top of page

269 items gevonden

 • Leerlingen werken voor kratracer succesvol samen met techniekbedrijf

  Leerlingen werken voor kratracer succesvol samen met techniekbedrijf De afdeling PIE van C.T. Stork College en BST Servicegroep, beide uit Hengelo, zijn begin dit jaar voor het eerst een samenwerking gestart. De leerlingen uit klas 3 bouwen op donderdagmiddag onder begeleiding van zowel PIE docent Arnold Prinsen als Tim Weijenborg, stagiair bij BST Servicegroep, aan een stoere kratracer. Eerder berichtte deze nieuwsbrief over de start van dit bijzondere project. Hoe verloopt het bouwen en het samenwerken? STO Twente ging polshoogte nemen in het PIE-lokaal van C.T. Stork College. Hoe staat het project ervoor? Arnold: “De leerlingen bouwen de kratracer nu op. Alle laswerkzaamheden en het constructiewerk zijn afgerond. De halffabrikaten zijn in principe af. Nu assembleren ze alles in elkaar tot een eindproduct, tot en met de banden en lagers.” Lopen de leerlingen ergens tegenaan? Arnold: “Zeker! Daar leren ze van. Zoals tekening lezen. Dat gaat weleens mis. Dan hebben ze met elkaar iets in elkaar gemonteerd en moet het weer uit elkaar. Daar balen ze van én tegelijkertijd leren ze hier heel veel van. Dit triggert hun vermogen om voor elke handeling eerst goed na te denken.” Wat is de rol van Tim Weijenborg van BST Servicegroep? Arnold: “Hij is vanuit BST Servicegroep de projectleider, zorgt dat de materialen besteld en aanwezig zijn, levert tekeningen en ondersteunt de leerlingen bij de uitvoering.” Het idee is dat de leerlingen projectmatig leren werken. Komt dat uit de verf? Arnold: “Jazeker, ze maken alle facetten mee zoals planning. Wel merk je dat ze gezien hun leeftijd heel erg bezig zijn met de praktische uitvoering. Van nature vinden ze dat interessanter.” Wat valt jou als docent op in dit project? Arnold: “De leerlingen zijn veel gemotiveerder dan bij de reguliere lesstof. Waarom? Ze zijn met een spannend project bezig, het bouwen van een kratracer. Ook vinden ze het fijn om langduriger met een groot project zoals dit bezig te zijn. Wel ben ik er heel druk mee, maar krijg er ook heel veel voor terug van de leerlingen. De motivatie is hoog en de sfeer goed.” Welke ervaringen heeft jullie bedrijf tot nu toe met dit project en C.T. Stork College? Tim Weijenborg: “We vinden samen alles ‘from scratch’ uit. Er is eigenlijk geen literatuur te vinden over de projectmatige samenwerking tussen het technisch bedrijfsleven en het vmbo. Daarmee is deze eerste keer heel leerzaam. Uiteraard neem ik mee dat dit leerlingen zijn en geen medewerkers in ons bedrijf of klanten. Soms loopt het project iets anders dan gedacht en met elkaar bekijken we hoe we dit zo praktisch mogelijk kunnen oplossen. Doorgaans willen ze te graag en te snel. Neem het frame van de kratracer. Dit is in verhouding een complex onderdeel. Daar moet je vooraf eerst goed naar kijken. Als je ‘m te snel in elkaar last, kun je veel andere bewerkingen niet meer doen zoals gaten persen. De leerlingen leren eerst de tekening goed te bekijken, een belangrijke les. Systematisch leren denken, daar gaat het om.” Wat willen we met dit project bereiken voor de leerlingen? Tim: “De kunst is er met de leerlingen niet te scherp en met te veel nadruk op targets en deadlines in te gaan. Het mooie van de kratracer is, dat alle bewerkingen erin zitten die een monteur moet beheersen. Zoals lassen, draaien, frezen en montage. Kijk, een leerling hoeft niet per se een draaier of lasser te worden, maar ze hebben er wel aan geroken. Komen ze later in hun werk een lasser of draaier tegen? Dan kunnen zij zich beter verplaatsen in die collega.” Arnold: “Dit project is een pilot. De insteek is dat vanaf volgend jaar meerdere leerlingen PIE in groepjes een kratracer gaan maken.” MENU

 • Deelnemende bedrijven aan het woord

  Deelnemende bedrijven aan het woord Tijdens de partnerbijeenkomst op 16 mei dachten ook meerdere bedrijven constructief mee. Met twee ervan gaan we in dit artikel graag de diepte in: hoe kijken zij naar de samenwerking met STO Twente en welke mogelijkheden zien zij voor de komende STO-jaren? Clemens Veldhuis, directeur van Huima Specials B.V.: ‘’In de samenwerking tussen techniekbedrijven en STO Twente liggen nog tal van mogelijkheden die we beter kunnen benutten.” Clemens Veldhuis is directeur van Huima Specials B.V. uit Enschede. Al meer dan 75 jaar ontwikkelt en produceert Huima Specials hoogwaardige aandrijvingen en aandrijfcomponenten. Dit innovatieve bedrijf is actief in onder andere de kassenbouw, intensieve veeteelt, marine en offshore. Huima Specials participeert vanaf de prille start in STO Twente. Ook deed Clemens enthousiast mee met de partnerbijeenkomst van STO Twente op 16 mei. Waarom? Clemens: “Het belangrijk om veel energie te stoppen in STO Twente en dus ook in deze partnerbijeenkomst. Zowel voor de continuïteit van de maakindustrie alsook voor Huima Specials Zodat we in Nederland en dus ook in Twente over 10, 20 jaar nog steeds mooie, innovatieve producten kunnen maken met genoeg en goed opgeleide vakmensen.” Hybride instructeur vrijgemaakt Huima Specials haakte bij de start van STO Twente direct aan. Hoe verliep de samenwerking met STO Twente in de afgelopen jaren? Clemens: “Een heel mooi voorbeeld is dat een collega bij ons, een vakman in verspanen, één dag in de week als hybride instructeur les geeft op het Enschedese Bonhoeffer College. Dat is onze concrete bijdrage om vmbo-leerlingen nu al de fijne kneepjes van het vak van verspanen en frezen mee te geven. Of op z’n minst deze leerlingen te laten ervaren wat deze specialismen inhouden. Ook denken we regelmatig mee in allerlei brainstormsessies om het vmbo-onderwijs nog beter te laten aansluiten op de praktijk van wat het mkb in Twente, en eigenlijk in heel Nederland, nodig heeft.” Mogelijkheden beter benutten Wel denkt Clemens dat er nog meer gehaald kan worden uit de samenwerking tussen het Twentse technische bedrijfsleven en de scholen en opleidingsinstituten. Clemens: “Daar liggen nog tal van mogelijkheden die we beter kunnen benutten, maar het moet wel van twee kanten komen. Het bedrijfsleven zou nog meer stappen kunnen zetten om bij dit soort initiatieven aan te haken. Huima Specials is in ieder geval heel bewust bezig met het aanhaken bij dit soort initiatieven.” Creatieve inbreng voor ander soort stages Clemens deed mee met de brainstorm tijdens de partnerbijeenkomst op 16 mei. Welk idee bracht hij in? “Het belangrijkste en het eenvoudigst te realiseren idee is om de stages die scholen organiseren breder te maken. Dus, zoek de samenwerking met meerdere bedrijven die elk een bepaald aspect in de techniek bedienen. Zoals een bedrijf als wij dat bezig is met draaien en frezen, maar zoek er dan ook een bedrijf in de installatietechniek bij, of in de plaatbewerking of bankwerken. Daarmee krijgt je stage in korte tijd veel meer rendement voor de leerlingen omdat zij heel efficiënt kennismaken met meerdere kanten van de techniek. Dit vergroot de kans dat er iets tussen zit wat de vmbo-leerlingen aanspreekt.” Paul Wolbers van Vennegoor Installatie: “Het is essentieel dat we jonge technici met plezier naar hun werk laten gaan” Paul Wolbers is bij Vennegoor Installatie in Weerselo verantwoordelijk voor K.A.M. Hij nam met volle inzet deel aan de partnerbijeenkomst van STO Twente op 16 mei: “We hebben fantastische techniekvakgebieden in Twente. Vennegoor Installatie wil voor de volle 100% haar concrete bijdrage leveren om jongeren te enthousiasmeren om zich daarbij aan te sluiten. We steken daar vanuit ons bedrijf graag heel veel moeite en energie in en met plezier!” Breed meedoen Paul geeft concrete voorbeelden van die inzet: “ We hebben praktijklessen gegeven op het Twents Carmel College aan de Potskampstraat en doen mee met Techniek Tastbaar in Oldenzaal, Almelo en Hengelo. Maar ook zijn we present op de techniekmarkt op ROC van Twente. Alles waar we ons gezicht kunnen laten zien, daar sluiten we ons bij aan. Een bijkomend voordeel daarvan is dat leerlingen ons herkennen en bij ons stage willen lopen. Binnen Vennegoor hebben we heel veel techniekrichtingen onder één dak, dat maakt de keuze voor stagiairs ook al makkelijker. We steken veel energie in het vmbo en beginnen eigenlijk al in het basisonderwijs met het wekken van interesse voor techniek. We hebben in ons bedrijf een eigen innovatiecentrum ingericht. Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen hier heel laagdrempelig en spelenderwijs kennismaken met techniek.” Tandje bij zetten STO Twente is al enkele jaren volop actief. Hoe kijkt Paul daarop terug? “We hebben geëvalueerd en vanuit Vennegoor Installatie vinden we wel dat de techniekbedrijven nog meer integratie kunnen vinden met STO Twente en dan specifiek nog meer verwevenheid met de vmbo-scholen. Neem het hybride leren: wij gaan naar de scholen of zij komen naar ons. Maar dit kan nog intensiever zodat we uiteindelijk samen voor Twente op één geïntegreerd verhaal uitkomen. Beide partijen kunnen nog een tandje bij zetten door meer het gesprek met elkaar op te zoeken. Tijdens het brainstormen bij de partnerbijeenkomst hebben we dit nog eens benadrukt. Niet alleen Vennegoor denkt dat, want uit de meerdere bedrijfsbijeenkomsten van de laatste tijd maak ik op dat meer bedrijven er zo over denken. Overigens vind ik het heel mooi om te zien dat ook veel andere techniekbedrijven zich voor STO willen blijven inzetten en met STO Twente in gesprek gaat over nog onbenutte kansen.” Eigen innovatiecentrum Vennegoor Installatie geeft in haar eigen bedrijf technische mbo’ers graag alle ruimte en kansen. Paul: “We hebben daar binnen ons bedrijf vele mooie voorbeelden van. Elke jonge techniekmedewerker willen we graag op de werkplek plaatsen waar hij of zij zich gelukkig voelt. Negen van de tien stagiaires bij ons krijgen uiteindelijk een leer-/arbeidsovereenkomst op basis van BOL of BBL en een loopbaanplanning.” Tot slot heeft Paul nog een aanbeveling: “We moeten niet alleen veel energie steken in het vmbo-leerlingen de techniek ín krijgen maar hen, eenmaal daar, ook zien te behouden. Heb je hen eenmaal binnen? Blijf deze jonge technici dan ook volop aandacht en begeleiding geven, anders verlies je hen uiteindelijk weer. Dit vergt onder andere een goede match met de praktijkbegeleider. Het is essentieel dat we jonge technici met plezier naar hun werk laten gaan. Dan komt het leren vanzelf wel.” MENU

 • Instructeur samen met zijn leerlingen geslaagd voor lasdiploma van NIL

  Instructeur samen met zijn leerlingen geslaagd voor lasdiploma van NIL Geweldig nieuws! Nico van Harten, instructeur PIE aan CSG Het Noordik in Vroomshoop én twee van zijn leerlingen zijn geslaagd voor hun NIL-diploma voor lastechniek. Dit scholingstraject kwam tot stand via de samenwerking tussen STO Twente en Hofman Staalbouw. De opleiding bij Hofman lag van september 2023 tot en met april 2024 in vertrouwde en vakkundige handen van Jan Tijhuis, de opleider voor Metaal & Techniek, en zijn collega Dennis Bakker. Nico: “Jan is vooral actief met promotie voor lassen en Dennis focust met name op het lesgeven zelf.” Lasapparatuur gesynchroniseerd De twee leerlingen Gijs en Valentino zitten in het vierde jaar en deden onlangs examen. Nico: “Hun lasopleiding hebben ze uiteraard op CSG Het Noordik gevolgd, maar het grootste deel daarvan intern bij Hofman Staalbouw.” Nico: “Twee van onze lasapparaten op school hebben we daar speciaal voor omgebouwd. Deze hebben we de instellingen meegegeven zoals ook Hofman die voor haar eigen lasapparatuur gebruikt. Door deze aanpassingen konden beide leerlingen vol aan de bak met het leren lassen voor het erkende NIL-diploma.” Deze aanpassingen zijn ook gunstig voor de jongens en meiden die in de toekomst hun lasdiploma willen halen, geeft Nico aan: “Het is voor hun opleiding dan heel handig dat de lasapparatuur bij Hofman Staalbouw en bij ons op school is gesynchroniseerd.” Praktijkdiploma Gijs en Valentino deden ook mee aan de laswedstrijden in Groningen in maart. Dit betrof de voorronde voor het Nederlands kampioenschap lassen voor vmbo-leerlingen. Nico: “Voor de finale werden zij weliswaar niet geselecteerd, maar voor hun goede kwaliteiten als lasser haalden zij door mee te doen aan deze voorronde in één moeite door hun praktijkdiploma. De vakkundige beoordelaars hiervan in Groningen waren lasdocenten die ook altijd de NIL-examens afnemen.” Ook instructeur geslaagd Maar niet alleen Gijs en Valentino zijn geslaagd! Ook hun instructeur Nico van Harten volgde de praktijkopleiding bij Hofman Staalbouw: “De leerlingen en ik hebben tegelijk de theorie gevolgd en ook ik ben geslaagd voor het NIL-diploma. Ik ben hierin dus gelijk opgegaan met mijn leerlingen Gijs en Valentino. Uiteraard was lassen een vak op de MTS en heb ik daar mijn diploma voor gehaald. Maar het is ook wel belangrijk dat als je je leerlingen opleidt voor een specifiek lasdiploma je daar zelf ook over beschikt. Veel wist ik al, maar vooral door de details ben ik weer opgefrist. Mijn nieuwe kennis kan ik vervolgens ook weer overbrengen aan nieuwe leerlingen.” “Ik ga met een lach op mijn gezicht naar Hofman, de sfeer daar is ontzettend gezellig” Vervolgopleiding En dat is nog niet alles! Eén van deze leerlingen, Valentino, gaat na zijn eindexamen aan het Noordik zijn opleiding volgen bij Hofman Staalbouw. Dat betekent dat hij zowel leerling van ROC van Twente is alsook praktijkscholing krijgt bij Hofman Staalbouw. Dit prachtige resultaat was zonder de STO-samenwerking niet mogelijk geweest. Valentino: “Eerst deed ik daar een snuffelstage en boden zij mij een bijbaan aan. Vervolgens heb ik hier de praktijkopleiding voor het lassen gevolgd. Ik ga met een lach op mijn gezicht naar Hofman, de sfeer daar is ontzettend gezellig. Ik ga na de zomer naar ROC van Twente voor de opleiding die eerder Allround Constructiewerker werd genoemd. Lassen maakt hier een onderdeel van uit.” Waarom vindt Valentino lassen zo leuk? “Van mijzelf ben ik een redelijk druk persoon en van lassen word ik heel rustig door mij te focussen op één ding.” Herhaling in de pen De kans is zeer groot dat de lasopleiding in samenwerking met Hofman Staalbouw zich gaat herhalen. Nico: “Voor de ronde van volgend jaar hebben we inmiddels nog meer animo, waarschijnlijk ook van twee meiden. Zij zijn onderling heel enthousiast en het is leuk om hun lastechniek en de vorderingen daarin te beoordelen. Inmiddels volgen zij op de maandagmiddag lastechniek bij Hofman als keuzevak vanuit Het Noordik.” Jan Tijhuis, de opleider voor Metaal & Techniek bij Hofman Staalbouw overhandigde de diploma’s persoonlijk aan deze drie toppers, zie foto. MENU

 • Opleidingsdag Dakmanschap spijkert docenten en instructeurs STO Enschede helemaal bij

  Opleidingsdag Dakmanschap spijkert docenten en instructeurs STO Enschede helemaal bij Gabriël Chamoun is docent BWI bij het Bonhoeffer College. Verleden jaar bezocht hij de landelijke BWI dag in Apeldoorn, in goed gezelschap van meerdere BWI docenten uit Twente. Gabriël en zijn collega-docent Marco Geerdink wonnen op die BWI dag een opleidingsdag voor Dakmanschap van TECTUM. Zij scoorden van alle bezoekers het hoogst met een vragenlijst. Op 17 mei was het zover: een instructeur van TECTUM kwam een dag lesgeven aan een grote groep docenten van zowel het Bonhoeffer College alsook het Stedelijk Alpha. Profiel overstijgende deelname TECTUM is het opleidingsbedrijf en de collectieve werkgever voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. Absoluut de énige opleiding in Nederland die leerlingen na het vmbo opleidt tot dakdekkers. Gabriël: “Op 17 mei kwam instructeur Marco speciaal naar onze school toe. De dag daarvoor had hij al zijn instructiematerialen klaargelegd. De hele dag gaf hij ons cursus en wat extra bijzonder was: álle techniekdocenten deden hier aan mee. Kortom, profiel overstijgend met ook collega’s van PIE en M&T.” Eveneens sloten er docenten van het Stedelijk Alpha aan. Gabriel: “Want ook op techniekgebied werken we goed en collegiaal met hen samen.” In totaal telde de groep 12 docenten en instructeurs. Heel veel geleerd Gabriël geeft aan dat dakdekken binnen BWI op het vmbo doorgaans bijna geen aandacht krijgt: “Dat geldt ook wel voor stukadoren en tegelzetten. We zijn dan ook heel blij met de instructie en aandacht vanuit TECTUM.” Alle 12 deelnemers hebben veel geleerd op 17 mei, benadrukt Gabriël: “We hebben vooral de opbouw van een dak leren doorgronden. Ook kregen we vakkundige informatie en instructie over welke stappen er allemaal nodig zijn om een dak waterdicht te krijgen, welke materialen daarvoor nodig zijn en waarom we die toepassen.” Naast techniek doet ook technologie zijn intrede in het dakdekkersvak: “Ook die nieuwe ontwikkelingen kregen we mee. Neem de toenemende extreme regenval in relatie tot bepaalde systemen voor platte daken, heel leerzaam.” Cadeau: dakdekkersset Uiteraard is al deze kennisverrijking van de docenten en instructeurs bedoeld om die te delen met hun leerlingen. Gabriël: “En dat geldt vooral ook voor materiaal- en gereedschapskennnis. Wij ontvingen als cadeau een dakdekkersset van TECTUM, heel nuttig. Hiermee kunnen wij onze leerlingen leren dakdekken. Uiteraard moeten wij de hiervoor benodigde materialen wel zelf aanschaffen.” De les voor dakdekken ís al uitgeschreven voor BWI, geeft Gabriël aan: “Dit valt onder het keuzedeel ‘Daken- en kapconstructies’. Daarin is een opdracht dakdekken meegenomen. Dit kunnen we nu verrijken met de persoonlijke kennis die we op deze opleidingsdag hebben opgedaan. Als docenten en instructeurs hebben we daarvoor meer mogelijkheden in handen om onze leerlingen enthousiast te maken voor de opleiding bij TECTUM voor het vak dakdekken.” Reactie Ronald Rondeel Ronald Rondeel, projectleider STO Twente voor de subregio Enschede: “Ik heb tijdens deze opleidingsdag genoten van 12 enthousiaste techniek docenten van het Bonhoeffer College en Het Stedelijk Alpha. Na deze cursus kunnen zij onze leerlingen ook kennis laten maken met het dakdekken. De opmerking na afloop “het was hard werken vandaag, maar we kunnen hier mooie lessen mee maken voor onze leerlingen” deed mij glimlachen, want daar doen we het tenslotte voor.” MENU

 • Electromach laat leerlingen veelzijdig kennismaken met techniek

  Electromach laat leerlingen veelzijdig kennismaken met techniek Het bedrijf Electromach in Hengelo investeert graag in jong technisch talent. In een gloednieuwe samenwerking met C.T. Stork College ontvangen zij vmbo-leerlingen die daadwerkelijk aan de slag gaan met het samenstellen van een besturingskast én het volledig produceren van een metalen dobbelsteen. De eerste lichting bestond uit 14 leerlingen en de inmiddels tweede groep leerlingen telde 12 deelnemers. De eerste ervaringen zijn positief en leverden zelfs al stagiaires op! Electromach: explosieveilige oplossingen Electromach, onderdeel van de R. STAHL Technology Group, is marktleider en een internationaal toonaangevende producent en leverancier van explosieveilige materialen, besturingssystemen en custom-made oplossingen. De producten worden toegepast in omgevingen waar gas- en/of stofontploffingsgevaar dreigt. Meer specifiek betreft het toepassingen in de olie-, gas- en (petro)chemie en offshore industrie waaronder raffinaderijen en olieplatforms. Electromach levert wereldwijd met een focus op olieproducerende landen in het Midden- en Verre Oosten, Amerika en Brazilië, en aan belangrijke toeleveranciers voor de olieproductie. Kennismaken met alle deelhandelingen Jan Dekker is process engineer en stagebegeleider bij Electromach: “De leerlingen komen meerdere keren op woensdagmiddag op bezoek, zowel voor een bedrijfsintroductie als het maken van twee werkstukken. De insteek is dat zij bij beide werkstukken met zoveel mogelijk soorten bewerkingen in aanraking komen. Bij het maken van de metalen dobbelsteen op een voetstukje gaan ze onder begeleiding zelf aan de slag met lasersnijden, zetten op onze kantbank, lassen en schuren. Bij het maken van de besturingskast doen ze ervaring op met assembleren vanaf een tekening en het correct aansluiten van elektrische bedrading.” Niet alleen maken ze een besturingskastje en een metalen dobbelsteen; ook kijken ze mee in de productie waar Electromach naamplaten graveert en bij een CNC-machine voor de bewerking van kasten voor systemen. Jan Dekker begeleidt doorgaans stagiairs op mbo-niveau. Hoe is het om nu ook vmbo-leerlingen over de vloer te krijgen? “Ze zijn jong en het is belangrijk om een beetje te vertrekken vanuit hun belevingswereld. Electromach investeert heel graag tijd en aandacht in deze belangrijke doelgroep.” Enthousiaste en vakkundige begeleiding Voor het maken van de dobbelsteen werden de leerlingen enthousiast en vakkundig begeleid door Arjan Slotman. Hij bedient in het dagelijks leven vooral de kantbank en lasersnijder bij Electromach. Arjan: “Het is ontzettend leuk om de jeugd te mogen interesseren voor techniek. Wel zie je per leerling verschillen in welke techniekrichting zij door willen, van metaal tot elektrotechniek. Maar dat is alleen maar mooi omdat zij bij Electromach in korte tijd met alle facetten van techniek kennis kunnen maken. We hopen dat zij daardoor een gerichtere keuze maken na hun vmbo.” Eerste stages al geregeld! Usman Azhar is docent PIE op C.T. Stork College: “We hebben vanuit C.T. Stork College al lopende samenwerkingen met opleidingsorganisaties als Techniekhuis Twente en SMEOT, en nu ook met een lokaal techniekbedrijf als Electromach. We hebben inmiddels de tweede lichting leerlingen bij Electromach aan de slag en we hebben kort geëvalueerd. We mogen zeggen dat het een succes is. Uit de eerste groep hebben vier leerlingen er inmiddels bewust voor gekozen om bij Electromach stage te lopen. Ze hebben de medewerkers ontmoet, gezien hoe het gaat en voelen zich daardoor vertrouwd om een stage te doen bij Electromach. Hoe mooi wil je het hebben! Een win-win situatie voor zowel Electromach als C.T. Stork College.” Wat ook prettig is voor de fietsende leerlingen, is dat Electromach dicht bij het C.T. Stork College gelegen is. Aan de slag in realistische setting De werkzaamheden die de leerlingen bij Electromach uitvoeren voor hun werkstuk zijn exact zoals de vaste medewerkers van Electromach die ook moeten hanteren, zoals bij het bedraden van de besturingskast. Usman: “Ook krijgen ze voor dit werkstuk alle bijbehorende documentatie zoals een reguliere medewerker die ook ontvangt. Onze leerlingen gaan dus aan de slag in een realistische setting. Hun werkzaamheden hier vallen vooral onder de modules utiliteitstechniek van PIE en kunnen we daardoor inhoudelijk mooi afvinken.” Een gloednieuwe innovatie van Electromach is het zelf samenstellen van aircosystemen vanuit het perspectief van explosieveiligheid. Usman: “Stel dat een leerling van ons kiest voor klimaattechniek dan zou deze in principe ook bij Electromach een stage kunnen lopen.” Ook voor Usman is er een voordeel: “Mijn collega Arnold Prinsen of ikzelf gaat mee met de leerlingen. We krijgen updates mee over hoe het er in het technisch bedrijfsleven aan toe gaat en met welke technieken, innovaties en ontwikkelingen zij bezig zijn. Die kunnen wij op onze beurt weer meenemen naar het onderwijsveld. We zijn heel positief en enthousiast over de samenwerking. De sfeer is goed en open.” Alles voorhanden onder één dak Pascal van Oosten is HR Manager bij Electromach: “Personeelsbestanden vergrijzen, en we investeren graag in de jeugd. In het verleden hebben we bijvoorbeeld veel gedaan met BOL- en BBL-leerlingen. Maar we merken toch dat het ook zinvol is om de fase daarvoor te betrekken bij je bedrijf, dus de vmbo-leerlingen. Het mooie is dat Electromach deze jonge leerlingen onder één dak kennis kan laten maken met alle disciplines, van electrotechniek, installatietechniek en software tot en met verspanen, lassen, kanten en besturingstechniek. Daarom onze focus op de PIE-leerlingen van C.T. Stork College omdat zij heel breed opgeleid worden. Om hen te enthousiasmeren voor een gerichte vervolgstudie verwelkomen wij hen hier met open armen. En het wérkt! Want uit de eerste groep van C.T. Stork College Hengelo hebben we al vier stagiaires gekregen! Inmiddels zijn we ook met het Alma College in Almelo in gesprek over een soortgelijke samenwerking.” MENU

 • STO Twente | Sterk Techniekonderwijs

  STERK TECHNIEK- ONDERWIJS TWENTE ​ MENU STERK TECHNIEKONDERWIJS STEVIGE IMPULS VOOR TWENTSE VMBO'S Door supersnelle ontwikkelingen in de techniek groeit de vraag naar technisch geschoolden in Twente. Gesteund door het landelijke subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs speelt het Twents technisch vmbo-onderwijs doelgericht in op deze grote uitdaging. Vmbo-scholen slaan handen ineen 19 Twentse vmbo-scholen werken intensief samen binnen het landelijk subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (2020 – 2023) . Zo ontstond Sterk Techniekonderwijs Twente. Ook het basis- en speciaal onderwijs haken aan evenals opleidingspartners en ROC van Twente. Samen bouwen we hiermee voort op al bestaande regionale samenwerkingen en netwerken. Vanuit een centraal activiteitenplan pakken wij een aantal thema’s regionaal op. Terwijl tegelijkertijd de vijf subregio’s hun eigen accenten kunnen zetten. Deze vijf subregio’s binnen de Regio Twente zijn: Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Rijssen/Holten en Almelo ofwel… hoera! LAATSTE NIEUWS Deelnemende bedrijven aan het woord Tijdens de partnerbijeenkomst op 16 mei dachten ook meerdere bedrijven constructief mee. Met twee ervan gaan we in dit artikel graag de diepte in: hoe kijken zij naar de samenwerking met STO Twente en welke mogelijkheden zien zij voor de komende STO-jaren? > Opleidingsdag Dakmanschap spijkert docenten en instructeurs STO Enschede helemaal bij Gabriël Chamoun is docent BWI bij het Bonhoeffer College. Verleden jaar bezocht hij de landelijke BWI dag in Apeldoorn, in goed gezelschap van meerdere BWI docenten uit Twente. Gabriël en zijn collega-docent Marco Geerdink wonnen op die BWI dag een opleidingsdag voor Dakmanschap van TECTUM. Zij scoorden van alle bezoekers het hoogst met een vragenlijst. Op 17 mei was het zover: een instructeur van TECTUM kwam een dag lesgeven aan een grote groep docenten van zowel het Bonhoeffer College alsook het Stedelijk Alpha. > Instructeur samen met zijn leerlingen geslaagd voor lasdiploma van NIL Geweldig nieuws! Nico van Harten, instructeur PIE aan CSG Het Noordik in Vroomshoop én twee van zijn leerlingen zijn geslaagd voor hun NIL-diploma voor lastechniek. Dit scholingstraject kwam tot stand via de samenwerking tussen STO Twente en Hofman Staalbouw. De opleiding bij Hofman lag van september 2023 tot en met april 2024 in vertrouwde en vakkundige handen van Jan Tijhuis, de opleider voor Metaal & Techniek, en zijn collega Dennis Bakker. Nico: “Jan is vooral actief met promotie voor lassen en Dennis focust met name op het lesgeven zelf.” > Electromach laat leerlingen veelzijdig kennismaken met techniek Het bedrijf Electromach in Hengelo investeert graag in jong technisch talent. In een gloednieuwe samenwerking met C.T. Stork College ontvangen zij vmbo-leerlingen die daadwerkelijk aan de slag gaan met het samenstellen van een besturingskast én het volledig produceren van een metalen dobbelsteen. De eerste lichting bestond uit 14 leerlingen en de inmiddels tweede groep leerlingen telde 12 deelnemers. De eerste ervaringen zijn positief en leverden zelfs al stagiaires op! > Leerlingen werken voor kratracer succesvol samen met techniekbedrijf De afdeling PIE van C.T. Stork College en BST Servicegroep, beide uit Hengelo, zijn begin dit jaar voor het eerst een samenwerking gestart. De leerlingen uit klas 3 bouwen op donderdagmiddag onder begeleiding van zowel PIE docent Arnold Prinsen als Tim Weijenborg, stagiair bij BST Servicegroep, aan een stoere kratracer. Eerder berichtte deze nieuwsbrief over de start van dit bijzondere project. Hoe verloopt het bouwen en het samenwerken? STO Twente ging polshoogte nemen in het PIE-lokaal van C.T. Stork College. > Partners denken productief mee in plannen STO Twente 2025 tot en met 2028 Overal binnen STO Twente wordt volop gebrainstormd voor de STO-plannen voor de nieuwe periode 2025 t/m 2028. Zoals uiteraard binnen de vijf subregio’s van STO Twente zelf. En overkoepelend organiseerde programma manager Marieke Rinket eerder twee bijeenkomsten onder de titel ‘Profiel meets Profiel’. Op 16 mei was het de beurt aan een drukbezochte partnerbijeenkomst bij het gastvrije ROC van Twente. Het was een mooie, verbindende bijeenkomst. Fijn om de brede betrokkenheid bij STO Twente te constateren. > Succesvolle start lassamenwerking Aebi Schmidt en De Waerdenborch Aebi Schmidt Nederland in Holten zet haar deuren graag wagenwijd open voor technisch talent. En dat begint al in het vmbo! Onder de vlag van STO Twente gingen Aebi Schmidt Nederland en De Waerdenborch een gloednieuwe samenwerking aan. Twee examenleerlingen van het profiel PIE leerden in zes weken bij Aebi Schmidt de fijne kneepjes van het lassen. Gewoon, hard werkend en lerend tussen de collega’s van Aebi Schmidt. Neem Merel, zij start na de zomervakantie haar vervolgopleiding met onder andere lassen. Hét bewijs dat de samenwerking tussen school en bedrijf motiverend werkt. De prille samenwerking is recent geëvalueerd en smaakt naar meer. > Rijssense tips voor werving en behoud hybride docenten Hybride docenten zijn een belangrijk speerpunt van STO Twente. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Waar vind je hen? En hoe bind je deze toppers uit het bedrijfsleven aan je school? In Rijssen scoren ze goed met hybride docenten. Ze hebben er inmiddels maar liefst zes aan de slag. Wat zijn de succesfactoren hierin? Joke Lankamp van CSG Reggesteyn licht het toe: “Het draait allemaal om persoonlijke aandacht.” > STO webinar geeft handige tips voor samenwerking vmbo en bedrijven Samenwerking met het bedrijfsleven is binnen elke STO-regio actueel, ook binnen STO Twente. Maar hoe pak je dit goed en constructief aan? De landelijke organisatie van Sterk Techniekonderwijs Twente organiseerde hiervoor op 24 april een webinar. STO Zeeland Walcheren en STO Het Rijk in Nijmegen gaven hun tips & tricks. Wat zijn de succesfactoren in deze regio's? En wat zijn hun geleerde lessen? Graag delen we deze met STO Twente. > MEER NIEUWS

 • Nieuws | STO Twente

  STO TWENTE IN HET NIEUWS ​ MENU NIEUWSBERICHTEN Electromach laat leerlingen veelzijdig kennismaken met techniek Het bedrijf Electromach in Hengelo investeert graag in jong technisch talent. In een gloednieuwe samenwerking met C.T. Stork College ontvangen zij vmbo-leerlingen die daadwerkelijk aan de slag gaan met het samenstellen van een besturingskast én het volledig produceren van een metalen dobbelsteen. De eerste lichting bestond uit 14 leerlingen en de inmiddels tweede groep leerlingen telde 12 deelnemers. De eerste ervaringen zijn positief en leverden zelfs al stagiaires op! > Instructeur samen met zijn leerlingen geslaagd voor lasdiploma van NIL Geweldig nieuws! Nico van Harten, instructeur PIE aan CSG Het Noordik in Vroomshoop én twee van zijn leerlingen zijn geslaagd voor hun NIL-diploma voor lastechniek. Dit scholingstraject kwam tot stand via de samenwerking tussen STO Twente en Hofman Staalbouw. De opleiding bij Hofman lag van september 2023 tot en met april 2024 in vertrouwde en vakkundige handen van Jan Tijhuis, de opleider voor Metaal & Techniek, en zijn collega Dennis Bakker. Nico: “Jan is vooral actief met promotie voor lassen en Dennis focust met name op het lesgeven zelf.” > Deelnemende bedrijven aan het woord Tijdens de partnerbijeenkomst op 16 mei dachten ook meerdere bedrijven constructief mee. Met twee ervan gaan we in dit artikel graag de diepte in: hoe kijken zij naar de samenwerking met STO Twente en welke mogelijkheden zien zij voor de komende STO-jaren? > Rijssense tips voor werving en behoud hybride docenten Hybride docenten zijn een belangrijk speerpunt van STO Twente. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Waar vind je hen? En hoe bind je deze toppers uit het bedrijfsleven aan je school? In Rijssen scoren ze goed met hybride docenten. Ze hebben er inmiddels maar liefst zes aan de slag. Wat zijn de succesfactoren hierin? Joke Lankamp van CSG Reggesteyn licht het toe: “Het draait allemaal om persoonlijke aandacht.” > Opleidingsdag Dakmanschap spijkert docenten en instructeurs STO Enschede helemaal bij Gabriël Chamoun is docent BWI bij het Bonhoeffer College. Verleden jaar bezocht hij de landelijke BWI dag in Apeldoorn, in goed gezelschap van meerdere BWI docenten uit Twente. Gabriël en zijn collega-docent Marco Geerdink wonnen op die BWI dag een opleidingsdag voor Dakmanschap van TECTUM. Zij scoorden van alle bezoekers het hoogst met een vragenlijst. Op 17 mei was het zover: een instructeur van TECTUM kwam een dag lesgeven aan een grote groep docenten van zowel het Bonhoeffer College alsook het Stedelijk Alpha. > Succesvolle start lassamenwerking Aebi Schmidt en De Waerdenborch Aebi Schmidt Nederland in Holten zet haar deuren graag wagenwijd open voor technisch talent. En dat begint al in het vmbo! Onder de vlag van STO Twente gingen Aebi Schmidt Nederland en De Waerdenborch een gloednieuwe samenwerking aan. Twee examenleerlingen van het profiel PIE leerden in zes weken bij Aebi Schmidt de fijne kneepjes van het lassen. Gewoon, hard werkend en lerend tussen de collega’s van Aebi Schmidt. Neem Merel, zij start na de zomervakantie haar vervolgopleiding met onder andere lassen. Hét bewijs dat de samenwerking tussen school en bedrijf motiverend werkt. De prille samenwerking is recent geëvalueerd en smaakt naar meer. > STO TWENTE IN HET NIEUWS Sterk Techniekonderwijs Twente timmert volop aan de weg. Hier ontdekt u actuele nieuwsberichten over onze plannen, activiteiten, ontwikkelingen en nog veel meer. Wilt u actief op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via communicatie@stotwente.nl MEER BERICHTEN

 • Succesvolle start lassamenwerking Aebi Schmidt en De Waerdenborch

  Succesvolle start lassamenwerking Aebi Schmidt en De Waerdenborch Aebi Schmidt Nederland in Holten zet haar deuren graag wagenwijd open voor technisch talent. En dat begint al in het vmbo! Onder de vlag van STO Twente gingen Aebi Schmidt Nederland en De Waerdenborch een gloednieuwe samenwerking aan. Twee examenleerlingen van het profiel PIE leerden in zes weken bij Aebi Schmidt de fijne kneepjes van het lassen. Gewoon, hard werkend en lerend tussen de collega’s van Aebi Schmidt. Neem Merel, zij start na de zomervakantie haar vervolgopleiding met onder andere lassen. Hét bewijs dat de samenwerking tussen school en bedrijf motiverend werkt. De prille samenwerking is recent geëvalueerd en smaakt naar meer. Aebi Schmidt: aandacht voor talentinstroom Bij Aebi Schmidt in Holten werken circa 300 medewerkers. Wereldwijd leveren zij producten op het gebied van gladheidsbestrijding, sneeuwruimen, straatreiniging en tuin- en parktechniek. Zij ontwikkelen en produceren gladheidsbestrijdingsmateriaal, zoals de welbekende zoutstrooiers. De cultuur binnen Aebi Schmidt is no-nonsens, betrouwbaar en resultaatgericht. Daarnaast is er veel persoonlijke aandacht voor de medewerkers, óók voor jong, instromend talent. Marco Schuiterd is Manager Manufacturing bij Aebi Schmidt in Holten: “Ook wij zien vergrijzing in ons huidige bestand medewerkers zoals bij onze lassers.” De docenten PIE van STO Twente hebben hier afgelopen jaar ook een kijkje in de keuken mogen nemen met een rondleiding en een presentatie van Aebi Schmidt. Meerdere voordelen Marco Schuiterd heeft de leiding over de lasserij en poedercoating: “We hebben voornamelijk mbo-leerlingen lopen vanuit Remo West-Twente. Maar we hebben behoefte aan het meer structureel enthousiasmeren van de jeugd voor techniek. De nieuwe samenwerking met De Waerdenborch is daar een start van. Het mes snijdt aan twee kanten. Want als wij met een actieve vmbo-school als De Waerdenborch samenwerken interesseren we niet alleen jonge leerlingen voor techniek, maar ontdekken wij op onze beurt ook alle vernieuwing op het vlak van techniekonderwijs zoals virtual reality.” Ook Marco’s collega Erwin Sluiter, manager Assemblage, was direct enthousiast om vmbo-leerlingen de fijne kneepjes van het lassen bij te brengen: “We hebben Merel en Wessel een werkstuk laten maken waarin alle facetten van lassen aan bod komen.” Extra uitdaging voor leerlingen Uilko Spijker en Camilla Mensink zijn beiden docent PIE op De Waerdeborch: “Samen met Marco en Erwin waren we er snel uit. Merel en Wessel zijn erg enthousiast op het gebied van lassen en willen hier graag in verder. Op school kunnen wij het keuzevak lassen niet aanbieden omdat wij als docenten hier te weinig aandacht voor hebben. Daarom willen we graag het keuzevak lassen aanbieden binnen een bedrijf, zodat de leerlingen hier de tijd en aandacht voor krijgen. Daarnaast leren ze ook iets extra’s zoals de ervaring binnen een bedrijf te werken, op tijd komen, veiligheid binnen een bedrijf en meer. Er lag geen afgerond plan bij de start, we zijn de samenwerking met Aebi Schmidt meer vanuit een verkennende pilot en al zoekend en lerend gestart.” Marco: “Er is nóg een voordeel: deze jonge leerlingen brengen bij sommige collega’s hun verborgen naar boven voor begeleiding en instructie. Met deze collega’s wil ik verder om hen als opleider naar een nieuw niveau in hun loopbaan te tillen.” Herkenbaarheid leerlingen van belang Wessel en Merel kwamen tijdens de periode van zes weken goed uit de verf met hun lastalent. Om Merel en Wessel zo goed mogelijk te laten landen, kregen ze alle begeleiding en bij binnenkomst een rondleiding en uiteraard ook veiligheidsinstructie. Cruciaal is de rol van de praktijkbegeleider van Aebi Schmidt. Camilla: “Na elke technische uitleg benadrukte hij ook alle bijbehorende veiligheidsmaatregelen.” Marco: “Het was mooi om te zien dat zij al snel als twee collega’s werden opgenomen. Alle collega’s hebben dit initiatief heel positief ontvangen.” Wat daarbij uiteraard meehielp, is dat Camilla en Uilko voor de leerlingen overalls hadden laten bedrukken met zowel het logo van Aebi Schmidt als De Waerdenborch. Erwin: “Dat droeg bij aan de herkenbaarheid van de leerlingen binnen ons bedrijf. Iedereen ziet daardoor dat zij geen medewerkers zijn, en dus ook een andere benadering op het vlak van veiligheid en werkprocessen vereisen en verdienen.” Bijzondere rol leerlingen Remo West-Twente Marco noemt nog een belangrijk punt: “We hebben in ons bedrijf mbo-leerlingen lopen van Remo West-Twente zoals Quinten. Hij komt ook van De Waerdenborch. Dan zie je dat de match tussen Quinten, Merel en Wessel heel snel is gemaakt, de leeftijden liggen bij elkaar en in Quinten vonden Merel en Wessel een veelzijdig steunpunt. Hij kon hen bijvoorbeeld heel praktisch wegwijs maken in het bedrijf.” Camilla: “Ook was het mooi om te zien hoe Quinten door die begeleidingsrol groeide.” Uilko: “Quinten is heel trots op wat hij bij Aebi Schmidt doet.” Maar ook Wessel en Merel kwam met enthousiaste verhalen terug op De Waerdenborch. Camilla: “Ze lieten foto’s zien aan hun medeleerlingen en deelden al hun ervaringen.” Evalueren voor vervolg Aebi Schmidt en De Waerdenborch hebben de eerste samenwerking inmiddels positief geëvalueerd. Uilko en Camilla: “De eerste, verkennende insteek zouden we wat meer kunnen formaliseren door bijvoorbeeld een lesvoorbereiding te maken met daarin helder vanuit het keuzevak de opdrachten en de bijbehorende theorie. We proberen het zo in te vullen dat het project voldoet aan een keuzevak en zo het cijfer mee kan tellen voor het examen. De leerlingen ronden dan gelijk een examenonderdeel af. Op basis daarvan kunnen we samen met Aebi Schmidt heel goed afstemmen welke praktijkdelen zij op zich nemen én het keuzevak vervolgens afsluiten met een cijfer.” Marco: “Met misschien ook een afgerond eindwerkstuk dat de leerlingen mee naar huis kunnen nemen. Daarmee geef je dit keuzevak iets minder vrijblijvendheid mee én help je de ouders ook overtuigen om hun kinderen voor een technische vervolgstudie te laten kiezen.” Wens tot uitbreiding keuzevak Camilla: “Als het goed verloopt, willen we dit keuzevak ook uitbreiden zodat andere vmbo-scholen kunnen aansluiten. In de STO- regio Almelo loopt dit al goed. Dit komt door de samenwerking tussen alle scholen om de woensdagmiddag vrij te houden voor dit soort projecten. Dit zorgt voor een extra verbinding tussen de scholen en het bedrijfsleven. Dit willen wij graag ook.” Camilla is docent PIE: Wanneer viel bij haar eigenlijk het kwartje voor techniek? “Mijn vader had een bouwbedrijf en al vanaf jongs af aan ging ik mee de bouw op. Vervolgens switchte ik naar elektrotechniek en installatietechniek en nu in het onderwijs. Ik vind het mooi om een rolmodel te mogen zijn voor (vrouwelijke) techniekleerlingen!” MENU

 • Partners denken productief mee in plannen STO Twente 2025 tot en met 2028

  Partners denken productief mee in plannen STO Twente 2025 tot en met 2028 Overal binnen STO Twente wordt volop gebrainstormd voor de STO-plannen voor de nieuwe periode 2025 t/m 2028. Zoals uiteraard binnen de vijf subregio’s van STO Twente zelf. En overkoepelend organiseerde programma manager Marieke Rinket eerder twee bijeenkomsten onder de titel ‘Profiel meets Profiel’. Op 16 mei was het de beurt aan een drukbezochte partnerbijeenkomst bij het gastvrije ROC van Twente. Het was een mooie, verbindende bijeenkomst. Fijn om de brede betrokkenheid bij STO Twente te constateren. Rijk geschakeerd gezelschap De partnerbijeenkomst telde meer dan 50 deelnemers. Naast vele vertegenwoordigers vanuit STO Twente, kenmerkte de bijeenkomst zich door een rijk geschakeerd gezelschap van participerende techniekbedrijven, bedrijfsvakscholen en partners zoals TechYourFuture, Twente Board en TechWise. Marjan Weekhout is penvoerder STO Twente en voorzitter Stuurgroep STO Twente. In haar inspirerende inleiding riep zij alle deelnemers op hun ideeën de vrije loop te laten: elk idee was welkom! Terugblik smaakt naar meer Vervolgens nam Marieke Rinket alle deelnemers mee op een reis langs de vele activiteiten van STO Twente uit de afgelopen jaren. Geen opsomming van getallen, maar een veelzijdige presentatie aan de hand van de vele nieuwsartikelen die inmiddels over STO Twente zijn gepubliceerd. Twee activiteiten kregen extra aandacht zoals de presentatie vanuit Emondt Koeltechniek over hun samenwerking voor het keuzevak Koeltechniek met de subregio Enschede. Ook lichtte de subregio Oldenzaal toe hoe je succesvol én structureel het basisonderwijs in je Technolab binnenhaalt. Aan de slag! In groepjes, geleid door tafelheren en -dames, sloegen de partners aan het brainstormen. Niet lukraak, maar aan de hand van vier thema’s: 1. Hoe kunnen we de in- en doorstroom in het technisch vmbo nog verder versterken? 2. Hoe kunnen we buitenschools/hybride leren verder versterken? 3. Hoe kunnen we het netwerk en de activiteiten van STO Twente borgen en verduurzamen na 2028? 4. Waar hebben we nog niet aan gedacht en zouden we echt moeten opnemen in ons programma vanaf 2025? De brainstorms bleken productief én tal van verrassingen op te leveren, zo bleek uit een korte presentatie van de deelnemers per thema. Edo Regtop is vanuit de landelijke ondersteuning van Sterk Techniekonderwijs actief als projectleider en geeft samen met zijn collega’s vorm aan het landelijke STO-programma en helpt bij het ondersteunen van de 78 STO-regio’s. Ook Edo participeerde actief in de partnerbijeenkomst: “Ik vind het belangrijk om aan dit soort bijeenkomsten deel te nemen, zoals deze partnermeeting van STO Twente, om goed te weten wat er in de regio’s speelt.” “Ik hoor wat er speelt en zie hoe STO Twente en haar vijf subregio’s aan de slag gaan met de planvormingsfase voor 2025 t/m 2028. STO Twente is één van de grootste STO-regio’s in Nederland, dit maakt het extra interessant om hieraan deel te nemen. Ik ervaar het als zeer positief dat STO Twente met vijf subregio’s echt één regio ademt. De partnerbijeenkomst straalt de Twentse regio uit; enerzijds biedt het op regio breed niveau een groter programma met stevige kaders langs de programmalijnen. Tegelijkertijd biedt het ruimte aan de subregio’s om hieraan hun eigen invulling te geven en zag je dat de subregio’s ook vanuit een ‘ons-verhaal’ deelnamen aan de partnerbijeenkomst. STO Twente vraagt dus nadrukkelijk input vanuit de subregio’s. Een hele mooie ontwikkeling, er wordt echt over de schoolgrenzen heen gekeken en dus ook over de subregionale grenzen. Ik ben enthousiast over de gezamenlijkheid die de partnerbijeenkomst uitstraalde.” Tijdige planvorming brengt rust Tot slot benadrukt Edo nog een facet dat hem opvalt: “Het proces van de planvorming voor de periode 2025 t/m 2028 is bij STO Twente al vroeg gestart. Dus ligt er ook ruim op tijd voor de zomervakantie een conceptplan met draagvlak vanuit de vijf subregio’s. Landelijk gezien loopt STO Twente voorop in de planning. Dit geeft rust en daardoor hoeft er in de zomervakantie niet halsoverkop gewerkt te worden; de inhoud staat er op tijd.” Vervolg De vijf subregio’s gaan nu verder met de opbrengsten aan de slag om te kijken welke thema’s en suggesties we meenemen in de nieuwe plannen die voor 1 oktober ingeleverd moeten zijn. MENU

 • Rijssense tips voor werving en behoud hybride docenten

  Rijssense tips voor werving en behoud hybride docenten Hybride docenten zijn een belangrijk speerpunt van STO Twente. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Waar vind je hen? En hoe bind je deze toppers uit het bedrijfsleven aan je school? In Rijssen scoren ze goed met hybride docenten. Ze hebben er inmiddels maar liefst zes aan de slag. Wat zijn de succesfactoren hierin? Joke Lankamp van CSG Reggesteyn licht het toe: “Het draait allemaal om persoonlijke aandacht.” Veel aandacht vereist Hybride docenten komen niet vanzelf aanvliegen, benadrukt Joke: “Je moet eruit af, je gezicht laten zien bij de bedrijven en connecties opbouwen en onderhouden. Daar gaat het om, je regelt het niet met een mailtje. Ook laat ik binnen onze school in allerlei vergaderingen regelmatig weten dat we hybride docenten zoeken. Je moet het continu op de agenda houden.” En zijn de hybride docenten eenmaal binnen? Dan ondervindt Joke dat regelmatig overleg met de hybride docenten goed is: “We polsen hoe het gaat, en spreken en mailen elkaar.” Behoefte aan permanente ontwikkeling De hybride docenten zijn nu voor het tweede jaar aan de slag en geven bij Joke aan dat zij zich graag verder willen ontwikkelen. Joke: “Ze hebben ambitie en bijvoorbeeld door het aanbieden van studiemogelijkheden blijf je ze prikkelen, zoals met de opleiding voor het Pedagogisch-Didactisch Certificaat.” Ook belangrijk is, geeft Joke aan, om het arbeidsrechtelijk en administratief goed af te kaarten. Joke: “De werkgever detacheert de werknemer en wij betalen de hybride docenten. Dat moet je helder hebben. Mijn advies? Pak dit soort zaken in nauwe samenwerking met P&O van je school op.” Goede planning van belang Twee van de zes hybride docenten werken bij BWI. Joke: “Beide komen van hetzelfde bouwbedrijf en de eigenaren gunnen deze twee medewerkers de kans om zich ook elders te ontwikkelen zoals in het onderwijs.” Het eerste jaar kwamen ze binnen om te snuffelen, te helpen en te ondersteunen. De onderwijscollega’s hadden al snel door dat ze aanleg hadden: ze blijven rustig, leggen de leerlingen de lesstof goed uit en passen in het team. Joke: “Eén van deze twee hybride docenten volgt momenteel ook nog een dag in de week de studie Praktijkondersteuner. Daarna start hij zelfs met een volledige tweedegraads opleiding.” Wel benadrukt Joke dat je er met je planning rekening mee moet houden dat er altijd minimaal een tweedegraads bevoegd docent in de klas is als de hybride docent aan het werk is. Een aantal van de zes huidige hybride docenten groeit naar verwachting door studie door naar hogere onderwijsfuncties. Joke: “Dus moet je continu blijven werven voor nieuwe hybride docenten.” Ook bewuste inzet op Technolab Joke: “Verder zit er één hybride docent op PIE, één op M&T en twee in het Technolab. De hybride docenten van PIE en BWI werken vanuit de Kampus in Rijssen.” De plaatsing van twee hybride docenten in het Technolab licht Joke graag nader toe: “Op het Technolab hebben we de bezetting graag breed op orde. Vanuit die stevige bezetting willen we intern en extern zoveel mogelijk leerlingen, leerkrachten én onze eigen docenten met het Technolab kennis te laten maken. Zodat ons Technolab ook op de lange termijn, dus ná 2028, kan blijven draaien.” Ook benadrukt Joke dat de hybride docenten van belang zijn voor de PRO-leerlingen. Joke: “Ik heb leerlingen PRO die naar een tweede niveau gaan. Dit betekent dat zij op maandag lassen. Ik kan geen docent enkele uren per week alleen maar op drie PRO-leerlingen zetten. Dus deze leerlingen krijgen op maandag ondersteuning bij het lassen van onze hybride docent in ons PIE-lokaal op de Kampus.” Hybride docent ondersteunt laskampioen! Hét idee achter de hybride docenten is dat zij actuele technische kennis uit het bedrijfsleven de school in brengen. Werkt dat inderdaad zo? Joke: “Zeker! Neem de twee hybride docenten uit het bouwbedrijf. We hebben altijd moeite gehad om de juiste vakmensen in het onderwijs te vinden voor schoon metselwerk en alle vernieuwingen daarin. Eén van de twee hybride docenten uit het bouwbedrijf kan dat supergoed en brengt deze kennis zó het praktijklokaal in. En de hybride docent bij PIE tilt de leerlingen een niveau hoger met TIG lassen. We hebben een M&T leerling die in leerjaar vier een keuzedeel volgde bij PIE. Hij werd onlangs Nederlands kampioen lassen vanuit de wedstrijden die NIL organiseert voor het vmbo! Onze hybride docent heeft hem extra ondersteund.” Maar ook brengen de hybride docenten de praktische sfeer uit het bedrijfsleven mee de school in voor de leerlingen. Joke: “Onze eigen docenten zijn blij met hybride docenten die hen komen ondersteunen, ze profiteren van elkaar.” MENU

Zoek

bottom of page