top of page

Doelab: Basisschoolleerlingen aan de slag bij PIE en BWI

Dit schooljaar namen groep 7 en 8 leerlingen van drie Hengelose basisscholen in totaal vijf keer deel aan het Doelab van het C.T. Stork College. Door zelf aan de slag te gaan met praktische opdrachten maakten ze roulerend kennis met alle vmbo-profielen. Ook vanuit het perspectief van STO Twente is het Doelab super interessant, want de leerlingen gingen ook aan de slag bij PIE en BWI. Uiteraard professioneel begeleid door de docenten PIE en BWI van het C.T. Stork College!

Samenwerkingsopdracht PIE en BWI 

Cindy te Raa is afdelingscoördinator onderbouw en projectleider STO Hengelo: “Het Doelab is vooral bedoeld voor praktisch begaafde leerlingen. Leerlingen die dus graag met hun handen werken. Leerlingen die cognitief uitblinken gaan naar een plusklas, maar leerlingen die juist goed en/of graag met hun handen werken, verdienen het ook om hun talent te laten zien. Het Doelab is bedoeld om leerlingen uit groep 7 en 8 alvast kennis te laten maken met onze profielen, waaronder de techniekprofielen PIE en BWI. Hier lag een mooie samenwerkingsopdracht voor hen klaar: het maken van een etagère, ofwel een serveertoren. De twee niveaus van de etagère maakten ze van hout bij BWI, inclusief het daarin aanbrengen van hun voornaam. De beide etages leerden ze vervolgens bij PIE met metaal met elkaar te verbinden. Hiervoor moesten ze bijvoorbeeld een metalen staafje leren zagen.” Deze bewerkingen bij PIE en BWI waren verdeeld over twee middagen en de laatste keer dat zij hiervoor naar het Doelab kwamen was op vrijdagmiddag 12 mei. Ook de ouders worden hierin betrokken. Cindy: “Op 16 juni komen alle deelnemende po-leerlingen weer naar C.T. Stork College bij Zorg & Welzijn. Dan maken ze daar zelf lekkere hapjes en serveren deze op hun eigengemaakte etagère ter plekke aan hun ouders.”


Mooie balans tussen jongens en meisjes  

De deelnemende leerlingen, zo’n vijfentwintig in totaal, kwamen van de basisscholen IKC Titus Brandsma, IKC de Wooldemarke en IKC Hart van Slangenbeek, begeleid door hun leerkrachten of schoolondersteuner. Mooi om te zien, was dat zowel de jongens als meisjes goed waren vertegenwoordigd. Van de Wooldemarke deden tien leerlingen mee. Gabi Jongman is werkzaam op de Wooldemarke: “We zijn met onze leerlingen op alle dagen van het Doelab op bezoek geweest. De leerlingen uit onze groep 8 die meedoen werken allemaal graag met hun handen. Op onze basisschool zijn we actief met Wetenschap & Techniek (W&T). Dit Doelab is hier een mooie aanvulling op voor de leerlingen en heeft veel raakvlakken met W&T binnen onze school. Eigenlijk zou ieder kind deze kans moeten krijgen. Neem het werken met hout en metaal bij BWI en PIE; het heeft allemaal met techniek te maken en het Doelab wakkert wellicht hun interesse hierin aan.”


Elke leerling is gelijkwaardig 

Jasper Lucas is BWI docent en begeleidde de po-leerlingen bij hun werkstuk voor wat betreft de houtbewerking en het aanbrengen van hun naam op de etagère: “Voor mij voelt dit niet anders dan leerlingen begeleiden die al op het vmbo zitten. Voor mij zijn alle leerlingen gelijk. Het zijn allemaal doeners. Dus zijn ze gebaat bij een korte en duidelijke uitleg en vervolgens kunnen ze zelf aan de slag. Wel is het een enorme luxe om tijdens deze Doelabs een kleinder aantal leerlingen te kunnen begeleiden dan in de reguliere BWI-lessen.”


Andere basisscholen enthousiast gemaakt  

Simone Zweers is leerkracht op IKC Titus Brandsma: “Eerder hebben we ook al samengewerkt met C.T. Stork College. Verleden schooljaar mochten onze leerlingen aan de slag in het Technolab bij Technologie & Toepassing (T&T). Hier hebben zij met drones gevlogen en met robotjes gewerkt. Eén van de leerlingen zei toen: ‘Maar juf, er is nog veel meer leuks te doen op het C.T. Stork College.’ Toen zijn we rond de tafel gaan zitten en is het concept van het Doelab ontstaan. Op mijn beurt heb ik toen de collega’s van twee andere basisscholen enthousiast gemaakt om mee te doen. Vanuit onze basisschool hebben we nu met zes leerlingen meegedaan aan het Doelab. Ze hebben kennisgemaakt met verschillende profielen waaronder BWI en PIE.”


Gericht aandacht voor W&T 

Simone: “Op IKC Titus Brandsma besteden we gericht aandacht aan Wetenschap & Technologie. We hebben zelfs een collega die daarvoor is opgeleid tot W&T expert. De leerlingen die we voor het Doelab selecteerden hebben het nodig om niet alleen met hun hoofd in de boeken te zitten, maar vooral ook om concreet aan de slag te gaan. Hen willen we via onder andere het Doelab inspireren om hun talenten met hun handen te laten zien. Zelf zijn ze heel enthousiast, want aan het begin van de week vragen ze al: ‘Juf, gaan we vrijdag weer?’ Als ze weten dat ze inderdaad vrijdag naar het Doelab mogen, zie je ze met meer motivatie de week doorlopen omdat ze weten dat ze op vrijdag met hun handen andere talenten mogen benutten.”

bottom of page