top of page

Ook Praktijkonderwijs mooie bron voor technisch talent

Sterk Techniekonderwijs Twente focust vooral op vmbo-leerlingen. Maar jong talent uit het Praktijkonderwijs is net zo goed een mooie bron voor toekomstige technische medewerkers. Op CSG Reggesteyn maken ze hier concreet werk van, bijvoorbeeld op het vlak van logistiek met het bedrijf Hofman Animal Care.

Nico Akkerman is mentor en stagecoördinator Praktijkonderwijs op CSG Reggesteyn: “Ik vind het heel mooi dat er vanuit STO Twente inzet is om dit soort leerlingen ook een kans te geven zich te ontwikkelen richting de techniek.”


Belangrijke doelgroep voor techniekbedrijven 

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs voor leerlingen tussen 12 – 18 met een leerachterstand op het gebied van Nederlands en/of rekenen. Ze leren vaak op andere (praktische) manieren. Nico: “Onze leerlingen hebben heel veel in zich, maar je moet ze de tijd geven. Net als maiskorrels in een verhitte pan; die ontpoppen ook, maar niet allemaal tegelijk.” Praktijkonderwijs bereidt deze leerlingen zo goed mogelijk voor op de maatschappij. 


Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan op basis van hun persoonlijke interesses en aanleg. Meestal duurt de opleiding 5 of 6 jaar. Ze kunnen na de opleiding gaan werken of doorstromen naar het mbo Entree of niveau 2 wanneer ze Entree op Pro hebben gehaald. Nico: “Deze aanpak verhoogt hun kans op de arbeidsmarkt. Eenmaal werkzaam, blijken ze vaak zeer loyaal. In een tijd met een krappe arbeidsmarkt is dit ook een voordeel voor werkgevers in de techniek.”


Nieuw: ATC Logistiek 

Nico: “We krijgen op CSG Reggesteyn momenteel steun van STO Twente voor het opzetten van het nieuwe ATC Logistiek en het verder ontwikkelen van ATC Metaal waardoor leerlingen daarvoor nu ook het certificaat kunnen halen. Daarnaast is er een aantal Branche Gerichte Cursussen (BGC’s) verder ontwikkeld zoals Technisch Tekening Lezen, B-VCA en cursus Heftruck.  


ATC staat voor Arbeids Training Centrum. In klas 4 en 5 gaan de leerlingen op vrijdagochtend op een leerlingenwerkplaats in een technisch bedrijf aan de slag, met een docent als meewerkend voorman. Het hoofddoel is het trainen van arbeidsvaardigheden. Nico: “We hadden al meerdere ATC’s lopen en nu dankzij STO Twente ook voor Logistiek. Immers, logistiek heeft heel veel met techniek te maken. Denk alleen al aan scanners en heftrucks.”


Hofman Animal Care direct enthousiast  

Voor de nieuwe ATC Logistiek zocht de collega van Nico, Dirk van der Valk, succesvol contact met het Enterse bedrijf Hofman Animal Care. Daarmee liepen al verschillende lijnen vanuit CSG Reggesteyn. Dirk van der Valk is groepsleerkracht op het Praktijkonderwijs van CSG Reggesteyn: “Ook ben ik stagebegeleider en geef ik dit jaar voor het eerst ATC. Ik ga met de leerlingen voor het ATC Logistiek mee naar Hofman Animal Care. Daar werk ik ook concreet mee als voorman, naast onze leerlingen op de werkvloer. 


Bij Hofman Animal Care werken de leerlingen en ik in een échte logistieke omgeving. Op school kun je nabootsen wat je wilt, maar de praktijk in een bedrijf is toch het leerzaamste. Bij Hofman Animal Care maken onze leerlingen een echte bestelling klaar. Ze gaan aan het werk en doen concrete ervaring op plus ook theorie. Ze leren niet alleen op het terrein van logistieke techniek, zoals het gebruik van scanners, afvullen en order picken, maar vooral ook op het vlak van arbeidsvaardigheden. Dus op tijd komen, de regels volgen en je communicatief opstellen.”

bottom of page