16 items gevonden

 • Masterclass Kartrekker: inspirerende combi van denken en doen

  Masterclass Kartrekker: inspirerende combi van denken en doen Dit voorjaar organiseerde STO Twente twee Masterclasses voor haar vmbo-docenten, projectleiders en teamleiders. Hierin krijgen zij heel praktisch de vaardigheden aangereikt voor het versterken van de kwaliteit van toekomstbestendig technisch beroepsonderwijs. De tweede drukbezochte Masterclass Kartrekker vond plaats op 20 mei. Gegeven door Maria Hendriks en ondersteund door Maaike Vervoort. Een gevarieerde mix van theorie, filmpjes, voorbeelden en inspirerende oefeningen in groepjes en ook: concrete tools en handvatten. Een verbindende factor tijdens de Masterclass was de interactieve inzet van de lessonup app. Veel vragen bij ontwikkeling van nieuw techniekonderwijs Maria Hendriks is sinds 2015 Academic Director TechYourFuture. Eveneens is zij Academic Director Master Leren en Innoveren en kerndocent Innoveren en Veranderen. Helder zette zij het doel van de Masterclass Kartrekker uiteen: “Het doeltreffend en duurzaam samenwerken aan nieuw techniekonderwijs binnen STO Twente met collega’s uit de school en in de regio, en ook met partners van buiten, blijkt vaak een uitdaging. Hoe begin je en hoe houd je iedereen betrokken? Wat zorgt ervoor dat je van een klein begin tot een duurzame vernieuwing komt? Wat zijn achterliggende opvattingen die succesvolle vernieuwing in teams en netwerken bepalen? En wat betekent dit voor je eigen handelen als docent, projectleider en teamleider? De deelnemers werden als kickoff uitgenodigd om in setjes van twee aan elkaar te vertellen wat zij inmiddels op onderwijsgebied al bereikt hebben vanuit de doelstellingen van STO Twente. “Zet je je netwerk in voor onderwijsvernieuwing? Dan spelen drie facetten van je netwerk een rol: dichtheid, wederkerigheid en centralisatie” Veelzijdige opbrengst In deze Masterclass gingen de docenten in hun rol als kartrekker aan het werk met het samenwerken in teams en netwerken om nieuw techniekonderwijs te ontwikkelen. Ook kregen zij concrete tools om deze samenwerking nog beter te benutten. De opbrengst was veelzijdig. De kartrekkers maakten kennis met de wijze waarop leren en innoveren in teams en netwerken plaatsvindt. Ook brachten zij hun eigen professionele netwerk in kaart en werden zij gestimuleerd na te denken over hoe je dat kunt opbouwen en onderhouden voor kennisdeling en samenwerken. Eveneens maakten zij kennis met een model om weerstand en betrokkenheid beter te begrijpen en ook passende interventies te benutten. “Technische onderwijsverandering loopt langs drie stappen: adoptie, implementatie en institutionalisering” Ontdek je eigen verandervoorkeuren Ook leerzaam was de speelse manier waarop de deelnemers hun eigen verandervoorkeuren leerden kennen én die van hun team/netwerk. Via de lessonup app konden de deelnemers aangeven welk type onderwijsinnovator zij in zichzelf herkenden: een ziener van kansen, een praktisch gerichte ondernemer of meer het type dat goed is in het incorporeren van het bij onderwijsinnovatie behorende gedragsrepertoire. De meeste deelnemers herkenden zich in de eerste twee typen onderwijsinnovators. De psychologie van veranderen Eén van de eye openers van de Masterclass Kartrekker was een filmpje van veranderexpert Ben Tichelaar. Hij legde transparant uit hoe een geslaagde onderwijsverandering is gebaseerd op twee pijlers: anders denken en vervolgens anders doen. Beide facetten kunnen niet zonder elkaar. Ook benadrukte Ben dat elke vernieuwing, ook in het techniekonderwijs, altijd klein begint. Je start en vervolgt met kleine stapjes. Samen bouwen aan een beweging Klein beginnen en vervolgens samenbouwen aan een beweging die steeds groter wordt is een andere manier om naar verandering te kijken en om innovaties in de praktijk te kunnen versterken. Dit perspectief bouwt voort op het werk van Suzanne Verdonschot: “Van kleine doorbraak naar grootschalige vernieuwing”. Suzanne onderscheidt drie activiteiten die mensen ondernemen als ze bouwen aan een beweging, namelijk: verbreden, verdiepen en vernieuwen. Een uitdagende doe-activiteit tijdens de Masterclass was het in groepjes beantwoorden van vragen vanuit een setje kaartjes op het vlak van onderwijsvernieuwing, houding daarin, verwachtingen van elkaar en de manier van samenwerken daarin. Strategieën die deelnemers (kunnen) gebruiken om te verbreden en te verdiepen stonden daarbij ventraal. “Doeltreffend en duurzaam samenwerken aan nieuw techniekonderwijs? ‘Change is a process, not an event’.” Inventarisatie onderwerpen nieuwe Masterclasses Tot slot konden de deelnemers stemmen op mogelijke onderwerpen voor nieuw te organiseren STO Twente Masterclasses in het schooljaar 2022 – 2023. Een korte sessie waarin met veel enthousiasme op een keur aan onderwerpen werd gestemd, van keuzevakken tot onderwijstechnologie. Tot slot werd aan alle deelnemers een certificaat van deelname uitgereikt, ook voor hun eventuele deelname aan de vorige Masterclass Onderwijsontwerpen. MENU Naar pagina regio initiatieven

 • Nieuws | STO Twente

  STO TWENTE IN HET NIEUWS ​ MENU NIEUWSBERICHTEN Gloednieuwe STEL-dag trekt honderden enthousiaste vmbo-leerlingen De STO-subregio Almelo e.o. stak op woensdag 18 mei fors haar nek uit met de grootschalige organisatie van de allereerste STEL-dag. Een primeur met veel inzet die rijkelijk werd beloond! Onder een strakblauwe hemel trokken honderden vmbo-klas 1 leerlingen naar het stadion van Heracles. Vanuit een speels en uitdagend programma maakten zij op drie locaties kennis met techniek en technologie specifiek binnen sport en voeding. > STO Café in Hengelo: het bruist in héél Twente Opnieuw organiseerde STO Twente een succesvol STO Café. Dé plek om bij te praten met kartrekkers, projectleiders, collega-techniekdocenten en meer uit heel Twente. Dit keer was de subregio Hengelo op het C.T. Stork College de gastvrije organisator. Een leuk, spannend en gevarieerd programma trok veel deelnemers. De conclusie? Nu, na corona, bruist het van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingen in heel Twente. > Voorbereiding Techniek Tastbaar STO subregio Enschede De STO subregio Oldenzaal organiseerde onlangs een aan alle kanten geslaagd event genaamd Techniek Tastbaar. En de STO subregio Enschede heeft dit voor 7 oktober 2022 in de planning staan. De bijeenkomst met de deelnemende bedrijven op 18 mei bij de STO subregio Enschede aan de Wethouder Beversstraat vormde hiervoor de organisatorische kick-off. > Boot bouwen met razend enthousiaste leerlingen PIE Je leest het overal: laat leerlingen techniek op het vmbo iets dóen en ze schieten uit de startblokken. In de STO subregio Almelo e.o. hebben ze dit goed begrepen. Leerlingen PIE bouwen samen een metalen boot. Een sterk staaltje laswerk waarbij STO-partner Hofman Staalbouw meehelpt. Een project waar de leerlingen iedere week reikhalzend naar uitkijken. Vooral omdat ze een extra gemotiveerde docent PIE hebben in de persoon van Nico van Harten. Ook mooi: vrijwilliger Derk Hendriks draait belangeloos mee in dit project en brengt zijn bedrijfskennis in. > Dankzij Sterk Techniekonderwijs nieuwe technologie gepresenteerd tijdens Transportdag Rijssen OT&L Rijssen-Holten (Opleidingscentrum Transport & Logistiek) organiseerde op zaterdag 14 mei de Transportdag 2022. Tijdens deze Transportdag presenteerden transportbedrijven uit Rijssen en omgeving hun bedrijf aan belangstellenden, ook aan jongeren. Daniëlle Hofsté greep de kans aan om haar nieuwste technologische onderwijsinnovaties te promoten, mogelijk gemaakt door Sterk Techniekonderwijs Twente (STO): “Onze focus bij de presentatie lag op de leerlingengroep van 10 – 17 jaar. We hebben wel 100 jonge bezoekers mogen ontvangen! Ook meisjes, want ik benadruk graag dat ook zij in de transportsector hele mooie functies kunnen vervullen.” > Terugblik Bedrijvendag bruist van de nieuwe ideeën voor samenwerking De Waerdenborch met vestigingen in Holten en Goor en bedrijven uit Goor van het Goor Collectief en de Holtense Handels Vereniging (HVV) werken inmiddels nauw samen. Doel? Meer vmbo-leerlingen laten kiezen én behouden voor techniek. Eerder bezochten leerlingen de Holtense bedrijven onder de vlag van een Bedrijvendag. En vervolgens bezochten ook de docenten de leden van de HIG. Hiermee kunnen zij hun onderwijs verrijken met actuele praktijkervaringen. Nu was het tijd voor De Waerdenborch om de bedrijven gastvrij te ontvangen op 23 mei. > STO TWENTE IN HET NIEUWS Sterk Techniekonderwijs Twente timmert volop aan de weg. Hier ontdekt u actuele nieuwsberichten over onze plannen, activiteiten, ontwikkelingen en nog veel meer. Wilt u actief op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via communicatie@stotwente.nl MEER BERICHTEN

 • Kennisbank | STO Twente

  KENNIS BANK STO TWENTE MENU Professionaliseren met padlets! Welkom bij de Kennisbank van STO Twente. Via handige links naar onze padlets haal je in één keer heel veel inspiratie op. Blijf hier komen, want we breiden de padlets regelmatig uit. Delen mag! STO KENNISBANK PRIMAIR ONDERWIJS Het Primair Onderwijs is een belangrijke partner voor Sterk Techniekonderwijs Twente. Want jong interesse kweken is cruciaal, ook voor de doorlopende leerlijn po-vo. Ontdek de inspirerende voorbeelden nu zelf. Naar de padlets... LOOPBAANORIËNTATIE EN BEELDVORMING Het beroepenbeeld van leerlingen over wat er in de techniek mogelijk is, kan altijd beter. Loopbaanoriëntatie en beeldvorming vormen hieronder de pijlers. STO Twente brengt je graag op ideeën. Naar de padlets... CURRICULUM EN KEUZEVAKKEN Inbedding van alle innovaties vanuit STO Twente is belangrijk. Zoals uiteraard binnen het curriculum, maar ook in de vorm van keuzevakken. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Naar de padlets... PADLETS

 • Wie is wie bij StoTwente

  WIE IS WIE BIJ STO TWENTE ​ MENU HANS MEINDERS Penvoerder/projectmanager Sterk Techniekonderwijs Twente. hans.meinders@stotwente.nl MARIEKE RINKET Programmamanager Sterk Techniekonderwijs Twente. marieke.rinket@stotwente.nl THAISA ROUGOOR Onderwijskundige en verantwoordelijk voor het monitoren en evalueren van STO-activiteiten binnen de regio Twente. thaisa.rougoor@stotwente.nl PROJECTLEIDING Professionele deelnemers & stevige organisatie Sterk Techniekonderwijs Twente is gefundeerd op zowel professionele deelnemers als een stevige organisatie. Projectleiding Sterk Techniekonderwijs Twente De projectleiding van Sterk Techniekonderwijs Twente fungeert als eerste overkoepelend aanspreekpunt voor zowel intern als extern betrokkenen. Dit driekoppige team telt een penvoerder/projectmanager, programmamanager en onderwijskundige, ondersteund door een communicatiespecialist. Aangesloten VMBO's EN PARTNERS Vmbo's, mbo's, bedrijfsvakscholen, expertisecentra, hogescholen en bedrijfsleven Onder de voortvarende vlag van STO Twente werken maar liefst 19 Twentse vmbo’s samen. Inclusief een school voor VSO en uiteraard ook het MBO. Plus constructieve samenwerkingen met hogescholen en bedrijfsleven. Benieuwd? Bekijk het volledige overzicht . ​ Op onderstaande kaart vindt u alle aangesloten vmbo's. Subregionale projectleiding STO Twente Hengelo Benno Hams b.hams@ctstorkcollege.nl ​ Oldenzaal Marjolein Wolbers m.wolbers@twentscarmelcollege.nl Enschede Paulien de Jong paulien@rutgersmanagementbv.nl Rijssen/Holten Gerard Rutterkamp g.rutterkamp@reggesteyn.nl Almelo Patric Wigman p.wigman@noordik.nl STUURGROEP Een veelzijdig samengestelde groep van professionals uit zowel het onderwijs als bedrijfsleven vormt samen de Stuurgroep voor STO Twente: Marjan Weekhout m.weekhout@twentscarmelcollege.nl John van der Vegt jvandervegt@rocvantwente.nl Manon Ketz mketz@hetstedelijklyceum.nl Aart van ’t Veld a.vantveld@reggesteyn.nl Marcel Poppink m.poppink@consentscholen.nl André Jansen a.jansen@htm-nederland.nl Hans Meinders hans.meinders@stotwente.nl Marieke Rinket marieke.rinket@stotwente.nl ​ Benieuwd? Lees hier het interview met André Jansen (VMO), lid Stuurgroep STO Twente. Projectleiding Projectleiding subregio's Stuurgroep Vmbo's en partners More

 • Hybride professionals | STO Twente

  HYBRIDE PROFESSIONALS STO TWENTE ​ MENU Hybride professional: breng je vakkennis over op de jeugd Ben jij een bevlogen technisch specialist in het Twentse bedrijfsleven en wil jij graag jouw knowhow delen met jongeren die nog aan het begin staan van hun techniekcarrière? Waag dan de sprong en wordt hybride professional. Als hybride professional sta je met één been in het bedrijfsleven en met het andere in het onderwijs. Je werk combineer je dus met een baan in het onderwijs. Afwisseling, een nieuwe omgeving, leergierige leerlingen In jouw vak sta je bij je werkgever vooraan bij proces- en productinnovaties. De laatste technische ontwikkelingen ontdek jij als eerste. Door die kennis als hybride professional over te brengen in het technisch vmbo in Twente verrijk je de leerstof op een ongekende manier. En wat het jou brengt? Afwisseling, een nieuwe omgeving, leergierige leerlingen en het gevoel een extra maatschappelijke bijdrage te leveren. Jij bepaalt de invulling Aan jou de keuze hoe je aan de slag gaat als hybride professional: voor enkele uren of structureel één of meerdere dagen per week. Uiteraard in goed overleg met jouw werkgever. En aan jou de keuze waar, want in Twente werken 19 vmbo’s samen in Sterk Techniekonderwijs Twente. Door die overkoepelende aansturing is er voor hybride professionals altijd wel een uitdaging in hun eigen omgeving. Wat vraagt STO Twente van jou? Heb je geen lesbevoegdheid voor het vmbo? Ook dan ben je welkom als hybride professional. Jouw praktijkervaring is al waardevol genoeg voor al die jonge leerlingen in het vmbo die staan te trappelen om het vak van jou te mogen leren. VOLG ONS Op LinkedIn vind je ‘ Sterk Techniekonderwijs Twente ’. Volg dit actieve kanaal en je leest regelmatig interviews met hybride professionals die vertellen over hun ervaringen. INTERESSE? BEL OF MAIL! Hans Meinders Projectleider/penvoerder Sterk Techniekonderwijs Twente hans.meinders@stotwente.nl 06 553 75 925 KOM IN ACTIE

 • Regio Enschede | STO Twente

  STO SUBREGIO ENSCHEDE ​ MENU STO SUBREGIO ENSCHEDE De subregio Enschede is met twee deelnemende vmbo-scholen in Enschede een compact en geografisch gunstig gecentreerde subregio van STO Twente. Inmiddels is deze actieve subregio volop actief onder meer met de introductie in het najaar van 2021 van een eigen technolab. Denkt u iets te kunnen betekenen voor het techniekonderwijs in Enschede? Neemt u dan contact met ons op! Onderstaand vindt u onze gegevens. DEELNEMENDE SCHOLEN Bonhoeffer College Het Stedelijk Lyceum PARTNERS ​ CONTACTGEGEVENS Regioleider Paulien de Jong paulien@rutgersmanagementbv.nl Projectleider Tim Klaver t.klaver@bc-enschede.nl SUBREGIO ENSCHEDE Naar pagina regio initiatieven

 • Regio Oldenzaal | STO Twente

  STO SUBREGIO OLDENZAAL ​ MENU STO SUBREGIO OLDENZAAL De subregio Oldenzaal is een enthousiast en actief deelnemer aan Sterk Techniekonderwijs Twente. Uiteraard participeert Oldenzaal in alle activiteiten die Twentebreed worden uitgerold, maar daarbinnen legt de subregio Oldenzaal een sterk accent op het werven, opleiden en begeleiden van zogeheten hybride professionals. Dit zijn ervaren technici uit het bedrijfsleven die hun kennis en ervaring rechtstreeks op het vmbo aan de leerlingen komen overbrengen. Twents Carmel College (TCC) loopt door de inzet van hybride docenten als vmbo-school voorop in deze regio. De experts uit de praktijk zorgen voor een verbindende schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zij hebben een schat aan praktijkkennis en -ervaring waarmee zij leerlingen een reëel beeld geven van de mogelijkheden in de technische sector. Andere manieren om leerlingen in Oldenzaal te laten kennismaken met de praktijk in de technische sector zijn: ​ Alle onderbouwleerlingen krijgen in de onderbouw lessen aangeboden die aansluiten op de technische profielen in de bovenbouw. Klassen 3 en 4 krijgen een wekelijkse stage bij bedrijven. Daarin wordt een afgestemd gedeelte van keuzevakken gevolgd en afgerond in samenwerking met leermeesters van bedrijven en docenten. Bedrijvendagen waarin leerlingen na een keuzeproces met een specifieke opdracht bij bedrijven op bezoek gaan. Technolab Last but not least: Oldenzaal heeft sinds mei 2021 een Technolab, te vinden in de locatie Potskampstraat van het Twents Carmel College. Hier komen leerlingen in aanraking met de nieuwste technieken via verschillende workshops. De workshops worden gegeven aan een diverse groepen leerlingen: groep 7 en 8 van het basisonderwijs, de eerste klas van het vmbo, havoleerlingen en leerlingen die de hbo-route volgen. Er is een nauwe samenwerking met het primair onderwijs via de inzet van leerkrachten uit het basisonderwijs. Het Technolab is ook toegankelijk voor bedrijven en instellingen. ​ Denkt u iets te kunnen betekenen voor het techniekonderwijs in Oldenzaal? Neemt u dan contact met ons op! Onderstaand vindt u onze gegevens. ​ Links naar subregionale nieuwsberichten Nieuwsbrief STO Oldenzaal Nieuwsbericht Technolab Nieuwsbericht hybride docenten ​ Links naar eigen media subregio Oldenzaal Website STO Oldenzaal Impressiefilmpje Technolab DEELNEMENDE SCHOLEN Alle onderbouwlocaties van het Twents Carmel College doen mee. Alle leerlingen hiervan worden betrokken. Het gaat om de locaties: ​ Potskampstraat, Oldenzaal Praktijkonderwijs, Oldenzaal De Thij, Oldenzaal Losser Denekamp ​ ​ Daarnaast is er een samenwerking met de basisscholen, onder meer door leerlingen uit groepen 7 en 8 workshops aan te bieden in het Technolab. PARTNERS ​ CONTACTGEGEVENS Regioleider Marjolein Wolbers m.wolbers@twentscarmelcollege.nl Projectleiders Wout Ensink w.ensink@twentscarmelcollege.nl SUBREGIO OLDENZAAL Naar pagina regio initiatieven

 • Partners | STO Twente

  VMBO'S EN PARTNERS STO TWENTE MENU AANGESLOTEN VMBO, MBO, BEDRIJFSVAKSCHOLEN, EXPERTISECENTRA, HOGESCHOLEN EN BEDRIJFSLEVEN Deelnemende vmbo’s Twents Carmel College, Oldenzaal Twents Carmel College Praktijkonderwijs, Oldenzaal Twents Carmel College, Losser SG Canisius, Almelo PiusX College, Rijssen SG De Waerdenborch, Goor SG De Waerdenborch, Holten Het Noordik, Almelo Het Noordik, Vriezenveen Het Noordik, Vroomshoop Bonhoeffer College, Enschede CSG Reggesteyn, Rijssen CSG Reggesteyn, Nijverdal OSG Erasmus, Almelo Het Stedelijk Vakcollege, Enschede C.T. Stork Carmel Hengelo OSG CT Stork Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Zone College, Almelo ​ Samenwerking met hogescholen, expertisecentra en bedrijfsscholen Toptraject TechYourFuture Saxion Hogeschool Bouwgilde Vakademy Wij-techniek Praktijkcentrum procestechnologie Oost-Nederland REMO West-Twente STODT Techniekpact Twente Hogeschool Windesheim Techniekhuis Twente Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven Twents aansluitingsnetwerk vmbo-mbo

 • STO Twente | Sterk Techniekonderwijs

  STERK TECHNIEK- ONDERWIJS TWENTE ​ MENU STERK TECHNIEKONDERWIJS STEVIGE IMPULS VOOR TWENTSE VMBO'S Door supersnelle ontwikkelingen in de techniek groeit de vraag naar technisch geschoolden in Twente. Gesteund door het landelijke subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs speelt het Twents technisch vmbo-onderwijs doelgericht in op deze grote uitdaging. Vmbo-scholen slaan handen ineen 19 Twentse vmbo-scholen werken intensief samen binnen het landelijk subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (2020 – 2023) . Zo ontstond Sterk Techniekonderwijs Twente. Ook het basis- en speciaal onderwijs haken aan evenals opleidingspartners en ROC van Twente. Samen bouwen we hiermee voort op al bestaande regionale samenwerkingen en netwerken. Vanuit een centraal activiteitenplan pakken wij een aantal thema’s regionaal op. Terwijl tegelijkertijd de vijf subregio’s hun eigen accenten kunnen zetten. Deze vijf subregio’s binnen de Regio Twente zijn: Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Rijssen/Holten en Almelo ofwel… hoera! LAATSTE NIEUWS Masterclass circulair bouwen raakt kinderen én docent Op de Praktijklocatie van het Erasmus in Almelo vond op 24 mei de masterclass circulair bouwen plaats. Leerlingen van basisscholen uit Almelo e.o. leerden er door hergebruik van materialen een duurzame lamp van karton te maken. Thea Bennink is docent schilderen Praktijkonderwijs OSG Erasmus: “We hopen hen hierdoor te interesseren voor de combinatie van duurzaamheid en techniek. En ook dat ze wat genuanceerder tegen techniek aankijken.” > Geslaagde Techniek Carrousel STO-regio Rijssen – Holten De Techniek Carrousel van de Sterk Techniekonderwijs regio Rijssen – Holten stond al voor 2021 gepland, maar werd helaas verhinderd door corona. Op vrijdag 22 april was het dan eindelijk zover! Circa 375 vmbo-leerlingen uit de regio bezochten ieder één van de zes deelnemende bedrijfsscholen. Een belangrijk STO-activiteit, want dit soort bezoeken helpt een stevig fundament te leggen onder de zo felbegeerde doorlopende leerlijn. > Masterclass Kartrekker: inspirerende combi van denken en doen! Dit voorjaar organiseerde STO Twente twee Masterclasses voor haar vmbo-docenten, projectleiders en teamleiders. Hierin krijgen zij heel praktisch de vaardigheden aangereikt voor het versterken van de kwaliteit van toekomstbestendig technisch beroepsonderwijs. De tweede drukbezochte Masterclass Kartrekker vond plaats op 20 mei. Gegeven door Maria Hendriks en ondersteund door Maaike Vervoort. Een gevarieerde mix van theorie, filmpjes, voorbeelden en inspirerende oefeningen in groepjes en ook: concrete tools en handvatten. Een verbindende factor tijdens de Masterclass was de interactieve inzet van de lessonup app. > Terugblik Bedrijvendag bruist van de nieuwe ideeën voor samenwerking De Waerdenborch met vestigingen in Holten en Goor en bedrijven uit Goor van het Goor Collectief en de Holtense Handels Vereniging (HVV) werken inmiddels nauw samen. Doel? Meer vmbo-leerlingen laten kiezen én behouden voor techniek. Eerder bezochten leerlingen de Holtense bedrijven onder de vlag van een Bedrijvendag. En vervolgens bezochten ook de docenten de leden van de HIG. Hiermee kunnen zij hun onderwijs verrijken met actuele praktijkervaringen. Nu was het tijd voor De Waerdenborch om de bedrijven gastvrij te ontvangen op 23 mei. > Dankzij Sterk Techniekonderwijs nieuwe technologie gepresenteerd tijdens Transportdag Rijssen OT&L Rijssen-Holten (Opleidingscentrum Transport & Logistiek) organiseerde op zaterdag 14 mei de Transportdag 2022. Tijdens deze Transportdag presenteerden transportbedrijven uit Rijssen en omgeving hun bedrijf aan belangstellenden, ook aan jongeren. Daniëlle Hofsté greep de kans aan om haar nieuwste technologische onderwijsinnovaties te promoten, mogelijk gemaakt door Sterk Techniekonderwijs Twente (STO): “Onze focus bij de presentatie lag op de leerlingengroep van 10 – 17 jaar. We hebben wel 100 jonge bezoekers mogen ontvangen! Ook meisjes, want ik benadruk graag dat ook zij in de transportsector hele mooie functies kunnen vervullen.” > Boot bouwen met razend enthousiaste leerlingen PIE Je leest het overal: laat leerlingen techniek op het vmbo iets dóen en ze schieten uit de startblokken. In de STO subregio Almelo e.o. hebben ze dit goed begrepen. Leerlingen PIE bouwen samen een metalen boot. Een sterk staaltje laswerk waarbij STO-partner Hofman Staalbouw meehelpt. Een project waar de leerlingen iedere week reikhalzend naar uitkijken. Vooral omdat ze een extra gemotiveerde docent PIE hebben in de persoon van Nico van Harten. Ook mooi: vrijwilliger Derk Hendriks draait belangeloos mee in dit project en brengt zijn bedrijfskennis in. > Voorbereiding Techniek Tastbaar STO subregio Enschede De STO subregio Oldenzaal organiseerde onlangs een aan alle kanten geslaagd event genaamd Techniek Tastbaar. En de STO subregio Enschede heeft dit voor 7 oktober 2022 in de planning staan. De bijeenkomst met de deelnemende bedrijven op 18 mei bij de STO subregio Enschede aan de Wethouder Beversstraat vormde hiervoor de organisatorische kick-off. > STO Café in Hengelo: het bruist in héél Twente Opnieuw organiseerde STO Twente een succesvol STO Café. Dé plek om bij te praten met kartrekkers, projectleiders, collega-techniekdocenten en meer uit heel Twente. Dit keer was de subregio Hengelo op het C.T. Stork College de gastvrije organisator. Een leuk, spannend en gevarieerd programma trok veel deelnemers. De conclusie? Nu, na corona, bruist het van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingen in heel Twente. > Gloednieuwe STEL-dag trekt honderden enthousiaste vmbo-leerlingen De STO-subregio Almelo e.o. stak op woensdag 18 mei fors haar nek uit met de grootschalige organisatie van de allereerste STEL-dag. Een primeur met veel inzet die rijkelijk werd beloond! Onder een strakblauwe hemel trokken honderden vmbo-klas 1 leerlingen naar het stadion van Heracles. Vanuit een speels en uitdagend programma maakten zij op drie locaties kennis met techniek en technologie specifiek binnen sport en voeding. > MEER NIEUWS

Zoek