112 items gevonden

 • Gluren bij de buren: Inspiratiesessie circulair bouwen

  Gluren bij de buren: Inspiratiesessie circulair bouwen STO Almelo e.o. doet ook graag ideeën op buiten de eigen regio. Zo was er eerder een geslaagd werkbezoek aan de collega’s in Eindhoven. En nu, dichterbij huis, ging een gemengde groep geïnteresseerden op bezoek bij de STO-collega’s in Hardenberg. Rik Pape: “Grens overstijgende samenwerking is cruciaal voor inspirerend en toekomstbestendig techniekonderwijs.” Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen STO Almelo e.o. bekijkt voor verschillende profielen bij welke nieuwe ontwikkelingen zij willen aansluiten. Bijvoorbeeld bij BWI is er belangstelling voor het nieuwe vak circulair bouwen dat dit jaar is opgezet bij Het Vechtdal College in Hardenberg. Simon Damink (BWI) en Erik van Bunnik (PIE) willen bovendien de handen ineenslaan voor een bouwproject. Ook hierin zijn er leuke initiatieven bij Het Vechtdal te zien. Kortom, de hoogste tijd voor de subregio Almelo e.o. om bij de STO-buren te gaan kijken in Hardenberg. Bezoek aan bedrijf en school Op vrijdag 10 juni vond er eerst een inspiratiesessie circulair bouwen plaats bij Hibertad/Bouwbedrijf Dijkhuis. Gevolgd door een bezoek aan het Vechtdal College te Hardenberg. Het Erasmus uit Almelo en Vechtdal werken al langer samen met bouwbedrijf Dijkhuis. Bij dit bouwbedrijf spreken zij al niet meer over circulair bouwen maar over gezond wonen en bouwbiologie. Circulair bouwen is voor hen een basis om dit vorm te geven. De eigenaar heeft vanuit de behoefte systematisch kennis op het gebied van duurzaam bouwen bijeen te brengen en te onderzoeken mede de stichting Hibertad opgezet. Zij betrekken ook vmbo-jongeren door hen als ‘’ondernemer van nu’’ deel te laten nemen aan activiteiten. Wederzijdse kennisuitwisseling Rik Pape blikt tevreden terug: “Onze visie op een ‘grens overstijgende samenwerking is cruciaal voor inspirerend en toekomstbestendig onderwijs. Dat bleek ook tijdens dit werkbezoek. In Hardenberg zijn ze een heel eind op weg met duurzaam bouwen omdat ze een goede partner hebben gevonden in een circulair bouwbedrijf. Al met al zeer interessant om te zien en ook om uitgedaagd te worden. We kwamen met meerdere techniekdocenten uit Almelo e.o., maar ook andere geledingen uit STO Almelo e.o. haakten enthousiast aan. Het is nu aan de verschillende kartrekkers in onze subregio om hier hun eigen plan op te trekken. Het mooie van zo’n bezoek is dat je met je eigen groep een hele ochtend op pad bent. Je praat niet alleen met de partij die je bezoekt, maar ook onderling. Je informeert elkaar over de huidige stand van de techniek, trekt vergelijkingen tussen alle STO-activiteiten in onze subregio en die in Hardenberg én je daagt elkaar over de volle breedte uit.” Tegenbezoek in de planning Ook is er gediscussieerd over wat duurzaamheid eigenlijk betekent voor de technische vakken die de scholen in de subregio Almelo geven en ook voor STO Twente. Rik: “En vooral: hoe kunnen we dit in de toekomst in Twente aanpakken? Vliegen we circulariteit aan als keuzevak? Of moeten we dit veel breder implementeren in al onze opleidingen? Discussies waar je niet in één ochtend een conclusie uit trekt, maar deze gesprekken tijdens zo’n inspiratiesessie zijn heel veel waard voor de langere termijn. Zo zijn ze in de STO-regio Hardenberg op hun beurt geïnteresseerd in hoe wij omgaan met het technisch bedrijfsleven. Zij komen graag een keer bij ons op bezoek om dat aspect uit te pluizen.” MENU Naar pagina regio initiatieven

 • “We hebben met elkaar mooie activiteiten neergezet “

  “We hebben met elkaar mooie activiteiten neergezet “ John van der Vegt is Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente. Daarnaast is hij lid van de Stuurgroep van STO Twente. Graag neemt hij de tijd voor zijn visie op STO Twente, inmiddels enige tijd onderweg: “Ik vind dat STO Twente de ambitie zou moeten hebben om de eerste regio te zijn waarin het techniekonderwijs écht ingebed is in de doorlopende leerlijn van po en vo naar mbo en verder.” STO Twente is nu enige tijd in actie. Wat is uw indruk tot nu toe? “We zijn mooi onderweg, zeker als je kijkt naar alle beperkingen door corona bij de start en de tijd daarna. De plannen worden gerealiseerd in het gewenste tempo. Met als doel zoveel mogelijk leerlingen met techniek kennis te laten maken. We hebben met elkaar mooie activiteiten neergezet, speciaal noem ik hierin de realisatie van de Technolabs.” Welk accent ziet u binnen STO Twente graag sterker aangezet? “We zijn nu ruim twee jaar onderweg. STO Twente is vooral geënt op leerlingen vmbo Basis en Kader. Ik ben een voorstander van de verbreding naar vmbo TL en havo. Ook naar po, hoewel die beweging al is ingezet. Anders blijven we in een hele kleine vijver vissen voor wat betreft het aantal leerlingen. Neem de Technolabs, die ik noemde. Daar kunnen we nog veel breder gebruik van maken zoals voor TL’ers en havisten. Daarnaast ben ik er een voorstander van dat het Techniekpact Twente en STO Twente nauwer gaan samenwerken. Ik pleit voor een verdere integratie, want beide dienen hetzelfde doel: hoe maak je techniek aantrekkelijk voor leerlingen en hoe begeleid je hen bij een goede keuze daarin? Dit soort nieuwe stappen bespreken we ook in de Stuurgroep voor STO Twente. Er zijn positieve signalen over de verlenging van het STO-programma na juli 2024. Juist dan zou die verbinding op de lange termijn nuttig en wenselijk zijn. Ik vind dat STO Twente de ambitie zou moeten hebben om de eerste regio te zijn waarin het techniekonderwijs écht ingebed is in de doorlopende leerlijn van po en vo naar mbo en verder. We kúnnen dat in mijn beleving. Ook profiteren we van het feit dat we één van de grootste STO-regio’s in het land zijn vanuit een coherente regio.” Hoe kijkt u tegen de gewenste doorlopende leerlijnen aan in de techniek? “Deze zie ik ontstaan. Wel vind ik dat ook ROC van Twente zaken moet veranderen om daar een onderdeel van te zijn. In het mbo op ROC van Twente stroom je altijd vrij smal in. Je doet Elektrotechniek, Installatietechniek of Mechatronica. Voor de doorsnee vmbo’er is dat een heel erg specialistische keuze. Waar ROC van Twente naartoe wil, is dat je breder kunt instromen, meer in de werelden van techniek. En dat je vervolgens vrij snel je keuze kunt maken in welk techniekprofiel je wilt uitstromen. Daar ligt voor ROC van Twente een opgave, specifiek in de afstemming hiervan.” ROC van Twente heeft belang bij instroom vanuit vmbo-techniek. Ziet u hierin goede tendensen ontstaan? “Dat zien we nog onvoldoende terug in de instroomcijfers. Binnen ROC van Twente kennen we het College Technologie. Dat bleef een aantal jaren groeien, met verleden jaar een terugval. Inmiddels is het aantal studenten hierin nu stabiel. Maar wellicht zitten we nog wat vroeg in het STO-programma om die cijfers in groei terug te kunnen zien. Wel ben ik ervan overtuigd dat het kennismaken door vmbo-leerlingen met technologie in de diverse Technolabs enthousiasme op zal wekken. Vroeg of laat zullen we dit terugzien in de instroom, is mijn verwachting.” U heeft het thema ‘meisjes in de techniek’ ingebracht bij STO Twente. Wordt dit genoeg opgepakt? “We zien stapsgewijs dat het aantal meisjes in de techniek stijgt. Weliswaar heel langzaam, maar toch betekenisvol. Krijg je nu vier of vijf meisjes in een techniekklas in plaats van één? Dan bereik je op een gegeven moment een omslagpunt en een vliegwieleffect. Dus daar ben ik positief over. Om meer meisjes te trekken moeten de open dagen een andere sfeer bieden en breder focussen dan alleen op de techniek. Zoals het beeld schetsen van de energietransitie en duurzaamheid. We merken dat die maatschappelijke context van techniek meisjes aantrekt. Maar ook wil ik meer jongeren met een multiculturele achtergrond in de techniek zien instromen. Vaak hebben zij het verouderde beeld van techniek via hun ouders en de generatie daarvoor. Dat beeld is dat werken in de techniek vies is en schadelijk voor je gezondheid. Dát was het ooit voor de eerdere generaties werknemers uit het buitenland, maar is het niet meer. Er ligt een taak jongeren met een multiculturele achtergrond hiervan te overtuigen.” Docentprofessionalisering in het vmbo is ook een belangrijke doelgroep van STO Twente. Helpt het als zij vaker in de keuken komen kijken op ROC van Twente? “De bedrijfsvakscholen krijgen steeds meer vmbo techniekdocenten langs om kennis op te doen, zoals bij SMEOT. Wat veel mensen niet weten, is dat ROC van Twente een partner is in SMEOT, samen met techniekbedrijven. Dus onze mbo-docenten kómen al veel in aanraking met vmbo-docenten voor kennisuitwisseling. Dit geldt ook voor REMO. Gelukkig zie ik dat nu de eerste goede stappen gezet worden binnen andere techniekopleidingen binnen ROC van Twente zelf. Maar dit kan altijd nog meer, uiteraard. Essentieel in deze uitwisseling is dat je elkaar fysiek kan ontmoeten en dat kan door corona eigenlijk pas weer sinds maart van dit jaar. Zeker techniekdocenten uit mbo en vmbo moet je bij elkaar zetten, het liefst aan een machine. Dat is voor deze groep de beste omgeving voor kennisuitwisseling.” Kijk ook naar onbenut arbeidspotentieel in Twente Tot slot heeft John een aanbeveling: “We moeten, ook voor techniek, veel meer kijken naar het nu nog onbenutte arbeidspotentieel, hier zit veel talent tussen. Voor de regio Twente is de analyse dat we ongeveer 30.000 mensen hebben die meer willen werken of nog helemaal geen baan hebben. Ik vind het heel interessant om ook met het vo te kijken, hoe je via korte opleidingen en modules die mensen naar een baan in de techniek kan leiden. Misschien overstijgt dit enigszins de doelstelling van STO, maar we zouden voor deze groep wel de faciliteiten van STO Twente kunnen benutten.” MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Chocolate Challenge: basisschoolleerlingen ontdekken werk van procesoperator

  Chocolate Challenge: basisschoolleerlingen ontdekken werk van procesoperator Van april tot en met juni 2022 bezochten 20 klassen (groepen 7 & 8) van scholen verspreid over heel Enschede, het Technolab op de vmbo-locatie aan de Wethouder Beversstraat voor de Chocolate Challenge. De Chocolate Challenge maakt onderdeel uit van het STO-project 'De 7 werelden van procestechnologie' (7WPT). Dit is een meerjarenprogramma met onderwijsactiviteiten dat start in groep 3 van de basisschool. Dit meerjarenproject creëert samenhang door procestechnologie te verbinden met de voor de leerlingen herkenbare 7 werelden van techniek. Voortgekomen uit contact met Praktijkcentrum voor Procestechnologie Thomas Struik is PIE-docent aan het Bonhoeffer College aan de Wethouder Beversstraat in Enschede: “We wilden bij de start van STO Twente Procestechniek als keuzevak opzetten binnen PIE. Vanuit STO Twente kwam ik vervolgens in contact met Andy van Dissel, de projectmanager van het Praktijkcentrum voor Procestechnologie. Dat keuzevak draait dit jaar voor het eerst. Eén van de activiteiten daarbinnen is een basisschoolactiviteit: de Chocolate Challenge. Bedoeld om techniek op de basisscholen te promoten. Het Praktijkcentrum voor Procestechnologie zocht een nieuwe partner om het gave proces- en productiesysteem achter de Chocolate Challenge na corona weer in te zetten. Wij kwamen toen op het idee om ons Technolab aan de Wethouder Beversstraat hiervoor ter beschikking te stellen.” Terugkerend event in Technolab 1 en 1 werd snel 3 en de Chocolate Challenge krijgt een jaarlijks terugkerende vaste plek in het Technolab. Thomas: “Verleden jaar draaiden we al voorzichtig een pilot, maar lieten de basisscholen het door corona afweten. Toen hebben we ervoor gekozen met onze eigen leerlingen intern aan de slag te gaan met de Chocolate Challenge. En nu dus voor het eerst met de basisschoolleerlingen.” Speelse ontdekking van rol van procesoperator Tijdens de Chocolate Challenge ervaren de leerlingen wat een procesoperator doet en komen zo in aanraking met dit beroep. Thomas: “De Chocolate Challenge draait om de spannende competitie tussen groepjes leerlingen. Zij kregen de opdracht om zo snel mogelijk - en volledig geautomatiseerd - bakjes met een bepaald aantal gekleurde knikkers (M&M's) te vullen en te verpakken. Hierbij maakten ze gebruik van drie mechanische opstellingen. De kunst was die zo goed mogelijk af te stellen en aan te sturen vanuit één terminal. De leerlingen maken zo op een speelse, spannende manier kennis met de rol van procesoperator. PIE-leerlingen als trainer Tijdens deze activiteit werden groepjes begeleid door bovenbouw leerlingen van het vmbo. Om precies te zijn: leerlingen uit PIE die het Keuzevak Procestechnologie volgen. Thomas: “Zij kregen hiervoor een speciale training en dit was voor hen een unieke kans om basisschoolleerlingen enthousiast te maken voor techniek. Ze deelden in hun rol als trainer hun technische skills. Daardoor kwamen er bij deze leerlingen weer nieuwe en vaak onvermoede talenten naar boven.” De ervaringen zijn geweldig, benadrukt Thomas: “De basisschoolleerlingen en hun leerkrachten zijn enthousiast en wij ook! Het leuke is dat de leerlingen hier met alle technieken kennismaken. Want ze komen in het Technolab, maar ook in de werkplaats. Kortom, een project dat binnen het activiteitenplan van STO Twente heel veel aspecten raakt.” MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Keuzevak Slimme Technologie: uitdagend voor elk niveau

  Keuzevak Slimme Technologie: uitdagend voor elk niveau STO Twente telt steeds meer techniek gerelateerde keuzevakken. Neem het al wat langer bestaande keuzevak Slimme Technologie. Samen met hun docent PIE Erwin Geerdink van CSG Het Noordik maken leerlingen inderdaad…de slimste oplossingen! De plannen zijn om dit keuzevak regiobreed in te zetten. Wat is slimme technologie in jullie lessituatie? Erwin: “Dat is het toepassen van programmeerbare logica in de praktijk. De leerlingen uit vmbo-basis en -kader en onze mavo gaan hiermee aan de slag. Feitelijk is programmeerbare logica een printplaatje dat je aansluit op een computer. Wij gebruiken hiervoor Arduino. Dit is een open-source platform voor elektronische prototyping. Vervolgens kun je op dit printplaatje een programma uploaden dat de leerlingen op de computer geschreven hebben. Op dit printplaatje worden allerlei sensoren en actuatoren aangesloten. De sensoren zijn de ogen en oren. Vangen die iets op? Dan kan het programma daar iets mee doen richting de actuatoren, zoals lampjes, servo’s, elektromotoren, displays, et cetera.” Waarom is dit keuzevak zo belangrijk? “In de maatschappij en het bedrijfsleven zien we nu al overal slimme technologie. Hoe eerder we daar onze leerlingen op voorbereiden, hoe beter.” Wat doen de leerlingen hiermee zodra ze dit beheersen? “Met die kennis gaan ze aan de slag in een project. Op internet vinden ze allerlei opdrachten waarmee je direct aan het werk kunt. Vaak al met kant-en-klare programma’s en 3D print bestanden. Aan de andere kant is het zeer zeker de bedoeling dat ze zelf ook iets bedenken als ze eenmaal de technische basis doorgronden. Naast de technische kant prikkelen we zo ook de creatieve ontwikkeling van leerlingen.” Heb je voorbeelden van wat de leerlingen met deze know how maken? “Een leerling maakte bijvoorbeeld een dashboard voor een elektrische skelter die we een aantal jaren eerder in elkaar hebben gezet. Dit autodashboard heeft een digitale kilometerteller. Dit bestaat uit een sensor, een display en een programmaatje dat de km/u uitrekent aan de hand van de wielomtrek. Dus ook wiskunde speelt een rol! Of neem een radiootje inclusief luidsprekers dat zij via Bluetooth hebben aangesloten met behulp van Arduino. Een ander groepje stortte zich op beweegbare oogbollen die alle kanten op kunnen kijken. Via een 3D printer hebben zij hiervoor alle onderdelen gemaakt, plus onder andere de toepassing van servo’s, schroefjes en meer. Het gaat straks werken via een programmaatje en een joy stick als sensor. Een uitdagend project met zowel elektronica als mechanica.” Is dit geschikt voor alle leerlingen? “Al met al trekken we hiermee de leerlingen aan die van zichzelf toch al een meer dan gemiddelde interesse hebben in elektronica, computers en mechatronica. Leerlingen die verder willen kijken dan naar eenvoudige schakelingen en iets meer aandurven. Aan de andere kant proberen we álle leerlingen hiermee te bereiken. Dit betekent dat we ook projecten doen die iets minder complex zijn. Zoals met drone-poorten: leerlingen gaan aan de slag met een eenvoudige sensor waar een drone overheen of langs vliegt. Dit leidt tot een elektronische registratie per drone-poort waar de drone passeert. We hebben meer van dit soort laagdrempelige instapprojecten, soms ook met een wedstrijdelement. Die projecten zijn ook geschikt gebleken om basisschoolleerlingen tijdens een open dag met techniek kennis te laten maken.” Wat is jouw rol? “Ik heb ervaring op dit vlak zoals met elektronica en programmeren en kan snel inzien waar leerlingen tegenaan lopen. Daardoor kan ik hen vlot door problemen heen loodsen. Dat draagt bij aan hun enthousiasme.” Regio-breed inzetten Binnen Sterk Techniekonderwijs Almelo e.o. is het een speerpunt om keuzevakken regiobreed aan te bieden. Op de woensdagmiddag kunnen leerlingen van alle aan STO Twente deelnemende vmbo’s uit Almelo e.o. al een keuzevak naar wens volgen. Erwin: “Het is de bedoeling dat wij het keuzevak Slimme Technologie daar regio-breed aan toevoegen.” De 15-jarige Tim is één van de leerlingen die het Keuzevak Slimme Technologie volgt: “Ik zit in het vierde jaar en koos bewust voor Slimme Technologie. Automatiseren en werken met robots spreekt mij aan. Thuis ben ik hier ook al een tijdje mee bezig. Later wil ik de ICT in. Ik heb nu een kilometerteller gemaakt met onder andere een parkeersensor en radio voor op een skelter. Voor dit keuzevak werk ik met een andere leerling samen, daar leer je ook van.” MENU Naar pagina regio initiatieven

 • STO Café Enschede verstevigt verbinding

  STO Café Enschede verstevigt verbinding Elke subregio van STO Twente organiseert bij toerbeurt een STO Café. Dé plek om met alle STO-collega’s uit heel Twente bij te praten en kennis uit te wisselen. Op vrijdag 25 maart was het de beurt aan de STO subregio Enschede. En hoe kon het ook anders: het gloednieuwe Technolab vormde het inspirerende hart van het drukbezochte STO Café. Trots op bereikte resultaat Paulien de Jong is regioleider Sterk Techniek Onderwijs Enschede. Als dagvoorzitter opende zij het STO Café en sprak haar trots uit over wat we binnen STO Twente inmiddels met elkaar hebben bereikt. Gevolgd door een flitsend filmpje dat alle mogelijkheden van het Technolab in een notendop presenteerde. Het Technolab werd op dezelfde dag als het STO Café officieel geopend en wordt gebruikt door het Bonhoeffer College, Het Stedelijk Lyceum en het Zone.college. Het Technolab is een initiatief van Sterk Techniek Onderwijs Enschede en biedt oneindig veel mogelijkheden voor jonge mensen om zelf aan de slag te gaan met de meest innovatieve technologie. Ook leerlingen uit het Enschedese basisonderwijs zijn van harte welkom om alvast met de nieuwste technologie kennis te maken. Immers, het Technolab vervult een groeiende rol in de aansluiting op het W&T-onderwijs (Wetenschap & Techniek) in het primair onderwijs. Laat leerlingen techniek vanuit hun hart ontdekken Na de officiële opening kreeg gastspreker Mirjam Spitholt het publiek op het puntje van hun stoel met een vlammend betoog over het thema “Techniek & Gelukskunde’. Haar insteek? Laat leerlingen vanuit hun hart techniek ontdekken en je creëert gelukkige jonge mensen. Zelf aan de slag Na de meeslepende inleiding door Mirjam Spitholt kregen alle bezoekers van het STO Café de kans om zelf in het Technolab aan de slag te gaan. Alles stond klaar: materiaal, begeleiders én een heldere instructie. Na deze inspirerende sessie volgde nog een belangrijk onderdeel van het STO Café; bijpraten, ideeën uitwisselen en netwerken met STO-collega’s uit Twente. Het volgende STO Café? Dat staat gepland op 13 mei op het CT Storkcollege in Hengelo. MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Boot bouwen met razend enthousiaste leerlingen PIE

  Boot bouwen met razend enthousiaste leerlingen PIE Je leest het overal: laat leerlingen techniek op het vmbo iets dóen en ze schieten uit de startblokken. In de STO subregio Almelo e.o. hebben ze dit goed begrepen. Leerlingen PIE bouwen samen een metalen boot. Een sterk staaltje laswerk waarbij STO-partner Hofman Staalbouw meehelpt. Een project waar de leerlingen iedere week reikhalzend naar uitkijken. Vooral omdat ze een extra gemotiveerde docent PIE hebben in de persoon van Nico van Harten. Ook mooi: vrijwilliger Derk Hendriks draait belangeloos mee in dit project en brengt zijn bedrijfskennis in. Nico is instructeur PIE op het CSG Het Noordik: “Alle technieken beheers en onderwijs ik. Techniek zit van nature in mij én ik heb mij altijd laten bijscholen. Het technieklokaal hier is voor mij één grote speeltuin. Thuis heb ik een grote werkplaats waar ook jongelui uit de buurt aan de slag kunnen.” Eerst mini… Op dit moment bouwt Nico met zijn PIE-leerlingen elke woensdagmorgen aan een metalen boot: “Dit valt onder hun keuzevak lassen. De leerlingen hebben de vlet eerst in de schaalgrootte van 1:10 gelast. Hiervoor stelde Boer Metaaltechniek een pakketje samen met op maat voorgesneden stalen onderdelen. Handig was dat de leerlingen hiervoor in lesverband instructievideo’s op YouTube konden bekijken.” Nu maxi… Gewapend met die kennis uit dit mini-project zijn de leerlingen onder leiding van Nico nu de boot op ware grootte aan het lassen: “De bodemplaat zit inmiddels aan de zijkanten vast gelast. Ook het voordek en achterdek en voorschot en achterschot zijn inmiddels gelast. Let wel: met puntlassen, dus om de 15 á 20 cm centimeter leggen de leerlingen een kleine las en buigen ze de recht aangeleverde platen rond bij. Daardoor leren ze ook omgaan met lijmtangen, spanbanden en takels, dus aanmerkelijk méér dan alleen lassen.” Support vanuit Hofman Staalbouw De STO-subregio Almelo e.o. werkt nauw samen met meerdere techniekbedrijven, waaronder Hofman Staalbouw uit Vroomshoop. Nico: “Enkele leerlingen lopen in dit bedrijf een lasstage. Hofman heeft voor ons belangeloos het transport verzorgd van de stalen platen naar ons technieklokaal op het Noordik. Als straks de boot klaar is, zorgt Hofman ook voor een professionele roestbestendige eindbehandeling. Voor de houten onderdelen van de boot, zoals op de vlakke bodem leveren de BWI-leerlingen ondersteuning.” Praktijkinbreng van vrijwilliger De boot wordt 4.60 m lang en circa 1,60 m breed. Het totaalgewicht na oplevering? Pakweg 300 kg. De eerste tewaterlating is gepland voor één van de laatste lessen van het schooljaar 2021-2022. Nico: “We hebben hier naast de school een vijver en daar gaan we de tukkervlet uitproberen.” Vrijwilliger Derk Hendriks draait belangeloos mee in dit project. Nico: “Derk heeft altijd bij Wichers Metaal in Vriezeveen gewerkt. Op de woensdagmorgen loopt hij mee om onze leerlingen te begeleiden in dit project. Zijn praktijkinbreng is heel waardevol, hij is zelf een goed lasser. Hij komt met mooie praktijkoplossingen als de leerlingen ergens tegenaan lopen.” Ook interesse vanuit andere richtingen Nico: “Dit project is een enorme stimulans om daadwerkelijk voor techniek te kiezen. De leerlingen zijn razend enthousiast en vertellen hun ervaringen door aan andere leerlingen. Wekelijks zien we ook 10 tot 15 leerlingen van andere richtingen komen kijken naar het project. Voor hun ogen zien zij een mooie boot ontstaan. Dit techniekproject werkt dus ook heel aanstekelijk op andere leerlingen en ook hun docenten. Zelf leren Derk en ik nog heel veel, vooral het beteugelen van je eigen enthousiasme en de leerlingen de kans geven eerst alles zelf te ontdekken.” Vrijwilligers welkom! Uiteraard zij meer vrijwilligers welkom zoals Derk. Samen met hen kunnen onze leerlingen mooie stappen maken. Hier zin in? Overleg vrijblijvend met Eric Raanhuis via e.raanhuis@noordik.nl MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Robotica heeft de toekomst, ook in Twente

  Robotica heeft de toekomst, ook in Twente Een groepje examenkandidaten vmbo van het Stedelijk Vakcollege uit Enschede koos niet alleen bewust voor PIE, maar ook voor een unieke specialisatie daarbinnen: het keuzedeel robotica. Of nog specifieker: het onderzoeken van de mogelijkheden van zogeheten cobots in het technisch bedrijfsleven. Het merendeel van deze examenkandidaten weet nú al dat ze meer willen leren over cobots na het behalen van hun vmbo-diploma. Plaats van onderzoek? SMEOT. Goed nieuws: robotica wordt met ingang van het schooljaar 2022-2023 een volwaardig keuzevak. Op het Stedelijk Vakcollege doen de leerlingen PIE al in het derde jaar examen voor de verplichte vakken binnen PIE. Het voordeel? Ze hebben het hele vierde jaar de tijd om keuzevakken te volgen. Het Stedelijk Vakcollege heeft hier een voorselectie voor gemaakt waaronder met het keuzevak robotica, met als focus daarbinnen zogeheten cobots. Cobots: de derde hand van de mens Cobots: ze zijn niet zo groot en sterk als de robotarmen die al langer in de industrie gebruikt worden, maar op de werkvloer kunnen ze wel werk uit handen nemen. Ook zijn ze in staat om direct samen te werken met medewerkers. Dat levert niet alleen interessante prestatievoordelen op voor de organisatie, maar ook voor de kwaliteit van het productiewerk. Deze hightech robotarm is niet zomaar een leuk speeltje. Hans Fokke, docent/coördinator SMEOT: “Wij gebruiken hem speciaal voor vmbo-studenten die bij ons het keuzevak Robotica volgen. Hiermee krijgen studenten een realistisch beeld van de toekomst in techniek en zien zij alvast wat er allemaal mogelijk is binnen het vak Robotica.” Deze robot gaat geen mensen vervangen, maar juist met mensen samenwerken! Hij kan worden ingezet in veel verschillende sectoren om werkzaamheden lichter, efficiënter en zelfs veiliger te maken. Ze worden nu al ingezet in productieprocessen, logistiek, onderhoud en zelfs medische toepassingen. Bijdragen aan doorlopende leerlijn Albert Meeuwissen, algemeen directeur SMEOT: “Ook het technisch vmbo verdient het om kennis te kunnen maken met cobots. Ze moeten ermee willen leren werken omdat ze er later in hun loopbaan ongetwijfeld mee te maken krijgen.” Hans Fokke: “Ook het mbo en hbo zijn druk bezig met robotica waaronder leren werken met cobots. Dus ook hier liggen kansen om STO Twente te helpen bij het creëren van een doorlopende leerlijn.” Eveneens is er een directe link met het keuzevak industriële domotica. Hans Fokke: “Doorgrond je dat? Dan kun je ook een cobot leren programmeren.” MENU Naar pagina regio initiatieven

 • 7Tech levert wederom kennis, vaardigheden èn pracht-werkstukken voor basisschoolleerlingen

  7Tech levert wederom kennis, vaardigheden èn pracht-werkstukken voor basisschoolleerlingen Na zes vrijdagen hard werken presenteerden leerlingen van verschillende Enschedese basisscholen vrijdag 8 april het resultaat: drie werkstukken, gemaakt binnen verschillende werelden van de techniek. Een tafel van hout, een lamp van metaal en een kunstwerk gemaakt op een iMac. Vol trots lopen de ongeveer dertig kinderen hun ouders en leerkrachten rond te leiden langs het gemaakte werk. “Dit is het computerlokaal, we hebben Adobe Photoshop gebruikt en onze eigen foto in een zelfgetekend landschap gemonteerd. Kijk, dat doe je zo!” zegt Amber, 10 jaar oud terwijl haar moeder verbaasd naar de computervaardigheid van haar dochter kijkt. “Een handtekening zetten op het bewijs van deelname is wel heel officieel!” lacht de 11-jarige Kerem trots terwijl zijn vader het moment vastlegt op de foto. “Kom mam, ik laat je mijn lamp zien! Hij doet het echt hoor, loop mee!” zegt een andere leerling. Alvast kijkje nemen op vmbo “We willen de leerlingen laten zien hoe gaaf het werken met verschillende technieken kan zijn.” zegt Floor de Vries van 7Tech. “Het initiatief van 7Tech is bedoeld om leerlingen van groep 7 een kijkje te laten nemen op het vmbo. We nodigen leerlingen uit en ze kunnen op vrijwillige basis inschrijven voor zes vrijdagmiddagen. De deelnemers komen naar de Wethouder Beversstraat en gaan met drie verschillende werkstukken aan de slag. Het resultaat is echt om trots op te zijn en dat zien de ouders vandaag.” legt De Vries uit. Aan deze workshops hebben de leerlingen van de Enschedese basisscholen De Regenboog, ODBS Het Stroink, CBS Anna van Buren en De Windroos deelgenomen. Heus diploma Na de workshops ontvangen de leerlingen een bewijs van deelname, een diploma dat de geleerde vaardigheden en kennis onderschrijft. Gespannen gezichten van de deelnemers bij het zetten van hun handtekening op het bewijs van deelname toont aan dat het een serieuze aangelegenheid is. Het opzetten van de 7Tech workshops ligt in handen van de de docenten van Het Stedelijk Vakcollege en het Bonhoeffer college. “We delen de praktijklokalen in ons gebouw en we delen de kennis. Op deze wijze bieden we de leerlingen een optimale kans om te ontdekken hoe gaaf een technisch beroep kan zijn.” zegt Levi Wolbers, docent produceren, installeren en energie van het Bonhoeffer. Collega docent Jos Doppen van Het Stedelijk Vakcollege knikt instemmend: “Het enthousiasme en de motivatie bij de deelnemers is groot. Soms is het een uitdaging om de werkstukken af te krijgen maar aan de reacties van de ouders en de leerkrachten van de basisschool te merken, verdient het resultaat een groot compliment voor de leerlingen. 7Tech Het voortgezet onderwijs heeft de opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen om leerlingen op een jonge leeftijd wegwijs te maken in de techniek. “Er is nu al een grote vraag naar technisch personeel. Die vraag kan een groter probleem worden in de nabije toekomst. Met 7Tech proberen we leerlingen op jonge leeftijd kennis te laten maken met onze scholen en de technische opleidingen die we bieden.” vertelt Floor de Vries. Aan de brede lach op het gezicht van de coördinator van 7Techn te zien, is ze blij dat de presentatie weer ‘live’ kan met ouders. De Vries: “Hè! Daar waren we allemaal aan toe. Na twee versimpelde presentaties (door de corona maatregelen mochten ouders de vorige presentaties niet bezoeken red.) is dit wel heel mooi om te zien; trotse leerlingen, trotse ouders en trotse basisschoolleerkrachten. De opkomst was groot! En groter dan verwacht!” MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Positief resultaat Keuzevak Verspaningstechniek bij VDL ETG Almelo

  Positief resultaat Keuzevak Verspaningstechniek bij VDL ETG Almelo Vanaf april 2021 ontving VDL ETG Almelo leerlingen van drie vmbo-scholen in Almelo voor het keuzevak Verspaningstechniek. De resultaten zijn inmiddels positief: van de eerste groep kozen twee leerlingen voor een vervolgtraject bij VDL ETG Almelo als BBL’er. Deze jonge Twentse talenten hebben we gewonnen voor de techniek! Vanaf april 2021 ontving VDL ETG Almelo leerlingen van drie vmbo-scholen in Almelo voor het keuzevak Verspaningstechniek. De resultaten zijn inmiddels positief: van de eerste groep kozen twee leerlingen voor een vervolgtraject bij VDL ETG Almelo als BBL’er. Deze jonge Twentse talenten hebben we gewonnen voor de techniek! Van technicus tot opleider Kevin van de Worp is fulltime Praktijkopleider Verspaning bij VDL ETG Almelo: “Ik ben vijf jaar in dienst bij VDL ETG Almelo, werkte twee jaar als CNC-frezer en inmiddels drie jaar als praktijkopleider verspaning.” Kevin heeft al veel ervaring en een aanvullende didactische cursus gevolgd: “Ik mag in ons bedrijf allerlei soorten mensen opleiden met verschillende leeftijden en achtergronden, dus doe ik ook veel op intuïtie. Ik leid collega’s uit het eigen bedrijf op, maar ook zij-instromers, omscholers en stagiaires. Ik kies de aanpak die bij een bepaalde persoon het beste werkt, elke leerling vraagt wat anders.” 14, 15 jaar: de ideale leeftijd om te snuffelen aan techniek Sinds april 2021 ontving VDL ETG Almelo leerlingen van drie vmbo-scholen in Almelo voor het keuzevak verspaningstechniek, verdeeld over tot nu toe twee groepen. De leerlingen komen van het Noordik, Erasmus en Pius X. Vanaf schooljaar 2022-23 gaan deze drie scholen samen verder als het Alma College: “Onze insteek is dat we de jeugd veel eerder willen laten zien wat het vak verspaningstechniek inhoudt. De ideale leeftijd daarvoor is 14, 15 jaar. Dan hebben deze jongens en meisjes nog de tijd om rond te snuffelen voordat ze een keuze moeten maken. Dus kwamen mijn collega Stefan Dries, Productieleider Mechanical Manufacturing, en ik op het idee om met het Almelose vmbo een samenwerking aan te gaan. De praktisch insteek? Het keuzevak Verspaningstechniek.” Met leerlingen van verschillende vmbo-scholen een gezamenlijk keuzevak bij een bedrijf uitvoeren, is voor de regio een nieuw initiatief. Praktijklessen met de nodige actie Kevin is enthousiast: “Deze leeftijd in je bedrijf krijgen is ook voor ons nieuw, laat staan voor de vmbo-leerlingen zelf. Zij hebben bijvoorbeeld nog nergens stagegelopen, alle indrukken voor hen zijn gloednieuw. Onze insteek is dat je het voor leerlingen van deze leeftijd interessant moet maken en houden. Dus voorzien we de praktijklessen van de nodige actie. Hun aandachtspanne is nog kort, als je ze te lang laat wachten, ben je hun aandacht kwijt. Voor mij als praktijkopleider is het ook leerzaam, want ik krijg van het omgaan met deze groep jongeren heel veel geduld. Ze hebben de tijd en aandacht nodig en die geven we hen ook met plezier.” Bemoedigende score Inmiddels heeft de eerste groep leerlingen het keuzevak afgerond, evenals de tweede groep. Kevin: “In eerste instantie verwachtten we geen wonderen. Uit de eerste groep staan twee van de vijf leerlingen open voor een BBL-traject bij ons. Hebben deze jongeren hun vmbo-diploma behaald? Dan krijgen ze een BBL-contract voor de opleidingsduur van drie jaar bij SMEOT. Ze werken bij VDL ETG Almelo, krijgen een salaris en bij bedrijfsvakopleiding SMEOT volgen zij drie jaar lang een opleiding. Het eerste deel is conventioneel (BBL2), en het tweede deel is CNC (BBL3). Dit vormt samen één opleiding. Overigens verzorgt SMEOT ook de theorie op locatie bij VDL ETG Almelo voor het keuzevak verspaningstechniek. Wij hebben zelf de opdrachten bedacht: een telefoonbak/-houder, een sieradenkistje en pennenhouder in de vorm van een slak. Deze werkstukjes kun je conventioneel of CNC-frezen.” Collegiale samenwerking Kevin benadrukt dat meerdere collega’s bij VDL ETG Almelo aan het keuzevak Verspaningstechniek bijdragen: “Uiteindelijk doe je het allemaal samen. Kijk, we willen natuurlijk graag dat deze vmbo-leerlingen het vak ontdekken en er bij ons graag in doorgaan. Maar het doel van dit keuzevak is net zo goed om leerlingen te laten ontdekken, of verspaningstechniek juist niets voor hen is. Dat klinkt wellicht vreemd, maar zo staan we erin. Want uiteindelijk willen we dat de meest gedreven leerlingen onze toekomstige collega’s worden.” Kevin en vooral Stefan Dries hebben richting de vmbo-scholen uit Almelo voor dit keuzevak contact met één centrale aanspreekpersoon. Het traject werd vanuit de scholen eerder begeleid door Eric Raanhuis en nu door Erik van Bunnik. Kevin: “Het plan is na de eerste twee groepen nieuwe groepen vmbo-leerlingen bij ons te verwelkomen.” Het traject is uitgebreid geëvalueerd. De opgedane kennis en ervaring worden meegenomen in de volgende groep leerlingen. Andere scholen ook welkom Eric van Bunnik: “Andere vmbo-scholen uit de regio met geschikte leerlingen zijn van harte welkom om ook mee te doen. Ze kunnen dan contact met mij opnemen via e.vanbunnik@piusx.nl MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Leerlingen inspireren in Tech Zone door techniekuitwisseling tussen vmbo’s

  Leerlingen inspireren in Tech Zone door techniekuitwisseling tussen vmbo’s Op 4 februari ontving Het Stedelijk Vakcollege/Bonhoeffer College (Wethouder Beversstraat) in o.a. haar Technolab in Enschede circa 20 leerlingen uit het tweede jaar van het Zone.college. Zij maakten kennis met verschillende vormen van techniek. En daar zit een speciale gedachte achter die precies in de doelstellingen van STO Twente past: vmbo-scholen die elkaar op het vlak van techniek onderling versterken. Een mooie samenwerking tussen het Zone.college, het Stedelijk Vakcollege en het Bonhoeffer College. En er zit nog meer samenwerking in de pen! De techniekdocenten Jos Doppen van het Stedelijk Vakcollege en Jan ten Hove van het Enschedese Zone.college werken hier nauw in samen, samen met nog twee collega’s. Ook zijn zij betrokken bij STO Twente. Jan: “Na wat sparren kwam er een mooi idee voor een uitwisseling naar boven.” Jos: “Op het Zone.college ligt het accent op groenonderwijs. Maar ook die vmbo-leerlingen kunnen talent en interesse hebben voor techniek. Omdat zij in hun tweede jaar nu voor het kiesmoment van hun profiel staan, sloegen we de handen ineen met het Zone.college. De insteek? 20 leerlingen uit het tweede jaar zijn een dag bij ons geweest voor een techniekoriëntatie.” Ruiken aan drie techniekprofielen Jan: “Het betrof leerlingen die eigenlijk wel in de techniek door willen gaan, maar daar in de profielen op het Zone.college niet mee uit de voeten kunnen.” Ze kozen op 4 februari in de Tech Zone uit drie techniekprofielen: MVI, PIE en BWI en hebben daarin een dag meegedraaid. Jan: “We kozen voor dit initiatief de naam: Tech Zone, omdat het woord Zone ook in onze schoolnaam zit.” De Tech Zone op het Stedelijk Vakcollege en het Bonhoeffer College is de optelsom van het nieuwe Technolab en de al bestaande praktijkruimte daarnaast. Positieve reacties van leerlingen Bij PIE maakten de leerlingen een bedlampje van metaal en elektriciteit. Bij MVI gingen ze digitaal aan de slag met het ontwerpen van een poster van een bewerkte selfie. Bij BWI maakten de leerlingen een tafeltje van MDF. Hier kwamen verschillende bewerkingsmachines bij kijken en een stukje schilderwerk. Jos: “Het was een supergeslaagde dag, we kregen veel positieve reacties van de leerlingen.” Die kwamen ook van de meisjes, dus dit initiatief sluit mooi aan bij het project Meiden in de Techniek van STO Twente. Het draait om interesse wekken Jan: “Het gaat er puur om de leerlingen met techniekprofielen kennis te laten maken en hen te interesseren voor techniek. Daarmee bereiken we dat ze voor hun vervolgopleiding en/of beroepsopleiding een bewuste keuze maken. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat een leerling door dit concept nu weliswaar wordt geprikkeld voor techniek, maar gewoon op het Zone.college zijn of haar groenopleiding afmaakt. Maar die geïnteresseerde leerling kan dan al wel twee jaar naar open dagen op het mbo gaan en bijvoorbeeld op het ROC van Twente rustig kijken in welke techniekrichting hij of zij wil doorgaan. Met deze aanpak willen we de interesse wekken, het is aan de leerling om daar zelf iets mee te doen.” Wederkerige samenwerking De samenwerking is wederkerig. Jos: “Het zit in de pen dat onze leerlingen na de meivakantie op hun beurt een dag kunnen kennismaken met de profielen van het Zone.college. Daarmee krijgt de samenwerking een evenredige uitwisseling.” Jos Doppen en Jan ten Hove hebben samen de intentie uitgesproken om deze uitwisseling jaarlijks te organiseren en de MT’s van de betrokken scholen hebben hiermee inmiddels ingestemd. Jan: “De bedoeling is die dag voortaan al aan het begin van leerjaar 2 te plannen, dus vóór de open dagen. Leerlingen die interesse hebben gekregen voor een ander profiel kunnen daardoor gerichter een techniekprofiel bekijken en beoordelen.” Fysieke uitwisseling Technolab Maar er is nóg een mooie samenwerking, geeft Jan aan: “Na de Krokusvakantie komt een deel van de apparatuur het Technolab, tijdelijk naar de locatie van het Zone.college in Enschede. Daarmee mogen onze leerlingen uit leerjaar 1 en 2 vervolgens een hele week aan de slag. Ook is dit veiliger omdat onze leerlingen veel minder verkeersbewegingen hoeven te maken.” Daarnaast is het plan om na de meivakantie met 16 leerlingen uit leerjaar drie een aantal weken naar het Stedelijk Vakcollege en Bonhoeffer College te komen voor een kennismaking met booglassen, koeltechniek en installatietechniek in carrouselvorm. Aan de Wethouder Beversstraat hebben ze hiervoor de juiste technieken en wij aan het Zone.college niet, dus ook met die uitwisseling zijn we heel blij. De samenwerking komt dus heel goed van de grond.” De onderlinge samenwerking tussen Jan en Jos verloopt prima: “We zijn beiden aanpakkers met korte lijnen.” MENU Naar pagina regio initiatieven

Zoek