top of page

Doorlopende leerlijn werktuigkundige installaties reikt nu tot ín ROC van Twente

Loohuis Installatietechnieken Almelo stelt één dag per week, en 15 weken lang, hun uitvoerder Kees Pruijssen ter beschikking als hybride instructeur voor het Keuzevak Installatietechniek. Een praktische verrijking voor de vmbo-leerlingen van Alma College en CSG Het Noordik bij praktijkopleider BOVO in Vroomshoop. Maar de ambities reiken na deze geslaagde pilot inmiddels verder! Samen met ROC van Twente wordt nu gewerkt aan een mooie aansluiting op de mbo-vervolgopleiding van deze leerlingen bij ROC van Twente. Hét schoolvoorbeeld van een daadwerkelijk doorlopende leerlijn. De insteek is dit plan nog dit jaar te realiseren.

Collegiale splitsing elektra en installatietechniek 

Loes Reints is verantwoordelijk voor Personeel & Organisatie bij de Loohuis Groep. Loohuis Installatietechnieken Almelo is daar onderdeel van: “Mijn collega Kees Pruijssen focust voor de vmbo-leerlingen op elektra met een klein deel werktuigkundige installaties. Echter, ik heb ook nog een andere gewaardeerde techniek-collega: John Nijenhuis. Hij maakte de overstap van Loohuis Installatietechnieken Almelo naar de rol van techniekdocent op ROC van Twente. Tijdens zijn drukke werk voor Loohuis behaalde hij al zijn Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD). Nu studeert hij voor zijn bevoegdheid als docent voor het volwassenenonderwijs. Uiteraard missen we John als collega, maar we supporten heel graag zijn onderwijsactiviteiten en ook die van Kees Pruissen. De directie van de Loohuis Groep heeft het in haar beleid verwoord zich actief en concreet in te zetten voor instroombevordering.”


Kennismaking met mbo-leeromgeving  

John Nijenhuis: “Het gaat voor het keuzevak werktuigkundige installaties om in totaal vier middagen: drie intern bij Loohuis en één middag bij mij op ROC van Twente. Bedoeld om de leerlingen meer te leren over het watergedeelte binnen werktuigkundige installaties. We hebben hiervoor op ROC van Twente de technische leerfaciliteiten. Maar ook heel belangrijk: deze vmbo-leerlingen van Alma en CSG Het Noordik maken in één moeite door mee hoe ‘het werkt’ op ROC van Twente: de sfeer, de omgang met elkaar en de vereiste leerhouding. Ze krijgen een beeld van wat we van hen verwachten, zoals zelfstandigheid, orde, netheid en werkdiscipline. Ik behandel de vmbo-leerlingen dan ook zoals het er in het bedrijfsleven aan toegaat. We coachen hen daarin, maar uiteindelijk moeten ze daar zelf het voortouw in nemen. Een belangrijk aspect van het coachen is het de leerlingen begeleiden in het zelf durven stellen van vragen. Wij hopen dat die kennismaking met onze mbo-leeromgeving hun keuze extra ondersteunt om verder te gaan in de (installatie)techniek op ROC van Twente.”


Ouders betrekken  

Loes: “Ook willen we een ouderavond plannen zodat zij zien tot welke mooie en praktische resultaten deze leerlingen komen onder de hoede van hun docent John. Zodat ook de ouders gemotiveerd worden hun kinderen in een vervolgkeuze voor werktuigkundige installaties te ondersteunen.” John: “Die ouders zijn heel belangrijk. Dat zag ik ook toen ik nog bij Loohuis werkte en de ouders van basisschoolleerlingen meekwamen naar activiteiten die we voor het basisonderwijs organiseerden. Hun stem is enorm belangrijk.”


Vooral bedoeld voor een extra push instroom werktuigkundige installaties 

John ziet ook kansen voor de verdere toekomst: “Het zou fantastisch zijn als leerlingen bepaalde vrijstellingen krijgen als zij na het vmbo en dit keuzevak daadwerkelijk de opleiding werktuigkundige installaties starten bij ROC van Twente. Want we zorgen ervoor dat het vierde leerjaar vmbo heel mooi aansluit op het eerste leerjaar mbo.” Overigens gelden deze mooie plannen voor de doorlopende leerlijn nu nog alleen voor werktuigkundige installaties. Waarom niet ook voor Elektra? Loes: “We hebben meer BBL-aanmeldingen voor Elektra dan we nu kunnen handelen, Werktuigkundige installaties daarentegen kent weinig aanmeldingen. Onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Door de focus op werktuigkundige installaties via deze nieuwe doorlopende leerlijn hopen we het aantrekkelijker te maken voor meer leerlingen. Dit willen we bereiken door deze leerlingen meer bij de hand te nemen vanuit het vmbo naar Loohuis en vervolgens naar ROC van Twente. In de ideaalsituatie starten ze de opleiding op ROC van Twente en werken ze bij Loohuis als BBL’ers. Maar ik benadruk graag dat we al dit werk vooral doen voor het verbeteren van de instroom voor heel Twente.”


Praktische ondersteuning van Eric Raanhuis  

CSG Het Noordik is blij met deze initiatieven. Loes: “De samenwerking is goed en constructief. Onze contactpersoon is Eric Raanhuis, voor de subregio Almelo is hij de kartrekker voor STO Twente. Eric begeleidt ons en geeft veel ruimte. Op de achtergrond is hij voor ons een stabiele factor in dit project, een belangrijke spil met een super praktische insteek. Hij weet de leerlingen te inspireren en daardoor gaat het lopen.” John: “Eric is voor STO Almelo een goed georganiseerde aanjager.”

bottom of page