top of page

Opleidingsdag Dakmanschap spijkert docenten en instructeurs STO Enschede helemaal bij

Gabriël Chamoun is docent BWI bij het Bonhoeffer College. Verleden jaar bezocht hij de landelijke BWI dag in Apeldoorn, in goed gezelschap van meerdere BWI docenten uit Twente. Gabriël en zijn collega-docent Marco Geerdink wonnen op die BWI dag een opleidingsdag voor Dakmanschap van TECTUM. Zij scoorden van alle bezoekers het hoogst met een vragenlijst. Op 17 mei was het zover: een instructeur van TECTUM kwam een dag lesgeven aan een grote groep docenten van zowel het Bonhoeffer College alsook het Stedelijk Alpha.

Profiel overstijgende deelname 

TECTUM is het opleidingsbedrijf en de collectieve werkgever voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. Absoluut de énige opleiding in Nederland die leerlingen na het vmbo opleidt tot dakdekkers. Gabriël: “Op 17 mei kwam instructeur Marco speciaal naar onze school toe. De dag daarvoor had hij al zijn instructiematerialen klaargelegd. De hele dag gaf hij ons cursus en wat extra bijzonder was: álle techniekdocenten deden hier aan mee. Kortom, profiel overstijgend met ook collega’s van PIE en M&T.” Eveneens sloten er docenten van het Stedelijk Alpha aan. Gabriel: “Want ook op techniekgebied werken we goed en collegiaal met hen samen.” In totaal telde de groep 12 docenten en instructeurs.


Heel veel geleerd 

Gabriël geeft aan dat dakdekken binnen BWI op het vmbo doorgaans bijna geen aandacht krijgt: “Dat geldt ook wel voor stukadoren en tegelzetten. We zijn dan ook heel blij met de instructie en aandacht vanuit TECTUM.” Alle 12 deelnemers hebben veel geleerd op 17 mei, benadrukt Gabriël: “We hebben vooral de opbouw van een dak leren doorgronden. Ook kregen we vakkundige informatie en instructie over welke stappen er allemaal nodig zijn om een dak waterdicht te krijgen, welke materialen daarvoor nodig zijn en waarom we die toepassen.” Naast techniek doet ook technologie zijn intrede in het dakdekkersvak: “Ook die nieuwe ontwikkelingen kregen we mee. Neem de toenemende extreme regenval in relatie tot bepaalde systemen voor platte daken, heel leerzaam.”


Cadeau: dakdekkersset 

Uiteraard is al deze kennisverrijking van de docenten en instructeurs bedoeld om die te delen met hun leerlingen. Gabriël: “En dat geldt vooral ook voor materiaal- en gereedschapskennnis. Wij ontvingen als cadeau een dakdekkersset van TECTUM, heel nuttig. Hiermee kunnen wij onze leerlingen leren dakdekken. Uiteraard moeten wij de hiervoor benodigde materialen wel zelf aanschaffen.” De les voor dakdekken ís al uitgeschreven voor BWI, geeft Gabriël aan: “Dit valt onder het keuzedeel ‘Daken- en kapconstructies’. Daarin is een opdracht dakdekken meegenomen. Dit kunnen we nu verrijken met de persoonlijke kennis die we op deze opleidingsdag hebben opgedaan. Als docenten en instructeurs hebben we daarvoor meer mogelijkheden in handen om onze leerlingen enthousiast te maken voor de opleiding bij TECTUM voor het vak dakdekken.”


Reactie Ronald Rondeel 

Ronald Rondeel, projectleider STO Twente voor de subregio Enschede: “Ik heb tijdens deze opleidingsdag genoten van 12 enthousiaste techniek docenten van het Bonhoeffer College en Het Stedelijk Alpha. Na deze cursus kunnen zij onze leerlingen ook kennis laten maken met het dakdekken. De opmerking na afloop “het was hard werken vandaag, maar we kunnen hier mooie lessen mee maken voor onze leerlingen” deed mij glimlachen, want daar doen we het tenslotte voor.”

bottom of page