top of page

PIE-docenten sterk verenigd in Platform PIE

STO Twente probeert onder andere om meer instroom te genereren voor het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE). Gelukkig kunnen we hiervoor steunen op een grote groep enthousiaste Twentse PIE-docenten. Zij zijn verenigd in Regio 2 (Overijssel en Gelderland Oost) van het landelijke platform PIE. Op 22 juni kwam deze Regio 2 bij elkaar voor overleg en STO Twente mocht meekijken.

Doel van het Platform PIE  

Het doel van het Platform PIE is krachtig, eigentijds beroepsonderwijs voor vmbo-leerlingen in het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE). Erwin Geerdink, docent PIE van het Alma College, is Regiocoördinator regio Overijssel, Gelderland Oost van Platform PIE: “Vanuit Platform PIE, en wij dus vanuit Regio 2, ondersteunen docenten en instructeurs. We delen kennis, brengen hen in contact met elkaar en met bedrijven, en vertegenwoordigen hun belangen bij de overheid en in de techniekbranche.”


Aangesloten bij STO  

Platform PIE heeft een landelijk netwerk met belangrijke partners zoals de Stichting Platforms vmbo (SPV) en uiteraard bestaat er een constructieve samenwerking met het programma Sterk Techniekonderwijs. In de kern zijn in de regio Overijssel, Gelderland Oost circa 40 PIE docenten aangesloten, verdeeld over 17 vmbo-scholen, waaronder een groot aantal vmbo-scholen binnen STO Twente. Nefit Bosch Thermotechniek B.V. te Deventer bood gastvrij ruimte voor de regiobijeenkomst op 22 juni. Op de agenda stonden veel onderwerpen, en twee daarvan sprongen eruit door hun relatie met STO Twente: het Praktijk Gerichte Programma (PGP) en de voortgang van STO.


Praktijkgericht Programma (PGP) 

Emiel Dikkers, docent Technologie & Toepassing aan het Alma College, legde het PGP helder uit: “Het PGP vervangt als het ware de uitgestelde Nieuwe Leerweg. Bij een praktijkgericht programma voeren leerlingen praktische, levensechte en realistische opdrachten uit bij of voor opdrachtgevers (bedrijven en instellingen) binnen en buiten school. Hierdoor ervaren leerlingen hoe het eraan toe gaat in de praktijk. Zij leren tijdens het praktijkgerichte programma ook bredere praktische vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren, zelfstandig werken en plannen. Ze kunnen zich oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen. Daarnaast staan vakspecifieke kennis en vaardigheden en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) centraal. Door vaker met deze vaardigheden aan de slag te gaan, doen leerlingen ervaringen op die de overstap naar een vervolgopleiding mbo of het havo vergemakkelijkt. De ontwikkeling van het praktijkgericht programma bevindt zich op dit moment nog in de pilotfase.” De conclusie van Emiel? “PGP TIV (Techniek en Innovatief Vakmanschap) is de PGP die het beste aansluit op PIE. Vanuit het Platform-PIE wordt dit ook gestimuleerd.”


Situatie Alma College 

Het Alma College is één van de pilotscholen, maar vanaf schooljaar 2024-2025 kan elke school een praktijkgericht programma aanbieden. Belangrijk ook: het PGP is niet verplicht voor TL. Dit soort programma‘s vergt veel van de docent. Leerlingen werken aan projecten en moeten vaak eerst allerlei praktisch vaardigheden opdoen om (als je kijkt naar de techniek) iets te kunnen maken. Dit kan ook betekenen dat de docent niet of niet volledig vaardig is om leerlingen hierin te begeleiden. Deze ruimte is er vaak niet. Op het Alma College doen de Techniekprofielen verplicht T&T. In dat geval leren de leerlingen technische vaardigheden binnen het profiel die ze kunnen gebruiken binnen het vak T&T, maar dat zal niet/minder het geval zijn op een mavo/havo locatie.


Docentenprofessionalisering  

Een belangrijk doel van STO Twente is docentenprofessionalisering. Ook onze PIE-docenten zetten zich hiervoor in. Tijdens deze regiobijeenkomst ontvingen zij het certificaat voor hun eerdere deelname aan de landelijke docentennetwerk- en professionaliseringsbijeenkomst “De kracht van verbinding”.


Interessante rondleiding  

Na afloop van de bijeenkomst gaven enthousiaste medewerkers van Nefit Bosch Thermotechniek een interessante rondleiding. In Deventer werden van oudsher vooral de HR cv-ketels geproduceerd. Dit neemt om begrijpelijke redenen uiteindelijk af, en nu ligt in de productie vooral de nadruk op het maken van warmtepompen. De PIE-collega’s vroegen honderduit over deze nieuwe materie. Vooral zogen zij deze materie op voor hun leerlingen PIE. Nefit Bosch Thermotechniek benadrukte dat er door de energietransitie ook in hun bedrijf een grote behoefte is aan technici op mbo-niveau. Vandaar de grote gastvrijheid en bereidwilligheid van dit innovatieve bedrijf om ook te investeren in goede relaties met het vmbo!


Nefit Bosch Thermotechniek…bedankt! 

Platform PIE, Regio 2, dankt Nefit Bosch Thermotechniek van harte voor de geboden gastvrijheid en veelzijdige rondleiding!

bottom of page