top of page

PRIVACY-

VERKLARING

STO

TWENTE

PRIVACYVERKLARING

Sterk Techniekonderwijs Twente (STO Twente) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van contactformulieren op deze website. STO Twente kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

 

Waarom STO Twente gegevens nodig heeft

STO Twente verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang STO Twente gegevens bewaart

STO Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

STO Twente verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van STO Twente worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. STO Twente gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

STO Twente maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze data worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. STO Twente heeft hier geen invloed op. STO Twente heeft Google geen toestemming gegeven om via STO Twente verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar communicatie@stotwente.nl. STO Twente zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

STO Twente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van STO Twente maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STO Twente verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met STO Twente op via communicatie@stotwente.nl. www.stotwente.nl is een website van Sterk

Techniekonderwijs Twente en is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Potskampstraat 2, 7573 CC Oldenzaal

Telefoon: 055 - 356 07 30

E-mailadres: communicatie@stotwente.nl

bottom of page