Groep docenten STOTwente met drones

STO

TWENTE

IN HET

NIEUWS

NIEUWSBERICHTEN

Robotica heeft de toekomst, ook in Twente

Een groepje examenkandidaten vmbo van het Stedelijk Vakcollege uit Enschede koos niet alleen bewust voor PIE, maar ook voor een unieke specialisatie daarbinnen: het keuzedeel robotica. Of nog specifieker: het onderzoeken van de mogelijkheden van zogeheten cobots in het technisch bedrijfsleven. Het merendeel van deze examenkandidaten weet nú al dat ze meer willen leren over cobots na het behalen van hun vmbo-diploma. Plaats van onderzoek? SMEOT. Goed nieuws: robotica wordt met ingang van het schooljaar 2022-2023 een volwaardig keuzevak.

Eerste Techniek Tastbaar in Twente: drukbezocht en van álles te doen

Kinderen laten ervaren hoe mooi techniek kan zijn? Daarvoor organiseerde de STO subregio Oldenzaal het event Techniek Tastbaar. De plek? Het Twents Carmel College locatie Potskampstraat. Techniek Tastbaar is eén van de vele activiteiten vanuit Sterk Techniekonderwijs Twente om kinderen te enthousiasmeren voor techniek. Het was op vrijdag 1 april een fantastische dag en een groot succes. Het event trok heel veel kinderen en hun ouders. Zoals een moeder die zei: “Ik wist niet dat techniek tegenwoordig bijna overal in zit!”

Niverplast gastvrij op Girls’ Day 2022

Tijdens Girls’ Day op 7 april openden door heel Nederland technische bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Zo ook Niverplast in Nijverdal. Ruim 40 meisjes uit klas 1 van zowel basis als kader van CSG Reggesteyn kregen er een allerhartelijkste ontvangst. Het hoogtepunt van deze technische ontdekkingstocht? Het stansen van een eigen metalen make up doosje. Het idee achter Girls’ Day is sympathiek: jonge meisjes in de praktijk laten ruiken aan techniek. Misschien slaat er een vonkje over en kiezen ze later daadwerkelijk voor techniek.

Keuzevak BWI bij De Groot Vroomshoop direct een succes

Bij de Groot Vroomshoop Groep in de STO subregio Almelo e.o. draait een bijzonder BWI-project, met verschillende deelnemende scholen. Harry Rodijk is docent BWI bij CSG Het Noordik, één van de bij het project betrokken scholen: “De leerlingen komen altijd anders terug van een keuzevak in het technisch bedrijfsleven. Ze hebben écht kunnen ruiken aan de grote-mensen-wereld. Die bezoeken bepalen mede hun keuze voor techniek.” Eén de leerlingen gaat na het keuzevak bij de Groot Vroomshoop hier ook zijn vervolgopleiding (BBL) volgen.

Holtense STO-aanpak floreert door nauwe samenwerking vmbo en bedrijfsleven

Het technisch bedrijfsleven is een cruciale partner voor STO Twente. De subregio Rijssen-Holten werkt bijvoorbeeld nauw samen met de Holtense Industrie Groep (HIG). Leerlingen van SG De Waerdenborch bezoeken de bedrijven van de HIG, docenten ontdekken er wat techniek in de praktijk betekent én de bedrijven komen op hun beurt kijken op het vmbo bij De Waerdenborch. Een prima voorbeeld van kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Wim Jansen is directeur bij Bemei RVS Industrie B.V. in Holten en algemeen bestuurslid bij de HIG: “Dé kracht is dat je elkaar blijft ontmoeten en dat je de samenwerking tussen het vmbo en het technisch onderwijs weet te borgen. Daarom juichen we STO Twente toe. Dir programma leidt onherroepelijk tot patronen en allerlei spin off.”

Keuzevak Slimme Technologie: uitdagend voor elk niveau

STO Twente telt steeds meer techniek gerelateerde keuzevakken. Neem het al wat langer bestaande keuzevak Slimme Technologie. Samen met hun docent PIE Erwin Geerdink van CSG Het Noordik maken leerlingen inderdaad…de slimste oplossingen! De plannen zijn om dit keuzevak regiobreed in te zetten.

STO TWENTE IN HET NIEUWS

Sterk Techniekonderwijs Twente timmert volop aan de weg. Hier ontdekt u actuele nieuwsberichten over onze plannen, activiteiten, ontwikkelingen en nog veel meer. Wilt u actief op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via communicatie@stotwente.nl