top of page

Geslaagd bezoek minister Wiersma aan C.T. Stork College

Na drie eerdere pogingen was het dan eindelijk zover: op maandagochtend 27 maart bezocht minister Dennis Wiersma het C.T. Stork College. Doel van het compacte en afwisselende programma van twee uur? Onderzoek doen naar de invoering van de praktijkgerichte programma’s (PGP) in de theoretische leerweg. C.T. Stork College is één van de pilotscholen die een curriculum aan het ontwikkelen zijn voor het PGP “Technologie en Toepassing”. Hierin ligt de link met Sterk Techniekonderwijs Twente. De komst van de minister was tevens een mooie aanleiding om hem officieel het startsein te laten geven voor het project “Jouw digitale toekomst begint hier!”.

Beter voorbereid op het mbo 

Benno Hams is teamleider TGL, BWI en PIE op het C.T. Stork College én regioleider van de STO subregio Hengelo: “De bedoeling van de PGP’s is om alle leerlingen binnen de theoretische leerweg kennis te laten maken met praktische vaardigheden door het uitvoeren van echte opdrachten vanuit het bedrijfsleven en instellingen. De insteek is dat zij hierdoor beter voorbereid zijn op een vervolgstudie binnen het mbo.” De minister arriveerde op maandagochtend om 10 uur op het C.T. Stork College. Benno: “Het programma startte met een kennismaking met het door ons ontwikkelde programma voor “Technologie en Toepassing”. Eveneens maakte de minister gebruik van de gelegenheid om het startsein te geven voor het zogeheten micro:bit project van het C.T. Stork College. In een separaat artikel leest u hier meer over.


Leerzaam en interactief 

Benno: “Het was een leuke en leerzame bijeenkomst. De minister, leerlingen en C.T. Stork College hebben in een ontspannen sfeer veel van elkaar opgestoken. We hebben onze visie op vmbo-onderwijs en de ontwikkeling van het PGP-onderdeel “Technologie en Toepassing” gegeven. Immers, we zijn pilotschool voor de nieuwe praktijkgerichte programma’s die op tl gaan lopen. Eveneens hebben we toegelicht hoe je als school de samenwerking met andere scholen, mbo-opleidingsinstellingen en het technisch bedrijfsleven kunt opzoeken. Met voorbeelden van wat het je oplevert als je dat goed en structureel aanpakt. De minister luisterde niet alleen, maar stelde veel vragen aan zowel docenten als leerlingen. Het was heel interactief en ook de minister kwam met goede suggesties.”


Connectie met Sterk Techniekonderwijs  

Benno schetst terecht dat de genoemde PGP-ontwikkeling niet los is te zien van Sterk Techniekonderwijs waarin C.T. Stork College vanuit de STO subregio Hengelo ook meedraait. Benno: “Dankzij STO kunnen wij het door ons te ontwikkelen PGP verder vormgeven. Hoe? PGP ziet graag dat de leerlingen met échte opdrachten uit het bedrijfsleven aan de slag gaan. Echter, PGP vereist een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) met een horizon van twee jaar. Dus als ik nu een PTA maak gaat die over opdrachten die we over twee jaar uitvoeren. Dat vergt goede en vooral langdurige relaties met het bedrijfsleven, omdat het onder de paraplu van PGP meer is dan een simpel opdrachtje. Want die opdrachten moet ik verantwoorden in de kerndoelen die ik moet halen inclusief toetsen en beoordelingen. Dat vergt een stabiele relatie met externe partijen die onze taal spreken en waarbij je ook wilt dat deze verstand hebben van onderwijs. Een gemiddeld techniekbedrijf denkt niet in die termen. Dus zoek je bedrijven die vanaf een bepaald niveau opereren en onze onderwijskundige doelen doorgronden.”


Minister zeer geïnteresseerd in ‘Hengelose model’  

Een partij als SMEOT, waarmee C.T. Stork College al langdurig en intensief samenwerkt, vervult bij uitstek die brugfunctie. Benno: “We hebben aan de minister kunnen uitleggen hoe belangrijk het is vanuit de PGP om als school de samenwerking op te zoeken met regionale instanties zoals SMEOT. Zij kunnen goed inschatten wat een goed bijpassend bedrijf én opdracht zijn. Dankzij STO hebben wij een intensieve en duurzame samenwerking kunnen opbouwen met zowel SMEOT als Techniekhuis Twente.” De minister bleek zeer geïnteresseerd in de Hengelose manier van samenwerken binnen STO Twente met de bedrijfsvakscholen SMEOT en Techniekhuis Twente. Deze samenwerking werd, samen met medewerkers van SMEOT, toegelicht. Benno: “Door deze samenwerking krijgen leerlingen uit leerjaar 3 en 4 binnen de afdelingen BWI en PIE al les op deze mbo-instellingen en komen ze in aanraking met het bedrijfsleven. Ook tijdens de Bedrijvendag bij SMEOT in de herfst van 2022 kwamen de leerlingen via een Loopbaanoriëntatie (LOB)-opdracht in direct contact met een deel van deze bedrijven. Met de bedoeling om deze bedrijven daadwerkelijk te bezoeken.”

Hans Fokke, coördinator vmbo/mbo onderwijs bij SMEOT kijkt ook enthousiast terug op het bezoek van de minister: “Namens SMEOT heb ik goed mijn verhaal kunnen doen. De minister doorgrondt heel goed hoe de materie in elkaar steekt als het aankomt op de technieksamenwerking tussen mbo en vmbo en de functie daarbinnen van een mbo-vakschool. Deze functie is die van schakel tussen bedrijfsleven en onderwijs. In Twente, en dat zie je elders in Nederland bijna niet, koesteren wij de nauwe samenwerking in de lijn technisch vmbo – mbo vakschool – ROC van Twente.”


Samen met de minister in de bus!  

Ter afsluiting op het C.T. Stork College volgden de minister en leerlingen een bedrijfspresentatie door Rick de Jonge van het Hengelose bedrijf HTM Technologies, een belangrijke samenwerkingspartner van de STO subregio Hengelo. HTM Technologies is leverancier van hoogwaardige technische producten gemaakt door precisiebewerking zoals draaien, frezen, vlak- en rondslijpen, plaatbewerking en module-assemblage. Benno: “Aansluitend hierop vertrok de minister, samen met een groep vmbo-leerlingen in één bus, voor een bedrijfsbezoek naar het Hengelose bedrijf NTS Norma. Zij zijn gespecialiseerd in ultra-precieze productie, mechatronische assemblages, cleanroom assemblage en testen.” De minister werd ontvangen door directeur Frank Biemans, Operations Manager Martijn Phielix en de praktijkbegeleider van Norma’s Leerplein, Martin Boers. Bij Norma heeft de minister een rondleiding gehad door de fabriek. De laatste, maar misschien wel de belangrijkste stop was het Leerplein. In samenwerking met scholen in Twente en Drachten leidt Norma namelijk zelf vakmensen op voor de metaalindustrie. Dit Leerplein is een plek waar leerlingen zich kunnen bekwamen in moderne, innovatieve productie- en bewerkingsmethoden. Op het leerplein werd de minister te woord gestaan door Martin Boers en de BBL-leerlingen die daar aan het werk waren. Lars Teesink heeft een prachtige rekenmachine verspaand, die de minister in ontvangst mocht nemen. Tijdens zijn bezoek heeft minister Dennis Wiersma met verschillende leerlingen gesproken over de techniek en het werken bij NTS Norma.


Vrije discussie tussen vmbo-leerlingen en minister  

Benno komt tot slot nog even terug op de busreis tussen het C.T. Stork College en het bedrijfsbezoek bij NTS Norma: “Een ideaal moment waarop de minister en een groepje meereizende vmbo-leerlingen in een ontspannen sfeer in gesprek gingen. Alles kwam langs: hoe het is om minister te zijn en ook: hoe de leerlingen hun vmbo-opleiding ervaren. Eveneens kwam de vraag van leerlingen over hoe het toch komt dat er zo weinig techniek wordt gegeven op de basisschool als dit zo belangrijk is voor de maatschappij.” Kortom, de minister keerde met heel veel indrukken en handreikingen terug van Hengelo naar Den Haag…

bottom of page