top of page

STO Twente: Techniek Carrousel uitgebreid

De vijfde editie van de Techniek Carrousel (TC) is geslaagd! Vmbo-leerlingen uit het derde jaar maakten kennis met bedrijfsscholen uit de regio om zich te oriënteren op een vervolgopleiding, waaronder technische bedrijfsscholen. Ook in de STO subregio Rijssen – Holten verliep de TC dit jaar digitaal, maar kende ook een nieuwe verdieping door de toevoeging van leerlingen uit basis en kader.

De carrousel is destijds ontstaan omdat TL-leerling verhoudingsgewijs erg weinig voor technische vervolgstudies kiezen en er wel veel werkgelegenheid is voor deze groep.  En vanuit de gedachte ‘onbekend maakt onbemind’ hebben de bedrijfsscholen samen met de VO-scholen de handen ineengeslagen en de carrousel ontwikkeld.


Digitaal door corona
Vanwege corona bekeken TL-leerlingen van vier vmbo-scholen uit de subregio Rijssen-Holten filmpjes van de zes deelnemende bedrijfsscholen. Vier daarvan waren technische bedrijfsscholen: InfraVak Holten, REMO West-Twente, Bouwmensen Rijssen en OT&L Rijssen. Vervolgens werd deze leerlingen gevraagd een motivatiebrief schrijven met hun persoonlijke antwoord op deze vraag: Welke twee bedrijven zou je willen bezoeken en waarom? STO-projectleider Maarten Scholten: “Voorwaarde was dat één van de twee bedrijfsscholen van hun voorkeur een technische zou zijn. Met deze spelregel bereikt STO Rijssen-Holten dat deze leerlingen in ieder geval een technische bedrijfsschool leren kennen. Met de kans dat zij een technische vervolgopleiding kiezen, terwijl ze dat zeer waarschijnlijk niet zouden doen zonder deze prikkel.”


Uitbreiding met basis en kader
Nieuw, en ingegeven door de doelen van STO Twente, is dat de Techniek Carrousel dit keer is uitgebreid met deelname van leerlingen uit basis en kader. Maarten Scholten: “We willen kijken of we ook vroegtijdig meer leerlingen kunnen interesseren voor techniek. De Techniek Carrousel is een prachtig concept om ook bij hen alvast interesse te wekken voor techniek.”


Grote aantallen
In totaal staan maar liefst 700 leerlingen op de planning om een bedrijfsschool te bezoeken, waaronder dus in ieder geval een technische. In totaal gaat het dus om 700 x 2 bezoeken. Alleen al REMO West-Twente kan rekenen op 400 bezoeken. Maarten Scholten: “De leerlingen hebben dit jaar door corona helaas de bedrijven niet kunnen bezoeken, maar de gegevens uit de enquête maken het voor ons wel mogelijk om voor volgend jaar de voorbereidingen optimaal te treffen. De bezoeken zelf plannen we in tussen december 2021 – februari 2022.”


bottom of page