top of page

Praktijk-realistisch leren stevig ingebed in driehoek vmbo-bedrijfsleven-mbo

Op 7 september kregen leerlingen en ouders van Het Stedelijk Alpha en het Bonhoeffer College aan de Wethouder Beversstraat uitleg over de keuzedelen die in het nieuwe schooljaar 2023 – 2024 zijn te volgen in leerjaar 4 bij de profielen PIE en BWI. Het team van beide scholen ontwikkelde samen een sterk programma waarbij een groot gedeelte van de lessen bij bedrijven/instellingen en opleidingscentra plaatsvindt. Ronald Rondeel, projectleider Sterk Techniekonderwijs subregio Enschede: “Complimenten voor de deelnemende bedrijven en het team techniek van beide scholen. Er is hard gewerkt om praktijk-realistisch leren écht heel concreet te maken. Dit staat ook heel hoog in het vaandel van STO Twente. De driehoek vmbo-bedrijfsleven-ROC/mbo is krachtig en we hebben de ouders meegenomen in dit mooie plan.”

Uitgangspunt; praktijk-realistische situaties 

Ronald: “De leerlingen hebben in leerjaar 3 al gekozen voor het volgen van deze keuzevakken in het huidige leerjaar 4. Bijzonder is dat een keuzedeel is opgebouwd uit een collegiale combi van vmbo-bedrijf-mbo. Leerlingen gaan deels naar school en deels naar buiten. Want wij, als samenwerkende vmbo-scholen, vinden het belangrijk dat onze leerlingen zoveel mogelijk in aanraking komen met leren in een praktijk-realistische situatie. Voor het komende schooljaar hebben we daarom een integraal programma ontwikkeld waarbij een groot gedeelte van de keuzedelen bij bedrijven/instellingen en opleidingscentra plaatsvindt.”


Teamwork  

Bij PIE en BWI gaat het concreet om de vakken Domotica, Koudetechniek, Meubelmaken en Schoonmetselwerk: “Bijvoorbeeld bij koudetechniek gaan de leerlingen een blikjeskoeler maken en bij procestechnologie bezoeken ze een aantal bedrijven in deze sector.” Ronald benadrukt graag dat dit zonder het Team Techniek niet zou zijn gelukt zou zijn om een dergelijk programma samen te stellen. “Elke partij die hieraan deelneemt kan daardoor haar eigen kracht volledig inbrengen.”


Stevige samenwerkingen   

De leerlingen volgen praktijklessen van het keuzevak koudetechniek bij Emondt koeltechniek (Enschede) of Pool koudetechniek (Hengelo). Ronald: “Het keuzevak domotica zal bij SMEOT, bedrijfsvakschool in Hengelo, plaatsvinden. Voor het keuzevak procestechniek zijn wij een samenwerking aangegaan met ROC van Twente.” Tijdens de voorlichtingen stelden de docenten, bedrijven en onderwijsinstellingen zich aan de ouders en leerlingen voor. Onder andere nut en noodzaak van buitenschools leren, een vernieuwende vorm van leren, werd helder uitgelegd. Ook heel belangrijk: mede dankzij STO Twente is het vervoer van de leerlingen per busjes naar de verder gelegen locaties structureel door de scholen zelf geregeld. Ronald: “Ook dit aspect geeft een stuk rust in de organisatie.”


Blijf in verbinding 

Ronald houdt de deur open voor de mogelijkheid dat in de subregio Enschede nog meer techniekbedrijven aansluiten bij dit programma met keuzedelen in de praktijk: “Vorig jaar zijn we hiermee gestart en nu krijgt het massa en inbedding. De kunst is ook dat we dit programma goed en frequent blijven volgen en evalueren met elkaar. Het is essentieel dat alle betrokken partijen met elkaar in verbinding blijven zodat we dit van een ad hoc actie naar een structurele inbedding tillen. We moeten de partners waarmee we nu samenwerken echt ín ons onderwijs trekken, betrekken bij onze doelstellingen en blijven koesteren. Van belang is ook bij dit soort samenwerkingen dat de school de regie blijft houden over de eveneens door de school uitgezette rode draad. Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit. Je ziet ook dat de deelnemende bedrijven en mbo-opleiders van ons verwachten dat we hiervoor een strakke organisatie neerzetten en hen volledig ontzorgen. Alleen dan krijg je hen voor de volle 100% mee.”


Een tip  

Heeft Ronald nog een tip voor andere scholen die een soortgelijk traject willen starten? ? Ronald: “Alles start met het betrekken van de mbo-opleidingen. Alleen samen krijg je dit van de grond. Wel is het bepalend welke soort techniekbedrijven je hiervoor beschikbaar hebt in je eigen subregio.”

bottom of page