top of page

STO Café in H2Hub Twente: genoeg (water)stof tot nadenken

Op 12 mei lag de organisatie van het STO Café in handen van Marieke Rinket, programmamanager STO Twente. Zowel de locatie als inhoud van het programma ademde één en al technologie. Op de H2Hub in Almelo praatte Ton Beune, manager van de H2Hub Twente, de ruim dertig deelnemers in vogelvlucht bij over de rol van waterstof in bijvoorbeeld de Twentse energietransitie. Ton: “De waterstofindustrie zal ook banen opleveren voor technische mbo’ers. in de opkomende waterstofsector zullen heel veel technische functies op mbo-niveau ontstaan.”

Ondernemers én onderwijs werken fysiek samen  

De H2Hub Twente is een fysieke plek in Almelo waar ondernemers en onderwijs samenwerken aan onderzoek, ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie. Niet alleen Saxion, UT én ROC van Twente nemen deel aan de H2Hub; ook diverse technologiebedrijven uit Twente zijn met volle 100% commitment aangehaakt. Ton Beune: “Actueel hierin is het project HYGENESYS. Dit staat voor HYdrogen GENEration SYstem voor decentral applicationS. In dit project onderzoeken bedrijven, kennisinstellingen en studenten hoe zij een prototype decentraal elektrolyse systeem kunnen ontwikkelen en bouwen dat voor 100% gebruikmaakt van groene energie. Zij zijn stakeholders in het groeiende netwerk rondom het waterstof innovatiecentrum H2Hub Twente, eveneens de fysieke locatie voor dit onderzoek.”


Nog tal van uitdagingen  

De toelichting van Ton op de rol van waterstoftechnologie in de Nederlandse energietransitie was helder: “De productie in Nederland komt pas na 2024 op gang, voornamelijk voor de industrie en chemie. De vereiste import van groene waterstof is nu alleen nog mogelijk uit vooral instabiele landen en de opslag in Nederland vormt een technologische uitdaging. De infrastructuur (vulpunten) is beperkt aanwezig en een hoofdnet ontbreekt nog. Wat ik mis is een visie van de overheid op hoe we in de jaren ’30 onze energievoorziening duurzaam gaan organiseren.” Naast uitdagingen zoals op het terrein van productie, infrastructuur, opslag en milieu, verdienen ook de voor waterstof vereiste arbeidsmarkt en scholing nog de nodige inzet. Ton: “Bij ieder aspect van waterstoftechnologie kijken we ook naar de Human Capital Agenda. Daarom is het goed dat ook het mbo vanuit ROC van Twente inmiddels is aangehaakt bij de H2Hub Twente. Heel belangrijk, want zo’n beetje elke denkbare technische functie op mbo-niveau speelt een rol in de opkomende waterstofsector, van monteur tot operator en meer. Het is zaak de curricula te voorzien van deze opleidingaspecten. Zo pleit ik ervoor dat ROC van Twente de lesmodule waterstof gaat aanbieden.”


Conclusies 

Tot slot trok Ton Beune enkele conclusies: “Waterstof gaat er, hoe dan ook, komen. Echter, het bouwen van business cases verloopt nu nog voor iedereen moeilijk. Ook de prijsontwikkeling en beschikbaarheid van groene H2 is nu nog onzeker. Van belang is dat de overheid de transitie stimuleert, zowel beleidsmatig en financieel als fiscaal, binnen de EU en nationaal.” Ton’s oproep aan de deelnemers aan het STO Café en eigenlijk aan héél Twente? “Zorg dat onze regio ‘H2 ready’ is, ook vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt.”


Waterstoftechnologie? Zien = geloven 

De inleiding en toelichting van Ton Beune maakten dat de deelnemers zeer geïntrigeerd zaten te luisteren en volop vragen hadden voor Ton. Zij hadden niet kunnen vermoeden dat er zoveel hightech ontwikkeling plaatsvindt in deze ‘blokkendoos’ aan de Kolthofsingel. Daarna splitsten de deelnemers aan het STO Café zich in twee groepen voor een rondleiding door de H2Hub Twente. Mocht waterstoftechnologie misschien nog wat abstract zijn? Een proefopstelling toonde visueel aan hoe het opwekken van energie met waterstof eigenlijk werkt. Ook stonden de bezoekers oog-in-oog met een indrukwekkend prototype decentraal elektrolyse systeem dat onder de vlag van het project HYGENESYS momenteel wordt ontwikkeld. Ook indrukwekkend: een super gave BMW waarin waterstof mede een rol gaat spelen in de aandrijving. Tot slot stonden de drankjes en hapjes gastvrij klaar en werd alle opgedane kennis nog eens met elkaar gedeeld. H2Hub Twente bedankt!

bottom of page