top of page

Gepensioneerde en bevlogen techniekveteraan Jan Tijhuis helpt STO Twente bij Keuzevak Booglassen

STO Twente focust op meer vmbo-leerlingen in de techniek. Maar waar zouden we zijn zonder de unieke inzet van techniekveteranen zoals Jan Tijhuis uit Vroomshoop? Inmiddels 70 jaar is deze techniekdocent, en met pensioen, maar met hart en ziel begeleidt hij als praktijkopleider bij Hofman Staalbouw de leerlingen van CSG Het Noordik bij het Keuzevak Booglassen, samen met zijn collega Dennis Bakker: “Elk nieuw techniektalent voor Twente is er één.”

Van bedrijfsleven naar onderwijs  

Op z’n 15e startte Jan in het metaalvak bij Stork en werkte hij lange tijd bij verschillende bedrijven. Al snel ontwikkelde hij zich als praktijkopleider metaalbewerking bij meerdere metaalwerkgevers waaronder Hofman Staalbouw in Vroomshoop. In 2002 volgde hij zijn pedagogische hart en startte hij als zij-instromende techniekdocent in het Praktijkonderwijs in Hardenberg tot aan zijn pensionering in 2017: “Ook in 2002 was er al een tekort aan techniekdocenten. Ik ben altijd een groot pleitbezorger geweest van Praktijkonderwijs; daar zit veel talent tussen voor de metaaltechniek.”


Brug slaan tussen werkvloer en schoolklas  

In zijn baan als techniekdocent in het Praktijkonderwijs hielp het uiteraard enorm dat Jan jarenlang zelf ervaring met metaalbewerking had opgedaan op de werkvloer: “Je weet tot in detail wat er speelt in een metaalbedrijf en kunt die ervaringen rechtstreeks op de leerlingen overbrengen. Ik spreek de taal, weet uit de praktijk hoe lang ze over een werkstuk mogen doen en wat daarvoor nodig is. Met die kennis uit de praktijk help ik het techniekonderwijs in één keer een stuk vooruit. Op grond van die ervaring heb ik voor het Praktijkonderwijs in Hardenberg de opleiding Basisvaardigheid Metaal ontwikkeld en op school ingevoerd. Dat trok de belangstelling van andere Praktijkscholen in Twente. Die kennis heb ik van harte gedeeld.”


Ook na pensionering beschikbaar voor Hofman Staalbouw 

Naast zijn werk als techniekdocent in het Praktijkonderwijs bleef Jan in al zijn werkzame jaren ook nog actief als praktijkopleider voor onder andere Hofman Staalbouw in Vroomshoop: “Ik ben inmiddels vijf jaar met pensioen en Hofman Staalbouw is het enige bedrijf waarvoor ik mij op het onderwijsvlak nog inzet. Zij kunnen nog steeds een beroep doen op mijn ervaring, bijvoorbeeld voor onze BBL-leerlingen die naar het ROC gaan. Lesgeven in de techniek vind ik nog steeds machtig mooi, vandaar.” Hofman Staalbouw is officieel gecertificeerd leerbedrijf in de metaal en techniek evenals gecertificeerd lasopleider.


STO Twente mag Jan Tijhuis dankbaar zijn

Van die tomeloze inzet van Jan profiteert nu ook STO Twente. Jan: “We hebben altijd een warme band onderhouden met CSG Het Noordik, de vmbo-school uit Vroomshoop. Er zijn goede contacten met Eric Raanhuis, docent PIE op CSG Het Noordik. Zij hebben ons vorig jaar benaderd of we vmbo-leerlingen wilden ontvangen voor het aanbieden van het Keuzevak Booglassen in de eigen opleidingsschool van Hofman Staalbouw. We hebben hier alle faciliteiten om booglassen aan deze leerlingen te kunnen onderwijzen inclusief een stukje theorie. Uiteraard zijn we officieel gecertificeerd om op alle niveaus lasonderwijs te geven. Op dit verzoek van CSG Het Noordik hebben we direct positief gereageerd. We zien hier het maatschappelijk belang van in en het zou helemaal fantastisch zijn als er onder deze jonge vmbo’ers een toekomstige collega blijkt te zitten.”


Techniektalenten spotten  

Inmiddels gingen op woensdagmiddag enkele vierdejaars leerlingen voor het Keuzevak Booglassen naar Hofman. Op dit moment is er nog één derdejaarsleerling die op maandagmiddag het Keuzevak Booglassen volgt. Jan: “Daar zit de potentie in om BBL’er te worden. Uiteraard hopen we dat er vanuit CSG Het Noordik opnieuw een aanwas van nieuwe leerlingen komt, ook vanuit andere delen van onze regio.De samenwerking voor het Keuzevak Booglassen tussen Hofman Staalbouw en CSG Het Noordik bevalt goed, benadrukt Jan Tijhuis: “We overleggen geregeld en we zien ook echte techniektalenten tussen de jonge vmbo’ers voor het metaalvak. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”


Geen last van uitstroom door vergrijzing 

Hofman Metaalbouw kent zelf gelukkig een gemiddeld wat lagere gemiddelde leeftijd onder technische medewerkers. Jan: “Van de uitstroom door vergrijzing zoals je bij collega-bedrijven wel ziet, hebben wij niet echt last. Wat hierin zeker helpt, is dat Hofman altijd heeft geïnvesteerd in het opleiden van de jeugd. We staan open voor alle niveaus, van praktijkonderwijs en vmbo tot en met BBL’ers. 80% van onze leerlingen blijft hier werken! Uiteraard leiden we niet alleen op voor onszelf, maar ook voor de toekomst van heel technisch Twente.”


Collegiale samenwerking met Dennis Bakker 

Zoals gezegd, is de bevlogen Jan Tijhuis met welverdiend pensioen, maar nog enkele dagen per week is hij bij Hofman te vinden: “De praktische opleidingszaken bespreek ik met mijn collega Dennis Bakker. Hij stuurt één van de twee werkplaatsen aan en is opleider. Dennis komt zelf van CSG Het Noordik!” 

bottom of page