top of page

Chocolate Challenge: basisschoolleerlingen ontdekken werk van procesoperator

Van april tot en met juni 2022 bezochten 20 klassen (groepen 7 & 8) van scholen verspreid over heel Enschede, het Technolab op de vmbo-locatie aan de Wethouder Beversstraat voor de Chocolate Challenge. De Chocolate Challenge maakt onderdeel uit van het STO-project 'De 7 werelden van procestechnologie' (7WPT). Dit is een meerjarenprogramma met onderwijsactiviteiten dat start in groep 3 van de basisschool. Dit meerjarenproject creëert samenhang door procestechnologie te verbinden met de voor de leerlingen herkenbare 7 werelden van techniek.

Voortgekomen uit contact met Praktijkcentrum voor Procestechnologie

Thomas Struik is PIE-docent aan het Bonhoeffer College aan de Wethouder Beversstraat in Enschede: “We wilden bij de start van STO Twente Procestechniek als keuzevak opzetten binnen PIE. Vanuit STO Twente kwam ik vervolgens in contact met Andy van Dissel, de projectmanager van het Praktijkcentrum voor Procestechnologie. Dat keuzevak draait dit jaar voor het eerst. Eén van de activiteiten daarbinnen is een basisschoolactiviteit: de Chocolate Challenge. Bedoeld om techniek op de basisscholen te promoten. Het Praktijkcentrum voor Procestechnologie zocht een nieuwe partner om het gave proces- en productiesysteem achter de Chocolate Challenge na corona weer in te zetten. Wij kwamen toen op het idee om ons Technolab aan de Wethouder Beversstraat hiervoor ter beschikking te stellen.”


Terugkerend event in Technolab

1 en 1 werd snel 3 en de Chocolate Challenge krijgt een jaarlijks terugkerende vaste plek in het Technolab. Thomas: “Verleden jaar draaiden we al voorzichtig een pilot, maar lieten de basisscholen het door corona afweten. Toen hebben we ervoor gekozen met onze eigen leerlingen intern aan de slag te gaan met de Chocolate Challenge. En nu dus voor het eerst met de basisschoolleerlingen.”


Speelse ontdekking van rol van procesoperator

Tijdens de Chocolate Challenge ervaren de leerlingen wat een procesoperator doet en komen zo in aanraking met dit beroep. Thomas: “De Chocolate Challenge draait om de spannende competitie tussen groepjes leerlingen. Zij kregen de opdracht om zo snel mogelijk - en volledig geautomatiseerd - bakjes met een bepaald aantal gekleurde knikkers (M&M's) te vullen en te verpakken. Hierbij maakten ze gebruik van drie mechanische opstellingen. De kunst was die zo goed mogelijk af te stellen en aan te sturen vanuit één terminal. De leerlingen maken zo op een speelse, spannende manier kennis met de rol van procesoperator.


PIE-leerlingen als trainer

Tijdens deze activiteit werden groepjes begeleid door bovenbouw leerlingen van het vmbo. Om precies te zijn: leerlingen uit PIE die het Keuzevak Procestechnologie volgen. Thomas: “Zij kregen hiervoor een speciale training en dit was voor hen een unieke kans om basisschoolleerlingen enthousiast te maken voor techniek. Ze deelden in hun rol als trainer hun technische skills. Daardoor kwamen er bij deze leerlingen weer nieuwe en vaak onvermoede talenten naar boven.” De ervaringen zijn geweldig, benadrukt Thomas: “De basisschoolleerlingen en hun leerkrachten zijn enthousiast en wij ook! Het leuke is dat de leerlingen hier met alle technieken kennismaken. Want ze komen in het Technolab, maar ook in de werkplaats. Kortom, een project dat binnen het activiteitenplan van STO Twente heel veel aspecten raakt.”

bottom of page