top of page

Brabantse studiereis STO Twente levert inspiratie, ideeën én contacten op

Sterk Techniekonderwijs Twente ging begin november twee dagen op studiereis naar Brabant. Gevarieerd samengesteld door Marieke Rinket, programmamanager STO Twente. Waarom Brabant? De overeenkomsten tussen Brabant en Twente zijn frappant: een grote STO-regio, de spannende combinatie van hightech en maakindustrie, en dus ook: een dringende noodzaak tot instroom vanuit het vmbo naar het technisch mbo.

Leren van elkaars verschillen 

Met 34 deelnemers, vooral techniekdocenten, zogen we de éne na de andere indruk op. Want de overeenkomsten tussen Twente en Brabant mogen dan groot zijn; we leerden vooral van elkaars verschillende manieren om de technische in- en doorstroom te stimuleren. En wat zo mooi was: STO Twente leerde volop van de Brabantse collega’s, maar op hun beurt vroegen zij STO Twente ook het hemd van het lijf. Kortom, leuk, leerzaam en verrijkend. Onze STO Twente nieuwsbrief geeft je de details….


Terugkerend thema: Brainport Eindhoven  

Tijdens elk werkbezoek van deze studiereis was er één terugkerend thema: Brainport Eindhoven. Geen technologiebedrijf, school of zelfs sportclub zoals PSV of ze zijn ermee verbonden. Brainport Eindhoven is een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant. Met een sterke hightech maakindustrie, een bijzondere designsector en een uniek samenwerkingsmodel. De kennisintensieve maakindustrie van Brainport kenmerkt zich door productie in kleine volumes van technisch complexe producten. Daarnaast is er een levendige creatieve industrie met volop ruimte voor innovatieve startups. Wat Brainport Eindhoven uniek maakt, is de combinatie van hoogwaardige innovatie, gerealiseerd samen met de maakindustrie. De inspiratie hieruit voor STO Twente? Beschouw Twente ook als een inspirerende regio voor deze combinatie en zorg dat hoogwaardige technologiebedrijven en technisch onderwijs, vanaf vmbo, elkaar nog beter opzoeken.


Vliegende kick-off bij Vanderlande: zelf investeren in technisch talent


De vliegende kick-off van de Brabantse studiereis op donderdag 4 november vond plaats bij Vanderlande in Veghel. Het programma was veelzijdig: een presentatie over Vanderlande, uitleg over hun actieve Academy en een inspirerende presentatie van ‘Bedrijf in de Klas’. Vervolgens was er een rondleiding door Vanderlande zelf, afgesloten met een gastvrije lunch.


Vanderlande: alles ademt techniek en technologie 

Vanderlande is bedenker, maker en installateur van systemen voor de afhandeling van goederen in magazijnen en distributiecentra, sorteersystemen voor pakketten en de bagageafhandeling op luchthavens. Met bagageafhandeling is het bedrijf wereldwijd marktleider met een aandeel van ruim 30%. Meer dan 600 vliegvelden over de hele wereld zijn voorzien van Vanderlande bagage-afhandelingssystemen. Ook op het gebied van sorteersystemen voor pakketten en automatische magazijnen is Vanderlande een belangrijke producent. Alles binnen Vanderlande ademt techniek en technologie.


Eigen afdeling voor Technology Promotion 

Harry Sliepen is verantwoordelijk voor de Technology Promotion van Vanderlande, met onder andere veel inzet vanuit de eigen Vanderlande Academy: “Net als alle andere techniekbedrijven springen we om jonge instroom. Daarvoor is speciaal onze Technology Promotion in het leven geroepen, we nemen dat serieus en pakken daarbij door. Met onze Vanderlande Academy verzorgen we maar liefst 6.000 opleidingen per jaar. In 2022 inmiddels al 1143 opleidingen met ruim 8500 deelnemers. We hebben techneuten nodig, in hart en nieren. En vooral meisjes! 17% van mijn collega’s is vrouwelijk waarvan slechts 15% in de techniek werkzaam is. We hebben daarin nog enorme stappen te maken.”


Regionaal breder werven van techniektalent  

Vanderlande werkt inmiddels wereldwijd, maar de vestiging in Veghel kon lange tijd terugvallen op technische instroom vanuit Veghel en omstreken. Harry: “Maar voor de werving van nieuw techniektalent moeten we inmiddels veel breder kijken. Ons geluk is dat we dicht tegen de Brainport van Eindhoven aan zitten, een enorme magneet voor technisch talent.”


“Op elke vraag vanuit het onderwijs hebben we maar één antwoord: ja!”


Contact met reguliere techniekonderwijs in regio Ondanks de eigen inzet op de werving van technisch talent, onderhoudt Vanderlande ook bewust contacten met het reguliere techniekonderwijs in de regio. Harry: “Mijn focus? De jeugd enthousiasmeren voor de techniek en bètavakken. Hen laten zien wat je allemaal kunt maken én wat er allemaal speelt in die drukke, dynamische techniekwereld. En ook: het helpen maken van de juiste opleidingskeuzes. Vanuit onze Technology Promotion en de Vanderlande Academy focus ik in de Brainport regio vooral op het uitzetten van praktijkgerichte vraagstukken op zowel vmbo- als mbo-niveau. De kick-off vindt bij ons op het bedrijf plaats, de leerlingen gaan op school aan de slag, geven een tussenpresentatie en uiteindelijk een eindpresentatie met productoplevering. Ook presenteer ik onze Academy en het bedrijf op onderwijsevents, daarvan hebben we er heel veel in de regio. Eveneens laten we ons zien op open dagen van scholen en geven we gastlessen op scholen. Uiteraard zijn onze promotieactiviteiten inmiddels ook heel sterk verweven met de activiteiten van STO in deze regio van Brabant. Hiermee bereiken we de complete onderwijskolom, van basisonderwijs tot en met universitair onderwijs. Leerlingen en docenten uit elke geleding zijn altijd welkom. Op elke vraag vanuit het onderwijs hebben we altijd maar één antwoord: ja! Wij laten dan ook vmbo’ers graag ontdekken wat zij allemaal kunnen!”


Tip van Harry Sliepen: “Ga vanuit het vmbo-onderwijs met bedrijven in gesprek en luister heel goed naar waar zij behoefte aan hebben. Het is begrijpelijk dat het technisch vmbo-onderwijs misschien iets achterloopt op het bedrijfsleven, maar met elkaar kunnen we die lijntjes zo kort mogelijk maken.”


Bedrijf in de Klas: handvatten voor samenwerking bedrijven met bedrijfsleven


Deel twee van de presentatie bij Vanderlande was uitleg door Martha Hoebens over de succesvolle onderneming ‘Bedrijf in de Klas’. De kern daarvan? Leg leerlingen een concrete hoe-vraag uit het bedrijfsleven voor, maak die vraag heel klein en overzichtelijk en werk samen naar een concrete oplossing toe. Martha: “Ook vmbo basis- en kaderleerlingen komen zo tot hele mooie oplossingen, blijkt uit de praktijk.”


Thema of vraagstuk van bedrijf centraal 

Martha is eigenaar en onderwijsmaker bij Bedrijf in de Klas: “We helpen docenten en bedrijven in hun samenwerking. Hiervoor maken we lesmateriaal, geven we cursussen, helpen we bij gastlessen en denken we graag mee! ‘Bedrijf in de Klas’ is er voor alle docenten die meer handvatten willen bij samenwerking met het bedrijfsleven in de regio. Hoe het werkt? Bedrijven lopen met vragen rond. We koppelen op scholen die vraagstukken aan het proces van ‘denken + doen’ om vanuit de leerlingen tot antwoorden te komen. Het lesmateriaal van Bedrijf in de Klas gaat altijd uit van een vraagstuk van een bedrijf. We maken dit klein genoeg, koppelen daar aantrekkelijke werkvormen aan en een passende presentatiemethode. De winst? Al doende ontdekken de leerlingen wat bij hen past! Het is dus van belang dat je leerlingen niet laat zien wat er al in een techniekbedrijf is, maar wat nog niet! En dat vanuit een behapbare vraagstelling.”


Tip van Martha Hoebens: “Leg leerlingen een concrete ‘hoe-vraag’ uit het bedrijfsleven voor, maak die vraag klein door deze te trechteren en werk samen naar een concrete oplossing toe. Het is heel belangrijk dat een leerling snapt waar die mee bezig is. Hoe je die vraag helder krijgt? Maak samen met het bedrijf de opdrachtvraag eerst heel klein. Doe je dit? Dan kun je ook met vmbo-basis- en kaderleerlingen heel erg de diepte in.”


Alle mogelijke ondersteuning 

Bedrijf in de Klas biedt alle mogelijke ondersteuning. Martha: “We hebben lesbrieven over bedrijven waarvan je de meeste opdrachten in één lesuur kunt doen. Bijvoorbeeld te gebruiken voor praktische opdrachten, een deel van een groter (vakoverstijgend) project of start van een profielwerkstuk.” Alles draait bij Bedrijf in de Klas om inspiratie, benadrukt Martha: “We reiken vraagstukken en ideeën ter inspiratie aan docenten aan om zelf mee aan de slag te gaan. De winst van die aanpak? Je brengt context in de les, zet leerlingen tot denken aan en geeft betekenis aan je vak. Door een vraagstuk van verschillende kanten te belichten kun je altijd vanuit meerdere vakken hieraan werken.” Tot slit noemde Martha nog dit: “Programmeren zit heel weinig in het huidige vmbo-onderwijs. Maar kijk je om je heen in de maatschappij, dan draait innovatie vooral om digitalisering en automatisering. Er komen nog steeds leerlingen van school die nog nooit hebben geprogrammeerd. Daar moeten we écht een slag in maken en dit vanuit het onderwijs aanpakken.”


Martha komt naar STO Twente!  

Goed nieuws: Martha komt naar Twente om ook hier docenten te helpen met praktische handvatten in de samenwerking met bedrijven.


Meer weten?  Kijk op www.bedrijfindeklas.nl

bottom of page