top of page

Nieuw keuzevak ‘Het groene machinepark’

Ook in de groensector wordt heel veel techniek toegepast, terwijl misschien niet iedereen zich dat realiseert. Daarom biedt de STO subregio Almelo e.o. vanaf dit schooljaar 2022-2023 het keuzevak ‘Het groene machinepark’ aan. “Daarmee krijgen veel meer leerlingen de kans dit keuzevak te volgen en maken we de groene techniekvijver opnieuw groter. Want ook in de groensector ontwikkelt zich een schreeuwend tekort aan technici”, aldus docenten Simon Damink en Herman Scholten.

Slim uitwisselingsconcept op woensdagmiddag 

Niet elke vmbo-school kan alle technische keuzevakken geven. Onder de vlag van STO Twente hanteert een aantal vmbo-scholen in Almelo e.o. hiervoor een slim roulatiesysteem. Simon Damink, docent BWI Alma College: “Leerlingen volgen een keuzevak op een vmbo-school in de regio die hiervoor met lesmateriaal en ervaren docenten het beste is geëquipeerd. Alle deelnemende vmbo-scholen hebben hiervoor op de woensdagmiddag collectief de keuzevakken op hetzelfde moment geroosterd.” Concreet gaat het dit schooljaar om het Zone.college, het Noordik College en het Alma College. Herman Scholten, docent, decaan en stage-coördinator op het Zone.college: “Deze drie scholen wisselen hun techniekleerlingen steeds meer uit om hen de kans te geven deel te nemen aan een groeiend aantal technische keuzevakken.”


Nieuw: keuzevak ‘Het groene machinepark’ 

Goed nieuws is dat het aantal technische keuzevakken in gestaag tempo uitbreidt. Herman Scholten: “In dit nieuwe schooljaar 2022 - 2023 introduceren we het keuzevak ‘Het groene machinepark’ op het Zone.college in Almelo. Een logische keuze want het Zone.college biedt het Profiel Groen aan en valt onder de techniekparaplu van STO Twente. Heel nuttig, want in de vaak wat onderbelichte groensector is ook heel veel techniektalent nodig én van harte welkom. Een aantal leerlingen vanuit het Noordik is in september gestart met dit keuzevak. Tijdens het volgen van hun keuzevak, van september tot en met eind januari, leren zij gezamenlijk met leerlingen vanuit het Zone.college.” Herman Scholten: “Nu we het keuzevak ‘Het groene machinepark’ regio breed aanbieden, krijgen veel meer leerlingen de kans dit te volgen en maken we de personeelsvijver voor later groter. Want ook in de groensector zien we een schreeuwend gebrek aan technici.”


Selectie op interesse  

Het gaat om leerlingen die hiervoor in nauw overleg met hun docent PIE Eric Raanhuis van het Noordik Vroomshoop zijn geselecteerd op zowel interesse als motivatie. Simon: “De leerlingen zijn geselecteerd door de lob- of vakdocent, op basis van loopbaangesprekken. Zo komen we er samen achter waar hun interesses liggen. Eric geeft hen les en heeft hen dan ook zelf voorgedragen.” Herman: “Ook komen ze bij het Zone.college op gesprek om hun motivatie te toetsen.  Voor het groenvak selecteren we graag echt enthousiaste leerlingen.” En hebben ze het keuzevak op een collega-vmboschool uiteindelijk doorlopen? Dan staat dat uiteraard netjes vermeld op hun diploma.


Elke week de vinger aan de pols  

Uiteraard houden de techniekdocenten van alle betrokken vmboscholen in Almelo e.o. de vinger nauwgezet aan de pols. Herman: “Simon en ik zijn beiden de aanspreekpersonen en dat geldt ook voor onze collega’s Erik van Bunnik, Erwin Geerdink en Eric Raanhuis. De lijntjes zijn heel kort, we hebben wekelijks overleg. Zo werken we binnen STO Twente intensief en constructief met elkaar samen.”


Advies voor andere subregio’s van STO Twente 

Herman en Simon hebben een praktijkadvies voor andere subregio’s van STO Twente die dit vernieuwende concept van keuzevakken ook willen introduceren. Herman: “Zorg eerst dat alle deelnemende scholen een gemeenschappelijk moment op het rooster plannen waarop de keuzevakken worden gepland voor deze 4e jaars vmbo-leerlingen. En verder: start met een klein aantal leerlingen om eerst alles goed in te regelen en te organiseren. Vooral door gerichte loopbaan- en reflectiegesprekken kom je er samen met de leerling al snel achter waar de interesses liggen. We merken inmiddels dat er steeds meer belangstelling is bij de leerlingen om keuzevakken op collega-vmboscholen in de regio te volgen.” Door die microstart blijf je goed met de leerlingen en docenten in gesprek en kun je het concept, als alles loopt, geleidelijk opschalen, benadrukt Herman. Simon: “Ook moet je als vmbo openstaan voor vernieuwing. Op een andere vmboschool gaat het misschien anders dan je gewend bent, maar sta daarvoor open. Misschien kom je dilemma’s tegen, maar durf daarin door te zetten.”

bottom of page