top of page

Subregio Hengelo actieve deelnemer aan Twente goes Techno

Twente goes Techno is een jaarlijks terugkerend project in de derde week van november. Leerlingen van het voortgezet onderwijs in Hengelo, Enschede en Borne bezoeken twee technische bedrijven. Ook C.T. Stork College uit de STO-subregio Hengelo deed mee met de leerlingen van het tweede jaar. Cindy te Raa, projectleider STO voor de subregio Hengelo: “Met dit bezoek krijgen de leerlingen een beter idee van de werkzaamheden in een techniekbedrijf, de sfeer en ook de verschillende beroepen die binnen het bedrijf mogelijk zijn.”

Aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen in technologie  

Cindy: “Twente goes Techno is echt een traditie, ik denk dat C.T. Stork College al vanaf het prille begin meedoet, toen het nog Hengelo goes Techno heette.” Door de jaren heen is de verzameling bedrijven die de leerlingen kunnen bezoeken constant gebleven. Ook melden zich nieuwe techniekbedrijven aan. “Inmiddels doet ook een bedrijf mee dat actief is in zorgtechnologie. In die zin blijft Twente goes Techno aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen”, benadrukt Cindy.


Evenwichtige keuze  

De leerlingen mogen eerst zelf een bedrijf kiezen en de school koppelt daar vervolgens een tweede bedrijf aan. Cindy: “Een leerling kiest bijvoorbeeld zelf voor een elektrotechnisch bedrijf. Vervolgens koppelt de school daar een bezoek aan, bijvoorbeeld bij een bouwbedrijf. Het gaat ons erom dat leerlingen een zo breed mogelijk beeld van techniek krijgen.” In groepjes van zo’n tien leerlingen gingen deelnemers op de fiets naar de bedrijven toe, begeleid door een docent.


Stevige voorbereiding  

De leerlingen gaan niet ‘zomaar’ op pad. Cindy: “Vooraf bereiden we op school met hen het bedrijfsbezoek voor met een opdracht vanuit de Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Zo ontdekken ze wat voor een bedrijf het is en wat ze daar maken. En vooral ook: in welke functies werken de mensen daar? Ook bereiden ze samen vragen voor die ze tijdens de bedrijfsbezoeken kunnen stellen. Allemaal bedoeld om vooraf al een bepaalde interesse te wekken. En na het bedrijfsbezoek? Docenten evalueren de bedrijfsbezoeken met de leerlingen door te bespreken welke antwoorden ze op de vragen kregen en wat ze zelf vonden van het bedrijf. Door die afronding willen we onze deelname aan Twente goes Techno meerwaarde geven.”


Ook ándere banen binnen techniek mogelijk 

Cindy benadrukt dat er ook leerlingen deelnemen die nog geen interesse in techniek hebben en misschien ook nooit zullen krijgen: “Maar dat maakt niet uit. We laten ook hen graag kennismaken met bedrijven in hun directe omgeving. Want een doel van Twente goes Techno is deze groep laten zien dat er binnen technische bedrijven ook heel veel andere dan puur technische beroepen mogelijk zijn. Door de bedrijfsbezoeken komen deze leerlingen erachter dat de technieksector ook andere leuke functies biedt. Niet alleen de echte techniekbanen, maar ook inkoop, financieel en bijvoorbeeld personeelszaken.”


Mooi voorbeeld: Twence 

Cindy noemt graag nog even het bedrijfsbezoek aan Twence, de Hengelose afvalverwerker: “Vooraf is het beeld van de leerlingen daarover vaak negatief. Ze denken: het is er vies en je moet een helm op en een pak aan. Maar achteraf blijkt dat ze het toch heel interessant vinden om te zien welke goede dingen er eigenlijk met hun eigen afval gebeuren. Hun vaak sceptische houding zie je tijdens het bezoek in een positieve houding veranderen.”


Uitgegroeid tot fenomeen 

Twente goes Techno is 12 jaar geleden ontstaan door de vraag van werkgevers uit Hengelo, toentertijd nog onder de naam Hengelo goes Techno. Vooral de metaal technische bedrijven maakten zich zorgen over de instroom van jonge vakkrachten in hun bedrijf. Het initiatief is verder uitgewerkt door een projectgroep bestaande uit het kennis- en adviescentrum Kenteq, de Koninklijke Metaalunie, Werk en Vakmanschap, de gemeente Hengelo, Opleidingsbedrijf Metaal, Vmbo Carrousel Twente en uiteraard de decanen van de deelnemende scholen. Sinds 2014 is het breder uitgezet. Vanzelfsprekend veranderde de naam van Hengelo goes Techno in Twente goes Techno. Inmiddels is het aantal deelnemende leerlingen en bedrijven enorm gegroeid. In 2022 zijn er 1700 leerlingen en circa 40 bedrijven actief betrokken bij Twente goes Techno.

bottom of page