top of page

Holtense STO-aanpak floreert door nauwe samenwerking vmbo en bedrijfsleven

Het technisch bedrijfsleven is een cruciale partner voor STO Twente. De subregio Rijssen-Holten werkt bijvoorbeeld nauw samen met de Holtense Industrie Groep (HIG). Leerlingen van SG De Waerdenborch bezoeken de bedrijven van de HIG, docenten ontdekken er wat techniek in de praktijk betekent én de bedrijven komen op hun beurt kijken op het vmbo bij De Waerdenborch. Een prima voorbeeld van kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Wim Jansen is directeur bij Bemei RVS Industrie B.V. in Holten en algemeen bestuurslid bij de HIG: “Dé kracht is dat je elkaar blijft ontmoeten en dat je de samenwerking tussen het vmbo en het technisch onderwijs weet te borgen. Daarom juichen we STO Twente toe. Dir programma leidt onherroepelijk tot patronen en allerlei spin off.”

Techniek inmiddels met álle beroepen verweven 

Jan-Peter Müller is algemeen directeur/eigenaar van Müller Fresh Food Logistics BV en voorzitter van de HIG: “Elk lesvak op het vmbo kan een link hebben met het technisch bedrijfsleven, wij zien dat heel breed.” Wim: “Techniek is inmiddels met alle details van ons leven verweven, dus ook met elke soort baan. Kijk alleen maar naar de gezondheidszorg; da’s alleen maar techniek. De instroom van leerlingen in de techniek kan dus richting de harde techniek gaan, maar tegenwoordig ook richting nagenoeg elk ander beroep.”

 

Maak je als werkgever maximaal zichtbaar bij de jeugd 

De leden van de HIG merken allemaal de te geringe instroom van techniektalent. Jan-Peter: ”Als werkgevers moeten wij ons heel nadrukkelijk laten zien. Je moet bijna het mooiste meisje van de klas zijn. Valt die zichtbaarheid terug? Dan kiezen leerlingen ook minder voor techniek, is mijn overtuiging. Die zichtbaarheid help je enorm door vmbo-leerlingen kennis te laten maken met de lokale bedrijven. Die nieuwsgierigheid wekken is cruciaal. Daarvoor werken wij in de Holtense regio dus duurzaam samen met SG De Waerdenborch.” Wim: “Het is voor ons belangrijk om al vanuit de springplank die het vmbo toch is, feeling te krijgen met jong techniektalent.”


Steeds meer nadruk op softskills 

Marcel Vaneker is voor SG De Waerdenborch de projectcoördinator Sterk Techniekonderwijs: “In oktober bezochten onze leerlingen de bedrijven van de HIG. En in maart mochten onze docenten een kijkje komen nemen. Niet alleen techniekdocenten, maar álle docenten. Puur bedoeld om hen inzicht te geven in welk soort bedrijfsomgevingen onze vmbo-leerlingen uiteindelijk terechtkomen. En ook: welke vaardigheden verwachten deze bedrijven dat we onze leerlingen bijbrengen? Wat opvalt: de techniekbedrijven hebben er vertrouwen in dat ze jong talent het techniekvak zelf wel kunnen leren als ze er eenmaal werken. Steeds belangrijker worden de softskills waarvan het bedrijfsleven verwacht dat het vmbo die ontwikkelt bij de leerlingen: initiatief en verantwoordelijkheid nemen en leren samenwerken. Vooral met projectopdrachten op het vmbo kunnen we leerlingen deze softskills helpen bijbrengen.” Wim: “Het goed kunnen communiceren met klanten en collega’s wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Het feitelijke technische vakwerk leren we de jonge mensen wel in ons bedrijf, als hun leerbaarheid op orde is, uiteraard.” Jan-Peter: “Klopt, het zijn juist de softskills waarmee je het verschil maakt.”


Blij met vmbo in regio  

Jan-Peter en Wim onderschrijven de focus vanuit STO Twente op het vmbo van harte. Wim: “Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met kennismaken met het bedrijfsleven. Neem onze jaarlijkse roefeldag. Leerlingen komen langs en mogen leuke dingen doen.” Jan-Peter: “Het is van groot belang al in het basisonderwijs interesse voor techniek te ontwikkelen.” Wim: “Wij werken in onze bedrijven binnen de HIG graag met mbo’ers en we zijn ervan doordrongen die zij doorgaans vanuit het technisch vmbo zijn doorgestroomd, dáár begint het. Ook hopen we via stages jong technisch talent aan ons te binden. Op dit moment loopt in ons bedrijf bijvoorbeeld Maud stage, een mbo-studente mechatronica die ooit op het vmbo begon. We zijn er dan ook heel gelukkig mee dat wij met SG De Waerdenborch een vmbo-school in onze gemeente hebben, dat is van onschatbare waarde. Maar dat geldt ook voor bedrijfsschool REMO, wij hebben ons geconformeerd aan het afnemen van hun studenten. Wij bieden hun een werkgarantie. De samenwerking gaat zo beide kanten op.”


Kies voor samenwerken op de lange termijn 

De match tussen wat het vmbo haar leerlingen leert en wat het technisch bedrijfsleven uiteindelijk nodig heeft, is op orde in Holten. Jan-Peter: “Maar het kan altijd nog beter, uiteraard. Dat borg je door als bedrijfsleven en onderwijs permanent samen op te trekken en in contact te blíjven. Eenmalige initiatieven zijn mooi, maar wij gaan voor de borging op de lange termijn. Daarom juichen we het meerjarenprogramma Sterk Techniekonderwijs van harte toe.” Wim: “Wat ook helpt, is dat je in je regio, zoals hier, een sterke traditie hebt om elkaar te steunen. Dat sociale weefsel is hier goed op orde.”


Tegenbezoek gepland 

Zoals te lezen was, gingen zowel de leerlingen als hun docenten inmiddels op bezoek bij de leden van de HIG. Op 23 mei is het de beurt aan de bedrijven die lid zijn van de HIG om een kijkje te nemen bij SG De Waerdenborch! Marcel: “Het bedrijfsleven kan dan zien wat wij hebben opgehaald bij ons bezoek aan hen en hoe wij die nieuwe expertise in ons onderwijs toepassen. Ook laten we hen onze faciliteiten en mogelijkheden zien om te onderzoeken hoe we nog beter op elkaar kunnen aansluiten en elkaar zo versterken. Uiteraard maken ze ook kennis met onze bouwenbouw profielen zoals PIE en BWI en tonen we onze leerpleinen. Eveneens presenteren we graag het ontwerp van ons aanstaande Technolab.”

bottom of page