top of page

130 items gevonden

 • Leerlingen Stedelijk Vakcollege behalen Keuzedeel Domotica/besturing

  Leerlingen Stedelijk Vakcollege behalen Keuzedeel Domotica/besturing Op donderdag 17 februari nam de eerste groep van zes leerlingen van het Enschedese Stedelijk Vakcollege bij SMEOT hun certificaat in ontvangst voor het behalen van het Keuzedeel Domotica/besturing. Opnieuw een feestelijke mijlpaal, want keuzedelen introduceren, samen met het bedrijfsleven en praktijkscholen, is een belangrijk speerpunt van STO Twente. De feestelijke uitreiking was in het bijzijn van STO-collega Floor de Vries van het Stedelijk Vakcollege én een aantal ouders van de leerlingen. Uiteraard stond er voor iedereen iets lekkers klaar. De certificaten werden glunderend in ontvangst genomen. Deze eerste groep van zes leerlingen van het Stedelijk Vakcollege volgde het keuzedeel Domotica bij SMEOT. Hans Fokke, docent/coördinator SMEOT: “Dit valt onder het buitenschools leren in het kader van STO Twente. We hebben dit keuzedeel Domotica vanuit onze achtergrond op eigen initiatief uitgebreid met een stukje industriële besturing. Hiermee sorteren we alvast voor op de opleiding Mechatronica.” Intensief traject Bij een keuzedeel hoort ook theorie, normaal gesproken gegeven op het vmbo waar de leerlingen vandaan komen. Hans: “Maar het Stedelijk Vakcollege zat hier met een capaciteitsprobleem. Dus hebben we ook voor hun leerlingen de theorie voor domotica verzorgd. Opgeteld betekende dit dat deze leerlingen zeven weken lang elke week drie keer langskwamen, een intensief traject dus.” Leuk om te melden, is dat een aantal van deze leerlingen ook eerder dit schooljaar zijn geweest voor het keuzevak booglassen en CNC verspanen. Hans: “Het is de bedoeling ieder keuzedeel, ook dit voor domotica, af te sluiten met een excursie: “Door corona was dit niet mogelijk, maar we hebben hoop voor de toekomst.” Focus op doorlopende leerlijn Deze samenwerking op keuzedelen vanuit SMEOT met de vmbo’s van STO Twente dient ook een ander doel uit het Activiteitenplan van STO Twente. Hans: “Je kunt dit zien als puzzelstukjes die samen leiden tot een doorlopende leerlijn vanuit vmbo naar mbo. Het niveau dat we de leerlingen van het Stedelijk Vakcollege bieden met het keuzevak Domotica is in feite afgeschaald van onze reguliere mbo 2 opleiding. Daarmee leggen we op voorhand al het fundament voor een doorlopende leerlijn.” Ook andere vmbo’s welkom voor keuzevakken Hans: “Ook andere vmbo’s uit de subregio’s van STO Twente zijn hiervoor welkom bij SMEOT.” Het concept waarbij Twentse vmbo’s hun leerlingen zich laten oriënteren in het technisch vervolgonderwijs leeft sowieso, merkt Hans: “Neem de subregio Almelo e.o. De vmbo’s uit die STO-regio komen hier nu met hun derdejaarsleerlingen, meer vanuit het perspectief van een oriëntatieslag. Het gaat in totaal om drie bezoeken met dezelfde groep leerlingen. Eerst krijgen ze basis elektro en maken wat schakelingen. De tweede keer gaan ze aan de slag met de kant-en-klare pick & place unit vanuit het perspectief van industriële automatisering en de melkrobot. De derde dag staat in het teken van CNC verspaning.” MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Samenwerking met bedrijfsvakscholen: gestandaardiseerde werkwijze

  Samenwerking met bedrijfsvakscholen: gestandaardiseerde werkwijze Samenwerken met technische bedrijfsvakscholen voor de profiel- en keuzedelen is voor de STO subregio Hengelo inmiddels een vast gegeven. De voordelen zijn groot: deze bedrijfsvakscholen hebben specifieke lesapparatuur en bijbehorende kundige techniekdocenten. Maar naast techniek opsnuiven biedt die samenwerking nog een heel groot ander voordeel: de vmbo-leerlingen krijgen al direct een stukje werk- en leerhouding mee op mbo-niveau. Het C.T. Stork College van de STO subregio Hengelo werkt momenteel samen met de bedrijfsscholen SMEOT en het Techniekhuis Twente. Samenwerken met technische bedrijfsvakscholen voor de profiel- en keuzedelen is voor de STO subregio Hengelo inmiddels een vast gegeven. De voordelen zijn groot: deze bedrijfsvakscholen hebben specifieke lesapparatuur en bijbehorende kundige techniekdocenten. Maar naast techniek opsnuiven biedt die samenwerking nog een heel groot ander voordeel: de vmbo-leerlingen krijgen al direct een stukje werk- en leerhouding mee op mbo-niveau. Het C.T. Stork College van de STO subregio Hengelo werkt momenteel samen met de bedrijfsscholen SMEOT en het Techniekhuis Twente. Onno Wiggers en Arnold Prinsen zijn allebei docent PIE op het C.T. Stork College: “Met het SMEOT werken we inmiddels al concreet samen voor het keuzedeel Booglassen. Voor het Techniekhuis staat alles in de startblokken om hoofdzakelijk met klas 3 op dinsdagmiddagen aan de slag te gaan met installatietechniek; het vierde profieldeel Installeren & Monteren. Dit wordt verzorgd door Opleidingsbedrijf IWN (InstallatieWerk Nederland), één van de partners in het Hengelose Techniekhuis.” Verbreding en verdieping De lessen worden gegeven in kleine groepen tot maximaal tien leerlingen. Die groepen rouleren per week zodat alle leerlingen aan de beurt komen. De bedoeling is dat daadwerkelijk voor het profieldeel onderdelen worden getoetst bij de bedrijfsvakscholen. Eveneens is voor klas 4 het keuzedeel Besturen en Automatiseren van PIE ondergebracht bij SMEOT. Onno en Arnold: “We checken heel goed waar we elkaar hierin kunnen vinden en vermijden zo overlap in de lessen. Onze vmbo-leerlingen ervaren door de samenwerking met deze bedrijfsvakscholen de nodige verbreding en verdieping.” Tweezijdig voordeel Het mes snijdt aan twee kanten. Tom Blaauwgeers, projectleider STO subregio Hengelo: “Enerzijds hebben de beide bedrijfsvakscholen faciliteiten in huis die wij niet kunnen aanbieden. Dit maakt het voor de leerlingen alleen maar interessanter om te volgen. Want deze bedrijfsscholen werken met de meest actuele apparatuur en de docenten zijn hiervoor volledig opgeleid.” Onno en Arnold: “Neem vloerverwarming. Op het C.T. Stork College hebben we niet de faciliteiten en ruimten om die techniek te laten zien aan de leerlingen. Dat geldt ook voor cv-ketels aansluiten. Ook daarvoor hebben wij de ruimte en middelen niet en de bedrijfsvakscholen wel. Daar ontdekken de leerlingen dezelfde apparatuur die de technische bedrijven nu ook gebruiken.” Ook verrijkend voor docenten PIE Mochten de leerlingen inderdaad na het vmbo kiezen voor deze techniekopleiders? Dan zijn ze al goed voorbereid op wat hen te wachten staat. Anderzijds krijgen zij ook nu al de smaak te pakken van de juiste leer- en werkhouding op een mbo-opleiding. Tom: “Bij elkaar opgeteld past deze leerervaring prima binnen wat we met Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) beogen.” Onno en Arnold: “Deze verbreding en verdieping zien wij als heel positief. Ook voor onze kennisvergroting is dit gunstig. Wij zijn beiden van huis uit elektro-mannen en als we dan bij SMEOT rondlopen zien we van alles waarvan we kunnen leren. Sterker nog: in het kader van docentprofessionalisering volgen we momenteel beiden bij SMEOT een NIL-cursus lassen.” Tom: “Onze docenten PIE krijgen op deze bedrijfsvakscholen didactische handvatten aangereikt die zij vervolgens weer in hun eigen lespraktijk inzetten, een mooie wisselwerking.” Bijdragen aan bewuste keuze voor techniek Onno: “Wat ook speelt, is dat we veel leerlingen hebben die eigenlijk de ICT-kant op willen, maar dat wordt in het vmbo bijna niet aangeboden. Dat geldt ook voor motorvoertuigentechniek. Een aantal van onze leerlingen heeft bewust PIE gekozen omdat dit het dichtst bij deze technieken ligt. En na hun opleiding bij ons gaan ze daadwerkelijk verder met een opleiding ICT of motorvoertuigentechniek. Al met al merken we dat de meeste leerlingen na het vmbo doorleren in de techniek. De samenwerking met de bedrijfsscholen draagt dan positief bij aan deze bewuste keuze, daar ben ik van overtuigd.” Tom: “Ook bij de werving van nieuwe vmbo-leerlingen geven we ruimte aan deze bedrijfsvakscholen. Het geeft hen en ook hun ouders een goed beeld van de breedte en diepte waarmee we binnen onder andere het profielvak PIE opleiden.” Regelmatig overleggen Tom: “De informatievoorziening en werkwijzen bij beide bedrijfsvakscholen hebben we gestandaardiseerd. We hadden daarmee met het booglassen bij SMEOT al goede ervaringen opgedaan. De toetsing wordt in overleg met de PIE-docenten en de docenten van de bedrijfsvakscholen vastgesteld. Dit draagt in hoge mate bij aan de uniforme wijze waarop we met bedrijfsvakscholen willen samenwerken.” De PIE docenten van C.T. Stork College evalueren regelmatig met de bedrijfsvakscholen wat de ervaringen met de samenwerking zijn en waar er nog mogelijk verbeterpunten liggen. Tom: “Daarnaast gaan we de deelnemende leerlingen bevragen wat hun ervaringen zijn geweest. Op basis van die onderzoeksgegevens geven we, zo nodig, verder bijsturing aan dit traject.” Onno en Arnold: “Omdat we zelf een lascursus bij SMEOT volgen zien we de mensen daar sowieso regelmatig en zijn de lijntjes heel kort.” MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Girls’ Day De Waerdenborch: meiden werken aan technische skills anno 2022

  Girls’ Day De Waerdenborch: meiden werken aan technische skills anno 2022 De Waerdenborch beleefde haar eigen Girls’ Day 2022 op vrijdagochtend 10 juni. 40 meisjes uit de vestigingen Holten en Goor bezochten Tetem in Enschede, onder andere begeleid door Ynske van der Meulen, docent natuur en techniek op de Waerdenborch: “De meisjes hebben in een unieke omgeving enthousiast gewerkt aan hun technische skills anno 2022. Ze zijn een mooie, leerzame ervaring rijker!” Tetem: focus op digitale cultuur en maakcultuur Tetem is een innovatiecentrum met de focus op digitale en maakcultuur. Een plek waar jong en oud in de wereld stapt van beeldende kunst, technologie en digitalisering én waar je kan experimenten met nieuwe maaktechnieken. In het MaakMeeLab van Tetem kan iedereen aan de slag met interessante maaktechnieken zoals 3D (voedsel)printers, lasercutters, borduurmachines, Virtual Reality, Artificial Intelligence en robotica. Ideaal om laagdrempelig kennis te maken met bijvoorbeeld de Make-It@Home techniek-kits. Naast een fysiek bezoek kun je ook online KidsLab maak-, bouw & ontwerpworkshops volgen. Aan de slag met vier verschillende workshops Ynske: “Zelf kende ik Tetem niet en werd hierop geattendeerd door Natascha Prins, een actief pleitbezorger voor meer meisjes in de techniek. Het was voor de meisjes best wel spannend, maar de workshopleiders pakten dat heel goed op. In vier verschillende workshops maakten de meiden kennis met programmeren, 3D printen en tekenen, plotten en lasersnijder. Elk meisje deed in roulatie in twee workshops mee en heeft een concreet werkstuk gemaakt dat zij ook mee naar huis kunnen nemen. Zoals het ontwerp voor een 3D printer, het resultaat daarvan wordt nog nagestuurd. Ook heel gaaf; ze maakten samen een lichtpiano. Via leds en sensoren kwam er geen geluid uit de ‘piano’, maar verschillende kleuren licht.” Leerzaam ongeacht gekozen profiel Ynske houdt nog een enquête om de reacties van de meisjes te peilen: “Dit is ook leerzaam geweest voor de meisjes die geen technisch profiel kiezen, maar bijvoorbeeld Zorg & Welzijn. Ook in die sector is technologie met een opmars bezig en al onze leerlingen komen later in hun werk met techniek in aanraking. En een 3D printer? Die heb je over een aantal jaren misschien zelf thuis staan.” Ook Ynske zelf werd wijzer van het bezoek: “Thuis heb ik robotjes waar ik mij als docent nog in wil verdiepen. Op Tetem zag ik wat je daar allemaal mee kan, hoe je dit aan leerlingen kunt presenteren en ook hoe de leerlingen daarop reageren. Dus ook voor mijn eigen docentontwikkeling is deze Girls’ Day nuttig geweest.” Link met Technolab Ynske legt een mooie link met het in augustus te openen Technolab op De Waerdenborch: “We krijgen op de vestiging in Holten een gloednieuw Technolab en in feite is Tetem met al die technologische mogelijkheden dat óók. Dus het was bijzonder om alvast in zo’n Technolab-achtige omgeving inspiratie op te doen. De workshops die de meiden volgden in Tetem kunnen wij binnenkort ook zelf aanbieden. Dus ook voor de jongens én mijn andere onderwijscollega’s, want techniek en technologie zijn vakoverstijgend, zoals ik al aangaf.” MENU Naar pagina regio initiatieven

 • “Dankzij STO Twente kunnen we cruciale doelen realiseren”

  “Dankzij STO Twente kunnen we cruciale doelen realiseren” De STO subregio Rijssen-Holten draagt actief bij aan het realiseren van de doelen van STO Twente. We spraken daarover met Aart van ’t Veld, bestuurder van en eindverantwoordelijk voor CSG Reggesteyn. Ook is Aart lid van de Stuurgroep STO Twente: “Mijn aanbeveling voor de toekomst van STO Twente zou zijn, dat we ons met meer middelen concentreren op een minder aantal doelen.” Urgente doelen realiseren dankzij STO Twente Al vanaf de start van het STO-programma was het belang ervan voor Aart en zijn onderwijscollega’s evident: “We zijn een brede scholengemeenschap, van pro tot gymnasium, met daarbinnen een relatief grote technische vmbo-afdeling. We zagen en zien de nodige uitdagingen voor onze leerlingen in deze technische afdelingen. Enerzijds het dalend aantal leerlingen en anderzijds de urgentie om hen al op jonge leeftijd proberen te interesseren voor techniek en technologie. Dit op basis van een inspirerend en kwalitatief lesaanbod. Zonder extra inspanningen zou dat niet gelukt zijn, en met STO Twente kwamen die mogelijkheden in huis. Daarom waren we al vanaf het begin enthousiast over de mogelijkheden die STO Twente onze regio biedt.” Tussenstand STO Twente is inmiddels enige tijd onderweg. Durft Aart een tussenstand op te maken vanuit zijn regio? “Die tussenstand is wat mij betreft positief, met enkele kanttekeningen. Positief is dat we zowel Twente breed als in mijn eigen regio Rijssen-Nijverdal echt werk hebben gemaakt van de doorgaande leerlijnen. We hebben gericht ingezet op het al in het primair onderwijs onder de aandacht brengen van techniek en technologie. Zo bezoekt ook het primair onderwijs op onze uitnodiging ons Technolab in de vestiging in Rijssen. Een inspirerende plek om zowel leerlingen van onze eigen school als van basisscholen te laten ontdekken wat er allemaal met techniek en technologie mogelijk is.” Stimulerende rol van Kampus Eveneens noemt Aart het nieuwe initiatief Kampus in Rijssen: “Kampus wordt dé plek voor innovatief vakmanschap in West-Twente. Waar jong en oud hun talenten leren ontdekken én waar je alvast beroepen kunt ervaren. Ook Reggesteyn werkt hierin volop mee in de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid voor de doorgaande leerlijn vmbo-mbo. Een mooi voorbeeld? Onze BWI-leerlingen hebben inmiddels les op Kampus in plaats van in ons eigen schoolgebouw. En onze PIE-leerlingen gaan volgend jaar ook naar Kampus toe.” Pas op voor de wet van de remmende voorsprong De STO subregio Rijssen-Holten onderhoudt vanuit het onderwijs van oudsher stevige banden met het regionale technische bedrijfsleven. Aart: “Dat zit verweven met onze sociaal-maatschappelijke structuur. Het technisch onderwijs hier is bijvoorbeeld heel goed aangehaakt bij de opleidingscentra van de ondernemers. En vergeet niet: het helpt heel goed als je plaatselijke overheid daar een stimulerende rol in speelt. Maar, als bestuurder is dit positieve gegeven voor mij ook altijd een soort winstwaarschuwing. Pas namelijk op voor de Wet van de remmende voorsprong; je denkt dat je het redelijk op orde hebt, maar er blijft altijd ruimte voorhanden om nieuwe winst te behalen.” Aanbeveling voor dubbele verbreding Het is cruciaal dat we nu alle inspanningen en resultaten voor de komende jaren gaan verduurzamen, benadrukt Aart: “Dan is het goed als je probeert weg te komen bij het projectmatige karakter van STO Twente en structureel gaat leren denken en doen over deze materie. Vanuit mijn persoonlijke visie betekent verduurzamen ook inzetten op technologie en niet alleen op techniek. Daarbij aandacht houdend voor de technische doelen in het vmbo en tegelijkertijd kijkend naar andersoortige profielen. Ik pleit ervoor dat STO vanuit haar brede programma ook verder investeert, zoals de door ons gewenste investering in het Technasium. De subsidieverstrekker ziet dat anders, terwijl ik het juist toejuich om techniek en technologie breed onder de aandacht van jongeren te brengen. Kortom, ik pleit voor een dubbele verbreding van STO Twente: ruimer dan alleen de technische profielen en ook voor andere schoolrichtingen dan alleen vmbo.” Lokaal leerpunt Aart gaf al aan: de tussenstand van STO Twente ziet hij als positief-kritisch. Maar waar zit wat hem betreft dan het kritische element? “Dan noem ik een leerpunt voor de STO-subregio Rijssen-Holten zelf. In onze school, subregio en Twente breed zijn we allemaal heel enthousiast gestart met heel veel projecten. En dat is begrijpelijk. Maar minder is meer. Het gevaar is dat je door de brede verdeling van de uiteindelijk beperkte capaciteit versnippering in de hand werkt. Ik denk dat we de komende jaren het aantal doelen en projecten beter kunnen verminderen en daardoor aan nog meer kracht winnen.” MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Nieuws | STO Twente

  STO TWENTE IN HET NIEUWS ​ MENU NIEUWSBERICHTEN Eerste lichting voor keuzevak ‘Het groene machinepark’ zwaait af De STO subregio Almelo e.o. biedt vanaf schooljaar 2022-2023 het keuzevak ‘Het groene machinepark’ aan op het Zone.college. Want ook aan groene technici is heel veel behoefte. Het Zone.college is een zogeheten groenschool die participeert als niet techniekschool in STO Twente. Op 18 januari sloot de eerste ‘lichting’ dit technische keuzevak af met een presentatie. Vier leerlingen van het Noordik Vroomshoop namen deel. Een succesvol voorbeeld van het lesgeven in keuzevakken op elkaars faciliteiten op de woensdagmiddag. Techniekdocent Leon Oude Wesselink is super enthousiast: “Dankzij STO hebben we heel veel nuttig en modern lesmaterieel kunnen aanschaffen. De vier uren STO die ik geef, zoals ik het inmiddels noem, zijn voor mij de leukste van de week!” > Keuzedeel Robotica ter beschikking van Twentse vmbo-scholen Het woord cobot is een samentrekking van de term ‘Collaboratieve Robot’. Deze eenarmige robot kan naast en met mensen werken, bijvoorbeeld voor repeterende taken. Het technisch bedrijfsleven omarmt deze cobot steeds meer. Dus krijgen ook technische vmbo-leerlingen hier later in hun werk mee te maken. Alle reden voor SMEOT om ook het Twentse vmbo een keuzedeel Robotica aan te bieden. Leerlingen van het Bonhoeffer College gingen op 24 januari zelf aan de slag met het programmeren en bedienen van een cobot. Hans Fokke van SMEOT: “We leiden al mbo’ers op voor werken met cobots, maar ook vmbo-leerlingen kunnen deze nieuwe materie prima aan.” > STO subregio Enschede ontvangt tl/mavo-leerlingen voor praktijkopdracht Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen scholen het praktijkgericht programma aanbieden als erkend examenvak. Doel? Leerlingen beter voorbereiden op hun vervolgopleiding door hen kennis te laten maken met realistische, praktische opdrachten in het technisch beroepenveld. Echter, veel scholen hebben zelf daarvoor de technische faciliteiten en/of expertise niet in huis. Goed nieuws is dat de STO subregio Enschede hier nú al proactief op voorsorteert. Zij liet een eerste groep tl-leerlingen in het PIE lokaal van het Bonhoeffer College actief en praktijkgericht kennismaken met de mogelijkheden binnen techniek. Een geslaagde pilot die een structureel vervolg verdient zodat ook tl-leerlingen van andere scholen uit Enschede en omstreken deze kans krijgen. > Advies: maak Techniek Tastbaar vast onderdeel van je instroombevordering Het event Techniek Tastbaar heeft als doel vmbo-leerlingen te informeren over en enthousiasmeren voor techniek en technologie. Bijna alle subregio’s van STO Twente organiseerden inmiddels het event Techniek Tastbaar. De drijvende krachten achter Techniek Tastbaar zijn Petra Lambert en John van Mierlo. Hoog tijd om dit succesconcept eens nader toe te lichten: “Techniek Tastbaar is een succesvolle formule, maar we blijven altijd kritisch kijken naar verbeterpunten.” > STO Café zet spotlight op samenwerking met ROC van Twente op De Sumpel Op vrijdagmiddag 20 januari was STO Twente met haar STO Café te gast bij het ROC van Twente op De Sumpel in Almelo. Het driekoppige thema: samenwerking, drempels verlagen en de doorlopende leerlijn. Hoogtepunt waren twee voorbeelden van een inmiddels goede samenwerking tussen De Sumpel en de STO-subregio’s Oldenzaal en Almelo eo op twee terreinen: oriëntatie op het mbo binnen de profielen en het samenwerken aan een doorlopende leerlijn/leerroute. > OOC biedt Twentse vmbo-scholen een menukaart aan instroom bevorderende activiteiten Het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de carrosseriebranche, OOC, verzorgde maandag 16 januari gastlessen voor de derde- en vierdejaars leerlingen PIE op het Noordik in Vroomshoop. Eén van de vele activiteiten van OOC om vmbo-leerlingen te interesseren voor een loopbaan in de carrosseriebranche, bijvoorbeeld in het schadeherstel en carrosseriebouw. Karel Markx is Regiocoördinator Bedrijfsleven – Onderwijs Noord en Oost-Nederland voor OOC: “Sinds 2020 richten we ons ook specifiek op instroombevordering voor onze branche vanuit het vmbo. Daarbij koersen we op directe en bestendige contacten tussen onze carrosseriebedrijven en vmbo-scholen, ook in Twente.” > STO TWENTE IN HET NIEUWS Sterk Techniekonderwijs Twente timmert volop aan de weg. Hier ontdekt u actuele nieuwsberichten over onze plannen, activiteiten, ontwikkelingen en nog veel meer. Wilt u actief op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via communicatie@stotwente.nl MEER BERICHTEN

 • Privacy verklaring | STO Twente

  PRIVACY- VERKLARING STO TWENTE MENU PRIVACYVERKLARING Sterk Techniekonderwijs Twente (STO Twente) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van contactformulieren op deze website. STO Twente kan de volgende persoonsgegevens verwerken: ​ Uw voor- en achternaam Uw adresgegevens Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Waarom STO Twente gegevens nodig heeft STO Twente verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. ​ Hoe lang STO Twente gegevens bewaart STO Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Delen met anderen STO Twente verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In kaart brengen websitebezoek Op de website van STO Twente worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. STO Twente gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. ​ Google analytics STO Twente maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze data worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. STO Twente heeft hier geen invloed op. STO Twente heeft Google geen toestemming gegeven om via STO Twente verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. ​ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar communicatie@stotwente.nl . STO Twente zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. ​ Beveiligen STO Twente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van STO Twente maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. ​ Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STO Twente verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met STO Twente op via communicatie@stotwente.nl . www.stotwente.nl is een website van Sterk Techniekonderwijs Twente en is als volgt te bereiken: ​ Vestigingsadres: Potskampstraat 2, 7573 CC Oldenzaal Telefoon: 055 - 356 07 30 E-mailadres: communicatie@stotwente.nl

 • Kiezen vóór techniek door een andere ‘BLIQ’ óp techniek

  Kiezen vóór techniek door een andere ‘BLIQ’ óp techniek STO Twente laat tien zogeheten BLIQ-filmpjes maken, twee per subregio. De doelgroep zijn leerlingen die voor de stap naar het VO of hun profielkeuze staan, maar ook leraren en ouders. De boodschap? Kijk eens met een andere ‘BLIQ’ en ontdek dat techniek héél dichtbij, in je dagelijks leven een belangrijke rol speelt. Want verbazing is dé motivator om leerlingen te inspireren voor techniek te kiezen. NXtv, techplatform met inspirerende video’s BLIQ is het nieuwste programma van NXtv, een techplatform met inspirerende video’s. Wietske Nijhuis van NXtv: “Onderzoek bewijst dat leerlingen tussen 10 – 14 jaar geen goed beeld hebben van hoe techniek in alle facetten van hun dagelijkse leven een rol speelt. De BLIQ-filmpjes zijn speels opgebouwd: leerlingen lopen tegen een dagelijkse en herkenbare handeling of probleem aan, en verbazen zich over de werking daarvan. Vervolgens brengt een lokaal bedrijf als techniekheld direct de bijpassende oplossing of uitleg in beeld. Zoals voor gamen, appen, fietsen en swipen. Of hoe krijgt een zandwagen die door je dorp rijdt die loodzware laadbak zo moeiteloos omhoog? De kracht is vooral dat in de filmpjes echte vmbo-leerlingen meespelen in combinatie met eveneens echte lokale techniekbedrijven. Kortom, herkenbaar, dichtbij en overtuigend. Wietske: “We laten jonge mensen door deze speelse aanpak letterlijk met een andere ‘BLIQ’ naar techniek in hun dagelijkse leven kijken. Want verbazing is de beste motivator om hen te inspireren voor techniek te kiezen.” Videoplatform voor techniekpromotie BLIQ-filmpjes worden verspreid via social media, van Instagram en Facebook tot en met zelfs een eigen TikTok-account. Dus recht in het hart van de doelgroep. De hele serie staat vervolgens als programma op NXtv: een veilig videoplatform voor techniekpromotie, met ‘de 7 werelden van techniek’ als uitgangspunt. Terugkijken is dus heel eenvoudig. Leraren en mentoren vinden educatieve support op een speciale onderwijspagina op de website. Breed promoten Thaisa Rougoor: “Vanuit STO Twente werken we aan een promotieplan om straks onze Twentse BLIQ-filmpjes op vmbo’s onder de aandacht te brengen. Niet alleen via social media, maar ook in lessituaties zelf op de 19 vmbo’s die meedoen onder de paraplu van STO Twente.” Ook de STO-regio’s Rijk van Nijmegen, Noordwest Veluwe, Zwolle en Kampen lieten deze filmpjes maken. Thaisa: “Door met zoveel mogelijk STO-regio’s samen te werken brengen we veel verschillende branches en beroepen in de techniek onder de aandacht. Samen hebben we straks een flinke hoeveelheid filmpjes die docenten kunnen gebruiken in LOB- en voorlichtingsactiviteiten of als start van een activiteit op hun eigen vmbo.” Opnamen… gestart! Inmiddels zijn de opnamen voor de BLIQ-filmpjes voor STO Twente gestart. Met in totaal tien techniekbedrijven uit de vijf subregio’s. Van verschillende scholen zijn 10 leerlingen geselecteerd om mee te doen met deze filmpjes. Zij waren erg enthousiast om hieraan mee te doen en zij worden tijdens de campagne op de scholen ook actief ingezet. Lekker dichtbij huis dus en daardoor super herkenbaar. Thaisa: “Deze techniekbedrijven werken al nauw samen met STO Twente en vmbo’s in hun subregio. We geven hen met BLIQ de kans een specifiek facet te laten zien van hun techniek, met als doel om direct in te spelen op de belevingswereld van jonge leerlingen.” Op de eerste opnamedag voor STO Twente gingen drie bedrijven op camera: Braakhuis uit Borne, De Groot Vroomshoop en Trioliet uit Oldenzaal. Binnen hun bedrijf selecteerden zij hiervoor een aansprekend rolmodel. Aansluitend hierop werden een week later de vmbo-leerlingen gefilmd. Voor het bedrijf Trioliet presenteerde Manuela Heitkamp, een jonge vrouw uit hun bedrijf en werkzaam in de hydrauliek. Een perfect rolmodel om ook meiden aan te spreken om voor techniek te kiezen. De bedrijven aan het woord Jarno Kamphuis van de cilinderafdeling van Trioliet, de Oldenzaalse wereldspeler in voertechnieken & -systemen: “Zelf heb ik van mijn interesse in techniek mijn werk gemaakt. Met deze filmpjes hopen we nieuwe generaties jonge leerlingen voor een toekomst in de techniek te inspireren.” De Groot Vroomshoop bracht voor de filmopnamen zelfs een gave 3D printer mee. Mart Huis in ’t veld, werkvoorbereider Braakhuis: “Ook wij doen er alles aan om de jeugd ons bedrijf in te krijgen. Neem mijn jonge collega Nick die in het BLIQ-filmpje de werking achter frezen laat zien. Vanuit het vmbo en een BBL-traject is hij nu bij ons werkzaam.” Nick Bloemendaal: “Drie jaar geleden op het vmbo vond ik draaien en frezen heel leuk en kwam ik op de niveau 3 opleiding bij SMEOT. Ik rond nu mijn driejarige opleiding af bij Braakhuis. Het is fantastisch om nu in een BLIQ-filmpje andere jongeren te mogen inspireren.” Mart Huis in ’t Veld: “De beeldvorming rondom techniek is de grootste hindernis. Als we tot in detail laten zien hoe machtig mooi bijvoorbeeld draaien en frezen is, win je ook de jeugd.” Deelnemende bedrijven Naast Trioliet, Braakhuis en De Groot Vroomshoop werken aan de Twentse BLIQ filmpjes ook de volgende bedrijven mee: Exes Almelo, Müller Holten, Niverplast Nijverdal, Sensata Hengelo, Bonke Enschede, Emondt Enschede en Huisken Oldenzaal. Première De filmpjes zijn in juni/juli klaar en worden dan via een campagne op de scholen gepresenteerd. Uiteraard zendt STO Twente u de links door zodra deze er zijn! MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Samenwerking C.T. Stork College en SMEOT krijgt verder vorm

  Samenwerking C.T. Stork College en SMEOT krijgt verder vorm De samenwerking tussen de afdeling PIE van C.T. Stork College en bedrijfsvakschool SMEOT groeit. Tom Blaauwgeers, projectleider Sterk Techniekonderwijs regio Hengelo: “De uitwisseling met het SMEOT draagt bij aan de technische beeldvorming en zicht op de competenties van een technische vervolgopleiding.” Meerdere voordelen Kortom, een mooi voorbeeld van gezamenlijk optrekken voor kennisdeling en school-overstijgende docentprofessionalisering. Plus het in samenwerking met het bedrijfsleven updaten van de inhoud van het fietsvak. Met als uitkomst het aanbieden van al deze mogelijkheden voor leerlingen die op de eigen school niet aanwezig zijn. Jeffrey: “Ik investeer graag in de jeugd, want zij zijn onze toekomst in de techniek voor Twente. We springen om dit talent en daar draag ik graag aan bij.” En de leerlingen? Die komen, als zij later op het ROC kiezen voor fietstechniek, maximaal voorbereid op het mbo aan. MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Keuzevak fietstechniek samen met fietswinkel geactualiseerd

  Keuzevak fietstechniek samen met fietswinkel geactualiseerd De vmbo-scholen in de STO subregio Almelo e.o. sloegen de handen ineen: leerlingen kunnen nu elke woensdagmiddag op één van de scholen een keuzevak volgen. Zo komen er leerlingen van meerdere vmbo’s naar het Erasmus voor het keuzevak fietstechniek. Een vak met toekomst! Een mooi voorbeeld van kennisdeling en school-overstijgende docentprofessionalisering. Ook nog eens in samenwerking met het bedrijfsleven. Maarten Monninkhof en Paul Magendans zijn docenten Mobiliteit & Transport (M&T) op het Erasmus. Samen met collega-docent Simon Uiterwijk Winkel van het Zone.college én fietsbedrijf Giant Store Almelo verzorgen zij voor leerlingen van verschillende scholen uit Almelo e.o. het keuzevak fietstechniek. Maarten: “Het idee om binnen de subregio Almelo e.o. de keuzevakken schooloverstijgend aan te bieden komt voort uit Sterk Techniekonderwijs Twente. Ik juich dit enorm toe want de leerlingen kunnen zich veel beter oriënteren op alle keuzemogelijkheden, ook voor techniek. Met die aanpak motiveer je leerlingen intrinsiek en is het niet alleen de push van de ouders die hen voor techniek laat kiezen.” Simon: “Je ziet inderdaad dat leerlingen door deze aanpak overtuigd zelf kiezen voor fietstechniek.” Maarten: “Voor elke leerling van het profiel M&T op het Erasmus is fietstechniek een verplicht vak. Op dit moment tellen we op woensdagmiddag vier leerlingen van andere scholen: het Zone.college, Pius X en Mozaïek.” Deze scholen boden in eerste instantie fietstechniek niet aan, dus dit is voor hen een mooie kans. De leerlingen volgen dit keuzevak in hun examenjaar. Samen met fietsbedrijf lesstof geactualiseerd Al langere tijd wordt voor het keuzevak fietstechniek samengewerkt met een lokale fietswinkel: Giant Store Almelo. Maarten: “De eigenaar Jeffrey Eenkhoorn heeft zelf ook op het Erasmus gezeten, hoe leuk is dat? Hij levert ons onderdelen voor reparatie en vult die netjes aan.” Simon Uiterwijk Winkel van het Zone.college is een écht gespecialiseerde fietsdocent: “De fietstechniek neemt momenteel een enorme vlucht, kijk alleen maar naar de ontwikkelingen van de laatste tien jaar. Op basis van de huidige lesboeken op het Erasmus heb ik een lijst gemaakt van materialen en opdrachten die zeker toegepast moeten worden. Die lijst hebben we ook bij Jeffrey Eenkhoorn van Giant Store neergelegd, met de vraag: vind jij dit representatief voor wat je nu in je werkveld ziet?” Ook docenten getraind door Giant Store Almelo Jeffrey: “Ik heb hier vanuit mijn dagelijkse werkpraktijk scherp naar gekeken. De bril waardoor ik naar de lesstof keek is: leren ze eerst goed alle basistechnieken zoals een bandje verwisselen en een ketting afstellen? Hebben ze dat onder de knie dan kunnen ze verder.” Op een woensdagochtend zijn alle docenten en Jeffrey rond de tafel gegaan. Maarten: “Stof die niet meer relevant is in de dagelijkse praktijk van een fietswinkel, laten we nu achterwege. Tegelijkertijd heeft Jeffrey vanuit zijn praktijk een prima kijk op wat er nu actueel is. Die lesstof hebben we geactualiseerd en nemen we nu ook mee in het keuzevak fietstechniek, naast de lesboeken. Uiteraard, en dit benadruk ik graag, worden alle exameneisen gedekt.” Ook komt fietsondernemer Jeffrey een aantal keren langs om de docenten wegwijs te maken in de wat bijzondere fietstechnieken zodat Maarten en Paul die laatste stand van zaken ook weer op hun leerlingen kunnen overbrengen. Denk aan het afstellen van een derailleur. Een derailleur is een vorm van fietsversnelling en een onderdeel van een fiets waarmee tijdens het fietsen de fietsketting van het ene kettingwiel naar het andere kettingwiel kan worden gebracht, zodat het verzet van de fiets te beïnvloeden is. Meerdere voordelen Kortom, een mooi voorbeeld van gezamenlijk optrekken voor kennisdeling en school-overstijgende docentprofessionalisering. Plus het in samenwerking met het bedrijfsleven updaten van de inhoud van het fietsvak. Met als uitkomst het aanbieden van al deze mogelijkheden voor leerlingen die op de eigen school niet aanwezig zijn. Jeffrey: “Ik investeer graag in de jeugd, want zij zijn onze toekomst in de techniek voor Twente. We springen om dit talent en daar draag ik graag aan bij.” En de leerlingen? Die komen, als zij later op het ROC kiezen voor fietstechniek, maximaal voorbereid op het mbo aan. MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Belang van goed getimed exitgesprek

  Belang van goed getimed exitgesprek Leerlingen op het vmbo interesseren voor techniek is een topprioriteit van STO Twente. Met die eenmaal gewekte interesse is het vervolgens dé uitdaging om hen ook op het mbo voor een technische vervolgopleiding te laten kiezen. Verslag van een vruchtbare discussie tussen twee directieleden van een mbo-opleiding uit de praktijk die hier praktische ideeën voor hebben én Tom Blaauwgeers, projectleider Sterk Techniekonderwijs regio Hengelo: “Het uiteindelijke doel is: de beste keuze en de beste plek voor de vmbo-leerling.” Jan Willem Aardema van Bouwschool Twente: “We zien nagenoeg geen uitval van vmbo-leerlingen die hier hun mbo-opleiding voor een bouwberoep volgen. Dat geeft aan hoe potentieel belangrijk deze doelgroep is.” Twentse jongeren technisch passend opleiden Leo Benneker is in het Techniekhuis Twente verantwoordelijk voor de installatietechnische opleidingen vanuit Opleidingsbedrijf Installatiewerk (IW). Jan Willem Aardema is dit vanuit Bouwschool Twente voor de bouwberoepen timmerman, metselaar en tegelzetter. Ook ROC van Twente is gehuisvest in het Techniekhuis Twente, evenals de Schildersvakopleiding Hengelo. Hun centrale insteek? Mbo-onderwijs en technisch bedrijfsleven onder één technisch goed uitgerust dak samenbrengen. Bedoeld om Twentse jongeren goed opgeleid en met vakdiploma’s voor te bereiden op de regionale economie. Gemêleerde toestroom Jan Willem Aardema: “De toestroombevordering van techniekleerlingen vanuit het vmbo naar het mbo is een grote uitdaging. Neem Bouwschool Twente in het Techniekhuis Twente. Dit schooljaar noteren we zo’n 60 nieuwe leerlingen, 25 meer dan verleden schooljaar. Op zich is dit goed nieuws. Echter, van die 60 leerlingen komen er 17 vanuit BWI uit de vijf toeleverende vmbo-scholen in ons verzorgingsgebied. 14 leerlingen van die 60 hebben een andersoortige vmbo-vooropleiding zoals administratie of zorg. De rest is zij-instroom, zoals afstromers uit mbo 4, afgebroken havo, andere werkervaring en zelfs hbo’ers die na een jaar stoppen met hun opleiding en alsnog voor de praktische mbo-3 route kiezen om in het technisch bedrijfsleven te komen. Dus van die 60 komen er 31 leerlingen (17+14) vanuit het vmbo, de rest kent een diverse achtergrond. Dat baart ons enigszins zorgen. Vroeger was vmbo-mbo dé koninklijke route en vanuit ons perspectief zien we dit kantelen.” Samenwerking vanuit STO Twente belangrijker dan ooit Leo Benneker: “PIE geeft ongeveer een gelijk beeld. Dit schooljaar hebben we bijna 20 leerlingen uit het vmbo, meer dan bij BWI. En ten opzichte van verleden jaar betekent dit een stijging van 12 leerlingen. Daar zijn ook wij blij mee. Circa 75% van de toestroom naar IW komt vanuit het vmbo, de rest is zij-instromer. Ook die verhouding kan beter, denk ik.” Tom Blaauwgeers: “Die getallen bewijzen dat onze nieuwe samenwerking vanuit STO Twente heel belangrijk en actueel is om die toestroom vanuit het vmbo naar het technisch mbo te intensiveren.” Eén-op-één met leerlingen in gesprek Jan Willem: “Dé absolute kernvraag: waarop zijn de keuzes van vmbo-leerlingen voor de techniek gebaseerd? Op basis van die informatie kunnen we wellicht iets kunnen bedenken om meer invloed uit te oefenen op de keuzes van leerlingen aan het eind van hun vmbo-periode. Mijn aanbeveling om dit te bereiken is om eerder met leerlingen BWI en ook PIE een persoonlijk en diepgaand exitgesprek te voeren. Die thermometer moet er veel meer in. Met als kernvraag waarop leerlingen gedurende hun vmbo-opleiding de keuze baseren om wel of niet voor de bouw, installatietechniek of schildersector te kiezen. Ik denk dat we daarvan heel veel kunnen leren.” Nog veel onbenut techniektalent Leo: “Ik heb nu ook twee TL-leerlingen, één bijvoorbeeld vanuit het groen, dus je ziet dat leerlingen uit alle richtingen instromen. Ook daar zit nog veel onbenut techniektalent. Veel leerlingen doen PIE en als ze eenmaal voor de keuze staan om hun vervolgopleiding te kiezen, zie je dat circa de helft een niet-techniekrichting kiest. Dat tij moeten we zien te keren. Inderdaad, tijdig met deze leerlingen op het vmbo in gesprek gaan, één-op-één, juich ik toe.” Jan Willem: “Ook ben ik heel benieuwd naar de rol van de ouders in dit keuzetraject.” Ook blijven monitoren op mbo Tom: “Op het vmbo worden er al veel gesprekken met leerlingen gevoerd ten aanzien van hun keuze voor een vervolgopleiding. Maar ook zie ik een goede gelegenheid voor dit soort gesprekken als zij eenmaal op het mbo zitten. De kernvraag in mijn ogen is dan: wat maakt nou dat je hier bent? Met als doel: de beste keuze en de beste plek voor de vmbo-leerling.” Leo: “99% van de vmbo-leerlingen die bij opleidingsbedrijf Installatiewerk (IW) instroomt behaalt zijn of haar diploma.” Jan Willem: “We zien nagenoeg geen uitval van vmbo-leerlingen die in het Techniekhuis Twente hun vervolgopleiding techniek doen. Dat geeft aan hoe potentieel belangrijk deze doelgroep is voor de technische sector.” MENU Naar pagina regio initiatieven

Zoek

bottom of page