top of page

Marc-Jan Hengstman: technisch onderwijsassistent met passie

Marc-Jan Hengstman is technisch onderwijsassistent op het Zone.college in Almelo. Hij is een bevlogen ambassadeur voor techniekonderwijs en begeleidt maar liefst vier activiteiten vanuit STO Twente: “Dit werk doe ik met passie en ik ben heel blij dat ik die mag overbrengen op anderen, van leerling tot collega. Als ze maar enthousiast worden voor techniek!”

Regelmatig overleggen Tom: “De informatievoorziening en werkwijzen bij beide bedrijfsvakscholen hebben we gestandaardiseerd. We hadden daarmee met het booglassen bij SMEOT al goede ervaringen opgedaan. De toetsing wordt in overleg met de PIE-docenten en de docenten van de bedrijfsvakscholen vastgesteld. Dit draagt in hoge mate bij aan de uniforme wijze waarop we met bedrijfsvakscholen willen samenwerken.” De PIE docenten van C.T. Stork College evalueren regelmatig met de bedrijfsvakscholen wat de ervaringen met de samenwerking zijn en waar er nog mogelijk verbeterpunten liggen. Tom: “Daarnaast gaan we de deelnemende leerlingen bevragen wat hun ervaringen zijn geweest. Op basis van die onderzoeksgegevens geven we, zo nodig, verder bijsturing aan dit traject.” Onno en Arnold: “Omdat we zelf een lascursus bij SMEOT volgen zien we de mensen daar sowieso regelmatig en zijn de lijntjes heel kort.”
bottom of page