top of page

Profiel Mobiliteit en Transport Enschede goed onderweg

Mobiliteit & Transport, een actief profiel binnen het Enschedese Bonhoeffer College, groeit! Afgelopen schooljaar heeft M&T, in samenwerking met STO Twente, een kernnetwerk op weten te bouwen met mooie bedrijven op het gebied van mobiliteit en transport. Maar er is meer, ook op het gebied van keuzevakken. Erik Kroese is Praktijk instructeur (C) Mobiliteit en Transport. Zijn collega Michel Nolsen is docent in opleiding. Hun conclusie? “Alles draait om maatwerk in de driehoek leerling-school-bedrijf.”

Projectmatig werken slaat aan 

Erik: “Samen met de ondersteuning vanuit STO Twente willen we de leerlingen enthousiaster maken voor Mobiliteit & Transport. Natuurlijk, lesstof, toetsen en examens tellen ook, maar we willen vooral meer enthousiasme kweken. Uiteraard draaien we de standaard lesstof, maar die vullen we aan met allerlei soorten praktische ontwerpopdrachten.” Michel: “Dat betekent projectmatig werken, zoals nu het zelfstandig opbouwen van een brandstofmotor op een skelter.” Erik: “Of neem een skelter waar we binnenkort grote fietswielen onder zetten, zoals de allereerste auto’s eind 19e eeuw. We zien dat dit soort projecten met een kop en een staart bij de leerlingen aanslaat. Ook hebben we een auto besteld die de leerlingen, onder begeleiding, om gaan bouwen tot een challenge raceauto.” De aanleiding? Erik: “Van leuke projecten worden leerlingen enthousiast en ontwikkelen ze interesse. We merken dat die kettingreactie heel goed loopt.” Ook zien Erik en Michel dit terug in een stijging van het aantal aanmeldingen van leerlingen voor M&T voor het schooljaar 2024-2025: “ De mond-op-mond-reclame werkt!”


Andere benadering bedrijven 

Maar Michel en Erik doen méér! Erik: “We werken hard aan het opbouwen en onderhouden van ons netwerk. Neem de stagecontacten: via onder andere STO Twente bouwen we vooral aan contacten met stagebedrijven die kiezen voor een samenwerking op de lange termijn. Ronald Rondeel is bij dit aspect vanuit STO Twente betrokken.” Michel: “Normaal benader je bedrijven voor een samenwerking en ga je daar fysiek naartoe. Ronald Rondeel pakte dit andersom op en nodigde een viertal bedrijven uit om juist bij M&T op het Bonhoeffer te komen kijken. Bedoeld om samen te brainstormen over hoe we het profiel M&T kunnen ontwikkelen. Dit initiatief draait nu.”


Nieuwe benadering keuzevakken 

Michel noemt ook de keuzevakken voor M&T: “Eerder hadden we vijf keuzevakken. De huidige leerlingen hebben daar al uit gekozen. Inmiddels hebben we besloten om met ingang van schooljaar 2024-2025 te bekijken of leerlingen interesse hebben in een keuzevak dat niet valt onder deze vijf keuzevakken. Vervolgens gaan we met bedrijven uit ons netwerk in overleg of zij hierin iets kunnen bieden. Zien zij kans daartoe? Dan overleggen we of dit aansluit bij de wensen van de leerlingen. Na een positieve reactie van het bedrijf kan de leerling een eerder gekozen keuzevak laten vallen en het nieuw ontwikkelde keuzevak binnen het bijbehorende bedrijf gaan volgen. We zoeken uiteraard heel zorgvuldig een hier maximaal passende leerling bij uit.” Het voordeel is duidelijk, volgens Michel en Erik: “De leerling kan veel praktijk-realistischer gaan leren. Eveneens kan het bedrijf alvast toekomstig talent voor hun bedrijf spotten.” Alles draait dus om maatwerk in de driehoek leerling-school-bedrijf. Erik: “De kracht in onze aanpak is dat we de kwaliteit van de leerling zoeken, en zowel het bedrijf als de leerling goed vragen wat zij willen. Dit werkt, want als ik de stageplekken bezoek, krijgen we als feedback dat we de juiste matches tussen leerlingen en bedrijf hebben gemaakt.”


Meebewegen met ontwikkelingen beroepenveld Uiteraard gaat M&T op het Bonhoeffer ook mee met de ontwikkelingen in het beroepenveld. Michel: “Ook via de keuzevakken zoeken we veel meer aansluiting op de technische ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Neem de elektrificatie, eerder hadden we 20 motorblokken midden in het lokaal. Dat zijn er nu nog drie of vier.” Erik: “Ook bouwen we het lokaal om met een representatiever aangezicht als je binnenkomt. Daar wil ik, samen met de ondersteuning vanuit STO Twente, nog veel meer in doen. Ook met modernere auto’s en gereedschappen en vooral ook: schoon! We streven ernaar onze lesomgeving maximaal te laten aansluiten bij de werkpraktijk in de bedrijven, want daar werkt het nu al zo.” Michel: “Ook hebben we de eerste stappen gezet dat de leerlingen het keuzevak Elektronica kunnen gaan volgen. Goed nieuws is dat álle leerlingen alvast dit keuzevak hebben gekozen. Daarnaast willen we het Keuzevak Elektrische Voertuigen gaan aanbieden.”

Bedrijven enthousiast Erik en Michel merken veel enthousiasme bij de grote autobedrijven die aanhaken bij STO Twente: “Zij zien in dat de samenwerking met ons bijdraagt aan het straks beter kunnen werven van autotechnici en ook logistieke medewerkers. Bij autobedrijf Baan sloot Mercedes-Benz aan, maar ook Huiskes-Kokkeler, Broekhuis Fietsen en GLS doen mee. Zij voelen allemaal de urgentie.” Erik noemt nog een ander aspect van de relatie tussen techniekbedrijf en leerlingen: “We vragen de bedrijven de leerlingen daar ook een bijbaantje te geven op zaterdag. Door daar écht te werken, maak je ze nog enthousiaster voor de automotive. De bedrijven staan daar open voor en als leerlingen daar inderdaad werken zien we vervolgens dat ze graag bij dit bedrijf stage willen lopen. Er groeit dan wat moois tussen het bedrijf en de leerling. Die klik, daar gaat het om.”


Representatieve promotiefilm 

Een wens van Erik en Michel is een super eigentijdse promotiefilm maken voor hun M&T profiel: “We werken onder andere samen met autobedrijf Huiskes-Kokkeler. Hun professionele mediateam gaat voor ons een film maken over hoe het tegenwoordig écht in de wereld van mobiliteit is: schoon, met de modernste apparatuur en goed verdienend. Maar dat geldt ook voor transport en logistiek: dat wordt ook steeds schoner. De kunst is de leerlingen te laten zien hoe de branche er nu én over vijf jaar uitziet, want dan komen zij de arbeidsmarkt op.” Ook willen Erik en Michel TL- en havo-leerlingen prikkelen om eens te komen kijken bij het profiel M&T op het Bonhoeffer College: “Uiteraard zijn ook hun docenten van harte welkom om bij ons inspiratie op te doen.” En de professionalisering van Erik en Michel zelf? Michel: “Ik volg momenteel de opleiding tot docent. Als die afgerond is, wil ik ook veel meer leren van Erik over zijn transportspecialisme.”

bottom of page