopelijk tot een keuze voor een vervolgopleiding en loopbaan in de techniek. En hier spinnen de technische bedrijven weer garen bij. Kortom: het is een win-win situatie. Cindy te Raa, projectleider STO Twente bij C.T. Stork College: “Voorafgaand aan de bedrijfsbezoeken bereiden ook de leerlingen van C.T. Stork zich voor. Ze bekijken de website van de bedrijven die ze bezoeken en bedenken vooraf al enkele vragen die ze kunnen stellen tijdens het bezoek. Na het bezoek hebben ze dit op school ter afsluiting geëvalueerd aan de hand van een opdracht.” Kijken naar match én goede doe-activiteit Cindy benadrukt dat het belangrijk is om met de deelnemende bedrijven vooraf goed in gesprek te gaan over het soort leerlingen dat ze willen ontvangen, wat hun verhaal is en welke soort medewerkers ze nu al hebben. Cindy: “Het ene bedrijf past goed bij tl-leerlingen en het andere weer beter bij basisleerlingen. Ook hebben we ervaren dat de leerlingen bij de bezoekende bedrijven echt iets willen dóen, dus een goede balans tussen luisteren tijdens de rondleiding én zelf aan de slag kunnen gaan. Steeds meer deelnemende bedrijven steken inderdaad in op het leerlingen via een doe-activiteit met eigen handen laten ervaren wat er in hun bedrijf speelt.” Projectinzet van Aylin Emral-Ceben De organisatie vergt nogal wat van C.T. Stork College, zoals de contacten met de collega-scholen en deelnemende bedrijven. Cindy: “Voor eerdere edities was ik hierbij betrokken, maar voor de editie 2023 is dit overgenomen door mijn collega Aylin Emral-Ceben. Zij is de projectmedewerker op het C.T. Stork College. Aylin: “Ik maak onder andere jaarplanningen en organiseer allerlei activiteiten, voor zowel techniek als buiten de techniek. Specifiek voor STO Twente ben ik de relatiebeheerder voor de technische bedrijven. Ik onderhield alle contacten in de voorbereiding. Eveneens bezocht ik samen met Hans Jansink de deelnemende bedrijven tijdens Twente goes Techno.” Verbreding Aylin: “Hans Jansink is Accountmanager Bedrijven bij de gemeente Hengelo en de grondlegger van Twente goes Techno.” Aylin heeft samen met Hans Twente Goes Techno 2023 georganiseerd. Aylin noemt speciaal een bedrijf dat voor de eerste keer meedeed: “Van der Poel IJsmakers uit Hengelo. Zij openden vorig jaar, als aanvulling op hun winkel, de ijsfabriek. Het was bijzonder om hen dit jaar voor het eerst als deelnemer aan Twente goes Techno te mogen ontvangen. Niet per se een technisch bedrijf, maar wel een fabriek waarin heel veel techniek wordt gebruikt. De leerlingen vonden het sowieso heel bijzonder om de techniek achter het ijs maken te ontdekken. Niet mega-technisch waardoor we ook de andere profielen heel goed bij dit bedrijfsbezoek konden betrekken. Dit sluit nu al mooi aan op de verbreding die STO Twente ook voor de toekomstige jaren nastreeft.” Aylin geeft aan na afloop van Twente goes Techno heel veel positieve reacties te hebben ontvangen van de deelnemende bedrijven. Persoonlijke aandacht maakt het verschil Hoe slaagt Aylin erin zo goed de contacten met de technische bedrijven op te bouwen en te bestendigen? Aylin: “Dat is toch wel de moeite nemen om de bedrijven persoonlijk langs te gaan. Dit keer ben ik naar veel aan Twente goes Techno deelnemende bedrijven langsgegaan met een presentje. Je merkt dat die persoonlijke aandacht heel goed werkt. Veel bedrijven kenden mij van naam maar hadden er geen gezicht bij. Mijn advies aan andere vmbo-scholen die ook samenwerken met STO Twente? Ga erop uit, leg contact met de bedrijven en laat jezelf zien. Daardoor krijg je veel betere ingangen. Ook zijn we van plan alle stagecontacten en andere bedrijfsbezoeken bij deze bedrijven te laten lopen via ons projectbureau. Daardoor hebben zij één aanspreekpunt en kunnen de bedrijven veel efficiënter met ons samenwerken. We hadden begin december een themaweek en daarvoor kon ik via mijn contacten heel gemakkelijk bedrijfsexcursies organiseren.” Powerspex Eén van de bedrijven die al langer meedoet met Twente goes Techno is Powerspex. Nienke van Miert van Powerspex: “Wellicht kiezen deze leerlingen later voor een carrière in de techniek, is het idee achter Twente goes Techno. Carrièremogelijkheden zijn er genoeg in Twente. Dus wie kiest voor een technische opleiding, weet zeker dat er volop kansen liggen. En nog bij heel leuke bedrijven ook.” De leerlingen hebben tijdens de rondleiding alle facetten van Powerspex te zien gekregen, van kantoor tot werkplaats. De werknemers vonden het leuk om de scholieren te vertellen over hun werk. De leerlingen reageerden ook enthousiast: “Het is hier gezelliger dan we verwachtten”, werd gehoord, maar ook: “Wat werken hier veel jonge mensen” en “Het is hier zo schoon.” “Ja, technisch werk betekent niet dat je altijd vuile handen hebt,” lacht Van Miert. The Green Box Een ander bedrijf dat meedeed aan Twente goes Techno 2023 is The Green Box. Eigenlijk is The Green Box een hele verzameling van bedrijven in de energietransitie. The Green Box is een boegbeeld wanneer het gaat om technische uitdagingen en mogelijkheden! Tijdens het bezoek aan The Green Box werden de scholieren uitgedaagd om mee te denken over elektriciteit en (eigen) energieverbruik. Tijdens de rondleiding over het 18 hectare groot bedrijventerrein werden bedrijven geïntroduceerd die gave cleantech oplossingen hebben ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan grote batterij containers die de kermis in Hengelo hebben voorzien van groene batterijstroom, als alternatief voor de vervuilende dieselgeneratoren. Als afsluiter kregen de scholieren hoogspanningsproeven te zien in Het Damstra Lab. Dit is een onafhankelijk laboratorium op The Green Box waarin hoog- en middenspanningstesten worden uitgevoerd. MENU

 • Oost-Nederlandse House of Skills zet procestechniek op de kaart voor Twents vmbo

  Oost-Nederlandse House of Skills zet procestechniek op de kaart voor Twents vmbo STO Twente is volop bezig om vmbo-leerlingen inspireren voor techniek en technologie. Een sector die daarin nog wat onderbelicht blijft, is de procestechniek. Niet terecht, want in Twente tellen we talloze bedrijven en fabrieken die zónder procestechniek á la minute tot stilstand zouden komen. Van bierbrouwer Grolsch tot en met kaasmaker Heks’nkaas en nog veel meer. Want onder andere in de foodsector is procestechnologie onmisbaar. Daarom namen ruim 160 leerlingen uit klas 2 van het Bonhoeffer College en Het Stedelijk Alpha uit de STO subregio Enschede deel aan de ‘Maak kennis met de Procestechniek en Voedingsmiddelentechnologie’. Ronald: “We kijken terug op drie mooie dagen waarbij we de leerlingen een “kijkje in de keuken” van de Twentse procestechniek konden geven.” De organisatie was in handen van STO Enschede en het House of Skills Almelo, het praktijkcentrum van Process Your Future, House of Skills (PCPT). Een doorslaand succes Ronald: “Deze dagen waren een doorslaand succes! En het mooie is: PCPT en House of Skills zetten de deur wagenwijd open voor alle andere vmbo-scholen onder de vlag van STO Twente voor een soortgelijke experience! De ‘Maak kennis met de Procestechniek en Voedingsmiddelentechnologie’ organiseerden we samen met het House of Skills Almelo van Process Your Future. Dit laatste is het samenwerkingsverband tussen ROC van Twente, Zone.college, Saxion en bedrijven in de Twentse proces- en voedingsmiddelenindustrie. Deze samenwerking vindt plaats onder de hoede van PraktijkCentrum Proces-, Food en Feed Technologie Oost Nederland (PCPT)." House of Skills Gerard Nijhuis en Dirk Zuidema zijn beiden projectleider voor Process Your Future/PCPT. Gerard is eveneens senior docent Voeding & Technologie aan het Zone.college en Dirk is senior docent Procestechniek aan ROC van Twente: “House of Skills is dé plek waar leerlingen, studenten, werkenden en zij-instromers alles kunnen leren over procestechniek. In een omgeving waarin alles draait om leren, jezelf ontwikkelen, experimenteren en fouten mogen maken. Iets wat in een echte fabriek natuurlijk niet mogelijk is.” Trots laten Gerard en Dirk alle mogelijkheden in het House of Skills zien: “Leerlingen gaan hier zelf aan de slag met concrete onderdelen van de procesindustrie, zoals delen van productielijnen voor de foodsector. En wat zo mooi is: aanvullend, via grote schermen, zijn er tal van interactieve en digitale faciliteiten met VR, AR en 3D om ook de vmbo-leerlingen alle mogelijkheden in de procesindustrie zelf te laten beleven.” House of Skills is gevestigd aan de Kolthofsingel in Almelo. Van po en vo naar mbo en hbo Om jongeren al vroeg te interesseren en enthousiasmeren voor techniek en technologie zijn leerlingen van primair en voortgezet onderwijs van harte welkom. Gerard benadrukt dat House of Skills bewust inzet op de doorlopende leerlijn: “We willen leerlingen op meerdere momenten kennis laten maken met procestechniek in het House of Skills. Te beginnen in het basisonderwijs met een eerste verkenning, vervolgens op het vmbo met bijvoorbeeld de ‘Maak kennis met de Procestechniek en Voedingsmiddelentechnologie’ en daarna via het mbo.” Al die contactmomenten samen moeten het kwartje laten vallen voor hopelijk een studierichting procestechniek, maar Gerard benadrukt het volgende: “Natuurlijk hoeft niet elke vmbo-leerling voor procestechniek te kiezen, maar via ons House of Skills komen ze er in ieder geval mee in aanraking en krijgen ze de kans voor een bewuste keuze.” Inspirerende meertrapsraket Horen-zien-voelen en ruiken waren de zintuigen die drie dagen lang bij de vele leerlingen aangesproken werden tijdens de ‘Maak kennis met de Procestechniek en Voedingsmiddelentechnologie.’ Ronald: “We hadden een meertrapsraket opgebouwd, samen met de ervaren Dirk en Gerard van House of Skills. Eerst kregen de leerlingen op school inleidend les over procestechniek. Voor hun docenten had House of Skills een kant-en-klaar informatieboekje gemaakt. Vervolgens bracht House of Skills allerlei uitdagende procestechnologie naar ons Technolab voor actieve en inspirerende workshops én buiten de school bij House of Skills, gegeven door docenten van het Zone-college.” Als klapstuk gingen de leerlingen op bezoek bij een mooie dwarsdoorsnede van bedrijven in Twente die concreet werken met Procestechnologie: Heks’nkaas en Dessertmeesters in Oldenzaal, en Twence Recycling in Hengelo. Een aanrader: keuzevak procestechnologie Ook hebben Gerard en Dirk nog een andere belangrijke tip: “ROC van Twente doet regelmatig met vmbo-leerlingen een opdracht als onderdeel van een keuzevak. Nog niet veel docenten weten dat we voor vmbo-scholen ook alles op orde hebben om hun leerlingen via ROC van Twente het keuzevak Productietechniek, voedselveiligheid te laten volgen. Wij raden docenten daarom aan om hierover met ons te overleggen.” Baangarantie Dirk: “Vmbo-leerlingen die op mbo-niveau een opleiding voor procestechnologie volgen hebben in Twente gegarandeerd een baan.” Gerard: “Denk vooral aan functies als procesoperator. Die sleutelfiguur zorgt in technologisch zeer geavanceerde productieprocessen dat bijvoorbeeld gerst bier wordt en dat melk kaas wordt. Cruciale functies waar het Twentse bedrijfsleven om staat te springen. Ook bieden dit soort functies mooie doorgroeimogelijkheden. Wil jouw vmbo ook aan de slag met procestechniek? Zoals met een eigen ‘Maak kennis met de Procestechniek en Voedingsmiddelentechnologie’, het keuzevak Productietechniek, voedselveiligheid of met een andere insteek? Neem dan gerust contact op met Process Your Future: Dirk Zuidema, dzuidema@pcptoost.nl of Gerard Nijhuis, gnijhuis@pcptoost.nl . Ook de website geeft veel informatie: www.processyourfuture.nl . Op deze site zie je het House of Skills in 3D! MENU

Zoek

bottom of page