top of page

Keuzevak BWI bij De Groot Vroomshoop direct een succes

Bij de Groot Vroomshoop Groep in de STO subregio Almelo e.o. draait een bijzonder BWI-project, met verschillende deelnemende scholen. Harry Rodijk is docent BWI bij CSG Het Noordik, één van de bij het project betrokken scholen: “De leerlingen komen altijd anders terug van een keuzevak in het technisch bedrijfsleven. Ze hebben écht kunnen ruiken aan de grote-mensen-wereld. Die bezoeken bepalen mede hun keuze voor techniek.” Eén de leerlingen gaat na het keuzevak bij de Groot Vroomshoop hier ook zijn vervolgopleiding (BBL) volgen.

Harry is betrokken bij STO Twente vanuit de activiteit die zich erop richt keuzedelen uit het curriculum onder te brengen bij het technisch bedrijfsleven: “In november heb ik timmerfabriek De Groot benaderd voor samenwerking op een keuzevak. Het bedrijf zit vlak bij het Noordik en in het verleden mochten we daar al eens komen kijken met leerlingen. Er lag dus een connectie. Zelf kom ik oorspronkelijk uit de bouw en het klikte meteen met de directie, Gerard Beltman en Wim Sturris. Je spreekt toch dezelfde taal en kunt snel tot zaken en afspraken komen. Ons gezamenlijke doel? Techniekleerlingen zich breed laten oriënteren in het bedrijfsleven. Neem een timmerfabriek: ze kennen het misschien van een plaatje, maar verder hebben ze geen idee, Tegelijkertijd zijn deze leerlingen voor de bedrijven een toekomstige poule voor talent en nieuwe medewerkers. Er ligt een wederzijds belang.”


Gastvrije oriëntatie tijdens acht weken  

Het plan werd snel met Twentse doortastendheid gesmeed. Harry: “Een groep leerlingen van Pius X en CGS Het Noordik mocht meelopen om zelf te ervaren hoe het is en voelt in een timmerfabriek. Simon Damink was de begeleidende docent van Pius X. Gerard en Wim stelden hun deuren acht weken open voor onze leerlingen. Op vier afdelingen oriënteerden de leerlingen zich twee middagen, dus in totaal acht middagen verspreid over acht weken.” De keuze voor de afdelingen gaf de leerlingen een breed beeld, van daken en gevels tot en met de afdeling die zich richt op gelijmde houten constructies. Op 12 januari begon de cyclus van bezoeken en het laatste bezoek vond plaats op 16 maart.


Indrukwekkende ontvangst leerlingen  

Harry kijkt positief terug op de 8-weekse cyclus van bezoeken op de woensdagmiddag: “De Groot is ook heel positief. Zo gaf adjunct-directeur Michiel Vincent op de eerste middag op 12 januari een uitnodigende introductie van het bedrijf aan de leerlingen, met ook uitleg over veiligheid. Inclusief gebak en ontvangst in de directiekamer. Vervolgens kwamen de bedrijfsleiders van de deelnemende afdelingen de leerlingen persoonlijk ophalen. De Groot heeft er écht werk van gemaakt en haalde een aantal mensen hiervoor zelfs uit het productieproces. Eenmaal op de afdelingen zelf kregen ze alles te zien en overal uitleg over, perfect geregeld.”


Eén leerling al direct overtuigd 

Eén van de leerlingen weet nu al dat hij na het vmbo graag naar een mbo 4 opleiding gaat: “De Groot vond het prima dat speciaal deze leerling zou meekijken op de tekenkamer. Daar maak je toch weer een heel ander facet van het bedrijf mee dan puur op de werkvloer. De medewerking vanuit De Groot was ook hier enorm. Wel jammer dat corona dit geplande bezoek uiteindelijk verhinderde, maar toch: de flexibiliteit bij De Groot is prettig en professioneel. Deze jongen gaat tijdens zijn vervolgopleiding zeker proberen hier een stageplek te vinden want de interesse in dit mooie bedrijf is bij hem in die acht weken gewekt.”


Koersen op herhaling  

De insteek is dat deze eerste cyclus van acht weken zich volgend jaar herhaalt. Harry: “Ook De Groot heeft de hoop uitgesproken dat dit initiatief het begin is van een langdurige samenwerking tussen bedrijfsleven en technisch onderwijs. We merken inmiddels dat het werkt: mede door de keuzevakken in samenwerking met technische bedrijven maken vmbo-leerlingen gerichte keuzes voor techniek. We zagen dat ook terug bij het keuzevak metselen bij opleidingsbedrijf Bovo. Drie leerlingen die daaraan meededen kiezen nu overtuigd voor het metselvak. De inzet van STO Twente op keuzevakken draagt hier concreet aan bij. De leerlingen komen er altijd anders van terug, ze hebben écht kunnen ruiken aan de grote-mensen-wereld.”


Grote slagvaardigheid STO Twente  

Voor Harry Rodijk zelf was het project ook leerzaam: “Binnen STO Twente kom je praktische mensen tegen met onderwijs- en bedrijfservaring. We kunnen langs korte lijnen snel met elkaar schakelen en een goed plan neerleggen. We weten hoe de leerlingen van nu het ervaren omdat we die weg zelf min of meer ook zo hebben afgelegd.”

bottom of page