top of page


Kennislab van Kids4Twente en STO subregio Hengelo geeft push aan Wetenschap en Techniek

Op 12 maart organiseerden C.T. Stork College en Kids4Twente samen een opleidingsmiddag voor W&T-coördinatoren van Hengelose basisscholen. Een week later, op 19 maart, was het de beurt aan een grote groep W&T-coördinatoren en leerkrachten van dezelfde basisscholen voor een verdere verdieping onder de noemer Kennislab. De leerkrachten namen deel aan een Basisworkshop Onderzoekend & Ontwerpend leren. De W&T-coördinatoren gingen aan de slag in een Focusworkshop ‘W&T, de rol van de leerkracht.” Opnieuw stelde het C.T. Stork College haar deuren hier gastvrij voor open. De conclusie van de deelnemers na afloop? “Alle tips en adviezen maken het mogelijk om W&T goed in te passen in ons basisonderwijs’. Van groot belang, ook vanuit het perspectief van Sterk Techniekonderwijs Twente, voor het creëren van doorlopende leerlijnen.

Kids4Twente helpt Twentse basisscholen om W&T-onderwijs te ontwikkelen en te integreren in de eigen schoolpraktijk. C.T. Stork College en Kids4Twente werken nauw samen om specifiek basisscholen uit Hengelo en omgeving alle toegang te geven tot techniek en technologie zoals via dit soort bijeenkomsten. Niet geheel toevallig, want C.T. Stork College profileert zich veelzijdig als technisch vmbo. Benno Hams is Teamleider TGL - BWI - PIE bij C.T. Stork College én regioleider STO van de subregio Hengelo. Hij opende het Kennislab op 19 maart met de uitnodiging om van elkaars kennis, materialen en ideeën gebruik te maken om W&T op de basisscholen goed te gronden. Benno: “Des te beter werken het basisonderwijs en het vmbo samen om een goede doorlopende leerlijn te creëren, een belangrijk doel van Sterk Techniekonderwijs Twente.”


Praktische drietrapsraket 

Tim Post is bij Kids4Twente verantwoordelijk voor de (wetenschappelijke) ontwikkeling en evaluatie van het programma. Met zijn inleiding zette hij nog even de praktische en beproefde drietrapsraket van Kids4Twente voor de implementatie van W&T op een rij: “De beste borging van W&T op basisscholen verloopt in drie fases: 1. In een Netwerkcafé maken de scholen kennis met een lokaal bedrijf en verkennen samen de inhoudelijke samenwerking, 2. In het Kennislab leren ze wat Onderzoekend & Ontwerpend Leren en W&T-onderwijs precies zijn en 3. In Ontwerpstudio’s leren zij tot slot alle eerder opgedane kennis concreet toe te passen door concrete lesactiviteiten voor te bereiden voor hun eigen klas met daarin voor W&T een fundamentele rol.”


Toelichting 7 cruciale fases 

De kern van Tim’s Basisworkshop O&O leren was een heldere uitleg over de 7 cruciale fases die leerkrachten kunnen doorlopen om in lessen zowel het Onderzoekend als Ontwerpend Leren maximaal vorm te geven. Die fases zijn: je leerlingen confronteren met een maatschappelijke uitdaging waarvoor zij én het aan de school gekoppelde bedrijf een oplossing gaan bedenken. Gevolgd door de fases Verkennen, Schetsen/Opzetten, Realiseren/Uitvoeren, Bijstellen/Concluderen, Presenteren en Verbreden. Op een inspirerende manier gaf Tim per fase een direct bruikbare toelichting op vier standaard aandachtspunten binnen elke fase: Leerling, Leerkracht, Thema en Inspiratie. Ook liet Tim helder zien hoe je per fase kant-en-klare werkbladen voor zowel Onderzoekend als Ontwerpend Leren toepast.


Focusworkshop ‘W&T, de rol van de leerkracht’ Speciaal voor de W&T-coördinatoren organiseerde Kids4Twente de Focusworkshop ‘W&T, de rol van de leerkracht’. In een vlot tempo namen W&T-experts Esther Heuker of Hoek en Marit Benes de deelnemers hierin mee in zowel interactieve uitleg als praktische opdrachten. Na een korte uitleg over wat Onderzoekend en Ontwerpend Leren ook alweer is, gingen de deelnemers aan de slag met een LEGO-opdracht om te oefenen met het bewust kiezen van een goede W&T-opdracht. Ook werd de vernieuwde taxonomie van BLOOM behandeld en eveneens welke technieken en technologieën in relatie tot W&T momenteel actueel zijn. Kortom, een optelsom van praktische handvatten die de W&T-coördinatoren helpt om op hun basisschool hun collega-leerkrachten maximaal te ondersteunen bij de toepassing en langdurige inbedding van W&T.


Praktische vragen 

Tot slot liet het vragenrondje zien dat de leerkrachten vooral antwoord zoeken op hoe zij W&T in de tijd gezien gebalanceerd kunnen implementeren in relatie tot hun overige curriculum. De kern van het antwoord van Tim? “Zie W&T niet als een aparte methode, maar integreer het zoveel mogelijk met je reguliere lessen. Dan komt het er niet bij, maar is het een organisch onderdeel van wat je al doet! Dan komt W&T namelijk het beste tot haar recht, en breng je leerlingen tegelijkertijd meer inhoudelijke diepgang.”

bottom of page