top of page

Subregio Rijssen-Holten: intentieverklaring voor structurele samenwerking W&T

De samenwerking vanuit het vmbo met basisscholen is een belangrijk speerpunt van STO Twente. Wetenschap & Technologie (W&T) is daarvoor een praktische katalysator. Met maar liefst vijf schoolbesturen uit het basisonderwijs tekende CSG Reggesteyn op maandag 22 november een intentieverklaring voor een structurele samenwerking op het gebied van W&T. Deze vijf schoolbesturen vertegenwoordigen samen 29 basisscholen in de regio. De verbindende kracht hierin? Het Technolab en technieklokalen op CSG Reggesteyn in Rijssen. Kortom, W&T als structurele hefboom tussen basis en voortgezet onderwijs.

Verschillen tussen basisscholen 

W&T-onderwijs is sinds 2020 verplicht op basisscholen. Toch verschilt de mate van invoering per basisschool. Gerard Rutterkamp van CSG Reggesteyn: “Sommige basisscholen lopen voorop en verwelkomen we inmiddels in ons Technolab of onze andere technische omgevingen. Daarmee haken zij naadloos aan bij de ontwikkelingen die wij in het voortgezet onderwijs inzetten vanuit Sterk Techniekonderwijs Twente. Andere basisscholen staan nog aan het begin of houden W&T met eigen technieklokalen meer in eigen hand. Kortom, de aanvliegroute van W&T kan per basisschool enorm verschillen.” De insteek met de intentieverklaring is om alle po-scholen van de deelnemende besturen in deze ontwikkelingen rondom W&T gelijkmatig mee te nemen. Des te eenduidiger geschoold en voorbereid kunnen deze leerlingen later doorstromen naar het vmbo.


Samenwerking vastgelegd 

Met de intentieverklaring slaan CSG Reggesteyn en de schoolbesturen uit de subregio Rijssen-Holten de handen ineen om samen W&T met elkaar beter op de agenda te krijgen. Een prachtig voorbeeld van langetermijnsamenwerking tussen po en vo. De vijf bestuurders uit het basisonderwijs die de intentieverklaring met Aart van ’t Veld (Voorzitter College van Bestuur CSG Reggesteyn) tekenden, zijn Frans Nawijn (PCPO Rijssen), Mirelle Schuurman (Katholiek Onderwijs Twenterand), Bert Ligtenberg (School met de bijbel Notter), Martin Van Zelm (CBS de Roerganger) en Esther van der Schee-Roest (Verion).


Gekozen voor langere termijn 

De intentieverklaring loopt tot 2030. Er is bewust gekozen voor een langere periode om continuïteit te kunnen waarborgen. De bedoeling is dan ook dat de leerkrachten van de deelnemende basisscholen op een hoger niveau gebracht worden op het gebied van techniekonderwijs, zodat zij uiteindelijk zelf de lessen kunnen geven in het Technolab of technieklokalen van CSG Reggesteyn. CSG Reggesteyn faciliteert hierin met een praktijkinstructeur. De lessen in het Technolab of technieklokalen van CSG Reggesteyn zijn daarmee in feite van de basisscholen.


Ook aandacht voor technieklokalen 

Het enthousiasme voor het Technolab van CSG Reggesteyn is groot. Uit de gesprekken met de besturen voor de intentieverklaring kwam waardering naar boven voor het Technolab. CSG Reggesteyn krijgt enthousiaste reacties terug van po-scholen die er op bezoek zijn geweest. Tegelijkertijd wordt veel enthousiasme vanuit de basisscholen opgemerkt om samen op te trekken in de bestaande technieklokalen. Hierin krijgen de onderbouwleerlingen les in techniek. De po-scholen pleiten ervoor ook deze doelgroepen niet te vergeten waarvoor de inzet van pure handvaardigheid nog steeds van groot belang is zoals zagen en timmeren. De technologie in het Technolab kan voor hen te hoog gegrepen zijn. Daarom stelt CSG Reggesteyn ook de wat meer traditionele technieklokalen open voor het basisonderwijs.


Aan de slag  

Nu de intentieverklaring om samen te werken er ligt, geeft elke basisschool hier samen met CSG Reggesteyn concreet handen en voeten aan. In januari gaat CSG Reggesteyn alle betrokken scholen langs en in gesprek met de directeur en de coördinator techniek. Op basis van een menukaart worden heel concreet de techniekmogelijkheden geschetst voor hun po-leerlingen vanuit W&T op CSG Reggesteyn. Niet ad hoc, maar structureel. Vervolgens kunnen zij zich hier concreet voor inschrijven. Uiteraard ligt de primaire focus van het Technolab op het vmbo. Echter, CSG Reggesteyn hoopt met deze ontwikkeling ook leerlingen van andere niveaus te enthousiasmeren voor techniek/technologie.

bottom of page