top of page

STO webinar geeft handige tips voor samenwerking vmbo en bedrijven

Samenwerking met het bedrijfsleven is binnen elke STO-regio actueel, ook binnen STO Twente. Maar hoe pak je dit goed en constructief aan? De landelijke organisatie van Sterk Techniekonderwijs Twente organiseerde hiervoor op 24 april een webinar. STO Zeeland Walcheren en STO Het Rijk in Nijmegen gaven hun tips & tricks. Wat zijn de succesfactoren in deze regio's? En wat zijn hun geleerde lessen? Graag delen we deze met STO Twente.

  • Door het belang van levensechte ervaringen in het keuzeproces van leerlingen en bijvoorbeeld de komst van praktijkgerichte programma’s groeit de vraag en wordt samen optrekken door bedrijfsleven en onderwijs steeds belangrijker. Advies: stel in de periode 2025 t/m 2028 de samenwerking met bedrijven nóg centraler.


  • Om de samenwerking met het bedrijfsleven in goede banen te leiden heeft Het Rijk in Nijmegen voor de regio één centrale ‘accountmanager’ aangesteld die bemiddelt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze bundelt alle activiteiten en is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven. Dit voorkomt ruis, overvraging en allerlei losse verzoeken die de bedrijven overstelpen en verwarren. Eveneens telt elke deelnemende vmbo-school een eigen bedrijvencontact-functionaris.


  • Maak één groot en centraal bestand met alle actief deelnemende én potentieel geïnteresseerde bedrijven en geef de scholen hier toegang toe. Op die manier putten alle scholen uit exact dezelfde gegevens. Geef per bedrijf in dit bestand aan wie de contactpersoon is, wat er al loopt en wat de (on)mogelijkheden zijn in een samenwerking op techniek.


  • Maak in je aanbod vanuit school een goed onderscheid tussen bedrijfsbezoeken, gastlessen en daadwerkelijke samenwerking op keuzevakken en meer. Zorg er dus voor dat alle betrokkenen vertrekken vanuit de juiste definiëring van de mogelijke samenwerkingen.


  • Hoe concreter het samenwerkingsaanbod voor de bedrijven hoe beter. Wat is de activiteit? Wat vergt het van je als bedrijf? Wanneer is het en met wie van STO ga je dit regelen? Die concreetheid trekt bedrijven sneller over de streep. Een andere tip vanuit de evaluaties van STO Twente zelf? Stem de jaarplanning met bedrijven beter en op tijd af. Hierdoor weten bedrijven op tijd op welke momenten in het jaar ze kunnen aanhaken.


  • Strakke roosters kunnen een efficiënte samenwerking tussen school en bedrijfsleven in de weg staan. Een tip: meer gaan denken in dagdelen. Wat willen we in een dagdeel leren en uitvoeren? Zo kan het onderwijs nog beter aansluiten bij de dynamiek binnen bedrijven.


  • Contacten leggen en bestendigen met het bedrijfsleven doe je niet op afstand en digitaal. Dé sleutel is persoonlijk op bezoek gaan, tijd investeren én bedrijven bij de les houden als zij zich niet inschrijven voor activiteiten waar zij logischerwijs heel goed bij passen.


  • Waak ervoor dat je niet alleen de grote, actieve bedrijven aanhaakt. Er zijn ook mooie samenwerkingen mogelijk met kleinere techniekbedrijven. Die passen wellicht de samenwerking met iets meer uitdagingen in hun reguliere werk in, maar de leerlingbegeleiding is hier vaak wel heel persoonlijk en één-op-één.


Handige tips vanuit Bedrijf in de Klas 

Tot slot schoof ook Martha Hoebens aan bij het webinar. Zij geeft vanuit Bedrijf in de Klas al meer dan 10 jaar workshops aan docenten én bedrijven om ze makkelijker en prettiger te laten samenwerken. Ook voor STO Twente gaf ze in mei 2023 een workshop waar docent erg positief over waren. Eveneens schrijft Bedrijf in de Klas lesmateriaal waarbij ze uitdagingen van bedrijven vertalen naar praktische opdrachten voor leerlingen. Een deel van deze opdrachten is gratis te downloaden op www.brainporteindhoven.com/nl/leren-en-werken/onderwijs/lesmateriaal


Bedrijven en onderwijs 

Martha: “Bedrijven leveren prachtige contexten om in ons onderwijs te gebruiken, maar daar werken vaak geen docenten. Dus het is aan ons op school om onderwijs te maken van die contexten! Wat past bij jou als vmbo-docent? En wat hebben jouw leerlingen nodig om te zien en te ervaren wat jij voor ogen hebt? Hier vind je tips om activiteiten met bedrijven op school vorm te geven. https://bedrijfindeklas.nl/wegwijzer/bedrijven-en-onderwijs/


Wil je meer weten? 

Neem dan gerust contact op met communicatie@stotwente.nl

bottom of page