top of page

PIE- EN BWI-leerlingen TCC dag lang aan de slag in technisch mbo-onderwijs

Sterk Techniekonderwijs focust op de samenwerking tussen vmbo en technische vervolgopleidingen. Concreet: vmbo-leerlingen volgen een gedeelte van hun keuzevak op een mbo-opleiding. Twents Carmel College (TCC) aan de Potskampstraat geeft hier veelzijdig invulling aan. Zoals op donderdag 11 januari met een onderwijsprogramma voor haar BWI- en PIE-leerlingen uit jaar vier bij zowel Techniekhuis Twente als SMEOT. De insteek? Niet alleen kijken en instructie krijgen, maar daadwerkelijk aan de slag gaan. Van leren behangen tot en met het leren programmeren van een CNC-machine. Bijzonder was dat mbo-leerlingen van zowel Techniekhuis als SMEOT de vmbo-leerlingen hielpen bij hun opdrachten.

In Techniekhuis Twente werden de per bus gearriveerde leerlingen enthousiast ontvangen en toegesproken door Berthold Tijhuis, coördinator bij Schildersvakopleiding Hengelo. Vervolgens verdeelden alle BWI- en PIE-leerlingen zich in groepjes voor het onderwijsprogramma van hun keuze.  Leonie Geels is sinds mei 2023 decaan bij TCC: “Techniekhuis Twente verwelkomde onze leerlingen die momenteel het BWI- of PIE-profiel volgen, zowel KBL- als BBL-leerlingen. Ik was hier als decaan concreet bij aanwezig omdat ik de meerwaarde hiervan zie. Ook wil ik onderzoeken of deze opzet ook inzetbaar is voor andere profielen. Onze andere profielen Economie & Ondernemen, Groen, Zorg & Welzijn, Horeca, Bakkerij en Recreatie en Mobiliteit & Transport krijgen namelijk ook steeds meer met techniek te maken.”


Vervolgopleidingen laten ervaren 

Annelie Haarhuis is docent BWI aan TCC, zij was medeorganisator. Zij merkt dat leerlingen zich tegenwoordig niet meer zo snel oriënteren op een mbo-vervolgopleiding: “Dat tij willen we keren door de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ervaren wat de vervolgopleidingen te bieden hebben. Dat lukt het beste door hen zowel bij SMEOT als in het Techniekhuis concreet aan de slag te laten gaan met opdrachten.” Uiteraard hebben Annelie en haar collega’s de leerlingen begeleid in hun inhoudelijke keuze voor de invulling van deze onderwijsdag: “We wogen de keuzedelen mee, keken naar hun stage én hun voornemen om al of niet naar een vervolgopleiding in de bouw, metaal of installatie- en elektrotechniek te gaan.”


Verbreding, verdieping en specialisatie 

Op 11 januari kregen deze leerlingen per keuzedeel een stukje verbreding, verdieping of specialisatie aangeboden. Annelie: “Een groepje PIE-leerlingen ging voor hun keuzevak elektro- en installatietechniek in Techniekhuis Twente aan de slag bij Opleidingsbedrijf Installatiewerk (IW). De BWI-leerlingen werden in twee groepen ingedeeld. De leerlingen ruwbouw hebben bij Bouwschool Twente een dagdeel uitleg gehad bij het onderdeel tegelzetten, en een dagdeel uitleg gehad bij het maken van een dakkapel. De leerlingen afbouw leerden in de ochtend in het kader van afbouw behangen en in de middag meubel maken en interieuradvies.”


Blij met stukje specialisatie 

Deze leerlingen BWI hebben bij Annelie in de les onderhoud schilderen gehad, van hout- en steenachtige ondergronden. Annelie: “De basis voor schilderen ligt er dus. Maar ik heb nog nooit een module behangen aangeboden. Dat stukje specialisatie binnen hun keuzedeel kon ik gelukkig voor hen bij de Schildersvakopleiding van Techniekhuis Twente invullen. Vooral voor het middagprogramma ben ik heel blij dat de delen meubel maken en interieuradvies meededen met deze dag, want we hebben veel leerlingen die in deze richting willen doorstromen.”


Voortbouwen   

Annelie: “In het kader van ruwbouw gingen de leerlingen bij Bouwschool Twente aan de slag met een dakkapel timmeren en een vloer betegelen. Kortom, in groepjes hadden ze een ochtend- en middagprogramma en, na het lunchpakket in de kantine, een wisseling.” Voor afbouw had zich een mix van zeven jongens en zeven meisjes gemeld, bij ruwbouw gingen 16 leerlingen aan de slag.” Annelie: “Het timmeren van een hellend dak hebben we gedaan op school. Bij Techniekhuis kregen ze hier uitleg over hoe je een dakkapel maakt voor een hellend dak. Of neem metselen: dat kunnen ze al vanuit school, maar tegelzetten hebben we nog nooit gedaan. Kortom, we doen hier wat we op school niet kunnen aanbieden, maar wel vanuit een stukje herkenning en overlap, voortbouwend op wat we de leerlingen al vanuit het vmbo hebben geleerd.”


Ook mbo-leerlingen betrokken bij begeleiding 

Berthold Tijhuis coördinator/instructeur bij Schildersvakopleiding Hengelo, gevestigd in Techniekhuis Twente: “We hebben een druk programma voor onze mbo-leerlingen, toch maken we met veel plezier tijd en capaciteit vrij voor deze vmbo-leerlingen. We kunnen deze jongens én meisjes niet vroeg genoeg kennis laten maken met techniek zoals met het onderdeel behangen van de schildersvakopleiding. Over meisjes gesproken: het is niet extra moeilijk om hen voor deze opleiding te interesseren. Op dit moment hebben we zelfs acht meisjes in de opleiding. Bijzonder is dat ik onze mbo-leerlingen liet meedraaien in het begeleiden van de leerlingen van TCC. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: onze leerlingen vervullen een opdracht specifiek voor leerlingbegeleiding én zij hebben alle gelegenheid om vmbo-leerlingen ook enthousiast te maken voor deze opleiding. In Twente kun je met de Schildersvakopleiding overal aan het werk, voor particulieren en nieuwbouw tot en met onderhoud. En voor de duur van de opleiding geven we een werkgarantie af. Sterker nog, tussen de 95% en 100% van de leerlingen krijgt een contract bij het bedrijf waar zij de mbo-opleiding op basis van BBL heeft gevolgd.”


Bijzonder: op 11 januari kwam Annelie een oud-leerling tegen bij Techniekhuis Twente. Deze vertelt over zijn opleiding en motivatie: “Ik zat hiervoor op het vmbo op TCC en Annelie was één van mijn docenten bij BWI. Ik volgde het profiel BWI, ben inmiddels 18 jaar, en volg nu de timmermansopleiding bij Techniekhuis Twente. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de BBL-opleiding; vier dagen werken en een dag naar school. Het is heel leuk om de huidige vmbo-leerlingen van TCC hier aan de slag te zien. Zelf wilde ik altijd iets met mijn handen doen en ik hoop dat zij daar ook voor kiezen voor hun vervolgopleiding. Als je slim nadenkt en goed bent met je handen is er altijd werk.”


SMEOT: aan de gang met mechatronica en metaaltechniek  

Zoals gezegd gingen er op 11 januari ook leerlingen bij SMEOT aan de slag, begeleid door Jos van Helden, hun docent PIE: “Ik ken SMEOT inmiddels goed en kom hier graag met de leerlingen. Het is belangrijk dat zij SMEOT leren kennen voor hun vervolgopleiding. 12 leerlingen PIE kregen na de inleiding door Hans Fokke een rondleiding.” Na de pauze gingen zes leerlingen concreet aan de slag met mechatronica en de andere zes met CNC verspanen. Jos: “SMEOT biedt apparatuur en inzichten van de instructeurs die wij op school niet kunnen aanbieden. Deze instructeurs zijn voor het merendeel specialisten uit het bedrijfsleven. Deze lesdag valt onder hun keuzevak en telt hiervoor ook mee.” Goed nieuws: SMEOT heeft in januari uitgebreid met drie extra lasboxen in haar Skills Center. Hans Fokke, coördinator vmbo/mbo onderwijs SMEOT: “Die zetten we vooral in voor de vmbo-leerlingen die we vanuit STO op bezoek krijgen. We ontvangen steeds meer aanvragen voor grotere groepen om te lassen, zoals bijvoorbeeld van C.T. Stork College, en die kunnen we vanaf eind januari hier prima ontvangen.”

bottom of page