top of page

Experience Center Rijssen: technische inspiratie- én lesomgeving

In Rijssen wordt er gebouwd aan Kampus voor de regio West-Twente. Een professionele plek voor innovatie en inspiratie waar technische opleidingen, cursussen en het bedrijfsleven samenkomen. Een voor jonge leerlingen aantrekkelijk onderdeel hiervan is het Experience Center, het fysiek centrale hart van Kampus. “Dit wordt ook dé plek voor Twentse vmbo-leerlingen om te ontdekken hoe technologie een rol speelt in techniek, bouw, en zorg. Uiteraard gebaseerd op de 7 werelden van techniek”, vertelt Maarten Scholten. “Ook gaan we het Twents vmbo hier uitnodigen voor allerlei events”. Maarten wordt manager van Kampus, en blijft daarnaast projectcoördinator Sterk Techniekonderwijs voor Rijssen.

Centrale leerplek voor vakmanschap 

Kampus is een centrale leerplek waar van alles gebeurt op het gebied van vakmanschap. Niet alleen voor de jonge student, maar voor iedereen die zich wil ontwikkelen op onder andere het gebied van techniek, bouw en zorg. Dus niet alleen voor vmbo-leerlingen en mbo-studenten, maar ook trajecten voor leven lang leren en na- en omscholing. Maarten: “Beroepen die bij Kampus geleerd kunnen worden zijn voornamelijk praktisch. Dit is bijvoorbeeld de timmerman, metselaar, monteur of lasser. Maar ook de opleidingen Zorg en Commercie & Ondernemen krijgen hier een plek.” Daarnaast start komend schooljaar een nieuwe, innovatieve opleiding, genaamd Smartbuilding.


Sterke partners  

Binnen Kampus werken samen onder andere ROC van Twente, REMO West-Twente en Bouwmensen; instellingen met de focus op vakmanschap in de regio. Maar bijvoorbeeld ook CSG Reggesteyn is actief betrokken om leerlingen uit de bovenbouw bij Kampus les te kunnen geven. Maarten: “Het doel van Kampus met daarbinnen het Experience Center, is dat het jongeren motiveert om een beroep in de techniek te kiezen.” Niet voor niets is CSG Reggesteyn al in Kampus actief met de afdelingen BWI en PIE bij respectievelijk Bouwmensen en Remo.”


Experience Center: kloppend technologisch hart van Kampus 

Voor het verbinden van alle partijen wordt een speciale plek ingericht, namelijk het Experience Center. Maarten: ‘Dit is het gezamenlijke deel waar we ook allerlei zaken gaan organiseren, zoals introductiedagen en events. Deze ruimte zal dan weer uitlopen naar al de verschillende afdelingen in het gebouw.’


Leidraad: 7 werelden van techniek 

In Kampus, en dus ook het Experience Center, is het concept van de 7 werelden van techniek als leidraad genomen om bepaalde thema’s in de techniek uit te lichten. Maarten: ‘Dit is al een bestaand concept dat op vele plekken binnen het onderwijs gebruikt wordt, vooral ook binnen STO Twente. Het is mijn taak om de 7 werelden om te zetten in evenementen waarin specifieke thema’s worden uitgelicht. Dit zal bijvoorbeeld de vorm krijgen van een themaweek waarbij ook het bedrijfsleven en vmbo-scholen betrokken worden, zo kunnen we ieder jaar twee of drie thema’s behandelen.” Andere evenementen waar Kampus aandacht aan wil besteden is één keer per jaar een Girls’ Day om meiden te laten zien dat techniek heel mooi is, maar er zijn ook ambities om Skills vak-wedstrijden hier plaats te laten vinden. Maarten: “Kortom, ook het technisch vmbo betrekken we bij dit soort evenementen. Daarbij benadruk ik graag dat het Experience Center openstaat voor leerlingen van het vmbo uit heel Twente.”

bottom of page