top of page

Enschede bereidt zich stevig voor op Techniek Tastbaar 2023

In oktober 2022 organiseerde de STO subregio Enschede voor het eerst een drukbezochte en geslaagde Techniek Tastbaar. De tweede editie staat inmiddels stevig gepland in alle agenda’s voor 13 oktober dit jaar. Uiteraard wordt er ook dit keer niets aan het toeval overgelaten. Dus nodigde het projectteam op 7 juni alle deelnemende bedrijven uit voor de aftrap met een inhoudelijk sterke Bedrijveninformatiemiddag.

Toegewijd en professioneel projectteam  

Ruim 22 bedrijven van de in oktober 2023 deelnemende bedrijven waren aanwezig. Zij doorliepen een veelzijdig programma. Ronald Rondeel is projectleider: “Ik heb eerst het belang en de rol van STO Twente uitgelegd, ook in relatie tot Techniek Tastbaar. Wat ik graag benadruk, is dat we Techniek Tastbaar editie 2023 met een toegewijd en professioneel projectteam organiseren. Rick Ardesch is vanuit STO Enschede tot aan de aanstaande zomervakantie onze bedrijfsmakelaar. Hij werft de deelnemende bedrijven en communiceert met hen. Daarnaast zijn in het projectteam actief Renate Veldhuis, Heidi Delleman en Floor de Vries. Deze ervaren collega’s zijn daadwerkelijk druk met de organisatie en uitvoering van Techniek Tastbaar. Zij verzetten heel veel werk!”


Samenwerking van drie scholen 

Tijdens de bedrijfsbijeenkomst hebben Renate en Floor het concept achter Techniek Tastbaar uitgelegd. Daarbij kwam ook duidelijk aan de orde dat de STO subregio Enschede Techniek Tastbaar in 2023 samen organiseert en uitvoert met het Zone.college. Ronald: “We hebben wederzijds belang bij een goede samenwerking richting de toekomst. Ook hun profielen willen we een plekje geven tijdens Techniek Tastbaar. Het Stedelijk Alpha, Bonhoeffer College en Zone.college werken dus schouder-aan-schouder hierin samen. Het plan is om voor de editie van 2024 ook het Greijdanus te betrekken.”


Verbreding bedrijven over volle breedte techniek en technologie De editie 2023 kent een bewuste verbreding ten opzichte van vorig jaar. “In oktober verwelkomen we techniek- en technologiebedrijven uit de volle breedte. Een gericht speerpunt, passend bij het beleid van het ministerie om ook aanpalende profielen bij STO te laten aanhaken zoals Zorg & Welzijn. De verdeling is nu gelijkwaardiger dan bij onze eerste editie van Techniek Tastbaar.” Overigens deden er verleden keer 33 bedrijven mee en nu met 45 – 50 bedrijven dus substantieel meer. Ronald: “Niet omdat we uit zijn op schaalvergroting, maar omdat we over de volle breedte werven.”


Actuele aanpassingen 

Ronald: “Dit keer duurt Techniek Tastbaar van 10.00 – 17.00 uur. Ook gaan we meer inspelen op een betere verdeling van de groepen leerlingen die ons bezoeken. Eveneens gaan we de bedrijven voor de 2023-editie nog beter helpen om zich voor te bereiden op hun stand-presentatie en vooral de doe-opdracht die zij de bezoekende leerlingen aanbieden. Bedrijven hebben daar echt support bij nodig en die gaan we hen bieden. Tijdens de Bedrijveninformatiemiddag op 7 juni heeft John van Mierlo van de organisatie van Techniek Tastbaar hierover uitleg gegeven aan de bedrijven. En op 11 september kunnen de bedrijven deelnemen aan een webinar vanuit de organisatie achter Techniek Tastbaar over de meest optimale aanpak. Tot slot hadden we de bijeenkomst op 7 juni zó ingericht dat bedrijven die eerder deelnamen én bedrijven die nu voor het eerst meedoen, met elkaar in gesprek konden gaan over aanpak en ervaringen. De bedrijven hebben dus op die middag van elkaar kunnen leren.”


STO subregio Enschede  

Eveneens neemt de STO subregio Enschede de organisatievorm van Techniek Tastbaar nu meer in eigen hand. Ronald: “We maken gebruik van dit concept daar waar wij de kennis of de middelen missen, zoals het benaderen en uitnodigen van de 63 basisscholen. Ook zorgt John van Mierlo voor zaken als de subsidieregeling en een actueel overzicht van de deelnemende scholen. Echter, de complete organisatie om de tweede editie van Techniek Tastbaar tot een succes te maken doen we dit jaar van binnenuit, op basis van de praktische ervaringen van verleden jaar. Daardoor maken we enerzijds gebruik van de kennis en ervaring van John van Mierlo en anderzijds kunnen we tegelijkertijd ons lokale stempel drukken.”


Belangrijk inzicht 

Ook noemt Ronald de gastspreker van die middag: Gertjan Aarnink, directeur van PO VCO Oost-Nederland. Hij gaf de bezoekers een belangrijk inzicht mee: “Bedrijven vinden de leerlingen die langskomen voor een bedrijfsbezoek vaak te jong. Echter, uit onderzoek blijkt dat keuzes voor techniek en technologie door leerlingen vaak al vroegtijdig in het po worden gevormd. Hier vindt hun beeldvorming plaats.” Hiermee droeg Gertjan dus een belangrijk argument aan om de bedrijven die deelnemen te overtuigen van het belang dat ook po-leerlingen uit groep 7 en 8 op bezoek komen.


Culinaire en gastvrije inzet van leerlingen profiel HBR  

Ronald: “De bedrijfsmiddag werd met alle deelnemers en docenten afgesloten in ons mooie restaurant. Vanaf de ochtend waren hier een tiental leerlingen van het profiel HBR bezig geweest alle lekkernijen te bereiden én te serveren voor circa 60 gasten. De bedrijven waren hier enorm aangenaam door verrast, want wanneer maak je nu mee dat vmbo-leerlingen voor je koken en je serveren? Dit vind ik een mooi voorbeeld van onderwijs ten top!”

bottom of page