top of page


Hoog percentage techniekmeiden Alma College inspireert tot gezamenlijke activiteiten

Landelijk kiest ongeveer 5% van alle vmbo-meiden een technisch profiel. Op het Alma College in Almelo telt bijvoorbeeld klas 3KB meer dan 30% meiden, een torenhoog percentage! Heidie Wesselink-Vleerbos is één van hun docenten Media, Vormgeving & ICT. Ook geeft zij Natuurkunde. Zij besloot het hoge aantal meiden uit klas 3/4 dat voor een technisch profiel koos op 1 december in het zonnetje te zetten met een spannende escapegame. Ideaal voor deze leerlingen om elkaar spelenderwijs beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Misschien een eerste stap naar hun toekomstige ambassadeurschap voor meer meiden die ook overwegen voor techniek te kiezen. Heidie: “We zijn heel trots op hen! We willen samen vieren wat zij als meiden in de techniek hebben bereikt.”

Meerdere oorzaken voor hoog percentage meiden in de techniek

Heidie: “Het hoge percentage van meer dan 30% meiden is fantastisch. De leerlingen van de drie verschillende vmbo-scholen die binnen het Alma College samenwerken, konden afgelopen jaar uit acht profielen kiezen waardoor er meer meiden voor MVI gekozen hebben. Kijk je bijvoorbeeld naar klas 3 Kaderleerweg met profiel BWI, dan zitten we momenteel zelfs op bijna 40% meiden. De praktische profieloriëntatie dat de leerlingen van klas 1 en 2 volgen, draagt ook bij aan deze keuze. De profieldocenten laten de leerlingen breed oriënteren en volgen hierbij de trends en ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Er is veel aandacht voor de unieke talenten en vaardigheden van de leerlingen. Niets motiveert namelijk meer dan doen waar je goed in bent en waar je passie ligt. De profieldocenten helpen de leerlingen daarom te onderzoeken waar het hart sneller van gaat kloppen. Als de verbouwing van de locatie van het Alma College klaar is, biedt dit nog meer ruimte voor onze acht profielen, waarvan er vier technisch zijn.”


Aandacht voor wensen van meiden in de techniek 

Heidie: “Deze meiden zitten nu bij elkaar op het Alma College, maar volgen verschillende profielen. Van BWI en Mobiliteit & Transport tot en met MVI en PIE. We hebben hier een techniekgang en daar bespreken de meiden onderling wat ze anders of beter zouden willen met ons techniekonderwijs. Voor ons van belang om dit te horen, want daarmee kunnen we ons techniekonderwijs verbeteren. Daarbij gaat het soms om kleine dingen, zoals een gewenst damestoilet. Als wij hun specifieke wensen horen en kunnen beantwoorden, dan draagt dat hopelijk ook bij aan meer instroom van meiden omdat dit zich rond spreekt.”


Samenwerken = elkaar beter leren kennen  

Niet alle meiden in de techniek op het Alma College kennen elkaar, omdat ze verdeeld zijn over verschillende profielen. Heidie: “Ze kennen elkaar misschien van gezicht en weliswaar zitten ze samen bij mij als ik Natuurkunde geef, maar ik wilde hen de kans geven elkaar beter te leren kennen. Dus besloot ik hen op 1 december bij elkaar te brengen voor een leuke middag. Een platform om elkaar eerst eens beter te leren kennen en elkaar te versterken. Even de namen en een stem bij een gezicht krijgen, en misschien ervaringen uitwisselen, groter dan dat is het niet. Die nadere kennismaking lukt het beste als je samen iets met elkaar doet, uiteraard iets technisch én gericht op samenwerking.”


Spannende escapegame! 

Heidie bood de meiden op 1 december een escapegame aan: “Bij uitstek een uitdaging op basis van technologie waarin je alleen slaagt als je goed samenwerkt én samen in een stresssituatie het overzicht leert houden.” In circa twee uur tijd gingen de meiden aan de slag en werden zij met versnaperingen lekker in de watten gelegd. Het escapegame was een stoere ‘Escapebox Politie’ met als uitdagend thema ‘Goed versus Kwaad’. Heidie: “In groepjes hebben de meiden die opgelost. Uiteraard was elk groepje zoveel mogelijk een mix van techniekprofielen, bedoeld om elkaar al samenwerkend beter te leren kennen.”


Persoonlijke keuzes van Heidie 

Heidie koos zelf ook ooit voor techniek: “Ik heb gevoel voor zowel techniek als creativiteit. In mijn jeugd waren dat twee aparte werelden. Nu heb je opleidingen in de sfeer van creatieve technologie, een enorme vooruitgang. Daardoor ben ik nu extra gemotiveerd om meiden die voor techniek kiezen te stimuleren. Daarin zoek ik altijd naar nieuwe wegen en mogelijkheden. Eerder had ik onder andere een interieurbouwbedrijf. Na de crisis van 2008 ben ik weer het onderwijs ingerold, en daar ben ik nog steeds heel blij mee. Eén van mijn doelen is voor meiden die techniek kiezen een maximaal stimulerende leeromgeving te realiseren. In mijn visie is dat meer accent leggen in het leerproces op het procesmatige dan op het productmatige. Dat ik een vrouwelijk rolmodel in de techniek ben, telt hopelijk voor hen ook mee. Leuk om te melden, is dat recent op het Alma College een nieuwe BWI-docent is aangesteld. Haar naam is Elke Maathuis, een oud-leerling van mij. Via mbo Bouwkunde is zij doorgestroomd naar de docentenopleiding.”


Reacties deelnemende techniekmeiden

Joyce: “Mijn keuze voor MVI wist ik al heel vroeg, al in groep 7. Ik wilde altijd iets met techniek doen. Mijn familie is ook heel creatief, vooral mijn vader. Het Alma College was de enige school in Almelo die MVI aanbood.”


Sarah: “Ik doe BWI en wil uiteindelijk binnenhuisarchitect worden. Wat mij aantrekt in techniek? Bij BWI doe je heel veel met je handen. Je bouwt en schildert. Maar ook de theorielessen vind ik leuk. Nu maak ik bij BWI een kist voor mijn gereedschap.”


Maud: “Mijn profiel is Mobiliteit & Transport. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Die kant wil ik ook op. In het begin was de opleiding zwaar, nu weet ik steeds meer en wordt het makkelijker. Het is heel leuk om via het escapegame met andere techniekmeiden kennis te maken. Dat spel lukt alleen als je heel goed met elkaar communiceert. Tegelijkertijd ontdek je ook hoe zij met hun profiel omgaan en wat zij daar leren.”


Vervolg  

Het blijft niet bij deze eerste kennismaking met elkaar op 1 december. Heidie: “Gaandeweg het schooljaar willen we meer activiteiten inplannen voor deze techniekmeiden. Los van de schoolbanken willen we techniekgerichte activiteiten met hen organiseren zodat zij elkaar nog beter leren kennen.” Het zou mooi zijn als dit initiatief niet beperkt blijft tot de locatie Almelo, maar breed wordt uitgezet in alle subregio’s van STO Twente.

bottom of page