top of page

STO subregio Enschede ontvangt tl/mavo-leerlingen voor praktijkopdracht

Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen scholen het praktijkgericht programma aanbieden als erkend examenvak. Doel? Leerlingen beter voorbereiden op hun vervolgopleiding door hen kennis te laten maken met realistische, praktische opdrachten in het technisch beroepenveld. Echter, veel scholen hebben zelf daarvoor de technische faciliteiten en/of expertise niet in huis. Goed nieuws is dat de STO subregio Enschede hier nú al proactief op voorsorteert. Zij liet een eerste groep tl-leerlingen in het PIE lokaal van het Bonhoeffer College actief en praktijkgericht kennismaken met de mogelijkheden binnen techniek. Een geslaagde pilot die een structureel vervolg verdient zodat ook tl-leerlingen van andere scholen uit Enschede en omstreken deze kans krijgen.

Gevraagd om mee te draaien in pilot voor TIV  

Zij-instromer Paul Schoten komt zelf uit het technisch bedrijfsleven en is al geruime tijd docent Science en TIV en mentor op de mavo aan de Van der Waalslaan, één van de vestigingen van het Bonhoeffer College: “Zelf werk ik hier vanuit mijn enorme drijfveer om deze leerlingen het belang van techniek bij te brengen en hun eigen talent op dit gebied te triggeren. Van groot belang, want we hebben hen keihard nodig om alle technische transities in Nederland te helpen uitvoeren. Van één van de teamleiders van de mavo kreeg ik het verzoek om aan een landelijke pilot mee te doen, met de focus op een nieuwe tak binnen ons praktijkgericht programma genaamd Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV). Onze school draait in deze landelijke pilot mee. Die uitnodiging heb ik enthousiast en met beide handen aangenomen.”


Zelf aan de slag met allerlei bewerkingen 

Inmiddels draaide Paul deze pilot met zo’n 20 van zijn eigen tl-leerlingen uit 3 mavo van de vestiging aan de Van der Waalslaan: “De eerste, echte, professionele opdracht die zij hebben uitgevoerd was onder leiding van mijn collega Thomas Struik. Hij is docent PIE aan het Bonhoeffer College aan de Wethouder Beversstraat in Enschede. In de hiervoor prima uitgeruste PIE techniekruimte van Bonhoeffer College werden zij uitgedaagd een barbecue te maken. Met nagenoeg geen voorkennis brachten zij deze uitdaging glansrijk tot een einde. Inclusief voor hen nieuwe bewerkingen zoals metaal snijden en puntlassen. Hierin werden zij pedagogisch en technisch begeleid door Thomas Struik en zijn collega’s. Na de twee jaar Science die ze bij mij of een collega hadden gehad, met basale handelingen, was dit een enorme verrijking met serieus kant-, knip- en laswerk. Met als resultaat een solide en professionele houtskoolbarbecue voor persoonlijk gebruik.”


Een nieuwe techniekervaring rijker  

Paul viel op dat deze praktijkuitdaging de leerlingen enorm aansprak: “Kijk, bij Science raken leerlingen na 50 minuten theorie toch wat onrustig. Maar bij deze pilot zijn ze enkele uren actief in de benen, staand achter een werkbank of machine, en dat verliep zonder welke klacht dan ook. De tijd vloog voor hen om, een nieuwe techniekervaring rijker die hen ook bijblijft. Dit biedt écht perspectief en laat ook tl-jongeren op een verrassende manier ontdekken waar hun eventuele techniektalenten liggen.”


Geslaagde pilot verder uitwerken 

Na deze geslaagde pilot is het zaak deze nieuwe aanpak verder gestalte te geven en structureel in te bedden. Bedoeld om ook andere tl-mavo’s uit de regio de kans te geven hun leerlingen met techniek kennis te laten maken via een praktijkvak ondersteund vanuit STO Twente. Paul: “Op een landelijke bijeenkomst van alle deelnemende TIV-pilotscholen hebben we onze ervaringen uitgewisseld. De eis van de overheid is helder: laat leerlingen kennismaken met realistische, praktische opdrachten in het technisch beroepenveld. Waarbij nadrukkelijk externe partijen betrokken zijn zodat ook tl-leerlingen de opdrachten deels extern kunnen uitvoeren. Wij konden nu terecht bij het Bonhoeffer College, maar bij externe partijen kun je ook denken aan technische bedrijven. Dit is wel een uitdaging. Technische bedrijven geven bijvoorbeeld graag een rondleiding. Maar het is iets van een andere orde als je aan deze bedrijven vraagt om op jaarbasis structureel een groep leerlingen fysiek te begeleiden op meerdere dagdelen bij het voor een (deel) uitvoeren van een technische opdracht. Hier is nog heel wat te winnen. Gelukkig kunnen wij terecht voor de externe uitvoering van de praktijkopdracht bij het Bonhoeffer College onder de vlag van STO-subregio Twente, en dit gun ik alle andere tl-leerlingen in de regio ook.”

bottom of page