top of page

Feestelijk ministerieel startsein voor micro:bit project

Op maandagochtend 27 maart bezocht minister Dennis Wiersma het C.T. Stork College in Hengelo. Doel van het compacte en afwisselende programma van twee uur? Onderzoek doen naar de invoering van de praktijkgerichte programma’s (PGP) in de theoretische leerweg. Eveneens maakte de minister gebruik van de gelegenheid om het feestelijke startsein te geven voor het zogeheten micro:bit project van het C.T. Stork College, onder de vlag van het project “Jouw digitale toekomst begint hier!”

Opleiden tot digitale, creatieve pioniers

Benno Hams is teamleider TGL, BWI en PIE op het C.T. Stork College én regioprojectleider van de STO subregio Hengelo: “In samenwerking met enkele regionale bedrijven en instellingen start het C.T. Stork College met het opleiden van onze leerlingen tot toekomstige digitale, creatieve pioniers. Dit doen we onder de vlag van het project “Jouw digitale toekomst begint hier!” Het gaat om XIP, HTM Technologies, NTS Norma, Techniekhuis Twente en SMEOT. De digitale wereld is niet meer weg te denken in het dagelijkse leven en wie deze kennis heeft kan de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoetzien. Benno: “De leerlingen leren in dit project spelenderwijs programmeren en worden uitgedaagd om software en hardware te laten samenwerken. Hun interesse voor technologie en IT wordt gewekt en ze leren vaardigheden voor hun professionele toekomst.”


Elke vmbo-leerling een eigen micro:bit  

Benno: “We geven vmbo-leerlingen een eigen programmeerbare micro:bit. Dit is een klein (4x5cm) micro computertje met knopjes voor de bediening, en een 5x5 led matrix als beeldscherm. Verder beschikt de micro:bit over vele sensoren. Door gebruik te maken van de juiste programmerblocks meet het temperatuur, licht, acceleratie (trillingen), oriëntatie en magneetvelden (kompasfunctie). Ideaal voor zelf te maken toepassingen.” Daarnaast beschikt de micro:bit over draadloze communicatie met andere micro:bits, en met smart-phones, tablets en computers. Hiermee is de micro:bit dus tevens een IoT (Internet of Things) platform dat ook voor gevorderde gebruikers interessant is. Benno: “De micro:bit is in feite een zakformaat computer die een leerling kan programmeren, aanpassen en aansturen om zijn digitale ideeën, games en apps tot leven te brengen.”


Doelstelling van het project “Jouw digitale toekomst begint hier!” Het onderwijskundige deel van het project bestaat uit drie verschillende fasen. Benno: “Ten eerste het opzetten van een onderwijsprogramma voor verschillende groepen leerlingen van het C.T. Stork College. Hierbij zal een programma ontwikkeld worden voor alle leerlingen uit leerjaar 2 en voor de leerlingen die het profiel PIE en Technologie & Toepassing volgen en dat gaat verder dan alleen het gebruik van een micro:bit. De tweede fase is het uitrollen van het lesprogramma van leerjaar 2 naar de andere vmbo-onderbouwlocaties. De derde fase behelst het uitrollen van het lesprogramma naar de overige scholen voor het voortgezet onderwijs in Hengelo en omstreken.”


Wellicht inzet STO Twente breed 

Daarnaast zal met de andere STO subregio’s in Twente samengewerkt worden om te onderzoeken of het project een regionaal, of zelfs landelijk, vervolg kan krijgen. Benno maakte daarom van de gelegenheid gebruik om de minister mee te geven dat STO Twente hiervoor graag het commitment van het Ministerie van OCW zou willen hebben. Benno: “Parallel aan het hele traject zal de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht worden om het project verder vorm te geven en gezamenlijk te gaan dragen.”

bottom of page