top of page

Terugblik Bedrijvendag bruist van de nieuwe ideeën voor samenwerking

De Waerdenborch met vestigingen in Holten en Goor en bedrijven uit Goor van het Goor Collectief en de Holtense Handels Vereniging (HVV) werken inmiddels nauw samen. Doel? Meer vmbo-leerlingen laten kiezen én behouden voor techniek. Eerder bezochten leerlingen de Holtense bedrijven onder de vlag van een Bedrijvendag. En vervolgens bezochten ook de docenten de leden van de HIG. Hiermee kunnen zij hun onderwijs verrijken met actuele praktijkervaringen. Nu was het tijd voor De Waerdenborch om de bedrijven gastvrij te ontvangen op 23 mei.

Arjan Hakkert, directeur vmbo van De Waerdenborch verwelkomde alle aanwezigen hartelijk en legde het doel van de Bedrijvendag uit: “We kijken graag vooruit naar onze samenwerking en bieden u de gelegenheid onze school en haar mogelijkheden beter te leren kennen.”


Vruchtbare feedback   

Uiteraard evalueren de bedrijven in de HIG en De Waerdenborch hun wederzijdse activiteiten en bezoeken. Arjan: “Uit die feedback komen vier waardevolle aandachtspunten naar boven: het almaar oplopende personeelstekort, de digitalisering, accent op duurzaamheid en de roep om vooral maatschappelijk relevante innovaties. In onze samenwerking met de bedrijven van de HIG zetten ėn houden we deze vier aandachtspunten hoog op de agenda.”


Link tussen bedrijfsleven en De Waerdenborch 

De Waerdenborch telt vijf uitgangspunten. Twee daarvan raken heel direct de doelen van STO Twente in relatie tot het technisch bedrijfsleven. De eerste is: we leren overal en altijd. Arjan: “Dus leren we zowel op school als in het bedrijfsleven.” Het tweede doel legt die verbinding ook: Samen maken we de school. Marcel: “En met samen bedoelen we ook hier de samenwerking tussen bedrijfsleven en De Waerdenborch.” Vervolgens gaf Arjan het presentatiestokje over aan Marcel Vaneker, coördinator Sterk Techniekonderwijs op De Waerdenborch.


Toekomstig Technolab  

Ook De Waerdenborch krijgt een eigen Technolab evenals de andere subregio’s van STO Twente. De planning is dit bij aanvang van het schooljaar 2022 - 2023 gereed en in werking te hebben, Marcel: “Hier gaan onze leerlingen aan de slag met de meest innovatieve technologie. Zoals programmeren, 3D techniek, lasersnijden, Greenscreen, Drones en VR/AR. De bedoeling van het Technolab is dat hier de vonk overslaat op leerlingen en zij kiezen voor techniek. De omringende basisscholen komen al wekelijks bij ons, maar straks hebben we ook voor hen een nieuw en echt innovatief ingericht Technolab tot onze beschikking


Nieuwe Leerweg: uitkomst voor technische bedrijfsopdrachten 

Interessant was de uitleg van de Nieuwe Leerweg voor het vmbo door Marcel, straks ingevoerd in het hele vmbo: “Daarin gaan alle leerlingen serieus en resultaatgericht aan de slag met concrete praktijkopdrachten. Dé kans voor het technisch bedrijfsleven om daar geschikte opdrachten voor te selecteren en aan te melden bij De Waerdenborch.


Toelichting verdere samenwerking  

Vervolgens schetste Marcel de verdere voorgenomen samenwerking met de deelnemende Holtense en Goorse bedrijven: “De huidige samenwerking focust nu vooral op voorlichting, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Nu willen we een stap extra zetten met de introductie van de zogeheten hybride docent. Dit zijn technisch specialisten uit het beroepenveld die op structurele basis technieklessen verzorgen in het vmbo, bijvoorbeeld een module techniek. Ze behouden hun baan, maar geven bijvoorbeeld een dagdeel per week les, alles in overleg uiteraard. Een ideale kans voor technici met gevoel voor de jeugd om hun bedrijfskennis rechtstreeks het technisch vmbo in te brengen.” Marcel deed een beroep op de bezoekende bedrijven om intern na te gaan welke collega’s hier geschikt voor zouden zijn en daar enthousiast van raken.


Bureau externe contacten  

Marcel Vaneker sloot zijn veelzijdige presentatie af met de aankondiging van en uitleg over een bijzonder initiatief: “Samen met CSG Reggesteyn richten we momenteel een Bureau externe contacten op. Dit levert het technisch bedrijfsleven in de subregio Rijssen-Holten één vakkundig digitaal platform op voor alle contacten en afspraken op het terrein van stages, excursies en gastlessen. Dit voorkomt dat bedrijven vanuit het onderwijs voortdurend benaderd worden door allerlei contactpersonen met elkaar vaak overlappende verzoeken. Dit centrale, digitale platform brengt overzicht, rust en een efficiënte coördinatie. Het is ook de bedoeling een medewerker toe te wijzen aan het Bureau externe contacten die alle contacten en afspraken tussen bedrijfsleven en onderwijs in goede banen gaat leiden.


Rondleiding, buffet en netwerken 

Van de rondleiding werd in groepjes gretig gebruikgemaakt. Deze ging zowel langs het Leerplein alsook alle uitgebreide faciliteiten van de beroepsgerichte profielen: Z&W, E&O, PIE en BWI. Ter plekke beantwoordde de docenten de vele vragen van de ondernemers. Interessant was de vraagstelling aan de groepjes door Marcel Vaneker op welke manier zij kansen zien voor een praktische samenwerking tussen bedrijfsleven en technisch onderwijs. Dit leverde de nodige creatieve ideeën op met de toezegging daar concreet mee aan de slag te gaan. Ter afsluiting volgde een warm buffet waarbij onderwijs en bedrijfsleven elkaar in alle rust vragen konden stellen. Kortom, een geslaagde Bedrijvendag met de nodige nuttige vervolgacties in petto.

bottom of page