top of page

Augmented Reality helpt BWI-leerlingen bij voorbereiding opdracht

Een strokenfundering is een fundering die onder draagmuren is gebouwd. De strokenfundering bestaat uit een dikke strook gewapend beton in een houten bekisting met zand eronder. Bouwschool Twente in het Hengelose Techniekhuis Twente leidt al langere tijd op voor deze nog steeds gangbare manier van bouwen. Ook voor vmbo-leerlingen van het C.T. Stork College vanuit het profiel BWI en onder de vlag van Sterk Techniekonderwijs Twente. Compleet nieuw is dat deze vmbo-leerlingen hun voorbereiding op deze opdracht op school voortaan digitaal én in 3D via een app in gang kunnen zetten. Op 8 februari maakten zij voor het eerst gebruik van deze primeur.

Van platte tekening naar 3D 

Jan Willem Aardema van Bouwschool Twente: “De BWI-leerlingen van C.T. Stork College krijgen de opdracht om de bekisting voor een strokenfundering bij ons in het Techniekhuis Twente te komen maken. Deze praktijkopdracht wordt door hun eigen docent beoordeeld. Nieuw is dat we een digitale tool hebben ontwikkeld, waarmee ze al op school kennis kunnen nemen van de praktijkopdracht die hen in het Techniekhuis staat te wachten, op hun eigen mobiele telefoon. Die tool is een app. Hoe ze daarin komen? Op de papieren praktijkopdracht in de BWI-klas op het C.T. Stork College staat een QR-code. Scannen ze die? Dan zien ze vervolgens zowel de 2D- als 3D-tekening op hun mobiel, inclusief alle maatvoeringen en benamingen. Daardoor gaat de opdracht meer leven omdat ze in 3D zien wat er écht van hen wordt verwacht. Want in 3D kunnen ze de opdracht draaien, kantelen, vergroten en verkleinen. Zo zien ze op school al een model met daarbij alle details van de bekisting, inclusief de werkvolgorde, die ze vervolgens bij Bouwschool Twente daadwerkelijk gaan maken. Dit voorbereidingsproces bij C.T. Stork College wordt begeleid door de BWI-docenten Philip Unverzagt, Dennis Winters en Jasper Lucas. Op de telefoon blijft de applicatie actief en kunnen de leerlingen ook thuis laten zien wat ze in de praktijk gaan maken. Bij applicaties die alleen met een VR-bril werken is dat niet mogelijk. Dit is voor iedereen toegankelijk.”


Uitbreiding naar alle praktijkopdrachten  

Vervolgens kunnen de BWI-leerlingen deze 3D-afbeelding ook in Augmented Reality (AR) plaatsen, waar ze maar willen; op de vloer, de keukentafel; het maakt niet uit. Jan Willem Aardema: “Hiermee kunnen ze via AR om het ontwerp heen lopen en erin kijken. Alle details en onderdelen zijn op hun eigen telefoon benaderbaar. Sterker nog: door de toepassing van AR kunnen ze zelfs virtueel ín de te maken bekisting komen. Ook kunnen wij bij Bouwschool Twente op grote schermen laten zien wat de leerling op zijn of haar mobiel ziet tijdens de uitvoering van de opdracht. Studio X in Rijssen heeft de technologie via deze app voor ons mogelijk gemaakt.” De bedoeling is dat Bouwschool Twente álle praktijkopdrachten via deze AR-methode uitvoerbaar maakt. Ook komt er een VR-toevoeging. Het voordeel daarvan? Leerlingen, studenten, instructeurs en docenten kunnen dan op afstand met elkaar over de opdracht overleggen omdat alle betrokkenen met een VR-bril op in dezelfde virtuele omgeving staan.


Op voorhand een beter beeld 

Philip Unverzagt is docent BWI aan het C.T. Stork College: “Mijn groep heeft inderdaad op school eerst de app kunnen bekijken. Het voordeel? Ze konden goed doorgronden wat ze bij Bouwschool Twente gingen maken. De app hielp hen op voorhand een beter beeld van deze specifieke opdracht te vormen in zeven heldere stappen. Elke stap kunnen ze een tijdje bekijken en zo op zich in laten werken. Bijvoorbeeld de vereiste onderdelen en de opbouw van de bekisting. Een collega van mij begeleidde een groep zonder deze app en we zagen in de uitvoering daardoor echt een verschil in de mate van voorbereiding.”


Inspelen op behendigheid met mobiele telefoons 

Zowel leerlingen alsook hun docenten vinden het gemakkelijk om de app te gebruiken. Philip: “Deze app werkt namelijk heel gebruiksvriendelijk.” Ook viel het Philip op dat de leerlingen minder geïnteresseerd waren in de instructie zoals die werd weergegeven op een groot scherm: “Doordat ze de QR-code op hun eigen mobiel kunnen scannen om de opdracht te bekijken, kreeg ik zelf de indruk dat ze hier veel meer mee bezig waren. Het gebruik van deze app op hun eigen telefoon is ook echt de bedoeling. Hiermee spelen we in op hun enorme vaardigheid met mobiele telefoons.” Wat ook helpt, geeft Philip aan, is dat op de plek waar de leerlingen bij Bouwschool Twente de strokenfundering maken, het stappenplan er ook in de vorm van grote vellen papier ligt: “Vooraf kijken ze op de app en tijdens het daadwerkelijk maken op deze papieren tekeningen, dat is de opzet. De app dient dus puur ter voorbereiding.” Als het aan Philip ligt, wordt dit een standaard manier van werken: “Onze opdrachten willen we voortaan via een QR-code gaan aanleveren, ook met ons eigen Festo Lab op het C.T. Stork College.”

bottom of page