top of page

Leerlingen Zorg & Welzijn ontdekken zorgtechnologie in Living Lab TZA

Eerder schreef deze nieuwsbrief over het officiële lidmaatschap van STO Twente van de Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente. Die samenwerking krijgt inmiddels op meerdere manieren handen en voeten. Eén daarvan was het bezoek van een aantal vierdejaars leerlingen van Zorg en Welzijn van het Alma College aan TZA Twente. In één middag werden zij compleet bijgepraat over allerlei zorgtechnologie die het leven van cliënten én het werk van zorgprofessionals vergemakkelijken. En wat gaaf was: vol overgave stortten zij zich op het zelf uitproberen van alle zorgtechnologie. Of, zoals één leerling zei: “Had mijn oma deze hulpmiddelen maar!”

Zelf aan de slag in Living Lab  

De Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente is een coöperatieve vereniging van (zorg) ondernemers, overheid en onderwijs. Mariëlle Medema is Coördinator Living Lab van de TZA: “Wij bieden (zorg)professionals, producenten en studenten een platform rond innovaties in de zorg, gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand.” In het Living Lab van TZA in Almelo kunnen ook vmbo-leerlingen en hun docenten oefenen, testen en leren werken met zorgtechnologie.


Spannend…de Escape Challenge! 

De zes leerlingen van Zorg en Welzijn kwamen op donderdagmiddag 25 januari samen met Arzu Celik (docent Zorg en Welzijn op het Alma College) naar TZA Twente. Daar werden zij allerhartelijkst ontvangen door Mariëlle Medema. Het Living Lab bestaat onder andere uit een nagebootste woonkamer en slaapkamer van een fictieve cliënt met daarin concreet alle zorgtechnologie die TZA adviseert en presenteert. De leerlingen waren enthousiast, stelden veel vragen en losten in een hoog tempo een uitdagend onderdeel van de Escape Challenge van TZA op. Door aanwijzingen slim op te volgen ‘bevrijdden’ zij een mobiele telefoon uit een gesloten box en bedienden daarmee vervolgens de automatische gordijnen. Door dit spelelement leerden zij hoe zorgtechnologie werkt. In de Escape Challenge lukt dat alleen door heel goed samen te werken. Een belangrijke competentie waarover de leerlingen ruimschoots beschikken! Tijdens de rondleiding langs andere inspirerende zorgtechnologie probeerden de leerlingen van het Alma College van alles zelf uit. Zoals een kussen dat door slimme technologie mensen met slaapproblemen in slaap laat vallen of VR-brillen.


Praktijkgerichte opdracht: schrijf een artikel 

De leerlingen brachten dit bezoek in het kader van hun praktijkgerichte programma. De insteek hierbij is dat de leerlingen Zorg en Welzijn samen een magazine namens het Alma College maken met allerlei belevenissen vanuit hun profiel op en buiten school. Zo lag er de opdracht om ook van dit bezoek aan TZA een nieuwsartikel te schrijven. Deze taak werd door de leerlingen in overleg toebedeeld aan één van hun klasgenoten. Het magazine verschijnt na de voorjaarsvakantie.


Werk voor zorgverleners wordt anders 

Mariëlle gaf de leerlingen een belangrijk signaal, voor als zij inderdaad in de zorg verdergaan: “Zorgtechnologie maakt het werk van zorgverleners anders. Doordat er minder zorgprofessionals zijn, verlicht zorgtechnologie hun werk omdat cliënten met deze technologie zelfstandiger blijven. Denk aan een automatische dispenser genaamd Medido die precies op tijd de juiste medicijnen verstrekt. Daar hoeft dan geen zorgverlener meer voor langs te komen. Zorgtechnologie gaat dus een andere invulling geven aan het werk van zorgverleners. Zoals meer tijd hebben om met cliënten te praten.” En voor wie nog een drempel voelt, had Mariëlle een goed advies voor de leerlingen: “Je moet anders leren denken over de toepassing van zorgtechnologie, dat begint bij jezelf!”

bottom of page