top of page

Rijssen-Holten zet inhoudelijk sterk 2e STO Café neer

De geslaagde organisatie van het 2e STO Café lag in handen van de STO subregio Rijssen-Holten (CSG Reggesteyn en De Waerdenborch). De presentatie van Edo Tempelman van Techni Science over STEAM en vakoverstijgende technologieën leverde actuele inzichten op. Ook de naborrel in het Technolab van Reggesteyn was gezellig en zinvol. De ideeënuitwisseling tussen de vijf subregio’s van STO Twente kwam mooi op…STEAM!

Gerard Rutterkamp, regioleider STO Twente Rijssen-Holten, gaf de inleidende aftrap voor een grote groep deelnemers aan dit 2e STO Café: “De kracht van onze subregio? Heel snel schakelen met de drie O’s op basis van vertrouwen, onze eigenheid bewaren en tegelijkertijd goed samenwerken met de andere regio’s binnen STO Twente.” Gerard benadrukte dat STO Twente inmiddels in alle harten van de deelnemers zit, ook in de subregio Rijssen-Holten. Een terechte uitspraak die smaakvol kracht werd bijgezet door een hartvormige traktatie, gemaakt én geserveerd door de leerlingen Horeca, Bakkerij en Recreatie van de scholen uit de subregio Rijssen-Holten. Daarna gaf Gerard het woord aan de beide STO-projectleiders Marcel Vaneker en Maarten Scholten. In de subregio Rijssen-Holten focussen zij momenteel op meerdere doelen.


Ontwikkeling online platform Technolabs  

Maarten: “Eén van onze doelen, is het ontwikkelen van een online platform waarmee basisscholen een bezoek aan en gebruik van de leermiddelen van onze Technolabs kunnen reserveren. Dit geeft aan hoe belangrijk wij de lijn vinden vanuit onze scholen naar het basisonderwijs in onze regio. Ook kunnen de basisscholen via dit platform bedrijfsbezoeken aanvragen bij de techniekbedrijven die bij ons zijn aangehaakt. Uiteraard kunnen ook de eigen docenten van CSG Reggesteyn en De Waerdenborch via dit platform het Technolab en de leermiddelen reserveren voor hun eigen lessen.”


Oprichting bureau externe contacten  

Marcel: “Tot slot wordt er hard gewerkt om in dit platform een stagezoekmachine voor leerlingen op te nemen. Vertrekkend vanuit onder andere hun kerndoelen en kernkwaliteiten krijgen zij vervolgens op basis van hun postcode een aantal bedrijven uit hun omgeving aangeboden die zij kunnen benaderen voor hun stage. Immers, onderzoek wijst uit dat leerlingen makkelijker een relatie opbouwen met een bedrijf dat op fietsafstand van hun ouderlijk huis ligt. Ook werken we aan de oprichting van een bureau externe contacten. Hierin centraliseren we alle kennis die docenten van zowel De Waerdenborch als CSG Reggesteyn hebben over hun contacten met bedrijven voor stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Dit betekent dat techniekbedrijven voor al deze activiteiten geregistreerd komen te staan met één aanspreekpunt. Dit brengt overzicht en rust en voorkomt dat techniekbedrijven voortdurend vanuit alle hoeken benaderd worden. Andersom wordt het zo duidelijk voor de bedrijven bij wie zij op onze beide scholen moeten zijn. Hiermee verduurzamen we al deze kennis en maken we deze niet langer persoonsafhankelijk.”


Stichting Zwaluwstaarten  

Tot slot schetste Maarten de ontwikkeling rondom de stichting Zwaluwstaarten: “Het basisonderwijs heeft de verplichting W&T in het curriculum op te nemen. Er ligt nu een Wetenshap & Techniek lessenreeks vanuit de Stichting Zwaluwstaarten voor alle groepen in het basisonderwijs. Dit is gebaseerd op het concept van de 7 Werelden van Techniek. Leerlingen krijgen op de basisschool een voorbereidende les over een bepaald onderwerp. Vervolgens komen zij naar ons Technolab om de bijbehorende uitvoerende les te volgen. Afgerond met weer een bijpassende les op de basisschool. Deze lessen zijn opgebouwd volgens het principe van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Marcel: “Binnenkort starten vanuit Holten de eerste basisscholen die met het concept van de Zwaluwstaarten aan de slag gaan. Kortom, een laagdrempelige manier om leerlingen kennis te laten maken met de 7 Werelden van Techniek. Daar zit altijd wel een ‘wereld’ bij waar leerlingen affiniteit mee hebben. Een mooi en praktisch project waarmee we een eenvoudig uitvoerbare lijn leggen tussen basisonderwijs en vmbo.”


Presentatie STEAM  

STEAM is een Engelse afkorting voor Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics, dus: wetenschap, technologie, ontwerp, kunst en toegepaste wiskunde. STEAM-onderwijs stimuleert competenties als programmeren, samenwerken, creatief denken en onderzoeken. Bij uitstek competenties die techniekonderwijs en de doelen van STO versterken. De presentatie van Edo Tempelman van Techni Science over STEAM en vakoverstijgende technologieën leverde mooie inzichten en gesprekken op. Edo: “Door technologie en digitalisering gaan beroepen zoals we die nu kennen compleet veranderen. Met STEAM bereiden we leerlingen daar nu al op voor.” En toen was het tijd om te netwerken in het Technolab van CSG Reggesteyn. Alle bezoekers kregen tot slot een

bottom of page