top of page


Technolab Rijssen boekt succes met brede aanpak

In alle subregio’s van STO Twente zijn Technolabs actief. We namen speciaal een kijkje in het Technolab van CSG Reggesteyn. Wat is hun aanpak? De instructeurs René Nijkamp en Danny Rouwenhorst vertellen er enthousiast over: “De kunst is je doelgroep voor je Technolab zo breed en gevarieerd mogelijk te maken.”

Collega’s tippen over de mogelijkheden 

Het Technolab in Rijssen ziet de mogelijkheden ruim. René en Danny: “Een voorbeeld? We hebben 3D-pennen, deden er weinig mee en tipten de collega’s van CVK. Zij gingen er enthousiast mee aan de slag, zoals nu bij handvaardigheid. De leerlingen tekenen in 3D op papier de zonnebloemschilderijen van Van Gogh of het Melkmeisje van Vermeer na.” Het Technolab ontvangt momenteel evenveel leerlingen uit het basisonderwijs als kader-/basisleerlingen van de eigen school: “We doen er heel veel aan om het Technolab te integreren in de school. Wat daarbij helpt, is dat we fysiek een centrale plek in de school hebben. Iedereen loopt erlangs en er zijn bij ons nagenoeg altijd wel activiteiten. Dat geeft aandacht en betrokkenheid.”


Integratie met AVO-vakken 

Ook inhoudelijk ziet het Technolab de integratie in de school breed: “Neem de algemeen vormende (AVO) vakken. Die betrekken we er volop bij. Bijvoorbeeld de leerlingen krijgen tijdens hun Engelse les een speciale lesbrief waarbij we de taal integreren met technologie. Zij maken bijvoorbeeld een ontwerp van iets uit Engeland en tekenen dat vervolgens in 3D. Naast de lesstof uit de boeken vult het Technolab dit voor deze leerlingen aan met een stukje creativiteit, onder ander met de inzet van het 3D-tekenprogramma Thinkercad of SketchUp. De docent Engels maakt die lesbrief zelf, maar als docenten van andere AVO-vakken daar hulp bij nodig hebben dan ondersteunen wij hen hier vanuit het Technolab graag bij.” Andere AVO-vakken die ook betrokken worden bij het Technolab zijn onder andere Nederlands waarbij de leerlingen bovenbouw vanuit een speciale lesbrief aan de slag gaan met Lasersnijden. De leerlingen lezen drie boeken, kiezen er één uit en ontwerpen een eigen voor en achterkant van het boek. Daarna wordt deze gegraveerd en gesneden op de lasersnijder. Met de onderbouw verzinnen ze een verhaal, programmeren een robotje dat het begin, midden en slot van hun gekozen verhaal uitbeeldt. Vervolgens presenteren ze dit aan het eind.


Bijblijven met ontwikkelingen 

Het Technolab in Rijssen is rijk voorzien van technologie. Maar zijn er nog wensen? René en Danny: “Voor nú dekt de technologie die we hebben in het Technolab de lading. Maar technologie staat niet stil, dus we monitoren heel scherp waar het in de arbeidsmarkt naartoe gaat. Daarmee willen we bijblijven. Een trend die wij zien? De energietransitie. Dat is een hot item. Dus hebben we waterstofkits aangeschaft om daar de leerlingen mee kennis te laten maken. Momenteel ontwikkelen we hiervoor een totaalpresentatie waarmee we de leerlingen alle mogelijkheden en energiestromen laten ontdekken. En uiteraard kunnen ze hiermee aan de slag en zelf ontdekken dat er meer mogelijk is met waterstof dan ze nu misschien denken.”


Succes met Maakboek 

In het Technolab in Rijssen bieden René en Danny in principe klant-en-klare workshops aan: “Ook hebben we met veel succes het Maakboek voor het basisonderwijs geïntroduceerd. Dit zich ontwikkelende portfolio voor leerlingen is supergoed ontvangen. We kiezen er hierbij bewust voor niet alleen in ons Technolab de proefjes te laten doen door de leerlingen, maar ook bij hen op school zelf. Hier hebben we uitleenboxen voor samengesteld. Daarmee hebben de lagere scholen direct alles voorhanden om met het Maakboek aan de slag te gaan. Die mix werkt heel goed en hebben we gemaakt op basis van de proefjes die het Maakboek aanreikt. Dit maakt de drempel voor groepen 7 en 8 van de basisscholen om met ons Technolab samen te werken nóg lager. Doen de leerlingen van groep 7 de eerste workshop uit het Maakboek bij ons? Dan krijgen ze vervolgens dit Maakboek van ons mee. Ook hebben we via het boekingssysteem een uitleen van diverse dingen, omdat niet elke lagere school alles in huis heeft en het dan niet hoeft aan te schaffen. Of wanneer alle scholen allemaal hetzelfde hebben en dit misschien maar twee keer per jaar gebruiken. Dus voor wat betreft kosten heeft dit ook voordelen. Maar ook onze eigen NASK-docenten vinden het Maakboek fantastisch, voor hun eigen lessen halen zij hier ook van alles uit. De workshops boeken ze laagdrempelig via ons boekingssysteem voor het Technolab dat is gekoppeld aan de site van CSG Reggesteyn.”


Docentenontwikkeling 

Hoe houden René en Danny hun eigen kennis op peil? “Neem waterstof dat we eerder noemden, daar volgden we zelf ook workshops voor. Zo zijn we laatst met het team van M&T van Reggesteyn naar Arnhem geweest voor een cursus waterstof. Maar ook volgen we trainingen voor elektrische voertuigen. Verder hebben we intern trainingen gevolgd voor W&T-coördinatoren. Daarvan hebben we er nu drie op Reggesteyn, bedoeld om ook de rechtstreekse link naar het basisonderwijs te maken dat écht iets met W&T moet doen. Daarvoor is het Maakboek ook nuttig, want dat dekt in één keer alles af voor W&T.” Over kennisontwikkeling gesproken: Danny volgt naast zijn werk in het Technolab ook nog de opleiding tot tweedegraads docent M&T. Op vrijdag worden René en Danny in het Technolab ondersteund door collega-instructeur Adriaan van Dijk.


Rustige ruimte voor extra begeleiding leerlingen Tot slot noemen René en Danny nog een onvermoed voordeel van hun Rijssense Technolab: “Het is een mooie, rustige ruimte. Er komen hier ook leerlingen binnen om even in alle rust iets voor school te doen, en dat mag. En soms zitten leerlingen even in een moeilijke fase. Er speelt thuis iets of op school loopt het even niet lekker. We merken dat lekker aan de slag gaan in het Technolab en een luisterend oor van onze zijde zo’n leerling net even een zetje in de goede richting kan geven.”

bottom of page