top of page

Masterclasses STO Twente van start

Dit voorjaar organiseert STO Twente twee Masterclasses voor haar vmbo-docenten, projectleiders en teamleiders. Hierin krijgen zij heel praktisch de vaardigheden aangereikt voor het versterken van de kwaliteit van toekomstbestendig technisch beroepsonderwijs. Een tweede doel? Hun oriëntatie op de deelname aan het basisjaar van de Master Leren en Innoveren. De eerste drukbezochte Masterclass Onderwijsontwerper vond plaats op 4 maart.

Deze masterclasses worden verzorgd door experts van de Master Leren en Innoveren van Saxion: Maria Hendriks en Maaike Vervoort. De laatste leidde de eerste Masterclass Onderwijsontwerper. Maaike: “Binnen het programma van STO Twente worden nieuwe programma’s en opdrachten ontwikkeld vanuit de praktijk van het beroepsonderwijs, vaak door scholen en bedrijven samen. Docenten moeten hierdoor nadenken over hun onderwijs en de keuzes die ze maken. In deze masterclass reiken we hen ‘denkgereedschap’ aan voor het (her)ontwerpen van onderwijs. Ook gaan zij met collega’s van andere STO-scholen aan de slag met praktische voorbeelden uit de eigen lespraktijk.”


Vier concrete doelen 

De Masterclass Onderwijsontwerper kende vier doelen: 1. Kennismaken met het curriculaire spinnenweb en de relaties tussen de onderdelen van het curriculum, 2. De onderdelen van een curriculum herkennen aan de hand van praktische voorbeelden, 3. Samen met collega’s nadenken over de doorontwikkeling van een concrete opdracht en tot slot, 4. Kennismaken met manieren om onderwijs te ontwerpen.


Kern: het curriculaire spinnenweb 

Maaike gaf uitleg over het curriculaire spinnenweb. Maaike: “De kern van een lessenreeks of onderwijsprogramma bestaat doorgaans uit de doelen en inhouden van het leren. Maar onderwijs is meer dan alleen de doelen en inhouden. Het curriculaire spinnenweb visualiseert welke leerplanaspecten nog meer een belangrijke rol spelen. Zoals het spinnenweb laat zien, vormt de ‘visie’ de kern. Alle andere leerplanaspecten zijn verbonden met deze visie en idealiter ook verbonden met elkaar. Deze verbindingen zijn net als in een echt spinnenweb flexibel maar ook breekbaar. Verander je één aspect? Dan heeft dit ook invloed op de andere aspecten.”


Toelichting leerplanaspecten  

Maaike lichtte vervolgens elk van de leerplanaspecten toe. Dit zijn Leerdoelen, Leerinhoud, Leeractiviteiten, Docentenrol, Bronnen en leermaterialen, Groeperingsvormen, Leeromgeving, Tijd en tot slot: Toetsing. Waarom is het curriculaire spinnenweb zo nuttig voor het onderwijs binnen STO Twente? Maaike:We gebruiken het curriculaire spinnenweb (ook) binnen de Masteropleiding Leren & Innoveren om te kijken naar het bestaande onderwijs en na te denken over de effecten van bijvoorbeeld een andere leeromgeving of het gebruik van nieuwe leermaterialen en technieken. Dit kan bijvoorbeeld een lasersnijder of een warmtepomp zijn. Wat verandert er dan nog meer in je onderwijs?” Na de uitleg gingen de deelnemers in groepjes zelf aan de slag met het spinnenweb op basis van een concrete opdracht. Zowel vanuit het perspectief van BWI als PIE, dus heel dicht ‘bij huis’.


Soorten ontwerpbenaderingen 

Leerzaam en leuk tegelijk was de afsluitende constructieopdracht waarbij de deelnemers met alleen marshmellows, spaghetti en plakband een zo hoog mogelijke toren moesten zien te bouwen! De Masterclass gaf in aansluiting hierop informatie over de verschillende Ontwerpbenaderingen waarmee deze opdracht kon worden aangepakt: Instrumenteel ontwerpen, Communicatief ontwerpen en Prototyping. Maaike lichtte toe: “Dit zijn verschillende manieren om onderwijs te ontwerpen of door te ontwikkelen. De vraag is: welke manier past bij jou, bij jouw collega’s en bij wat je wil ontwerpen?”. De indruk van één van de deelnemers? “Deze Masterclass Onderwijsontwerper gaf mij praktische en concrete handvatten in relatie tot techniekonderwijs, heel nuttig!”


Vooruitblik naar tweede Masterclass  

Op vrijdag 20 mei vindt de tweede Masterclass met als thema de rol van Kartrekker plaats. Deze wordt gegeven door Maria Hendriks. Doeltreffend en duurzaam samenwerken aan nieuw techniekonderwijs met collega’s uit de school en in de regio, en ook met partners van buiten, blijkt vaak een uitdaging. Hoe begin je en hoe houd je iedereen betrokken? Wat zorgt ervoor dat je van een klein begin tot een duurzame vernieuwing komt? Wat zijn achterliggende opvattingen die succesvolle vernieuwing in teams en netwerken bepalen? En wat betekent dit voor je eigen handelen als docent, projectleider en teamleider? Maria Hendriks: “In deze masterclass ga je aan de slag met het samenwerken in teams en netwerken om nieuw techniekonderwijs te ontwikkelen en krijg je concrete tools om deze samenwerking nog beter te benutten.”


Interesse?  

Aanmelden voor de tweede masterclass is helaas niet meer mogelijk. Wil je graag op de wachtlijst voor als er een plek vrijkomt? Geef dit dan door aan Marieke Rinket. Volgend schooljaar start een basisjaar met een verdieping in deze (en andere) inhouden uit de Master Leren en Innoveren. Je kunt je daarvoor aanmelden via je leidinggevende.

bottom of page