top of page

Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar, in gezondheid met elkaar

Via deze weg willen we iedereen bedanken die, ook als het wat minder gemakkelijk ging, ervoor gezorgd heeft dat STO Twente ook in 2021 op de kaart is gezet.
Samen hebben we ervoor gezorgd dat onze leerlingen een beter beeld van de techniekwereld krijgen en er ook in de toekomst voldoende mensen nodig zijn om onze regio sterk in de techniek te laten zijn.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. We vertrouwen erop dat we elkaar in 2022 weer zullen ontmoeten om samen onze ambities nog verder vorm te geven.

STO Twente

Ook verrijkend voor docenten PIE Mochten de leerlingen inderdaad na het vmbo kiezen voor deze techniekopleiders? Dan zijn ze al goed voorbereid op wat hen te wachten staat. Anderzijds krijgen zij ook nu al de smaak te pakken van de juiste leer- en werkhouding op een mbo-opleiding. Tom: “Bij elkaar opgeteld past deze leerervaring prima binnen wat we met Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) beogen.” Onno en Arnold: “Deze verbreding en verdieping zien wij als heel positief. Ook voor onze kennisvergroting is dit gunstig. Wij zijn beiden van huis uit elektro-mannen en als we dan bij SMEOT rondlopen zien we van alles waarvan we kunnen leren. Sterker nog: in het kader van docentprofessionalisering volgen we momenteel beiden bij SMEOT een NIL-cursus lassen.” Tom: “Onze docenten PIE krijgen op deze bedrijfsvakscholen didactische handvatten aangereikt die zij vervolgens weer in hun eigen lespraktijk inzetten, een mooie wisselwerking.”
bottom of page