top of page

Netwerkbijeenkomst in Tubbergen slaat veelbelovende brug tussen lokale ondernemers, overheid en onderwijs

Waar ondernemers, overheid en onderwijs lokaal samenwerken ontstaan mooie initiatieven. Scholengemeenschap Canisius in Tubbergen pakt die insteek voortvarend op, zoals met een informele netwerkbijeenkomst op dinsdagavond 13 juni. Canisius is aangesloten bij Sterk Techniekonderwijs. Marleen Peddemors, docent bij Canisius en netwerker binnen Sterk Techniekonderwijs, nam hierin het voortouw, samen met enkele collega’s: “Ondernemers, overheid en onderwijs gingen die avond actief met elkaar in gesprek over arbeidsmarkt, keuzevakken, stages, instructeurs en leerwerkplekken. Ook zijn er concrete plannen gesmeed voor onze ‘Week van Talent’ en bijbehorend ‘Talent Event’ in het najaar.”

Overlegtraditie krijgt actieve doorstart 

Tubbergen kent een lange samenwerkingstraditie tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Bijvoorbeeld tijdens eerdere ontbijtsessies kwamen mooie initiatieven naar boven zoals het project ‘Meiden en techniek’. Marleen: “Onze netwerkbijeenkomst op 13 juni zet die overlegtraditie met een frisse start voort. Doel van die avond was elkaar beter leren kennen, onderlinge samenwerking versterken en kijken waarin we elkaar kunnen ondersteunen. Allemaal bedoeld om ons onderwijs maximaal af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven, overheid én andersom.”


Extra aandacht voor Talent Event 

Een succesvol en zich elk jaar herhalend initiatief is bijvoorbeeld het ‘Talent Event’. Kinderen uit groep 7 en 8 en leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen aansluiten op vrijdag 13 oktober 2023. Proeven, ruiken en meehelpen op de werkvloer bij de mooie bedrijven in Tubbergen om zo hun talent te ontdekken, door middel van verschillende workshops. Marleen: “Het ontstaan en doel daarvan heb ik deze avond toegelicht. In 2022 deed Canisius voor het eerst mee en dit resulteerde in een fantastisch geslaagde editie van het ‘Talent Event’.”


Nieuwe editie ‘Talent Event’ 13 oktober 2023 

Doel is het ‘Talent Event’ voort te zetten, met in oktober van dit jaar een nieuwe editie. Marleen: “Vanwege onze ervaring met het Talent Event neemt Canisius de lead. Dit keer doen ook de TOF-basisscholen mee. Bij deze Tubbergse Onderwijs Federatie zijn alle basisscholen uit onze gemeente aangesloten. Eveneens zijn we verheugd dat de gemeente Tubbergen en Noaberkracht bijdragen aan de organisatie ervan. Uiteraard zijn we ook heel blij dat een aantal ondernemers wil helpen bij het op touw zetten van de nieuwe editie in het najaar van dit succesvolle event.” Extra goed nieuws is dat Innovatiehub Tubbergen dit jaar voor het eerst aansluit.


Week van Talent
In de week van 13 oktober komt er op de basisscholen en de voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Tubbergen een ‘Week van Talent’. Marleen: “Deze week  gaat vooraf aan het ‘Talent Event’. Er gebeurt dan van alles! Ondernemers komen bijvoorbeeld op bezoek bij de deelnemende scholen of leerlingen zijn welkom bij bedrijven in hun omgeving. Maar een presentatie van het beroep van de toekomst en welke gereedschappen bij welk beroep horen, behoort ook tot de mogelijkheden. Ter afsluiting van de ‘Week van Talent’ gaan alle leerlingen uit groep 7 en 8 en de leerlingen van het voortgezet onderwijs naar het ‘Talent Event’.”


Alle basisscholen doen mee
Bij de editie van de ‘Week van Talent’ en het afsluitende ‘Talent Event’ in 2022 was het niet verplicht voor de leerlingen uit het basisonderwijs om langs te komen. Marleen: “Met de TOF is afgesproken dat alle basisscholen meedoen aan twee workshops. De leerlingen kiezen vooraf uit een aantal bedrijfspresentaties welke workshops hen aanspreken. Wel is de voorwaarde dat deze twee workshops, voor wat betreft onderwerp, passen bij twee verschillende profielen. Bijvoorbeeld een workshop met metaal en een workshop Zorg & Welzijn. We willen alle profielen en de zeven werelden van techniek een podium geven.” De ‘Week van Talent’ met het ‘Talent Event’ is bedoeld voor alle leerlingen en onderdeel van hun lesprogramma. Marleen: “Techniek komt aan bod, zoals samenwerkende installatiebedrijven en aannemers. Maar we zien het ook breder. Er zijn verschillende workshops waarin samengewerkt wordt tussen bijvoorbeeld kapsters van verschillende kapsalons.” En daarnaast komen er ook allerlei nieuwe zorgtechnologieën aan bod.

Veel mooie, nieuwe ideeën Marleen: “We hebben op deze informatieavond veel gebrainstormd, er kwamen allerlei mooie, nieuwe ideeën naar boven, ook voor de samenwerking op het gebied van keuzevakken, stages, instructeurs en leerwerkplekken. Ter afsluiting hielden we een markt voor de bezoekers over wat wij doen. We hebben Canisius gepresenteerd en Twenty Solutions uit Vriezenveen kwam, samen met Judith Gast-Hagen (teamleider bovenbouw van het Alma College en interne aanjager binnen Sterk Techniekonderwijs), vertellen over de ontwikkeling van de ‘Hybride Leren app’ van Sterk Techniekonderwijs Twente. Mijn collega Kelly Oude Veldhuis stond er als decaan voor de Bedrijvendag. Zij kon antwoord geven op de vragen van bedrijven die zich daarbij willen aansluiten. Collega Frans Stevelink gaf informatie over de keuzevakken in het bedrijfsleven. Iemand uit de zorg zei op de markt spontaan: ‘Ik wil ook meedoen met een keuzevak bij ons in de instelling!’ Kortom, een ongedwongen avond waar hele mooie nieuwe ideeën en samenwerkingen zijn ontstaan.”


Van plan tot praktijk  

De docenten van het Canisius gaan alle ideeën concreet uitwerken van plan tot praktijk, met uiteraard de focus op de ‘Week van Talent’ en het afsluitende ‘Talent Event’. Marleen: “Ook met TOF, een aantal ondernemers en de Innovatiehub Tubbergen zitten we voor de praktische uitwerking regelmatig rond de tafel.”


Wil jij ook met je bedrijf meedoen met de Week van Techniek en Talent Event? Mail naar: m.peddemors@canisius.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

bottom of page