top of page

Workshop Bedrijf in de Klas: toolbox voor samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven

Tijdens de studiereis van STO Twente in november 2022 naar Brabant gaf Martha Hoebens een inspirerende workshop ‘Bedrijf in de klas’. Bedoeld om het technisch vmbo concrete handvatten aan te reiken voor de samenwerking tussen scholen en het technisch bedrijfsleven. Martha maakte haar belofte waar en kwam op 26 mei voor een verdiepende workshop over dit onderwerp naar Twente. De titel? ‘Van bedrijf naar onderwijsopdracht.’ Op het gastvrije C.T. Stork College luisterde een groep docenten niet alleen naar haar motiverende uitleg, maar ging ook concreet aan de slag met de handige toolbox van Bedrijf in de Klas.

Veel technische vmbo’s worstelen met de vraag hoe zij hun leerlingen techniek gerelateerde opdrachten kunnen geven gekoppeld aan vraagstukken vanuit het technisch bedrijfsleven. Die overeenstemming is belangrijk omdat vmbo-leerlingen daardoor aan het werk gaan met actuele en vaak maatschappelijk relevante werkopdrachten. Die match verkleint het gat tussen het onderwijs en het (technisch) bedrijfsleven. Echter, een valkuil is vaak dat scholen die opdrachten te breed, te groots en voor de leerlingen te complex optuigen.


Bedrijf in de klas wérkt 

Martha: “We helpen docenten en bedrijven in hun samenwerking met bedrijven. Hiervoor maken we lesmateriaal, geven we cursussen, helpen we bij gastlessen en denken we graag mee! ‘Bedrijf in de Klas’ is er voor alle docenten die meer handvatten willen bij de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio.” Hoe Bedrijf in de Klas werkt? Martha: “Bedrijven lopen met vragen rond. We koppelen op scholen die vraagstukken aan het proces van ‘denken + doen’ om vanuit de leerlingen tot antwoorden te komen. Het lesmateriaal van Bedrijf in de Klas gaat altijd uit van een vraagstuk van een bedrijf. De winst? Al doende ontdekken de leerlingen wat bij hen past. Het is dus van belang dat je leerlingen niet laat zien wat er al in een techniekbedrijf is, maar wat nog niet! En dat vanuit een behapbare vraagstelling.”


Cruciaal; maak de hoe-vraag héél klein 

Het mooie is dat in de workshop de deelnemers leerden hoe zij het bovenstaande proces zélf kunnen doorlopen. Martha stelde elke deelnemer daarvoor een handige toolbox met kaartjes en instructies ter beschikking. Deze toolbox helpt om stap-voor-stap prikkelende opdrachten te ontwerpen voor leerlingen. De kern van Martha’s aanpak? “Verken eerst technische bedrijven in je regio en bespreek met welke uitdagingen zij bezig zijn. Leg je leerlingen op basis van dat vooronderzoek een concrete hoe-vraag uit het bedrijfsleven voor. Maak die vraag héél klein en overzichtelijk en werk samen naar een concrete oplossing toe. Door leerlingen niet direct te sturen met uitleg, maar met een uitdagende hoe-vraag zet je hun brein veel maar aan het werk. Koppel daar vervolgens aantrekkelijke werkvormen aan én een passende presentatiemethode voor de opbrengsten van de opdracht.”


Richtinggevende kaartjes met instructies 

Met deze toolbox ontstaat al snel een prikkelende opdracht waar leerlingen met veel plezier aan werken. Deze route naar een goede vraag doorloop je met Martha’s toolbox met behulp van richtinggevende kaartjes met instructies. Deze kaartje kun je met uitwisbare whiteboardstift beschrijven, dus zijn ze keer-op-keer bruikbaar. Martha: “Ook vmbo basis- en kaderleerlingen komen zo tot hele mooie oplossingen, blijkt uit de praktijk.” Een bijkomend voordeel: hoe kleiner de vraag hoe beter ook het bijbehorende techniekbedrijf hierop kan aanhaken in de samenwerking met de school.


Een tip: Deze toolbox kan ook techniekbedrijven helpen om een goede praktische opdracht te bedenken voor hun deelname aan Techniek Tastbaar. Ook kun je de vragen uit de toolbox gebruiken voor curriculumontwikkeling.


Positieve reacties van deelnemers

Wendy Smit, docent en coördinator Bèta Challenge Programma bij Bonhoeffer College en betrokken bij STO Enschede: “Wat een super gave toolbox! Handzaam en zo inzetbaar op de werkvloer. Super leuke en leerzame middag. Dank!”

Daniëlle Hofsté, docent Mobiliteit en Transport CSG Reggesteyn Rijssen: “Deze toolbox gaat mij écht helpen. Voor het nieuwe schooljaar ga ik het direct gebruiken.”

Jasper Lucas, docent BWI C.T. Stork College: “Dit is ook een prima methode om stageopdrachten voor onze leerlingen te helpen formuleren.”


Meer weten? Kijk op www.bedrijfindeklas.nl/toolbox. Ook vind je hier voorbeelden van lesbrieven die op eenzelfde manier zijn ontworpen.

bottom of page