top of page

Projectleider STO Twente geeft bijzondere invulling aan techniekontwikkeling binnen Scholengroep Carmel Hengelo

Tom Blaauwgeers is onder andere projectleider STO voor de subregio Hengelo. Op 30 juni gaf hij zijn afstudeerpresentatie voor de Master Educational Leadership (MEL) aan Hogeschool Saxion. Het onderwerp van zijn afstudeerproject? Dat ligt STO Twente na aan het hart: het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn techniek voor het vmbo voor Scholengroep Carmel Hengelo (SCH): “Het mes snijdt aan twee kanten: Ik doe binnen de scholengroep leiderschapservaring op en mijn praktijkvraagstuk komt het Sterk Techniekonderwijs van de regio Hengelo ten goede.”

Praktijkvraagstuk: focus op profielvak BWI 

Tom lichtte zijn praktijkvraagstuk tijdens de afstudeerpresentatie enthousiast toe: “Wat is er nodig om te komen tot een gezamenlijke visie en leerdoelen binnen de sectie techniek van de onderbouwlocaties binnen Carmel Hengelo die aansluiten op de basiskennis en -vaardigheden ten aanzien van het hanteren van gereedschappen en materialen in de techniekprofielmodule hout- en meubelverbindingen van het profielvak BWI in leerjaar3?”


Heldere afstudeerpresentatie 

Tom’s afstudeerpresentatie gaf vervolgens een helder overzicht van alle stappen die Tom in twee jaar studie vanuit dit praktijkvraagstuk systematisch heeft gezet: “Eerst een vooronderzoek naar het praktijkvraagstuk, interviews houden en overleggen arrangeren, evenals het bepalen en evalueren van interventies en uiteindelijk het presenteren van de resultaten.” Gevolgd door een stukje reflectie op de ontwikkeling van Tom’s leiderschapskwaliteiten.


Goede aansluiting op brede beeld van techniek 

In relatie tot de resultaten merkte een Twentse STO-regioleider het volgende op in het onderzoek: “De kwalitatieve data uit Tom’s onderzoek sluiten goed aan op het bredere beeld van techniek in de maatschappij. Waardoor meer leerlingen hopelijk ook meer open komen te staan voor de techniek en de technologie en er voor hun toekomst ook voor zullen kiezen.”


Positieve feedback deelnemende techniekdocenten 

Uiteraard vroeg Tom ook hoe de deelnemende techniekdocenten binnen SCH het onderzoeksproces hebben ervaren met betrekking tot het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en generieke leerdoelen voor de sectie techniek SCH. Enkele reacties? “Positief, effectief, leerzaam en met als resultaat een voldaan proces.”


Motivatie en vervolg 

Wat was eigenlijk Tom’s motivatie om deze studie te doen? Tom: “Deze studie is een theoretische verdieping op mijn vorige praktische leiderschapsopleiding schoolleider basisbekwaam. Aan die theoretische verdieping op masterniveau had ik behoefte.” En hoe gaan we binnen STO Twente meer merken van de praktische onderzoeksresultaten? Tom: “Ik ga een vervolg geven aan dit traject door een verdere implementatie uit te voeren van de gezamenlijk geformuleerde visie en leerdoelen die er nu liggen, met de focus op techniek. Richting vakinhoud en ook richting de vervolgaspecten die horen bij de onderwijskundige inrichting binnen de sectie techniek van de onderbouwlocaties van Carmel College. Het plan is dat we in schooljaar 2022-2023 ook gaan onderzoeken op welke wijze techniek en technologie geïmplementeerd kunnen worden in andere bovenbouw profielen.”

bottom of page