top of page

STO Café in Hengelo: het bruist in héél Twente

Opnieuw organiseerde STO Twente een succesvol STO Café. Dé plek om bij te praten met kartrekkers, projectleiders, collega-techniekdocenten en meer uit heel Twente. Dit keer was de subregio Hengelo op het C.T. Stork College de gastvrije organisator. Een leuk, spannend en gevarieerd programma trok veel deelnemers. De conclusie? Nu, na corona, bruist het van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingen in heel Twente.

Het STO Café in Hengelo op vrijdag 13 mei had een ontspannen kickstart; met een pubquiz konden groepjes van vijf deelnemers hun kennis bewijzen op uiteenlopende terreinen. Van muziek en actualiteit tot en met uiteraard vragen over Sterk Techniekonderwijs zelf. De winnaars? Het team van C.T. Stork College! Wellicht hielp hun adrenaline als organiserende partij voor dit STO Café ook bij het winnen van de pub quiz.


Rondleiding door maar liefst drie Technolabs  

Vervolgens bezochten de deelnemers in groepjes de maar liefst drie Technolabs op het C.T. Stork College: de twee Technolabs voor PIE en BWI en de techniekruimte voor de onderbouw. Philip Unverzagt is docent BWI. In het Technolab voor BWI was zijn inleiding voor de bezoekers helder: “Dankzij STO Twente zijn er allerlei machines aangeschaft, zoals een compleet Festoollab. Door de leerlingen hier nu al veilig en professioneel mee te leren werken, sluiten hun ervaringen straks goed aan op wat zij in hun technische vervolgopleiding tegen gaan komen, en uiteindelijk in het bedrijfsleven. Dit draait allemaal om herkenning. Hiermee helpen wij een belangrijke doelstelling uit Sterk Techniekonderwijs Twente realiseren.”


Nauwe samenwerking tussen bedrijfsscholen en het vmbo 

Een andere succesfactor van STO Twente is de nauwe samenwerking tussen het vmbo en de bedrijfsvakscholen in de regio. Het C.T. Stork College laat inmiddels al veel van haar techniekleerlingen kennismaken met het Techniek Huis in Hengelo, bijvoorbeeld via een keuzevak en een oriënterende stage. Techniekhuis Twente is dé mbo-opleider voor de bouw, installatietechniek en het schildersvak. Bouwschool Twente is hier één van de drie opleiders. Directeur Jan Willem Aardema hield een inspirerende presentatie: “Leerlingen die vanuit het vmbo naar het Techniek Huis doorstromen zijn een perfect voorbeeld van de doorlopende leerlijn die STO Twente nastreeft. Wel kan onze naamsbekendheid nog beter. Techniekdocenten uit de regio Twente die ons nog niet goed kennen, nodig ik graag uit voor een kennismaking en rondleiding.” Ook de presentatie van bedrijfsvakschool SMEOT benadrukte de samenwerking met STO Twente. Hans Fokke: “Het draait allemaal om de doorlopende leerlijn.” Hans stipte nog een mooie actualiteit aan; nieuw onderwijs op het SMEOT op het terrein van robotica. Vmbo-leerlingen die daar al kennis mee maakten, hebben hiervoor een grote interesse. Hans: “Robotica blijkt inmiddels een sterke trigger voor interesse in techniek.”


Netwerken tijdens de barbecue  

De afsluiting was ideaal gekozen: een gezellige barbecue onder een stralend blauwe hemel. Netwerken en een hamburger verorberen bleken prima samen te gaan! We bedanken graag de Hengelose organisatoren van een wederom geslaagd STO Café: Benno Hams, Tom Blaauwgeers en Cindy te Raa.

bottom of page