top of page

Geslaagde Techniek Carrousel STO-regio Rijssen – Holten

De Techniek Carrousel van de Sterk Techniekonderwijs regio Rijssen – Holten stond al voor 2021 gepland, maar werd helaas verhinderd door corona. Op vrijdag 22 april was het dan eindelijk zover! Circa 375 vmbo-leerlingen uit de regio bezochten ieder één van de zes deelnemende bedrijfsscholen. Een belangrijk STO-activiteit, want dit soort bezoeken helpt een stevig fundament te leggen onder de zo felbegeerde doorlopende leerlijn.

De organisatie lag in vertrouwde handen van Marcel Vaneker, Projectcoördinator Sterk Techniekonderwijs Holten, Maarten Scholten, in dezelfde functie voor Rijssen en Mirjam ten Brinke, decaan CSG Reggesteyn: “Elke leerling uit de derde klas TLG bezocht op 22 april één bedrijfsschool. De leerlingen kwamen van CSG Reggesteyn Rijssen en Nijverdal, Pius X, SG Jacobus Fruytier en De Waerdenborch Holten - Goor. Elke bedrijfsschool ontving in maximaal drie ronden de leerlingen. De deelnemende bedrijfsscholen waren REMO West-Twente, OT&L, Bouwmensen, ROC van Twente afdeling Handel en Commercie en afdeling Zorg en Welzijn en de InfraVak Holten.”


Zowel harde als ondersteunende techniek en technologie  

Bewust is gekozen voor een brede oriëntatie op de deelnemende bedrijfsscholen: niet alleen de scholen waar de harde techniek centraal staat, maar ook die waar techniek en technologie een toenemend ondersteunende rol spelen, zoals in de zorg. In die zin had deze Techniek Carrousel meer het karakter van een carrière carrousel.” Marcel en Maarten benadrukken dat deze carrousel daadwerkelijk als onderwijstijd werd gekwalificeerd: “Het is niet een uitje.”


Goed voorbereid op pad 

Van elke bedrijfsschool was een introductiefilm voorhanden. Deze hebben de leerlingen in december vorig jaar ter voorbereiding op de Techniek Carrousel alvast bekeken. “Aan deze filmpjes was een prijsvraag gekoppeld waarbij de leerlingen kans maakten op een JBL Box”, aldus Maarten en Marcel. Die prijs is op de dag van de Techniek Carrousel uitgereikt en elke deelnemende school telde een winnaar. Maarten: “De leerlingen van CSG Reggesteyn en Pius X moesten een motivatiebrief schrijven, op die manier werd ook het vak Nederlands erbij betrokken. Insteek van deze motivatiebrief? Waarom viel de keuze van een leerling op een specifieke bedrijfsschool?”


Leerlingen bewust verrassen 

Marcel: “Wel moesten alle leerlingen een eerste en tweede keuze aangeven. Dit gaf ons techniekbreed een sturingsinstrument. Immers, de leerlingen kiezen van nature een bedrijfsschool met een insteek die ze al kennen. Dat is vertrouwd. Met een tweede keuze kregen we de mogelijkheid om zowel de leerlingen beter over de bedrijfsscholen te verdelen. Tegelijkertijd konden we een match maken met een bedrijfsschool die de leerlingen met iets nieuws zou laten kennismaken, mocht dat nodig zijn. Veel leerlingen hebben daardoor een bedrijfsschool bezocht die ze zelf nooit als eerste zouden kiezen. Dat heeft hun blik op techniek alleen maar helpen verruimen.”


Enthousiaste deelname bedrijfsscholen  

De bedrijfsscholen hadden zich goed voorbereid met een leuke doe-activiteit. Marcel: “Bij één bedrijfsschool paste dat niet in hun werkschema. Zij boden een leuke rondleiding. De activiteiten lieten zien hoe het echt in de sectoren werkt en wat er allemaal aan techniek, technologie en ook veiligheid komt kijken.” Maarten: “Ook spanden talloze vrijwilligers in de deelnemende bedrijfsscholen zich in, waarvoor hulde.”


Belangrijke input voor moment van profielkeuze 

Qompas vmbo/mavo is een complete Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB) omgeving voor het vmbo (alle niveaus) vanaf leerjaar 1 t/m 4. Marcel: “Hierin hebben we een terugkoppelingsvraag opgenomen voor de deelnemende leerlingen: wat heb je vandaag opgestoken? Wat vond je er mooi aan? En vooral: zou je de richting willen kiezen van de bedrijfsschool die je bezocht? Die informatie van de leerlingen nemen we mee in een driehoeksgesprek of mentorgesprek.” Maarten: “Door corona zaten we met dit event laat in het jaar en hadden alle leerlingen al een profielkeuze gemaakt. We willen de Techniek Carrousel in 2023 ruimschoots vóór het moment van de profielkeuze organiseren. Daarmee kunnen we dit bezoek van de leerlingen aan de bedrijfsopleidingen op tijd meenemen in het gesprek met de leerlingen voor de profielkeuze. Hopelijk kunnen we er dan vanuit ROC van Twente ook Horeca, Bakkerij en Facilitair erbij betrekken. Daarmee heb je het hele techniekpalet compleet.”


Gewenst: verdieping bij techniekbedrijven 

Marcel en Maarten: “Het zou mooi om de leerlingen die nu daadwerkelijk in een bepaalde techniekrichting geïnteresseerd zijn geraakt ook mee te kunnen nemen naar een bedrijfsbezoek bij een bedrijf dat is gelieerd aan één van de bedrijfsscholen. Dan kunnen ze de verdieping in en hun profielkeuze nog beter funderen.”


Advies voor andere subregio’s STO Twente  

Voor andere subregio’s van STO Twente die geïnspireerd raken om ook een Techniek Carrousel te organiseren hebben Maarten en Marcel een gericht advies: “Het is logistiek heel complex met veel leerlingen en meerdere bedrijfsscholen. Ons advies is om hiermee al heel vroeg te beginnen. Dat start met het vastleggen van een dag waarop iedereen kan, vooral ook de bedrijfsscholen. Verder is het handig om heel goed en gericht met alle betrokkenen te communiceren, vooral ook de docenten. Zodat ze op tijd weten dat ze extra tijd moeten besteden aan dit carrousel in hun lessen zoals met de voorbereidende filmpjes in mentorlessen en het schrijven van de motivatiebrief en meer. Kortom, neem ook je collega-docenten concreet en vroegtijdig mee in dit voorbereidingsproces.”

bottom of page