top of page

Haal het maximale uit STO Twente met Compassionate Leadership

De STO subregio Almelo e.o. werkt op basis van een bijzondere methodiek: Compassionate Leadership. Henco van der Weijden van de projectorganisatie van STO Almelo e.o. legt in heldere termen uit waar dit voor staat en vooral: wat de voordelen zijn: “Andere STO-regio’s gun ik ook het gemak van de methodiek Compassionate Leadership.”

“Je kunt je als regio- of projectleider of als kartrekker en docent alleen voor de volle 100% aan Sterk Techniekonderwijs Twente wijden, als je eerst je innerlijke drive voor het bij jou passende leiderschap ontdekt. We gaan uit van drie soorten leiderschap: één persoon als allesbepalende kapitein, een bootsman die de koers kent en daar heel goed over communiceert met zijn mensen en als derde: de herder als nestor die als rentmeester vooral ook de komende generatie in het oog houdt. De laatste bemoeit zich niet met de processen en staat bewust een beetje op afstand. Kortom, leiderschap kan zowel individueel als collectief zijn. Om de juiste leider in jezelf te laten ontluiken, moet je daarom eerst heel goed je innerlijke drive op tafel krijgen: waarom doe je de dingen zoals je die doet?”


Start met je visie  

Henco: “Van belang is dat je in dit proces met elkaar start met het bepalen van je visie: waar hebben we het met elkaar eigenlijk over? De STO subregio Almelo e.o. is hier inderdaad mee begonnen. Al snel kwam de gezamenlijke intrinsieke motivatie boven drijven: ‘kinderen sterker maken in een meer en meer onvoorstelbare wereld.” Op basis daarvan kregen we scherp wat we konden gaan betékenen vanuit STO. Vervolgens hebben we een gedetailleerd merkenkompas ontwikkeld met daarin de gezamenlijke visie dat grens overstijgende samenwerkingen cruciaal zijn voor inspirerend en toekomstbestendig onderwijs waarin we de leerlingenreis centraal kunnen stellen. Vervolgens helpen we het juiste leiderschap te ontluiken dat past bij deze visie. Hiermee bereik je dat je je visie niet voortdurend hoeft te propageren; het volgt gewoon op een natuurlijke manier uit het soort leiderschap dat je hierbij kiest. Dit leidt tot goed rolmodelgedrag en daarmee creëer je vertrouwen. Dat noemen we de visiecyclus.”


Samen in co-creatie 

Een Afrikaans spreekwoord zegt: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’ We werken daarom in ons projectleidersteam samen met Gieni Nijkamp van NiVo en met Rik Pape van het Ondernemershuis Twenterand. STO ambieert een maatschappelijk probleem op te lossen waarbij er een breder stakeholderveld is dan alleen het Onderwijs. Het is essentieel om de O’s van Ondernemers en Overheid ook mee te nemen. Daarom hebben we een projectgroep samengesteld uit Het Ondernemershuis Twenterand, NiVo en Compassionate Leadership. De kracht zit erin dat we voortdurend onze creativiteit gebruiken om het project weer een stap verder te brengen en wij belemmeringen weten op te lossen.”


Van visie naar realisatie  

Tegelijkertijd betrek je de realisatiecyclus in dit proces, vervolgt Henco: “Vanuit dat met elkaar opgebouwde vertrouwen ga je naar een meer praktische fase: het natuurlijk laten ontwikkelen van de juiste vaardigheden en verbinding. Daarop bouw je je organisatiestructuur inclusief de rollen van alle medewerkers. Bijvoorbeeld een kartrekker is een hele andere rol dan die van een techniekdocent. Lukt het de projectleider of de kartrekker op geheel eigen wijze naar zijn of haar rol te groeien vanuit de gezamenlijke visie? Dan krijg je iets heel moois: bevlogenheid!“ Deze fase van het project wordt uitgevoerd conform de VOSSCAN-methodiek door Gieni Nijkamp van NiVo. De VOSSCAN-methodiek is gebaseerd op het afstemmen van organisatie- en mensontwikkeling, vanuit een bedrijfskundige benadering waarbij missie, visie en bedrijfscultuur worden gekoppeld aan eigenschappen, kwaliteiten, vaardigheden en competenties van medewerkers.”


Samen op weg naar een échte bijdrage  

De optelsom van het doorlopen van de bovenstaande fases leidt in de ervaring van Henco tot een daadwerkelijke, intrinsieke en diepe betrokkenheid bij alle deelnemers, ongeacht welke rol je speelt. Iedereen vertelt hetzelfde verhaal en vult dat voor zijn of haar eigen functie binnen de afgesproken kaders in: “Met ook voldoende ruimte om je eigenheid en je gevoel van purpose te verbinden met de overstijgende visie. Een manier van verbinden en samenwerken die ook uitstraalt naar alle bij STO aangehaakte partijen zoals de techniekbedrijven en wethouders en ambtenaren. Ook zij kunnen hier hun eigen verhaal bij vertellen. Dan krijg je een diepe betrokkenheid omdat iedereen zich kan verbinden met het hogere doel van Sterk Techniekonderwijs Twente. Daarmee bereik je iets geweldigs: dat iedereen die bij STO Twente betrokken is aan het eind van de dag tevreden naar huis gaat. Met het gave gevoel écht iets te hebben bijdragen aan de doelen van STO Twente. Op de juiste wijze netwerken is daarmee cruciaal. Rik Pape van het Ondernemershuis Twenterand ondersteunt daarin de netwerkorganisatie die zich verbindt met ondernemers en lokale overheden.”

bottom of page