top of page

Samenwerking met bedrijfsvakscholen: gestandaardiseerde werkwijze

Samenwerken met technische bedrijfsvakscholen voor de profiel- en keuzedelen is voor de STO subregio Hengelo inmiddels een vast gegeven. De voordelen zijn groot: deze bedrijfsvakscholen hebben specifieke lesapparatuur en bijbehorende kundige techniekdocenten. Maar naast techniek opsnuiven biedt die samenwerking nog een heel groot ander voordeel: de vmbo-leerlingen krijgen al direct een stukje werk- en leerhouding mee op mbo-niveau. Het C.T. Stork College van de STO subregio Hengelo werkt momenteel samen met de bedrijfsscholen SMEOT en het Techniekhuis Twente.

Samenwerken met technische bedrijfsvakscholen voor de profiel- en keuzedelen is voor de STO subregio Hengelo inmiddels een vast gegeven. De voordelen zijn groot: deze bedrijfsvakscholen hebben specifieke lesapparatuur en bijbehorende kundige techniekdocenten. Maar naast techniek opsnuiven biedt die samenwerking nog een heel groot ander voordeel: de vmbo-leerlingen krijgen al direct een stukje werk- en leerhouding mee op mbo-niveau. Het C.T. Stork College van de STO subregio Hengelo werkt momenteel samen met de bedrijfsscholen SMEOT en het Techniekhuis Twente.


Onno Wiggers en Arnold Prinsen zijn allebei docent PIE op het C.T. Stork College: “Met het SMEOT werken we inmiddels al concreet samen voor het keuzedeel Booglassen. Voor het Techniekhuis staat alles in de startblokken om hoofdzakelijk met klas 3 op dinsdagmiddagen aan de slag te gaan met installatietechniek; het vierde profieldeel Installeren & Monteren. Dit wordt verzorgd door Opleidingsbedrijf IWN (InstallatieWerk Nederland), één van de partners in het Hengelose Techniekhuis.”


Verbreding en verdieping 

De lessen worden gegeven in kleine groepen tot maximaal tien leerlingen. Die groepen rouleren per week zodat alle leerlingen aan de beurt komen. De bedoeling is dat daadwerkelijk voor het profieldeel onderdelen worden getoetst bij de bedrijfsvakscholen. Eveneens is voor klas 4 het keuzedeel Besturen en Automatiseren van PIE ondergebracht bij SMEOT. Onno en Arnold: “We checken heel goed waar we elkaar hierin kunnen vinden en vermijden zo overlap in de lessen. Onze vmbo-leerlingen ervaren door de samenwerking met deze bedrijfsvakscholen de nodige verbreding en verdieping.”


Tweezijdig voordeel 

Het mes snijdt aan twee kanten. Tom Blaauwgeers, projectleider STO subregio Hengelo: “Enerzijds hebben de beide bedrijfsvakscholen faciliteiten in huis die wij niet kunnen aanbieden. Dit maakt het voor de leerlingen alleen maar interessanter om te volgen. Want deze bedrijfsscholen werken met de meest actuele apparatuur en de docenten zijn hiervoor volledig opgeleid.” Onno en Arnold: “Neem vloerverwarming. Op het C.T. Stork College hebben we niet de faciliteiten en ruimten om die techniek te laten zien aan de leerlingen. Dat geldt ook voor cv-ketels aansluiten. Ook daarvoor hebben wij de ruimte en middelen niet en de bedrijfsvakscholen wel. Daar ontdekken de leerlingen dezelfde apparatuur die de technische bedrijven nu ook gebruiken.”


Ook verrijkend voor docenten PIE  

Mochten de leerlingen inderdaad na het vmbo kiezen voor deze techniekopleiders? Dan zijn ze al goed voorbereid op wat hen te wachten staat. Anderzijds krijgen zij ook nu al de smaak te pakken van de juiste leer- en werkhouding op een mbo-opleiding. Tom: “Bij elkaar opgeteld past deze leerervaring prima binnen wat we met Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) beogen.” Onno en Arnold: “Deze verbreding en verdieping zien wij als heel positief. Ook voor onze kennisvergroting is dit gunstig. Wij zijn beiden van huis uit elektro-mannen en als we dan bij SMEOT rondlopen zien we van alles waarvan we kunnen leren. Sterker nog: in het kader van docentprofessionalisering volgen we momenteel beiden bij SMEOT een NIL-cursus lassen.” Tom: “Onze docenten PIE krijgen op deze bedrijfsvakscholen didactische handvatten aangereikt die zij vervolgens weer in hun eigen lespraktijk inzetten, een mooie wisselwerking.”

Bijdragen aan bewuste keuze voor techniek  Onno: “Wat ook speelt, is dat we veel leerlingen hebben die eigenlijk de ICT-kant op willen, maar dat wordt in het vmbo bijna niet aangeboden. Dat geldt ook voor motorvoertuigentechniek. Een aantal van onze leerlingen heeft bewust PIE gekozen omdat dit het dichtst bij deze technieken ligt. En na hun opleiding bij ons gaan ze daadwerkelijk verder met een opleiding ICT of motorvoertuigentechniek. Al met al merken we dat de meeste leerlingen na het vmbo doorleren in de techniek. De samenwerking met de bedrijfsscholen draagt dan positief bij aan deze bewuste keuze, daar ben ik van overtuigd.” Tom: “Ook bij de werving van nieuwe vmbo-leerlingen geven we ruimte aan deze bedrijfsvakscholen. Het geeft hen en ook hun ouders een goed beeld van de breedte en diepte waarmee we binnen onder andere het profielvak PIE opleiden.”


Regelmatig overleggen  

Tom: “De informatievoorziening en werkwijzen bij beide bedrijfsvakscholen hebben we gestandaardiseerd. We hadden daarmee met het booglassen bij SMEOT al goede ervaringen opgedaan. De toetsing wordt in overleg met de PIE-docenten en de docenten van de bedrijfsvakscholen vastgesteld. Dit draagt in hoge mate bij aan de uniforme wijze waarop we met bedrijfsvakscholen willen samenwerken.” De PIE docenten van C.T. Stork College evalueren regelmatig met de bedrijfsvakscholen wat de ervaringen met de samenwerking zijn en waar er nog mogelijk verbeterpunten liggen. Tom: “Daarnaast gaan we de deelnemende leerlingen bevragen wat hun ervaringen zijn geweest. Op basis van die onderzoeksgegevens geven we, zo nodig, verder bijsturing aan dit traject.” Onno en Arnold: “Omdat we zelf een lascursus bij SMEOT volgen zien we de mensen daar sowieso regelmatig en zijn de lijntjes heel kort.”

bottom of page